Neom – uitweg voor een menselijke tragedie 

Na de Hamas pogrom van 7 oktober is het conflict in het Midden-Oosten verergert en maakt een oplossing in de gebruikelijke zin van het woord zo goed als onmogelijk. Hoe kon het zover komen? Ik zie twee kardinale oorzaken die structureel heel lang werden gehanteerd en nog steeds worden gebezigd.

  • Fundamentele cultuurverschillen
Afb: MathKnight / wikipedia

De Israëlische leiders zijn nu westers. Ze handelen ‘humaan’ ten gevolge van wat ik de ‘attributiefout’ noem. Illustratief is hoe omgegaan wordt met de barbaren, de monsters van de oktober pogrom. Maximale inspanning om burgers te sparen; brandstof, medicijnen en water toelaten. Dit is een teken van zwakte in de ogen van de monsters en hun broeders en het stopt hun wreedheden niet. De humane aanpak van het Westen, die in dit geval averechts werkt. In plaats van genadeloos, radicaal, grondig en totale vernietiging, net zoals de VS heeft gedaan met IS. Dát is wat past bij het wezen van de barbaren.
Anders dan bij de vorige pogrom (WO II) is er nu een machtige staat Israël met één van de sterkste legers ter wereld. Gebruik dan je macht ten volle. Lap de ‘publieke opinie’ aan je laars. Haters en antisemieten zullen toch blijven blèren en demonstreren, wat je ook doet. Nou en? Mao wist het: macht komt uit de loop van een geweer.

  • Slappe, ‘zachte dokters’ aanpak

Vrij algemeen volgt men de weg van de zachte dokters: veel dom gelul, een debatje hier, dialoogje daar.
De feiten: ook nu wordt hierom weggekeken of ontkend, wat niemand helpt. Het Westen gaat hieraan ten onder.

Geboden is: vertel luid, duidelijk en beslist hoe e.e.a. werkelijk in elkaar zit. Ook al klinkt het niet politiek correct.

1. De pogrom heeft plaatsgevonden op 7 oktober door één van de -tig islamitische terreurgroepen, Hamas. Die moet worden uitgeroeid, zoals IS. Koste wat het kost.
2. Joden vermoorden is een Salafistische gebod: Handelen naar het voorbeeld van Mohammed. Hij onthoofde zeshonderd Joden in Medina toen zij hem een valse profeet noemden.
3. Israël is het Joods thuisland sinds 3.500 jaar. Zie de heldere uitleg hierover in deze korte video: https://www.facebook.com/share/v/DiTMuW1FqBg23h4y/?mibextid=KsPBc6
4. Een land ‘Palestina’ heeft nooit bestaan (geen munt of koning zijn ervan bekend). 5. ‘Palestijnen’ kunnen naar hun broeders in 22 landen. Voor Joden is er slechts 1 land(je)  
6. Twee miljard moslims blijven ver, lichtjaren ver achter t.o.v. het piepklein volkje van 16 miljoen Joden, op alle gebieden: wetenschap, technologie, leger, creativiteit, genialiteit. Dít veroorzaakt een minderwaardigheidscomplex, giftig voor zwakke geesten.

De juiste diagnose is de 1e voorwaarde voor het juiste recept van een goede dokter.

Overigens, de gruwelijke Hamas pogrom van 7 oktober heeft de moderne wereld gewekt voor diepgravende, existentiële en fundamentele vragen zoals:
Is islam een religie of een (gevaarlijke) ideologie? Wat is de ‘meerwaarde’ van islam? Wordt het Westen (de beschaving) niet bedreigd door migranten met deze achtergrond? Moet de ‘attributiefout’ van humanisme en menselijkheid niet acuut worden verbannen?

  • De beste mogelijkheid om hier toch uit te komen  

Oplossing in de gangbare zin van het begrip is nagenoeg ondenkbaar. Zeker niet na de oktober pogrom. Slechts een onorthodoxe, ‘out of the box’ benadering zou een einde kunnen maken aan deze menselijke tragedie. 

Saoedi-Arabië organiseert niet alleen het WK voetbal, het wil ook de Olympische Winterspelen. Hiervoor wordt in dat land een stad voor negen miljoen mensen gebouwd met de naam Neom. Thans zijn westerse landen de belangrijkste donoren die, zoals Nederland, tientallen miljoenen hebben gestoken in de infrastructuur.

De omvang van Neom zal 26.500 vierkante kilometer bedragen, ongeveer even groot als Nederland boven de rivieren.

Wereldwijd zullen expats geworven worden door Saoedi-Arabië om hier te gaan wonen. Dit land zwemt in het geld. Hetzelfde geldt voor het oliestaatjes Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten die palmeilanden voor de mondiale elite bouwen. Het IMF schatte dat de gestegen olieprijzen door de oorlog in Oekraïne deze landen 1.400 miljard dollar extra opleveren.

