Prikbord nr 884

Van Basten houdt alle voetbalbobo’s en de overheid een spiegel voor met zijn conclusie, dat het topvoetbal misschien helemaal moet verdwijnen. De maatschappelijke kosten, criminaliteit, ME-inzet, openbare orde en dubieuze belastingregels maken een heroverweging dringend noodzakelijk, naast de milieubelasting door auto- en vliegverkeer.

Neen, niet voor de natuur, maar voor de inwoners van ons land. Voetballiefhebbers moeten hun hobby dan maar via de tv koesteren, maar aan de absurde miljoenen-bedragen voor spelers en trainers moet gewoon een eind komen. Het trekt ook criminelen aan in bestuurs- en bemiddelingsfuncties, naast match-fixers en mafkezen of vermeende charlatans zoals Eringa.

Overigens had het uitspelen van de wedstrijd tegen Feyenoord best als ‘voorprogramma’ van de wedstrijd tegen Volendam kunnen plaatsvinden.

Ajax- én Feyenoordaanhangers waren daarbij immers niet welkom!

China

Wie de ‘geschiedenis’ van het nieuwe vliegveld van Berlijn kent of van het Fyra-project of van de sluiting van Nederlandse kolencentrales of van de Betuwelijn zal verbijsterd zijn door de bouwprojecten in China. Dat men daar geen last heeft van onzinnige CO2-maatregelen en stikstofbeperkingen wordt in een klap duidelijk. Niet alleen door de bouw van honderden kolencentrales, complete steden en vliegvelden, spoorlijnen, stations en bruggen, maar ook door de enorme uitbreiding van het vlieg- en wegverkeer, de maakindustrie en van de logistieke centra. Daarnaast de mijnbouw-, wegen- en havenprojecten in Afrikaanse en Oost-Europese landen. Complotdenkers zouden kunnen beweren dat de klimaathype die de westerse wereld verlamt, niet in Moskou is bedacht, maar in Peking (net als de Coronacrisis?).

Den Helder

Zou het kunnen dat de politie van Den Helder vooral bezig is de notabelen te beschermen, waardoor bedreigde middenstanders in de kou blijven staan?

Doel of middelen?

Iedereen zou zijn deelname aan de Vriendenloterij of Postcodeloterij (één pot nat) moeten opzeggen i.v.m. het steunen van activisme tegen de samenleving en de Staat. Want niet alleen bij de klimaatmaatregelen, maar ook bij de stikstofterreur, zijn de doelen onmeetbaar of zelfs gefingeerd – en dus uit zicht geraakt – terwijl de onbetaalbare maatregelen en het daarmee verbonden activisme tegen de welvaart en het gezond verstand, ook in de politiek, die onhaalbare doelen hebben vervangen. Intussen worden de industrieën en luchtvaart die wel meetbaar en bewijsbaar (gezondheids-) schade aanrichten, jarenlang door de overheid nagenoeg ongemoeid gelaten.

EU

Als landen alleen om financiële redenen EU-lid willen worden/blijven, dan is het einde van dit geldverslindende monster in zicht. Want niet alleen Griekenland en Malta hadden dan geweerd moeten worden, maar ook Slowakije, Roemenië, Bulgarije en wellicht Polen. Nieuwe landen erbij halen in de categorieën: dictatuur, anti-westers moslimland, etnische conflicten/ geweld tegen minderheden, failed state met communistische maffia, hoge werkloosheid resp. criminaliteit, militair regime en corrupt tot op het bot is helemaal krankzinnig. Bovendien zijn er dan geen gronden meer om Turkije te weigeren. Het positieve is dat een Nexit zo snel dichterbij komt.

Experiment

Het valt te hopen dat het ‘Europese’ centrum voor onderzoek naar het gebruik van een netwerk met buizen voor het vervoer van reizigers en vracht niet uit de Nederlandse innovatiepot wordt betaald.

Niet alleen kosten de benodigde magnetische velden enorm veel stroom en het buizennetwerk plus ‘stations’ nog veel meer geld dan metroverbindingen, maar het systeem is eenvoudig te saboteren en dan onveilig vanwege de hoge snelheden of bij stroomuitval. Bovendien, wie wil er in 30 minuten in Parijs zijn als Amsterdam al begint om reizigers en toeristen te weren?

En strategisch gezien, een even grote verspilling als de windturbines op zee, die eveneens door terroristen te saboteren zijn of door inzet van (militaire) duikers zonder stroomkabels komen te zitten. Niets geleerd van de Nord Stream 2 en wie worden hier straks beter van; alleen de onderzoekers?

Gaaf landje

Nederland wordt geleidelijk een derdewereldland waar de elites beveiligd (willen) worden, terwijl de bevolking en overheid worden geconfronteerd met vele misdaadbendes, straat- en schoolgeweld, illegalen, overvolle gevangenissen, automobilisten onder invloed, (internet)oplichters, graaiende bestuurders (bij overheid, semioverheid, gesubsidieerde stichtingen, zorg, NS, pensioenfondsen etc.), verdwenen miljarden bij ministeries, criminele banken/ verzekeraars, werkweigeraars, gok-verslaafden, cybercrime-chanteurs, moslim-terreur, drugsdealers, hooligans, vervuilende industrieën, bange ambtenaren/leraren/rechters/detentie-medewerkers en sportbestuurders, winkel- en bankpasdieven, loslopende psychopaten, ‘verwarde’ (alcoholische) daklozen, milieu-activisten, gevaarlijke wijken/routes (‘s nachts), falende (zorg)instanties en bedreigingen via sociale media. Als het waar is dat de VS en Zweden een spiegel zijn van onze toekomst, dan zal het niet lang duren voordat de burgers zich (moeten) gaan bewapenen, het leger wordt ingezet en een avondklok voor de alcoholhoreca noodzakelijk is. En ook de domme uitvluchten om toch alcohol te verkopen in sportkantines en bij voetbalwedstrijden, activisten op de A12 hun gang te laten gaan, zonder reden/mandaat de ME in te zetten, afkicken niet te verplichten en lichte (taak)straffen op te leggen aan jeugdige criminelen moeten worden ontmaskerd als lafheid, incompetentie en opportunisme. Pas dan wordt Nederland weer een gaaf landje.

Hoekstra

Minister Hoekstra is niet alleen incompetent, maar blijkt naar verluidt ook onbetrouwbaar door zich in allerlei bochten te draaien om een baantje als EU-commissaris te bemachtigen. Daarbij worden persoonlijke belangen kennelijk boven Nederlandse belangen gesteld, want belemmeren van de klimaatverandering is een fata morgana en dus onbereikbaar. Dat hij, het CDA en politiek Den Haag dit niet lijken te beseffen, toont aan hoe ver de indoctrinatie – inclusief de maximaal 1,5 graden temperatuurstijging – door de klimaatmaffia reeds gaat. En als hij niet wordt ontmaskerd bij zijn ‘sollicitatie’, dan valt te verwachten dat de activistische Europarlementariërs hem als een ‘kneedbaar’ watje beschouwen; wat hij ook is. Om een Timmermans 2.0 te worden is zelfs de hulp van Samsom niet toereikend. Een afgang die Nederland bespaard moet blijven.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijst van Omtzigt (NSC) is een voorbeeld van de wijze waarop toekomstige Kamerleden worden geselecteerd De kandidaten die zich reeds waagden aan een gesprekje met journalisten, maakten geen sterke indruk. In tegendeel, vooral het bekende bla-bla van figuren die zich al politicus wanen, terwijl ze nog niets kunnen zeggen over hun taken of partijprogramma. Waarom gaat dit telkens fout bij nieuwe partijen, zoals destijds bij de LPF, 50+partijen, Trots op Nederland, JA21, Denk, FvD, Bij1 en nu zelfs de Partij voor de Dieren en de ‘vernieuwde’ CU. Heeft het wel zin om te zoeken naar ‘vakmensen’ of activisten, indien die nauwelijks politieke ervaring hebben, praten belangrijker vinden dan nadenken en feiten verzamelen, of nooit blijk hebben gegeven van gezond verstand, een gezond-kritische instelling, werklust dan wel veranderingsgezindheid?

Of worden nieuwe partijen met opzet ‘geïnfiltreerd’ vanuit bepaalde organisaties, teneinde hun imago te schaden en invloed te beperken? In ieder geval is de PVV een positieve uitzondering gebleken – m.u.v. Graus – en wordt daarom (nog steeds) gevreesd door de gevestigde orde.

