Ambtenaren

Een groep van bijna 400 ambtenaren van verschillende ministeries heeft een ‘brandbrief’ naar het kabinet gestuurd. Zij vinden dat Israël niet zomaar onvoorwaardelijke steun mag hebben van de internationale gemeenschap.

Het kan allemaal in Nederland. Onze straten zijn inmiddels vergeven van de jihadisten die de moord op anderhalf duizend Joden willen vieren waarvoor zelfs het verzetsplein 40 – 45 wordt benut. Dat plein herinnert ons eraan dat ons land er in WO-2 in slaagde bijna de gehele Nederlands-Joodse bevolking uit te roeien. Tussen het een en het ander zal ongetwijfeld verband bestaan en het ziet er naar uit dat de nieuwe Nederlanders trots zijn op het Nederlandse oorlogsverleden.

Kennelijk is de Palestijnse bevolking, waarvan 54% groot voorstander is van gewapend geweld tegen Israël en Joden, best wel lief volgens de ambtenaren. Het kabinet was echter eerder al heel duidelijk in haar reactie op de aanvallen van de Palestijnse terreurorganisatie in Israël. Premier Rutte sprak op 7 oktober j.l. ‘onvoorwaardelijke steun’ uit voor Israël. Daarmee gaf de demissionaire premier duidelijk het standpunt weer van degenen die leiding geven aan het ambtenarenapparaat, namelijk de regering. En die hebben dat maar uit te voeren; punt, uit.

Een ander aspect is dat Hamas een terreuraanval uitvoerde op Israël. Het is geen strijd van het ene land tegen het andere, wat zou vallen onder het oorlogsrecht. Elk humanitair recht is door de jihadi’s verspeeld, gelet op de nietsontziende wijze waarop zelfs kinderen en bejaarden werden onthoofd of verbrand. Daarom zijn vrijwel alle middelen geoorloofd om deze beesten zo spoedig mogelijk daar te brengen waarnaar hun hart verlangd: een laatste rustplaats.

De ambtenaren schrijven: “Als ambtenaren voelen wij ons geroepen om te staan voor het internationaal recht. Wij hebben de eed of belofte afgelegd op basis van de Grondwet en worden geacht, als integer ambtenaar, om rechtvaardig te handelen. De onvoorwaardelijke steun van ons kabinet aan Israël maakt ons medeplichtig aan de humanitaire catastrofe in Gaza. Dit kunnen en willen wij niet op ons geweten hebben.”

Dat zijn mooie woorden die afwezig blijken als een ondernemer 5 minuten te laat is met de Btw-aangifte, of drie seconden te laat met het betalen van de – bepaald niet malse – loonbelastingen. Ook de toeslagenouders mochten zich niet verheugen in een gewetensvolle behandeling door Rijksambtenaren, laat staan de Groningers. Zelfs als een belastingplichtige is overleden, schromen de ambtenaren niet om er meteen per brief op te wijzen dat achterstallige belastingen door de nazaten moeten worden voldaan, op een toon die geen enkele blijk van medeleven bevat. Ook al is het lijk nog warm en zijn de betalingen nog niet verricht vanwege het stervensproces; zelfs de boetes blijven gehandhaafd.

Ook in de Tweede Wereldoorlog kon Anne Frank helaas niet deze bijzondere belangstelling van Nederlandse ambtenaren als een warme deken om zich voelen; zij is met hulp van Nederlandse ambtenaren afgevoerd naar Westerbork. Het zou mooi zijn als alle ambtenaren zich realiseren dat Westerbork goed wordt onderhouden… door burgers.

Nederlandse ambtenaren hebben met internationaal recht geen moer te maken. Zij moeten eerst maar eens proberen om de autochtone Nederlanders op een behoorlijke manier te behandelen. Dat laat namelijk nogal eens te wensen over. Als de hen opgedragen werkzaamheden niet voldoen aan de eisen die hun geweten (ik denk dat de betrokken ambtenaren daar helemaal niet over beschikken) influistert, dan moeten ze maken dat ze wegkomen. En nooit weer terug in overheidsdienst.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joost Visser
7 maanden geleden

Die eed was weinig waard in Coronatijd.

a.r.girbes sr
8 maanden geleden

Wat nimmer ” ter sprake komt ” is de overbevolking. En, waarom wordt dat niet in de Kamer besproken? Immers: “” Het conflict Hamas v.s. Israel is zeker ook ontstaan door ” overbevolking ” in die regio. De demonstraties in Den Haag door Hamas- sympathisanten en Palestijnse immigranten is het gevolg van ” overtollige immigratie waarbij ik alweer moet melden dat er geen kennis is van **Geografisch Demografische Diversiteit.**. Wat zeker niet in de Tweede Kamer wordt besproken is het feit, dat sinds de : vreemdelingenwet van 1965, een verblijfsvergunning kan worden geweigerd. Immers: ” Immigratie is niet in het ALGEMEEN BELANG. Immigratie schaadt het Algemene Belang”. De netto kosten , ( baten minus kosten ) in de periode 1995 – 2019, € 17.000.000.000,– per jaar. De totale kosten van immigratie in die periode was € 400.000.000.000,– . ” De ** grenzeloze verzorgingsstaat **……. Hoe krankzinnig is de Nederlandse overheid, de bevolking in werkelijkheid ” op te lichten”. Het bedrag komt ongeveer overeen met de totale aardgasbaten, vanaf het beging van exploitatie.
De ” waanzin” spat er van alle kanten af en ” het Algemene Belang is met voeten getreden”. We zien dus dat:*** groei en nog eens groei blijkt in feite, mijns inziens, een MISDADIG BELEID TE ZIJN.

Demografische groei in Nederland is NU pure criminaliteit en ” diepe minachting voor de Nederlandse bevolking gedurende enkele decennia.” Immers:”” Nederland is geheel vol van mensen, waar uiteindelijk maximaal 4.000.000 mensen kunnen wonen en kunnen worden gevoed.
De ambities van MEER EN NOG EENS MEER doet Nederland bezwijken en onherstelbaar wordt vernietigd. De conglomeraten barsten uit hun voegen. En………. dat is zeker ook voor de GAZA-strook van toepassing, en daarover wordt gezwegen…….. incompetentie op hoog niveau…… en catastrofaal. Attentie: ** Dat Frankrijk 7000 militairen nu extra onder de wapens heeft ……. moet toch te denken geven……… ook die gevaren binnen Europa wordt angstvallig verzwegen. Lafheid en ongeschiktheid maakt Nederland kapot.

ronald.dunki
8 maanden geleden

Deze collaborateurs van de ‘deep state’ kunnen helaas ongestraft hun gang gaan want met hun kip zonder kop kandidaat-premier staat de linkervleugel van de VVD te trappelen om het stokje over te nemen en Nederland verder in de uitverkoop te plaatsen. Niets nieuws onder de zon…

J.Blaak
8 maanden geleden

Als ambtenaren voelen wij ons geroepen om te staan voor het internationaal recht. Wij hebben de eed of belofte afgelegd op basis van de Grondwet en worden geacht, als integer ambtenaar, om rechtvaardig te handelen. 

Meteen mee beginnen, gewoon in het klein.
Niet internationaal recht, maar nationaal inclusief grondwettelijke rechten.
Kunnen ze meteen vele zaken recht zetten, zoals Ton schrijft belastingdienst , toeslagen, Groningers. De behandeling van ingezetenen laat de laatste jaren nogal wat te wensen over. Helaas is asiel aanvragen niet mogelijk voor ingezetenen, maar wel wenselijk.
Het (asiel)opent deuren die voor anderen (ingezetenen)gesloten blijven.

ronald.dunki
8 maanden geleden

Nederlandse ambtenaren hebben met internationaal recht geen moer te maken “. Precies, maar dat brutale ‘woke’ volkje is overal hetzelfde, of het nu Washington of Den Haag is :

REPORT: State Dept Staffers Ready To ‘Mutiny’ Over Biden’s Support For Israel | The Daily Caller

Buskens
8 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ja, en wij (de belasting betaler) zorgen ervoor dat ze iedere avond te eten hebben en ….dat de schoorsteen blijft roken ook nog. 😏

a.r.girbes sr
8 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Montesquieu ( 1689-1755 )die de constituties van vele landen bestudeerd had en onder de indruk was gekomen van de onderdrukking van volkeren ** in zijn tijd ** had in het bijzonder de aandacht gewijd aan het Engelse staatsrecht . Hij was tot de conclusie gekomen dat indien ** de volheid der staatsmacht was gelegd in één hand ( absolutisme ) dit noodwendig te eniger tijd moest leiden tot misbruik, met name tot aantasting van * Burgerlijke vrijheidsrechten **
En…… die constatering kan zo worden geprojecteerd op de Nederlandse Politiek situatie, waar **collaborateurs van de ‘deep state’ kunnen helaas ongestraft hun gang gaan** . “” **Onze psychopaat, en onze religieuze CDA en hun aanhangers, maken daar ” gretig gebruik van ” ter willen van hun eigen baantje en ongeacht de groeiende armoede, hun mentaal zieke brein en hun buiten iedere proportionele ambities, inzake klimaat en immigratie, hun plank voor de kop niet weghalen. En……. D-66 , de partij van zwakzinnigen, zich onverbiddelijk vastklampen aan de energietransitie…….. dat voor hen een ultima ratio is ( laatste toevlucht ) om politiek te willen overleven ! Gelukkig hebben de peilingen de afstraffing ( naar twee zetels) al aangegeven.