Met en in Neom zouden deze landen ook een aards paradijs kunnen creëren voor hun Palestijnse broedervolk..

De Palestijnse gebieden zijn straatarm. Dat geldt zeker voor de 1,5 miljoen Palestijnen die op een kluitje in Gaza wonen en nu deels zijn gevlucht of bij bombardementen zijn omgekomen. Op die 360 vierkante kilometer – 1,5 procent van Neom – kunnen de Arabische olielanden een mooie plek creëren voor hun Palestijnse broeders met de hoogste gebouwen en het beste onderwijs. Dat zou Palestijnen heel wat beter kunnen maken in plaats van Hamas wapens te laten kopen van de westerse gelden.

Dit in plaats van alle onhaalbare, irrealistisch gebleken ideeën over een tweestaten oplossing in ‘Palestina’ als ultieme weg naar eeuwige vrede. Bovendien: het creëren van twee staten achter een grens met hekken en slagbomen zorgt echt niet voor vrede. Er is nu zoveel haat gezaaid dat de twee volkeren elkaars bloed kunnen drinken. Ook met een grens zal continu worden geïnfiltreerd in elkaars territoria.

Daarnaast leggen orthodoxe Israëliërs noch radicale Palestijnen zich bij een tweestaten oplossing neer. De eersten willen de autonomie over nog geen vierkante centimeter van het in 1967 bevrijde gebied Judea en Samaria (de westelijke Jordaan oever) opgeven. De anderen willen alleen totale vernietiging van de Israëlische staat.

Met een Palestijnse staat in Neom zullen ook de Palestijnen, de bevolking zelf en niet alleen hun leiders in welvaart kunnen leven. Met nog een geweldig extra voordeel hierbij: ze zijn dan ook dichter bij hun oorsprong Mekka en Medina. 

In dat opzicht is er iets te leren van Noord-Ierland waar de conflicten konden worden beëindigd nadat de katholieke gemeenschap zich niet langer economisch achtergesteld voelde bij de protestantse. Ook nu nog zijn alle trauma’s daar niet helemaal verwerkt. Het zal generaties duren voordat alles is vergeven en vergeten. Maar het is stukken beter dan voor het vredesakkoord van 1997.

Misschien kunnen dan de Arabische landen niet met wapens of diplomatie, maar met investeren in de economische ontwikkeling van Palestijnen helpen vrede te bewerkstelligen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
3 maanden geleden

Ik meen dat velen niet begrijpen wat “” Geografisch Demografische Diversiteit “ betekent . Ik heb ook de indruk dat veel intellectuelen vastgeroest zitten in hun “ eigen wereldje en te eenzijdig georiënteerd zijn . Wat in eeuwen is gemaakt , wereldwijd, is onmogelijk met een “ Vloek en een zucht “” naar de “ eigentijdse periode “ vast te zetten . Dat geld voor alle volkeren op de wereld en dat hun morele existenties en eigenschappen niet gelijk zijn . Dat geldt zeker voor geloofskwesties waarbij het verschil in opvatting en aanpassing erg groot is . Immers : Moslims en Christenen als ook andere religieuze groepen , in Azië en Afrika , zijn soms niet definieerbaar inzake morele en emotionele beleving en /of ook een ideologie daarin impliciet is . Samensmelting van volkeren moet uit eigen wil en behoefte groeien. Immigratie is juist een enorme splijtzwam omdat economische en levensomstandigheden een bijna onmogelijke aanpassing eist . We zien dus, ondanks de betere levensomstandigheden, zich niet kunnen of willen aanpassen aan de Westerse wereld, uitzonderingen daargelaten . Het conflict in het Midden- oosten tussen Israël en Palestijnen laat dat duidelijk zien . Zijn we alweer vergeten dat ongeveer 20 jaar geleden er een ernstig conflict was in Afrika tussen Huti’s en Toeti’s waarbij in een maand meer dan 800.000 doden waren te betreuren . Het conflict tussen Israël en de Palestijnen sinds 1948 is een aanpassing Stoornis. . Maar , wat zeker benoemd moet worden is de behoefte aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid . Immers : Van niemand kan het onmogelijke worden gevraagd . De vraag , of de Arabische landen met investeringen de Palestijnen een beter leven kunnen bieden moet als een illusie worden weggezet.. Immers : Het blijkt dat met alleen investeringen de vrede te handhaven , een onmogelijke zaak blijkt . Aanpassing en acceptatie lijkt nog de enige mogelijkheid ……. Maar ……. Haat, en nog eens haat zal “ onverbiddelijk” niet tot een demografische cohesie leiden . De “ code tot vrede “ is bijna onoplosbaar te ontrafelen . Aanpassen of oorlog is de keuze . Na 75 jaar is het conflict nog niet opgelost …… realistisch denken is mijns inziens een optie om tot vrede te komen .??