Prikbord nr 890

Waar komt de – vooral linkse – bangmakerij voor Wilders vandaag met al die beschuldigingen over de grondwet en EU? Wetten kunnen veranderd worden en verdragen opgezegd als de onbedoelde gevolgen niet langer acceptabel zijn; zeker indien dit ten goede komt van de eigen bevolking.

En dat de PVV geen democratische partij zou zijn, betekent kennelijk dat die niet door linkse activisten kan worden geïnfiltreerd. Hoe ‘democratisch’ zijn eigenlijk de uitsluiting van de PVV en de straatdemonstraties?

Maar vooral het islam-standpunt van Wilders wordt misbruikt om angst te zaaien voor vermeende grondwetschendingen, terwijl de islam juist in strijd is met onze wetten en zelfs met de grondwet. Geen scheiding van kerk en staat (net als orthodoxe christenen), geen tolerantie tegenover andere religies (inclusief andere moslim-stromingen en afvalligen), geen gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, afwijzing van de westerse cultuur, haat tegen Joden en ‘ongelovigen’, goedkeuring van geweld en terrorisme (IS-aanhangers ed.), goedkeuring van meerdere vrouwen, holocaust-ontkenning/geschiedenisvervalsing, ‘dubbele’ loyaliteit (paspoorten, onderricht in het Arabisch), toepassing sharia zoals bij (gedwongen) huwelijken/zwangerschappen, ongehuwde moeders, echtscheidingen en kleding. Waar dit toe kan leiden is onder meer in het Midden-Oosten en Iran zichtbaar, maar eveneens in Franse en Britse steden. Juist om die redenen valt niet uit te sluiten dat ook moslims op Wilders hebben gestemd, zoals destijds op Fortuyn.

Daarnaast wordt Wilders als een bedreiging gezien voor de EU, terwijl men kennelijk bedoelt: voor het zichtbaar worden van de wijze waarop Nederland zich zonder instemming van de bevolking heeft laten gijzelen door de Europa-activisten en de ECB. Zijn beleid is een bedreiging voor hun baantjes en privileges, waarbij Wilders zich helemaal niet druk zal maken over wat Brussel van hem vindt. En juist dat was de fout van Rutte.

Tot slot blijkt de angst van enkele Wageningse studenten voor het toekomstige klimaatbeleid nogal kortzichtig te zijn, want het gaat niet over de erkende onmogelijkheid om het klimaat te beïnvloeden, maar over hun gesubsidieerde baantjes straks. Zelfs de (voorziene) klimaatvluchtelingen worden erbij gehaald; dus toch een immigratieprobleem? Naast de oorlogs-, armoede-, religie-, discriminatie-, dictatuur- en terreurvluchtelingen, zal ook daar de oplossing in geboortebeperking en democratie gezocht moeten worden; iets wat de politieke islam en terreurorganisaties afwijzen. En daarom moet Wilders al tientallen jaren worden beveiligd; wie zijn dus het gevaar voor onze democratie?

Demonisering

Gaat het OM de haatuitingen tegen Wilders en de illegale demonstraties voor Hamas ook vervolgen of worden deze getolereerd in opdracht van de VVD-minister? De walgelijke uitspraken van sommige politici gaan inmiddels ver over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, maar wat kun je verwachten in een land dat zich heeft onderworpen aan de Brusselse dictatuur en Pim Fortuyn al demoniseerde?

