Blunder van Omtzigt

Volgens Pieter Omtzigt moet er eigenlijk eerst een soort van regeringsprogramma geschreven worden en daarna kan volgens hem pas de formatie starten. Dat lijkt recht te doen aan de meest fundamentele vorm van de Nederlandse democratie, maar het is gewoon een forse blunder.

Bij wat we de start kunnen noemen van de moderne Nederlandse democratie in de 60-er jaren van de negentiende eeuw, bestonden er geen partijen, laat staan partijdiscipline. Er werden vertegenwoordigers gekozen in kieskringen en iedere kandidaat moest op eigen kracht proberen een zetel in de 2e Kamer van de Staten Generaal te bemachtigen. In dat kiesstelsel, waar ik een groot voorstander van ben, had dus ieder Lid van de Tweede Kamer zelfstandig voldoende mandaat van de kiezers verkregen. Pas ná verkiezing en daadwerkelijke beëdiging in de Staten Generaal konden er zodoende politieke allianties gevormd worden.

Pieter Omtzigt. Afb: © pieteromtzigt.nl

Nog voordat er een regering kon worden gevormd, moesten de afgevaardigden dan ook gezamenlijk een lijst op zien te stellen van zaken die zij van belang en gewicht verklaarden als leidraad voor het aanstaande regeringsbeleid. Nog los van het feit of Kamerleden dan plaats zouden nemen in zo’n kabinet: dat konden evengoed lieden van buiten de politiek zijn die op grond van hun expertise in staat werden geacht om leiding te geven aan een ministerie.

Veranderingen

Sinds de tijd van Thorbecke is het politieke speelveld veranderd door de opkomst van politieke partijen; maatschappelijke groeperingen, zoals de protestanten (Anti Revolutionaire Partij, ARP) en de arbeiders (Sociaal Democratische Arbeiders Partij, SDAP) begonnen een politieke partij en probeerden hun leden in zoveel mogelijk kieskringen in de Tweede Kamer te krijgen. Ook Pieter Omtzigt heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt om met zoveel mogelijk gelijkgestemden in de Kamer te kunnen komen: hij richtte NSC op en nam daarmee deel aan de verkiezingen. Zij behaalden 20 zetels op grond van hun politieke voornemens, waaronder een grondige wijziging van de bestuurscultuur en verschillende voornemens om wetten aan te passen.

Volgens diezelfde Omtzigt nu, lijkt het erop dat de PVV van Wilders – verreweg de grootste partij in de verkiezingsuitslag – niet conform de Grondwet zou willen handelen en regeren. Dat is natuurlijk een gotspe. Er is geen enkele partij in Nederland die de Grondwet zomaar terzijde kan leggen; een omvangrijk netwerk van organisaties en belangengroepen weet de weg naar de rechter of RvS in dat geval heel goed te vinden en anders Omtzigt zelf wel. Sterker: een hevig gesubsidieerde organisatie als Greenpeace geeft nu, na de verkiezingen, al miljoenen euro’s uit aan een campagne – o.a. op radio en televisie – om te voorkomen “dat er een klimaatontkenner in het Torentje komt”. Over dergelijke, antidemocratische uitingen horen we Omtzigt vooralsnog niet.

Islam

Een letterlijk punt in de brief van Omtzigt aan verkenner Plasterk betreft de ‘godsdienstvrijheid’. Dat zal niet zijn omdat Omtzigt (zelf katholiek) en zijn partijgenoten vrezen dat alle christenen in dit land tot de brandstapel worden veroordeeld door Wilders c.s. Ook niet de mohammedanen in dit land, want die genieten overeenkomstige vrijheden dankzij diezelfde ‘godsdienstvrijheid’.

Als Wilders de ‘islam wil verbieden’ dan is hij knettergek, want denkbeelden kùn je niet verbieden net zomin als dat je socialisme of liberalisme kan verbieden. Het enige wat dan overblijft is de erkenning als godsdienst intrekken. En daar is voldoende reden voor: het heilige boek van de moslims, de Koran, roept op tot moord, doodslag en roof. Één hoofdstuk (soera) is zelfs compleet gewijd aan de verdeling van de roofopbrengsten: hoofdstuk 8, ‘Al-Anfal’, ofwel ‘De Buit’. De talloze geloofsregels die dit boek en vooral de prediking in hun gebedshuizen aan moslims oplegt, zijn klip en klaar in strijd met de grondwettelijke vrijheden die in ons land gelden. Er is daarom geen enkele objectieve reden om de islam als organisatie(s) te erkennen als religie, om de vrij simpele reden dat deze organisaties zich meer bezighouden met het vergaren van (veel) geld en het uitoefenen van ongeoorloofde sociale druk op de moslim gemeenschap. De islam is meer een ideologie en de (gehersenspoelde) leden ervan gaan zich niet zelden te buiten aan moord en doodslag.

Dualisme

Het is nog maar de vraag waarom Omtzigt, als ‘bestuurlijke vernieuwer’ zo opziet tegen de situatie dat over wetsvoorstellen in de Staten Generaal wordt gestemd, door Kamerleden zonder last en/of ruggespraak. Het lijkt erop dat Omtzigt zijn stemmen heeft gehaald met fraaie vergezichten voor het electoraat, maar als het er op aankomt, toch weer met een dichtgetimmerd regeerakkoord het zo vurig gewenste ‘dualisme’ wil vermijden.

Dat leidt onvermijdelijk naar de beroemde uitspraak van Herman Kuiphof: “Zijn we er dan toch weer ingetuind?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Buskens
2 maanden geleden

Om het schimmige lees corrupte spel te doorgronden adviseer ik de lezers van deze site een artikel van Paul Cliteur te lezen op de site DDS. Hij noemt het gedrag van Omzigt “staatsrechtelijke domheid” ondanks de “dossier kennis” van Pietertje. Vervolgens adviseer ik te kijke
n op youtube current ratio waarin Arno Wellens uitlegt hoe het daar in Europa werkt en wat ons hier wordt voor gelogen. Na het lezen en bekijken van deze 2 wetens waardigheden vallen de puzzelstukjes al aardig in elkaar. Ik vroeg me af “heeft stemmen nog wel zin”? Dan nog even een artikel in de gezond verstand krant over de verkiezingen en daarmee werd de vraag die ik mijzelf stelde met nee bevestigd. Fijn weekend allemaal! Oh ja nog even dit, willen we verandering dan zal er een soort van revolutie moeten uitbreken want anders kunnen we zeggen ” we dronken een glas, deden een plas en lieten alles zoals het was.

A.R. Girbes sr
2 maanden geleden

Ik denk niet dat we er “” ingetuind”” zijn , maar Omtzigt is volgens mij een “” Pietje precies “ en, mijns inziens , wat aan de neurotische kant . Hij heeft een enorme dossierkennis, maar , altijd “” het maar”” mogelijk niet de capaciteiten om ook “” geheel zelfstandig “” een weg te kiezen in het labyrint van politieke verdwazing en een weg te vinden dat buiten zijn ervaring bij het CDA ligt . Dat hij zo timmert op de Grondwet en, dat Wilders in zijn programma mogelijk , niet Artikel 1 van de Grondwet zou respecteren inzake de Islam , Maar …. Dat artikel is voor een deel een “” dwarsligger “” en soms zelfs tegen de belangen van Nederland . Geert Wilders heeft al jaren geleden gepleit om Artikel 1 Grw, te wijzigen , en daar voelden de linkse partijen niets voor . Het is juist dat “ we”” de Islam niet kunnen verbieden , maar…. Dat Wilders toch een verbod zou willen instellen , omdat hij vindt dat De Islam voor Nederland “” levensgevaarlijk is , is hij niet “ knettergek “!maar , in de praktijk zou hij merken dat het onmogelijk is , Hij wordt al meer dan twintig jaar bedreigd en tegen hem is al twee keer de “” Fatwa “ uitgesproken om hem te vermoorden . Dus , De Islam is voor hem “” levens gevaarlijk “” . Het verbieden van de Islam is voor hem een duidelijke reden , maar…….. Omtzigt moet NIET denken dat de Islamieten “” geloofsgenoten “ zijn. Als De heer Nijhof vindt dat de Islam gehersenspoelde leden bevat en zelfs in staat zijn om te moorden uit “” ideologische “ motieven, dan is het verbieden nog niet mogelijk, maar …… dan moeten we onmiddellijk zorgen dat de in Nederland wonende moslims zich volledig aanpassen of opdonderen . En dat laatste gebeurd niet . Ook ik heb het boek gelezen van Wijlen Prof dr Hans Jansen, Arabist, en in de NRC , schreef jij op 29 september 2010 , dat D-day bereikt is in strijd tegen Islamisering . Jansen bespeurde een radicalisering van de Multiculturele elite , En , Moslims vinden hun geloof “” de beste “” , Immers : Islamitische wetgeleerden zijn van “” overtuigd” dat de islam macht nodig heeft om zijn taak in deze wereld te kunnen vervullen . ( Blz. 116 ) En , hoeveel moslims vinden dat “” Sharia”” boven de wetten van de Westerse landen gaat . Dat Wilder de Islam wil verbieden , zal onmogelijk blijken , maar……… ik denk dat immigratie uit Moslim landen onmiddellijk moet stoppen Volgens de Theologie van de islam is het grootste wonder ooit in de openbaring van de Koran ……… dat noem ik nog eens Knettergek . Wij moeten de Islam niet onderschatten ……. !!! Immers : “” Een gelovige moslim zal afstand bewaren tot mensen die geen moslim zijn. We “” weren toch” dat op het beledigen van Mohammed de doodstraf staat ……. !!!

Koddebeier
2 maanden geleden

Die man heeft ook altijd wel wat om over te zeiken !
Luister naar het volk en ga regeren, herstel alle ellende van 12 jaar Rutte.
Daar wacht het volk op !!
Met oeverloos gezwam lossen jullie niets op !

J.Blaak
2 maanden geleden

Ben in het begin echt blij geweest met de aankondiging van dhr. Omtzigt een eigen partij te beginnen, zijn integriteit is buiten kijf.
Maar….. woorden en daden (stemgedrag) waren niet in een lijn en dat heeft me er van weerhouden op hem te stemmen.
En hier in bleek ik niet alleen te staan, vele met mij hebben om die reden niet op NSC maar PVV gestemd

ronald.dunki
2 maanden geleden

Het lijkt erop dat de NSC kiezers er inderdaad ingetuind zijn: Nadere inspectie van de bemanning van het Omtzigt schip leert dat het vol zit met ex-CDA en ex-D66 opportunisten… Zoals ik al zei, NSC IS HET KARTEL…!