Prikbord nr 894

Hierbij u allen een gelukkig en gezond(er) 2024 gewenst.
Met vriendelijke groet, Leo.

Burgemeester Marcouch (PvdA) heeft in Arnhem een bijdrage geleverd aan de verwijdering tussen autochtone Nederlanders en moslims door – in strijd met de scheiding van kerk en staat – naar verluidt toe te staan dat ook ambtenaren in openbare functies zichtbare kenmerken van hun religie mogen dragen.

Arnhem

Dit is niet alleen afwijkend van het regeringsbeleid en van de regels voor politieagenten, maar vooral bedoeld als een (linkse) uitdaging van de nieuwe regering. Bij het opdringen van een religieuze overtuiging aan anderen is het kennelijk niet meer belangrijk wie in een rechtsstaat de regels bepaalt.

Energiefraude

Wederom wordt de stelling van accountant Leo Verhoef kennelijk bevestigd, dat raadsleden geen verstand hebben van financiën. Hoe is het anders mogelijk dat naar verluidt enkele Brabantse gemeentes een gezamenlijk energiecontract hebben afgesloten, dat in een jaar tijd 5x zo duur is geworden. En dan geen onderzoek naar fraude of corruptie?

EU-regels

De EU-deskundigen die altijd hebben beweerd dat EU-regels niet veranderd kunnen worden, zijn wederom voor gek gezet. Het lijstje wordt steeds langer: Denemarken, Oekraïne, censuur, kernenergie, Hongarije, Servië, nepoplossing asielinstroom, en nu de begrotingsregels. Maar ook de blunders nemen toe: Natuurherstelplan, uitbreiding EU, Gaza, Franse subsidies, ECB (reeds € 9000 miljard opgekocht of weggesmeten?), Dublin-akkoord, Albanië en interne corruptie.

Gaza-slachtoffers

Volgens Hamas zijn er al 20.000 slachtoffers in Gaza. Dat is maar een getal, want voor terroristen is een mensenleven niets waard. Dat blijkt wel uit de weigering de gijzelaars vrij te laten en zich over te geven, zodat er niet nog meer kinderen omkomen dan naar verluidt ruim 8.000. Misschien kan de VN die vermeende aantallen ook aan de vertegenwoordiger van Iran bekendmaken, want er vliegen nog steeds Hamas-raketten richting Israël.

Bij het commentaar van een Clingendael-vertegenwoordiger op de weigering van Israël om de schuldigen aan het drama hun zin te geven door vrijlating van nog meer Palestijnse gevangenen en een wapenstilstand, schemerde een lichte anti-Israël opvatting door, inclusief het noemen van Tel Aviv als de politieke hoofdstad. Hoe neutraal zijn onze studiecentra eigenlijk?

Kaag

Na het financiële debacle van mevr. Kaag als minister van BuZa, waarbij ze zich kennelijk ook met ontwikkelingshulp bemoeide, heeft ze zich nu voor een VN-baan gemeld. De vraag daarbij is niet alleen wat ze achterlaat als minister van Financiën, maar tevens wat ze beloofd heeft om de wederopbouw van Gaza te ‘mogen’ coördineren? Daarbij gaat de VN er kennelijk vanuit dat Gaza een groot ‘vluchtelingenkamp’ kan worden; op kosten van de VN of de Arabische oliestaten, net als die andere Palestijnse ‘kampen’ (steden).

