Bloedbad

Letterlijk een bloedbad. Er is werkelijk geen ander woord om de terroristische aanval op Israël te beschrijven. Het is onvermijdelijk dat mensen op zoek zijn naar verklaringen. Wat zou in vredesnaam zo’n psychopathische moorddadigheid kunnen veroorzaken?

Natuurlijk zijn de ‘experts’ razendsnel in het geven van antwoorden en het is kennelijk onvermijdelijk dat de oorzaak bij het slachtoffer ligt. Het is allemaal, op de een of andere manier, de schuld van Israël.

De woorden van de organisatie zelf (Hamas) die deze wreedheden heeft begaan, worden echter luidruchtig genegeerd. Laten we nu eens gewoon beginnen met de naam van die club. Hamas is een acroniem voor ‘Harakat al-Muqawama al-Islamiya (Islamitische Verzetsbeweging). Dat zou ons en de ‘experts’ toch iets kunnen duidelijk maken? Mocht dit nog niet duidelijk genoeg zijn; veel Hamas-strijders gaan de strijd aan met hoofdbanden met daarop de islamitische geloofsbelijdenis (Shahada) en/of verzen uit de Koran. Op zijn minst kunnen we toch de leden van Hamas op hun woord geloven en aannemen dat dit soort aanvallen diep verweven zijn met de islamitische leer.

Je hoeft ook niet al te diep in de Koran te graven om te ontdekken dat moslims wordt aangeraden om een bijzondere haat voor het Joodse volk te koesteren, nog afgezien van de complete minachting die zij voor niet-moslims zouden moeten hebben. Een paar voorbeelden:

O jullie aan wie het boek gegeven is! Geloof in wat Wij hebben neergezonden (de koran), het bevestigt wat jullie al hebben. Geloof in het, voordat We gezichten verminken en op jullie achterwerk plaatsen of voordat We hen vervloeken zoals We de mensen van de Sabbat vervloekten. En de opdracht van Allah wordt altijd uitgevoerd. (Koran 4:47. Opmerking: dit vers ligt aan de basis van de groteske vervorming van Joodse gezichten in tekenfilms en de moslimpers)

Vanwege al deze (kwesties), hebben Wij voor de onrechtplegers onder de Joden, de goede dingen onwettig gemaakt, die echter eerst wel voor hen toegestaan waren. En ook vanwege het hinderen op de weg van Allah. (Koran 4:160)

O profeet! Wordt niet verdrietig om degenen die haasten naar het ongeloof. Hun monden zeggen: “Wij geloven”, echter hun harten geloven niet. En de joden, zij luisteren naar de valsheid van mensen die niet tot jou zijn gekomen (die de verkondiging niet kent). Zij trekken de woorden uit hun verband, zeggende: “Als dit (de wetgeving, openbaring) al eerder tot jullie gegeven is, neem het. Echter, als het niet eerder gegeven is, wees dan op jullie hoede.” En als Allah iemand wil beproeven, je zult geen enkele invloed kunnen hebben om hem te helpen tegen Allah. Zij zijn degenen waar Allah nooit hun harten van zuivert! Voor hen is er vernedering op de wereld en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige straf! (Koran 5:41)

O gelovigen! Neem de Joden en de Christenen niet als Awliya (beschermers, bondgenoten, helpers, geallieerde, etc). Sommige zijn slechts Awliya van elkaar. En wie ze als Awliya neemt, dan is hij net als hen. Voorzeker, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. (Koran 5:51)

En de joden zeggen: “Uzair is de zoon van Allah.” En de Christenen zeggen: “De messias (Isa, Jezus) is de zoon van Allah.” Echter, het zijn slechts uitspraken van hun monden. Ze zeggen bijna hetzelfde als de ongelovigen van de oude generaties. Allah zal hun vernietigen (voor hun uitspraken). Hoe ver zijn ze misleid (van de waarheid)! (Koran 9:30. (Een interessante kanttekening bij dit vers is de vraag waar Mohammed in vredesnaam het idee vandaan haalde dat de Joden Ezra als goddelijk beschouwen?)

Allah veranderde sommige Joodse mensen in apen: Waarlijk, jullie wisten wie van jullie de Sabbat overtraden (ondanks dat deden jullie niets, zie 2:85). Wij zeiden tot hen: “Wees vernederde apen! (Koran 2:65. Opmerking: dit vers is allerminst een ‘dode letter’ en is opgenomen in het handvest van Hamas)

En de Joden zeiden: “De hand van Allah is geketend” (in het niet kunnen bestraffen van de Joden vanwege het contract of in het voorzien van hun behoeften). Hun handen zijn geketend! En ze zijn vervloekt voor wat ze zeiden. Nee! Zijn handen strekken zich (elke dag) uit (in het voorzien of in het bestraffen). Hij geeft hoe Hij het wil. En veel van hen nemen toe in provocerende verzet en ongeloof tegen wat Wij aan jou neergezonden hebben (Koran). En Wij hebben vijandschap en haat tot aan de Dag der wederopstanding tussen hen gegooid. Telkens wanneer zij het vuur voor het begaan van een oorlog (tegen de gelovigen) ontsteken, wordt het gedoofd door Allah. En ze doen moeite (proberen) om corruptie op aarde te verspreiden. En Allah houdt niet van de verderfzaaiers. (Koran 5:64)

Al het bovenstaande betekent dat het Joodse volk (samen met de heidenen) wordt geïdentificeerd als de doodsvijanden van de moslims. Dat wordt breed uitgemeten, iedere (vrij-) dag weer in de moskeeën en elders in de islamitische wereld. Zelfs als er een tijdje (gewapende) vrede is, dan nog formeren zich heimelijk moslimse eenheden om in een onbewaakt ogenblik dood en verderf te zaaien. Simpelweg omdat de ‘noodzaak’ voortdurend wordt onderhouden en aangewakkerd door de imams.


N.B: De tekst uit dit artikel is afkomstig van Peter Townsend, een auteur van een reeks boeken over de islam en de Koran.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
4 maanden geleden

Het doet er niet toe wat Imams zeggen of schrijven . De realiteit is dat die Imams zich hebben volgezogen met kletskoek en dat over goedgelovigen uitstrooien :?Het is gewoon Pseudologia fantastica . Toen ik de tekst had gelezen, kwamen de zinnen mij bekend voor met een duidelijk karakter dat de schrijver, zonder pardon een Psychopaat moet zijn . Wie de teksten van Joseph Gubbels heeft gelezen van 1939 en 1942 , zal zeker ook het karakter van een psychopaat ontdekken . Zoals: “””In dit dramatische uur van onzen reusachtigen strijd tegen onze oude vijanden willen wij slechts de ene bede tot de Almachtige richten , dat wij den Fuhrer gezond en vol kracht en besluitvaardigheden mogen behouden. Wij weten dat we de gevaren te boven zullen komen en tenslotte overwinning en vrede zullen verkrijgen”””. Deze kletskoek en uit de mond van een psychopaat werd geloofd door de massa , ook al was de realiteit anders . Ik heb al een reeds van reacties op artikelen gegeven waarin ik U meldde dat we te maken hebben met mensen die lijden aan een psychische ziekte, maar vaak voor de “ gewone man/vrouw niet waarneembaar is omdat het morele orde en de geloofwaardigheid van de tekst niet goed werd begrepen . De reacties van: “” dat kan toch niet “ “” en dat zal hij met de beste bedoelingen zeggen”””. Zo is het ook heden ten dage en zeker bij de linkse gemeenschappen dewelke de goedgelovigheid aanbidden . Kijk en luister wat onze psychopaat in de Tweede Kamer aan de slaven en klapvee heeft gezegd en in volle overtuiging de “‘goedgelovige onbenullen “ wist te bewerken en binnen een Coalitie van Rutte 1,2 en 3 er geen afbreuk werd gedaan aan het “ programma” , het dicht getimmerde coalitie akkoord . Nu Hamas Israël is binnen gevallen , en zonder pardon 250 feestgangers heeft doodgeschoten, is iedereen verdoofd door deze “ harde realiteit “”. Immers;Kunnen we nu ook zeggen dat we te maken met een samenraapsel van Psychopaten . “ Beesten zijn het, zo reageren we . Dat is gedeeltelijk waar . Er zijn nog andere factoren die een rol hebben gespeeld . Zoals “ goedgelovigheid” het fanatieke en de machteloosheid waarmede “ de beesten” te maken hebben, en dat is onverbiddelijk de sleutel naar “”” haat””. Maar , het is onverdraaglijk hoe naïef , ook binnen Europa en zeker in Nederland , het immigratie probleem vooruit wordt geschoven en dat zelfs een “” verdien model blijkt , zonder zich af te vragen, wat de consequenties zijn als “ de immigrant met een niet westerse achtergrond “” zich tegen Nederland keert”,en de westerling door Allah in apen worden veranderd . De aanval op Israël , met een ongekende wreedheid zal zeker nog niet voldoende zijn om naïviteit en goed- gelovigheid te onderdrukken . De realiteit blijkt een groot obstakel te zijn voor zeer velen. En …. Dat is een hard gegeven . !!!

ronald.dunki
4 maanden geleden

Allemaal waar.

Maar vlak de liederlijke provocaties niet uit, zoals recentelijk in en om de Al Aksa moskee, door de orthodoxe Joden.

Zij zijn het volstrekt intolerante Joodse equivalent van de islamitische haatbaarden en zijn precies even abominabel.

ronald.dunki
4 maanden geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Een goede morgen Ton, jij stelt : ” Dat Arabische tuig deugt niet. “

Helemaal met jou eens maar de andere zijde van de medaille is dat de orthodoxe Joden evenmin deugen en (te) vaak, willens en wetens, de catalysator zijn voor rellen zoals met hun proleterige provocaties vorige week bij de Al Aksa moskee. Kijk eens naar de internationale pers die daar uitgebreid over berichtte en ook jij zal je toch even achter jouw oor krabben.

Zij maken altijd misbruik van de politieke verdeeldheid van het land door op de wip te zitten bij de vorming van een regering en stoken het Palestijnse vuur voortdurend op met hun haatcampagnes terwijl zij geen belastingen betalen noch hun militaire dienstplicht vervullen, daar kunnen de anderen voor opdraaien…Niet voor niets dat zij gehaat zijn onder de grote meerderheid der seculiere Israelis…

Ik veroordeel de beestachtige practijken van de Hamas slagers, voor wie elke Jood een doelwit is, net zo hard als jij. Maar ik probeer dit aspect, aan de achterzijde van de medaille hier ook te belichten. Kan geen kwaad gezien jouw ongenuanceerde reactie

Kwindt
4 maanden geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Ach Ton, hebben er in die 8000 jaar dan alleen maar joden in dat gebied gewoond totdat, in 1948, ineens een paar miljoen plotseling ingestroomde immigranten uit omliggende gebieden zich tot ‘oorspronkelijke bewoners’ proclameerden?

Koddebeier
4 maanden geleden

Het ontbreken van enige beschaving en een moorddadig geloof aanhangen !