Daarnaast zijn er de opportunisten – zoals Van Haga en voormalige CDA-ers – die een ‘eigen’ partij beginnen of wedden op een nieuwkomer. Aan de selectiecommissies de taak om het kaf van het koren te scheiden, maar ook daarin zitten mensen met een eigen agenda, gezien de resultaten. Wellicht is er toch nog hoop voor de VVD die een forse afstraffing verdient, maar de peilingen wijzen om onbegrijpelijke redenen vooral naar PvdA/GroenLinks of worden die cijfers (ook) reeds gemanipuleerd?

Long Covid

Dat er naar verluidt slechts 1000 patiënten met Long Covid in aanmerking zouden (kunnen) komen voor een tegemoetkoming van € 15.000, is een klap in het gezicht van andere zorgmedewerkers met dezelfde medische klachten. Zelfs bij 7500 patiënten zou het totaalbedrag slechts 112 miljoen bedragen d.w.z. 0,1% van de rijksbegroting voor zorg. Een schijntje in het licht van de ‘verdampte’ miljarden door de paniek, onkunde en criminaliteit tijdens de crisis.

Nationale Nederlanden

De uitspraak van de rechter over de woekerpolissen van verzekeraar Nationale Nederlanden, zal voor veel gedupeerden een opluchting zijn.

Doch ten onrechte, want NN zal ongetwijfeld in cassatie gaan, wellicht beweren dat ze de dossiers van het overgenomen Delta Lloyd niet compleet hebben en hun (politieke) netwerk inschakelen, alsmede De Nederlandse Bank (de verantwoordelijke toezichthouder). Bovendien kan het jaren duren voor er een uitspraak is van de Hoge Raad, daar er gegronde redenen zijn om aan de onafhankelijkheid daarvan te twijfelen. Zonodig worden in dit gave landje de rechters vervangen, zoals in het Chipshol-proces, of wordt de Landsadvocaat opgedragen om met elke gedupeerde uitzichtloos te ‘onderhandelen’ over een schadevergoeding onder allerlei voorwaarden en intimidatie. Zelfs een publicatieverbod is in het recente verleden opgelegd om een klokkenluider tot zwijgen te brengen. Want de Staat – wellicht als grootaandeelhouder en in ieder geval aansprakelijk voor het falen van de toezichthouders – kan zich geen juridische aanval op alle betrokken verzekeraars veroorloven, waar het volgens een insider gaat om tientallen miljarden. Het eerste teken daarvan lijkt reeds zichtbaar: terwijl RTL-Z uitgebreid heeft geanalyseerd wat de uitspraak betekent, had de staatsomroep NPO tot dusver gezwegen. Intussen waren de aandelen van NN bijna 19% in waarde gedaald, terwijl dit bij de ASR om 14% ging. Overigens kan worden betwijfeld of de schade van een deel van de naar verluidt 7 miljoen gedupeerden verjaard is. De verjaringstermijn gaat immers in zodra de schade en aansprakelijkheid vaststaan – zoals nu door het vonnis van het hof of bij afkoop van een polis of bij de publicatie van het boek over Aegon – en de schade vanaf 5 jaar geleden is dan beslist nog niet verjaard. Ook het verschijnen van het rapport-de Ruiter (1996) kan dus niet worden beschouwd als een begindatum van verjaring, maar dat de woekerpolis ellende pas in 2006 bekend was, kan een pertinente leugen worden genoemd. Er is voldoende bewijs dat de verantwoordelijke instituten en toezichthouders al in 2001 en 2002 reageerden op schriftelijke signalen van de misstanden, maar het verder aan de gedupeerden overlieten waarbij individuele rechtszaken werden afgekocht door een schikking.

NS

De absurde redenering van de heer Koolmees (Nederlandse Spoorwegen) over een duurder treinkaartje in de spits, is tenenkrommend. De overheid doet al zijn best om werkenden en studenten de trein in te jagen door de hoge brandstofprijs en de lage belastingvrije werkgeversvergoeding, en nu zouden de spitstreinen minder vol (moeten) worden door de prijs te verhogen; ook voor al die reizigers die moeten blijven staan?

De spitstoeslag is pas gerechtvaardigd als iedereen kan zitten door langere of meer treinen in te zetten. Dat wordt gewoon betaald door de vele passagiers en ook grotere stations is onzin. Een spitstrein kan 2x zo lang zijn als het perron; eerst vóór uit-/instappen en daarna achter uit-/instappen. Het langere verblijf op een station biedt bovendien meer gelegenheid tot overstappen en tot het reguleren van de reizigersstroom naar de (rol)trappen en uitgangen. De toename daarvan is niet te remmen door een spitsopslag, maar maakt gebruik van het spoor juist efficiënter; dus goedkoper.