Aan Israël wordt niets gevraagd, terwijl er vele honderden VN-(hulp)medewerkers in Gaza waren, die het terreurregime van Hamas mogelijk maakten dan wel ontkenden… En voor de wederopbouw van Oekraïne mag de EU zorgen. Mogelijk worden daarbij dezelfde NL bedrijven ingeschakeld, die naar verluidt hebben meegewerkt aan de tunnelbouw. Betaald door….? (mag u zelf invullen, maar de Algemene Rekenkamer weet niet waaraan een handvol miljarden zijn besteed)

Identiteit

Waarom moet de IND de identiteit van een asielzoeker bewijzen? Iemand die niet kan aantonen wie hij/zij is of een vals paspoort toont, moet niet worden opgevangen, maar als illegaal behandeld. Dan mislukt ook de beoogde gezinshereniging, het doorreizen naar een ander EU-land en de gratis rechtsbijstand. Uitzetten blijft dan moeilijk, tenzij – net als in Canada, Denemarken, Australië en binnenkort wellicht Groot-Brittannië – een plaats van ‘detentie’ wordt aangewezen, waar de illegaal moet verblijven tot zijn identiteit is vastgesteld of door betrokkene bekend gemaakt. En dan rijst de vraag of het ongegrond sluiten van detentie-inrichtingen wellicht om deze reden heeft plaatsgevonden, evenals de ‘boete’ bij het uitstellen van een statusbesluit?

Klein leed

Hoeveel er door leveranciers en bouwmarkten aan schakelmateriaal wordt verdiend is niet algemeen bekend, maar het feit dat er meer dan 10 merken bestaan en prijzen bij uitverkoop soms worden gehalveerd, zijn wellicht een indicatie.

Intussen zijn de constructie en bevestigingsinstructies vaak knullig en onvolledig; met te kleine of te korte schroefjes, niet-werkende draadklemmetjes, afdekplaatjes waaronder de aansluitschroefjes zijn verborgen of die breken bij het vastschroeven, en schakeltoetsen die eerst verwijderd moeten worden en vervolgens niet zonder speling kunnen worden teruggezet. En dan gaat het nog niet over een klikmechanisme dat deels verwijderd moet worden bij het monteren of er vroegtijdig de brui aan geeft.

Komt dit nu werkelijk door het kwaliteitsgebrek bij Chinese ontwerpen/productie? In ieder geval niet bij alle merken, gezien de bizarre prijsverschillen tot wel 500%.

Nieuwjaarswens

Voor 2024 wens ik alle schrijvers van ingezonden brieven een niet-aflatend optimisme over het belang daarvan en de instemming van lezers. Zelf heb ik slechts één wens: verlos ons van de waardeloze berichtgeving over de familie Hazes. Die ruimte kan beter worden gebruikt voor opiniestukjes – zelfs van H. Versteeg (de Telegraaf) – of reacties op brieven.

Afb: Noord-Hollands Archief / Fotobureau de Boer via wikipedia

Onderhandelen

Het blijft onbegrijpelijk dat de VN wil dat er met de terroristen van Hamas wordt onderhandeld, wat precies hun bedoeling is/was, terwijl Poetin onder druk zetten kennelijk niet aan de orde kan zijn. Waarbij het aantal opzettelijk gedode Oekraïners toch vele malen hoger is dan de Palestijnse slachtoffers, waarbij de belangrijkste oorzaak is dat Hamas zich schuil houdt tussen de burgers/vluchtelingen of zelfs in de ondergrondse gangen gijzelaars als ‘bescherming’ gebruikt en de gijzelaars nog steeds wil inzetten als ‘ruilmiddel’.

Onderwijs

De suggestie dat meer salaris in het onderwijs de tekorten zullen verminderen, gaat voorbij aan de werkelijke redenen daarvan. Om te beginnen is de cao helemaal niet slecht, integendeel, maar hebben vooral leerkrachten in het basisonderwijs te maken met onbeschofte, soms agressieve, ouders en leerlingen waarbij de mobieltjescultuur en ‘dat bepaal ik zelf wel’ ook een rol spelen.

Daarnaast is de administratieve werkbelasting met allerlei registraties nog steeds niet afgenomen. En ten derde, heeft Den Haag de onderwijstaken zelfs verder uitgebreid met ‘aangepast onderwijs’, met name voor leerlingen uit achterstandswijken, met leerproblemen of juist bij snelle leerlingen, zodat (individuele) begeleiding en sociale signalering – mede over de thuissituatie – langzamerhand de vaardigheden van een maatschappelijk werker vereisen. Doch die laten het vaak afweten, net als sommige schoolbesturen, de kinderbescherming en de Haagse politiek.

Orban

Het bizarre gedrag van de Hongaarse regeringsleider Orban is een pijnlijke waarschuwing tegen nog meer Oost-Europese landen binnenhalen in de EU. De corruptie uit de communistische tijd is nog volop aanwezig – zoals ook in Oekraïne waarneembaar – en de verwachtingen van vele miljarden zijn de belangrijkste drijfveer voor hun ‘Europese’ gezindheid en zonodig chantage. Ook de risico’s van het ooit gewenste Turkse lidmaatschap zijn nooit goed onderzocht, terwijl we toen al werden gechanteerd met het éénzijdige associatieverdrag en nu nog steeds met de vluchtelingendeal.

En ondanks de 10 miljard voor Hongarije heeft Orban de steun aan Oekraïne geblokkeerd; een les voor Den Haag waar altijd wordt beweerd dat Nederland machteloos is door de EU-regels.

Suriname

Volgens de president van Suriname gaat het OM ‘overleggen’ met Bouterse over de uitvoering van diens veroordeling tot slechts 20 jaar gevangenisstraf. Alsof je daarover kunt onderhandelen? Dat er meteen een beroep mogelijk is op gratie, ook voor moordenaars en niet pas na 15 jaar, doet vrezen dat na de volgende verkiezingen Bouterse weer kan worden vrijgelaten. Terwijl over het onderzoek naar drugshandel en de verdwenen staatsmiljoenen niets meer bekend wordt gemaakt. Suriname lijkt in dat opzicht teveel op Nederland en is dus nog lang geen rechtsstaat.

Tankbataljon

De argumenten om tegen de oprichting van een nieuw tankbataljon te pleiten zijn tamelijk bizar. Een Telegraaf-lezer die zelfs beweert dat Nederland te klein is voor tankgevechten, heeft kennelijk nooit een boek over WO II gelezen. Bovendien zijn die tanks juist bedoeld om te voorkomen dat er hier moet worden gevochten, net als onze tankbataljons in Duitsland en andere kazernes tijdens de Koude Oorlog.

Ook het ‘bezwaar’ dat de kosten € 300 miljoen per jaar zouden bedragen is niet onderbouwd. Uiteraard is er een grote investering nodig, ook in (spoor)wegvervoer, munitie en onderhoudscapaciteit, net als in artillerie waarvan eveneens honderden vuurmonden werden afgedankt, maar een cavaleriekazerne is er al in Amersfoort. En de jaarlijkse exploitatiekosten kunnen wellicht oplopen tot 100 miljoen, waarvan 30 miljoen voor 600 man (gemiddeld € 50.000 per jaar, inclusief voeding en legering), maar dat is de prijs die moet worden betaald voor het het vervangen van uitstekende dienstplichtigen door een beroepsleger.

Terreur

Voor de goedpraters van terreur zal het moeilijk worden om een excuus te vinden voor de aanvallen op schepen vanuit Iran, Jemen en Afrika. De toename daarvan valt ‘toevallig’ samen met de oorlogen in Oekraïne, Gaza en Afrika, alsmede de dreigementen tegen Taiwan, Finland en Baltische staten. Het Westen heeft reeds de handen vol aan (financiële) steun, vluchtelingen en het conflict met Iran. Dat de VS een snel einde wil aan de oorlog in Gaza is begrijpelijk, maar niet verstandig. Het moedigt niet alleen Hezbollah aan om zich op het laatste moment nog in de strijd te mengen, voordat de steun van de VS aan Israël (en Oekraïne) stopt, maar veroorzaakt tevens een gevoel van urgentie in Israël om de Hamas-leiders alsnog te pakken of uit te schakelen en de gijzelaars te bevrijden. De intensiteit van de bombardementen, de houding van de VN en de uitspraken van Netanyahu zijn daarvan het gevolg.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties