Palestijnen bestaan niet

De bij deze column afgebeelde vlag wordt gebruikt als de vlag van de ‘staat’ Palestina en vormt momenteel het symbool van steun voor de Palestijnen. Wat de fans van de zogenaamde Palestijnen (nog) niet inzien is dat de vlag meteen ook de ontmaskering is van ‘Palestijnen’ als volk.

De vlag wordt officieel gebruikt sinds de oprichting van de Palestijnse ‘staat’ in 1988 en was daarvoor de vlag van de in 1964 opgerichte terreurorganisatie PLO. De vlag is een variant op de vlag die gevoerd werd tijdens de Arabische opstand (1916 – 1918 (!)) tegen het Ottomaanse Rijk (!). Diezelfde opstand vlag werd later, tussen 1948 en 1959 gevoerd door de ‘Palestijnse’ leiding in de Gazastrook als vlag van Palestina. ‘Gazi’ overigens, is een Arabische term die verwijst naar een krijger die deelneemt aan de ‘Gaza’, wat een militaire expeditie of aanval op vijandig grondgebied betekent. Laat dat maar eens even gewoon op u inwerken. Zelf kan ik me veel betere (Arabische) benamingen voorstellen rond de stam ‘slm’ zoals salaam.

De vlag overigens, is dezelfde als die van de Ba’ath partij. Deze Arabische, socialistische Ba’ath partij was een in Syrië opgerichte politieke partij. De partij omarmde het z.g. ‘Ba’athisme’ en dat roept op tot eenwording van de Arabische wereld in één staat. Haar motto, “Eenheid, Vrijheid, Socialisme”, verwijst naar Arabische eenheid en de bevrijding van niet-Arabische controle en inmenging.

Wat veel mensen vergeten, is dat de Ottomanen (Turken) honderden jaren het bewind voerden over het gebied wat wij tegenwoordig kennen als Israël en waar de Arabieren nu zo’n stampij over maken. In het licht van hun symboliek (De term ‘Gaza’ en de vlag) steekt het kennelijk dat de ooit verjaagde Joden zijn teruggekeerd naar de bron van hun ontstaansgeschiedenis.

De eerdere geschiedenis van het gebied wat we nu kennen als Gaza en de Gazastrook, vormde onderdeel van Kanaän waartoe het gebied behoorde voordat de belangrijkste kuststeden ervan tot kolonies van het Oude Egypte werden. Rond 1200 v.Chr. ontstond een migratiegolf van Filistijnen naar zuidwest Kanaän, dat toen Filistië of soms ook Filistina werd genoemd. Tot 1917 was de Gazastrook, net als de gehele regio, vanaf de 15e eeuw een deel van het Ottomaanse Rijk. Pas in 1917 kon het worden veroverd door de te hulp geschoten Britten in de 3e slag bij Gaza, in het kader van WO-l, waarin de Turken de kant van de Duitsers hadden gekozen. De plaatselijke bevolking, Arabieren en Joodse families, werden door de (Ottomaanse) Turken gedwongen te vluchten: zonder hun eigendommen mee te nemen. (De Ottomanen hadden al royale ervaring in het verjagen van mensen, slavenhandel en genocide) Het Verenigd Koninkrijk kreeg in 1922 van de Volkenbond een mandaat over Palestina, waarvan op 25 mei 1923 de definitieve grens werd bepaald (Palestina, ten westen van de Jordaan, waarin het huidige Israël en de beoogde staat Palestina liggen).

Zeker tot dat moment had nog nooit iemand van Palestijnen of van een Palestijns volk gehoord. Er zijn ook geen Palestijnse koningen of regeringen bekend; dat kwam pas op gang met de oprichting van terreurclub PLO in 1964. Het afzichtelijke gelaat van PLO-leider Arafat gaf ook het innerlijk van dat gezelschap goed weer.

Als de zogenaamde Palestijnen een ‘historisch recht’ menen te kunnen ontlenen aan gebieden in de streek, dan kunnen we ook eens kijken hoe het met de ‘historische rechten’ van Israël zit. Als het dáár om gaat, dan hebben de Joodse bewoners van dat gebied zonder meer de oudste papieren.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.A. den Boer
1 maand geleden

Verdiep je eens in de geschiedenis man, wellicht dat je deze groteske nonsens niet zou hebben geschreven.

J.A. den Boer
1 maand geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Geachte heer Nijhof,

Ik neem mijn eenregelig commentaar op uw schijven terug. Ik suggereer hiermee dat uw gehele schrijven groteske nonsens zouden zijn en dat is niet correct.

Mijn korte commentaar werd vooral ingegeven door mijn irritatie over uw formuleringen “de fans van de zogenaamde Palestijnen” en “voor 1923 had nog nooit iemand van Palestijnen gehoord“; alsof we deze complexe- en tragische strijd om gebied en bestaansrecht denigrerend moeten beschrijven als een soort voetbalwedstrijd met rivaliserende supporters, of hooligans.

Mijn commentaar om u in de geschiedenis te verdiepen wordt al gedeeltelijk goed verwoord door de heer A. Ekstijn in zijn eerdere commentaar op uw schrijven.
De bewoners van het gebied Palestina, hoe je de grenzen ook trekt zijn net als de mensen die daar door de eeuwen heen in dat gebied gewoond hebben, veranderd. Historische gebeurtenissen, migratie, deportatie, vestiging, vermenging hebben de bevolking, hun cultuur, taal en geloof door de eeuwen heen veranderd. U doelde op de Palestijnen als volk, ik doelde op Palestina als gebied en dat was zeker voor 1923 bekend.

Het helpt de zaak en het begrip niet vooruit indien u, zoals gezegd, het hebt over “fans van Palestijnen”. Dat is neerbuigend en vooral onnodig.
We kunnen ook vragen stellen bij wat nu precies het Joodse volk is. Het antwoord daarop is, zoals u ongetwijfeld weet : het ligt er aan aan wie je het vraagt.

Als tiener had ik een heel hechte band met de grootouders van moeders kant en ik heb warme herinneringen aan de vele verhalen en meningen die ze met me deelden. Zij hebben de Jodenvervolging, wonende in Rotterdam, in al zijn hevigheid mee gekregen en het grootste deel van die familie is nooit meer terug gekomen. Toch stond mijn Oma niet bepaald kritiekloos tegenover Israël en zag de Palestijnen niet als haar vijand.

De reden dat ik deze laatste alinea schrijf is om naar voren te brengen dat we in staat moeten zijn om normaal met elkaar om te gaan als het over (uiterst) complexe zaken gaat waar emoties soms hoog oplopen. Zeker nu in dit geval we momenteel de meest afgrijselijke beelden voorbij zien komen van menselijk leed; slachtoffer geworden van extreem geweld. Mensen, daar gaat het om, niet hun ideologie, (of religie zo u wilt), of hun vlag.

Adri Ekstijn
1 maand geleden

Wat een kletskoek-verhaal over wie als eerste een vlaggetje plantte.
Als alle naties hun claims laten gelden op hun 1e vlaggetje, dan spraken we nu Noors, bijna Mongools, Duits, Frans en bestond er geheel geen Oekraine, maar bestond het slechts uit Polen en Russen en kunnen alle huidige Amerikaantjes weer braaf terug naar Europa.

Deze pietpraat camoufleert de financiering van Joods Kapitaal opdat de Engelschen hun WWI naar hun hand konden zetten met in ruil daarvoor het realiseren van een Joodse staat in Palestina.

Maar ga hier maar lekker mee door; Media likewise manipulatief indoctrineren. ;-/

Adri Ekstijn
1 maand geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Met alle respect voor jarenlang volgen van uw eerdere berichten, maar straattaal heeft u nimmer gebezigd.
Koekwaus in uw reactie zie ik wel als straattaal, alsook een vorm van onmacht uit uw ongelijk.

Bij correct weergeven van geschiedkundige feiten word nimmer gebruik gemaakt van racisme, discriminatie en laat staan met mijn eervolle achternaam van Jodenhaat.
Neem een voorbeeld in uw verhaal aan uw collega Charlef Brantz. Iemand van uw kaliber verdiend het namelijk niet om zo af te glijden.

Adri Ekstijn
1 maand geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Beste heer Nijhof.

Ik kijk uit naar uw volgende publicaties met hopelijk en naar verwachting weer de kwaliteit die ik van u gewend ben.

Hier is nu genoeg over gezegd en verlaat deze uitwisseling van denkbeelden!