DENK

Denk-voorman Van Baarle heeft het lef de regering verwijten te maken over de steun aan Israël; alsof de gijzelaars niet bestaan, de beestachtige moorden niet hebben plaatsgevonden, de raketten niet zijn afgevuurd en Palestijnen niet in Europese steden en het Midden-Oosten hebben staan juichen, evenals hun Israël-haat tot in de VN hebben verspreid. Impliciet bevestigt hij hiermee het gelijk van Wilders die heeft aangegeven als eventuele premier er voor alle ‘Nederlanders’ te zijn. Politici en moslims met twee paspoorten, die de verschillen tussen bloedige terreur en vernietiging van het kwaad niet kennen, hebben een lesje geschiedenis nodig over de ‘unconditional surrender’ voorwaarde van de Amerikanen bij de bevrijding van het gegijzelde Europa en van de overvolle vernietigingskampen in WO II. Alleen als de Duitsers zich overgaven zou er een einde komen aan de steun aan Rusland resp. dictator Stalin met zijn barbaarse krijgsgevangenenkampen, de luchtbombardementen op Duitse (en soms ook Nederlandse) steden en de (artillerie)beschietingen. Zelfs de inzet van atoombommen werd gerechtvaardigd geacht om de door Japan gegijzelde gebieden en burgers vrij te krijgen zonder nog meer offers aan eigen soldaten te moeten brengen. En zelfs toen wisten duizenden schuldigen aan de verschrikkelijke nazi-misdaden en Japanse wreedheden ongestraft te blijven. Israël heeft van haar 4000 jaar (Palestijnse) geschiedenis en van islamitische terreur méér geleerd dan Denk; helaas tegen een hoge prijs.

Democratie

Tjonge, wat waren de druiven zuur voor het linkse tv-journaille. Hadden ze zo hun best gedaan om de PVV af te kraken; zelfs de verkiezingsdiscussie besmet met het onderwerp polarisatie, en nu gooide Yesilgöz roet in het eten. Het verwijt over haar ‘blunder’ om de PVV niet te verwerpen leidde de aandacht af van het eigen journalistieke falen, terwijl de VVD misschien hoopte dat de aarzelende rechtse kiezer dan alsnog op hun kandidaat zou stemmen. Doch na alle filmpjes en programma’s van de zieligheids- en gelukzoekersindustrie, stemden 2,5 miljoen Nederlanders toch liever op de arrogante Wilders met zijn duidelijke uitspraken, dan op de arrogante Yesilgöz met haar persoonlijke ambities en de over het paard getilde Timmermans met zijn bla-bla.

De kiezers hadden genoeg van de beelden van smokkelbootjes, ‘getinte’ verdachten in Opsporing Verzocht en immigranten die naar eigen zeggen voor een woning en uitkering komen; de beschuldigingen over schending van godsdienstvrijheid, terwijl het over de politieke islam en een on-Nederlandse cultuur gaat, en van vluchtelingenwetten, terwijl het om gelukszoekers gaat; de voorrangsbehandelingen en nareizigersregeling (met vooruitgestuurde minderjarigen); alsmede van de criminaliteit onder kansarme veilige-landers en illegalen, de slappe houding van de overheid en het falende uitzettingsbeleid. Zelfs de beschuldiging aan Wilders van een tv-gast ‘met een migratie-achtergrond’, dat hij de cijfers niet kende – en haar kennelijk het recht gaf om hem ‘extreem-rechts’ te noemen- ging voorbij aan de ondemocratische houding van linkse partijen en media tegenover een partij die jarenlang de misstanden rondom immigratie, islamitisch activisme, sharia-indoctrinatie, onoverbrugbare cultuurverschillen en antiwesterse opvoeding – vooral op islamitische scholen – aan de kaak stelde. Dat ook die vileine journalisten hun vooringenomenheid niet konden verbergen in de nabeschouwing – waarbij onder meer werd gesuggereerd (gehoopt ?), dat Wilders geen kabinet zou kunnen vormen – illustreert slechts het democratische manco. En Vluchtelingenwerk en de NPO zijn kennelijk bang voor hun absurde subsidies; terecht, gezien de schade die ze ons land toebrengen.

Discriminatie

De heer Versteeg uit Nunspeet, die in de Telegraaf wel erg vaak een podium krijgt voor zijn linkse opvattingen, prijst Timmermans om diens uitsluiten van de PVV. Want, schrijft hij, Wilders sluit een miljoen moslims met een Nederlands paspoort uit. Nog afgezien waarom wij hier een miljoen moslims hebben; Wilders maakt geen onderscheid tussen met of zonder Nederlands paspoort als het om hoofddoekjes gaat. Maar Timmermans discrimineert wel 1 miljoen kiezers zonder hoofddoekjes. Waren die hoofddoekjes maar het enige probleem met moslims.

Gevechtspauze

De humanitaire gevechtspauze in Gaza lijkt door Hamas te worden benut om weer zoveel mogelijk burgers in de stad te krijgen, zodat bij de hervatting van de gevechten er ‘voldoende’ burgers zullen omkomen om de ‘verontwaardiging’ in de VN te voeden, en nu de hulptransporten tot in het noorden hun goederen en brandstof moeten afleveren. Hoe cynisch Hamas is blijkt niet alleen uit de ‘onderhandelingen’ via Qatar, maar ook uit een toespraak over indoctrinatie op You Tube.

Gijzelaars

Qatar moet door Israël worden afgewezen als ‘bemiddelaar’ met Hamas. Het land is niet neutraal en biedt een veilig onderdak aan de Hamas-kopstukken. Bovendien is het vermeende onderhandelingsresultaat absurd; er worden gewoon eisen van Hamas op tafel gelegd, wat betekent dat er straks 87 Israëlische militairen zijn gesneuveld en 8700 ‘onschuldige’ Palestijnen gedood plus 150 Palestijnse vrouwen/kinderen vrijgelaten om slechts 87 [inmiddels 50] gijzelaars levend terug te krijgen. Hiermee geeft Hamas zelf aan dat de gijzeling van een onschuldige Israëlische vrouw drie maal zo zwaar is als het gevangenisleven van een activistische Palestijnse. Er kan m.i. slechts één uitkomst zijn voor een humanitaire gevechtspauze: alle gijzelaars vrij, zodat Hamas en Qatar niet de kans krijgen om hun chantage voort te zetten. En als dan zou blijken dat er slechts 87 gijzelaars nog in leven zijn, is meteen duidelijk dat Qatar de kant van Hamas en Iran heeft gekozen.

Klimaatblunders

Waar het om zinloze klimaatbeïnvloeding gaat, loopt Nederland inderdaad voorop. Zo werden jaren gelden al investeringsplannen tegengehouden om de stroomnetwerken uit te breiden en werd een nagenoeg nieuwe elektriciteitscentrale, met brandstof uit kolenvergassing, omgebouwd op gedeeltelijke stook met biomassa (lees: vervuilende rotzooi) en vervolgens gesloten. Niet alleen, omdat – naar verluidt – de aanvoer van kolen vanuit Australië naar Limburg tamelijk absurd was, gelet op de kolen en het gas die nog steeds in Duitsland worden gebruikt, maar omdat de ‘verbeterde’ centrale een blunder bleek.

Intussen worden hier bossen gekapt, terwijl bomen juist voor een grote CO2-reductie kunnen zorgen, wordt afval uit Italië verstookt in een Amsterdamse centrale, worden experimentele woningen ontwikkeld, gebaseerd op houtbouw, worden het luchtverkeer, biomassacentrales en de onbetaalbare windturbines op zee gesubsidieerd, terwijl schone dieselauto’s worden geweerd, is de winning van gas gestopt (maar wordt wel geïmporteerd) en wordt de bouw van kerncentrales vertraagd. Wie nu nog meent dat Nederland zijn miljarden goed besteedt, heeft groene oogkleppen op.

Milieuverdwazing

Terwijl windturbines duizenden (zee)vogels doodmaaien en zeedieren doen aanspoelen, mensen worden bedreigd door vuilnisbelten, giffabrieken, pfas-lozingen en hoogovens, en de visvangst met milieuvriendelijke uitrusting verboden is, maken biologen zich druk over palingen die door scheepsschroeven omkomen. Gaat het weer om baantjes dan wel activisme tegen de binnenvaart of negeert men de enorme hoeveelheden kweekvis die worden geproduceerd?

Tekorten

Is het toeval dat in beroepsgroepen – zoals onderwijs, zorg en politie – waar het management en de ministeriële aansturing grote tekortkomingen vertonen – het personeel op de werkvloer vertrekt of zich ziek meldt? Daarbij gaat het niet alleen om de bureaucratie of ‘politieke’ verspillingen of een gebrek aan integriteit, maar vooral ook om een gebrek aan interesse voor de belangen van dat personeel.

Visum

Hoe BuZa, de IND en de inlichtingendiensten omgaan met het verstrekken van visa en paspoorten, is niet alleen zichtbaar bij Palestijnen, oorlogsmisdadigers uit verschillende regio’s en de derde-landers die met de Oekraïense vluchtelingen zijn meegekomen, maar nu eveneens bij een Taliban-kopstuk. Ook het organiseren van allerlei internationale conferenties op kosten van de belastingbetaler, en de blunders met Afghaanse tolken en de Palestijnse couveusebaby’s, zijn tekens van scoringsdrift en incompetentie. Helaas niet het enige terrein waarop het huidige kabinet heeft gefaald.

VN

Waar blijven nu de protesten van en in de VN tegen vooral islamitische landen die (moslim-)vluchtelingen weigeren of uitzetten naar een achterlijke dictatuur? Rohingya die door Indonesië worden geweigerd, Gaza-vluchtelingen die door Egypte en Jordanië worden geweigerd en Afghaanse vluchtelingen die door Pakistan worden teruggestuurd met hun (kinderrijke) gezinnen waarvoor geen toekomst is in de Taliban-dictatuur. En dan de behandeling van gelukszoekers in Tunesië, de uitzetting van Syrische vluchtelingen door Turkije en het dumpen van gelukszoekers door Rusland en Wit-Rusland in EU-landen.

Of zijn die landen zo verstandig geweest om geen vluchtelingenverdragen te tekenen, zodat ze zelf kunnen bepalen wie ze toelaten?

VVD

De blunder van de VVD is niet dat Yeşilgöz de deur openzette voor samenwerking met de PVV, want dit leugentje had haar stemmen kunnen opleveren, maar dat de linkse activisten in de partij deelname aan een rechts kabinet blokkeren. Daardoor kan zij niet op haar post blijven als minister van Justitie en Veiligheid om de vinger aan de pols te houden bij toekomstige beleidswijzigingen, en wordt bovendien ontmaskerd als een opportunist. Zeggen dat je het ‘land wil dienen’’, maar afhaken als dat niet bij je persoonlijke ambities past.

Wilders

Het COA bevestigt ‘ongewild’ het gelijk van Wilders door aan te kondigen € 750 miljoen nodig te hebben voor het tijdelijk onderbrengen van gelukszoekers op schepen. Bovendien worden daarmee de verspillingen duidelijk, die gepaard gaan met de onbeperkte instroom van immigranten terwijl tegelijkertijd een blokkade wordt gehandhaafd tegen de bouw van 2000 prefab-woningen die naar verluidt klaar liggen.

In Groot-Brittannië heeft de hoogste rechter al beslist dat opvang van (potentiële) asielzoekers niet mag in een land dat de veiligheid niet kan garanderen. Zo’n land is ook Nederland waar niet alleen de internationale conflicten worden binnengehaald – inclusief antisemitisme, Israël-haat, vrouwenverkrachters, oorlogsmisdadigers en moslimterrorisme – maar daarnaast criminele (smokkel)bendes opereren, illegalen en kansloze gelukszoekers misdaden plegen, en buitenlandse dictaturen hun netwerken uitbreiden om voormalige onderdanen te intimideren of erger.

Yeşilgöz

Hoewel de verkiezingen vandaag niet voorbij zijn en zeker nog niet door de VVD gewonnen, presenteerde ze zich reeds als de nieuwe premier. Niet alleen zou dit een onvoorstelbare beloning zijn voor het desastreuze VVD-beleid, maar tevens een grote fout. ‘Dilan’- zoals ze zich in een paginagrote advertentie noemt – is kennelijk banger voor het effect van haar achternaam dan voor de opportunistische indruk die ze maakt door de PVV alsnog af te wijzen. Dat ze daarmee aangeeft liever in een coalitie met een linkse partij te (moeten) zitten, is deze lichtgewicht kennelijk ontgaan.

Of het boeit haar niet, als ze maar in het Torentje komt; in dat opzicht een waardig opvolger van Rutte.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
3 maanden geleden

ik ben het niet vaak met uw (soms wat linksig aandoende) schrijfsels, maar deze is een correcte weergave van veel werkelijkheid.
Proficiat !!