Publieke Omroepen

De publieke omroepen beweren komend jaar 1,1 miljard nodig te hebben voor hun taken. Daarvan ongeveer 150 miljoen via de reclamespotjes en gesponsorde shows. Als er zo weinig wordt opgehaald door reclame, dan is het beter die te verbieden zodat in de vrijkomende tijd echte programma’s kunnen worden uitgezonden. Helaas zijn die er nauwelijks nog, zodat een halvering van het budget en van het management een passende besparing oplevert ten behoeve van de begroting voor belangrijker noodzaken.

Ruimtevaart

Wat is het nut dat honderden wetenschappers beetjes van dezelfde materialen uit de ruimte gaan onderzoeken of dat 28 landen, waaronder Nederland, opnieuw naar de maan willen en zelfs naar Mars. Is dit het verdienmodel van de ruimtevaartindustrie/-laboratoria met miljarden aan overheidsgeld, of van de wetenschappers die al tientallen jaren bezig zijn met ‘innovaties’ die elders (VS, Rusland, China) al bestaan? Dus gewoon hun baan op de aarde laten financieren zonder toegevoegde waarde; dan zijn er wel andere, echte prioriteiten. Overigens zou het innovatiebudget beter besteed kunnen worden aan de ontwikkeling van Lightyear, de Nederlandse zonnedakauto. Dat levert echte werkgelegenheid op.

Scheiding van Kerk en Staat

Dat de SGP en CU moeite hebben kerk en staat te scheiden in de politiek, zal algemeen bekend zijn. Doch in Duitsland wordt die verwevenheid nog steeds normaal gevonden en in België heeft de katholieke kerk zoveel invloed dat bij een omvangrijk misbruikschandaal, naar verluidt na de cassatie-uitspraak, de cassatierechters en vertegenwoordigers van de kerk in twee geheime bijeenkomsten – zonder aanwezigheid van vertegenwoordigers van de slachtoffers! – overleg zouden hebben gehad over een herziening. Na de gang van zaken rond het Dutroux-proces, de bende van Nijvel, minister André Cools (vermoord), Willy Claes (corruptieverdachte) en de Fortis-bank, is dit niet verwonderlijk. Doch het activisme binnen de kerken van Nederland neemt steeds ondemocratischer vormen aan, waarvan Pax Christi een berucht voorbeeld was. Nu hebben politici die rol overgenomen met dezelfde linkse one-liners. En de aanhangers zwijgen; ook over de misstanden in hun eigen kerken.

Suriname

Dat Kamerleden naar Suriname vliegen heeft uiteraard een goede reden; alleen kan ik die zo gauw niet bedenken. Curaçao wel; lekker weer, criminaliteit, vluchtelingen uit Venezuela en een dubieus bestuur zoals overal in de Cariben. Misschien toch ook om de minister van Koninkrijksrelaties – De Jonge – en diens staatssecretaris Van Huffelen te controleren, met name over het hulppakket voor Sint Maarten waarvan niets meer werd vernomen? Of is het hulppakket voor het ‘onafhankelijke’ Suriname zelfs nog groter, maar mag daarover niet worden gesproken gezien de bestaande corruptie in dit door de Bouterse-maffia geplunderde land. En juist dan zou men toch Kamervragen verwachten over de rechtszaak tegen Bouterse en diens criminele vriendjes, doch niets van dat alles. Wellicht verklaart dit alsnog een deel van de 30 miljard die in de afgelopen drie jaren is ‘verdwenen’ in Den Haag…

Terreur

Het zijn niet alleen de vermeende complotten van de (financiële) elites, die onze samenleving kunnen bedreigen. Inmiddels is duidelijk dat woke- en milieuactivisten dit zeker doen, evenals bepaalde politieke partijen.

Toen Pim Fortuyn een ‘bedreiging’ leek voor de gevestigde orde, werd hij gedemoniseerd alsof hij staatsgevaarlijk was en uiteindelijk uitgeschakeld onder merkwaardige omstandigheden. Nu er daadwerkelijk sprake is van terreur en chantage, kijken politiek en OM weg; evenals de Postcodeloterij en de deelnemers daaraan. De minister van Justitie en Veiligheid kan nu haar daadkracht bewijzen, maar is alleen verbaal actief.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties