Tribunalen

De uittocht uit De Haag van politici is begonnen. De CU wisselde onderweg van partijleider en de partijleiders van VVD, D66 en CDA kondigden afgelopen week hun vertrek aan. Voor delen van het publiek is het helder: “ze vertrekken voordat de tribunalen beginnen”.

Als dat waar zou zijn dan wordt het nog druk in Zuid-Amerika met een nieuwe golf van gevluchte Europese politici en aanverwante artikelen. De situatie is dan ook wezenlijk een andere. VVD-leider Rutte was al ver over de houdbaarheidsdatum voordat zijn vierde kabinet begon. Over Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) kunnen we kort zijn. Beiden vielen pardoes in een ministersfunctie en voor zoveel het bij koetjes en kalfjes kon blijven, deden ze het aanvankelijk best aardig. Het viel niet mee, maar ook niet tegen. Pas op het moment dat het op puur staatsmanschap en politieke handigheid aankwam, vielen zij verschrikkelijk door de mand.

Afb: Pixabay

Het laatste kabinet Rutte is sowieso een verzameling brekebenen, die vooronderstellingen (veelal fatalistische fantasieën) van activistische subsidieslurpers proberen te verkopen als problemen die acuut politieke interventie vergden, zoals “klimaatverandering door menselijk handelen” en het levensgevaar van stikstof. Ik heb het al eerder geschreven, maar als een colporteur u dergelijke fratsen aan de deur probeert wijs te maken en de oplossing presenteert voor de prijs van uw laatste maandsalaris, stuurt u waarschijnlijk meteen de bouvier op hem af. De problematiek van milieu en klimaat is zo onvoorstelbaar doorzichtig een wapen om een andere agenda door te voeren, dat echte wetenschappers en managers zich aan die nonsens niet wagen. Daarom zaten we met de overige kneuzen opgezadeld, want normaal denkende mensen wagen zich niet aan dat idiote gezwets.

Wanneer een dergelijk gezelschap zelf op een zeker moment ook in de gaten krijgt dat hun rare praatjes geen hout snijden, is dat veelal reden om te vertrekken nog voordat hun verdienmodel (lucht verkopen) helemáál in elkaar stort. Elders op de wereld zijn altijd nog groeperingen die hen als luchtverkopers nog tot hun oude dag helpen. Als die oude dag eenmaal in comfortabele rijkdom is bereikt kunnen ze tegen betaling nog wat kwezelen over een ‘touwtje uit de brievenbus’, zodat ze niet worden lastig gevallen met vragen over hun bijdragen in het verleden die ervoor hebben gezorgd dat dit nu niet meer kan.

BBB-kritiek

Zoals de peilingen er nu uit zien maakt BBB een flinke kans om de grootste partij te worden en dus ook om een regering te vormen. Dat zal niet meevallen, want de partij heeft amper tijd om voldoende kundige mensen aan te trekken voor uiteenlopende beleidsterreinen rond de kerntaken van de (een) overheid. Niettemin maken veel liberaal-conservatieve opiniemakers nu al gehakt van de coalities die BBB met o.a. GroenLinks in een aantal provincies heeft gemaakt. Dat belooft niet veel goeds, want als de liberaal-conservatieven de bakens in dit land verzet willen hebben, dan kunnen ze beter zorgen dat de meer ‘rechtse’ partijen met elkaar gaan samenwerken.

Dat de partij van Caroline van der Plas door de samenwerking met GroenLinks ineens vóór een streng stikstofbeleid zou zijn, is baarlijke nonsens. Zoals de wet er nu uitziet, moeten de gestelde stikstofdoelen in 2035 zijn behaald. Dat zegt BBB niet, dat zegt de wet. Zolang BBB nog niet in staat is voldoende gewicht in de schaal te werpen om die wet te veranderen, moet zij aan de wet voldoen, net als andere partijen. De wet kan pas veranderd worden als de partij van Van der Plas in zowel regering als het Parlement voldoende invloed heeft.

Het veranderen van wetten en het bijsturen van het beleid van de post-Fortuyn periode (ik impliceer dus dat Van der Graaf een huurmoordenaar was) vergt nog wel enige tijd. Eerst moeten de trappen op de Ministeries van bovenaf worden geveegd. Een van de allergrootste problemen van ons land zit namelijk niet in de Kamer of vak K, maar in de top van de Ministeries. Zo bevinden de Ministeries van Justitie en Defensie zich al jarenlang een moeizame relatie met de realiteit, laat staan dat zij voldoen aan de eisen die de inwoners van dit land stellen. Werk genoeg dus, maar dat zal niet binnen een uur of wat geregeld zijn.

Tribunalen komen er zeker niet. Misschien is dat ook iets van later zorg.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

Veruit de meeste politici zijn er niet voor het Nederlandse volk.
Veruit de meeste politici zijn mede schuldig aan alle crisissen, de ene groep zat in het Kartel en de andere gedoogde het Kartel. Moties van wantrouwen haalde geen meerderheid.
Veruit de meeste politici juichte voor de Oeky nazi’s en hielpen mee de oorlog daar in stand te houden door miljoenen belasting geld er heen te sturen, neaar een regiem wat corrupt is tot op het bot.
En ook zijn veruit de meeste politici mede schuldig dat ons land langzaam maar zeker wereldoorlog lll wordt in gerommeld.
Willen wij Nederlanders echt een derde wereldoorlog ????
Laten we deze politici echt begaan ????
Beseffen we dat dit een oorlog wordt die met atoombommen word uitgevochten ???
En blijven deze ingeslagen weg volgen ?????
Dan is het einde nabij !!

MFZ
1 jaar geleden

Tribunalen.

In de derde alinea onderaan: “ De problematiek van milieu en klimaat is zo onvoorstelbaar doorzichtig een wapen om een andere agenda door te voeren, dat echte wetenschappers en managers zich aan die nonsens niet wagen.”

Het agendapunt op die “andere agenda” waarom een strerk in omvang groeiend aantal mensen wereldwijd tribunalen eisen, is het agendapunt Corona.

Onder immense druk, propaganda en psychologische oorlogvoering hebben mensen zich laten inspuiten met een experimenteel gentherapeutische injectie waarvan nu bekend geworden is dat op zijn zachts gezegd het middel erger is dan de kwaal. En zelfs zo erg dat het de reden lijkt te zijn van de exponentieel groeiende overstrefte. Doelbewust of een foutje? Een mondiaal experiment of een depopulatie-programma? (Massa)moord of doodslag? Medeplichtigheid of ook slachtoffer van een PsyOp? Bij de bedenkers van het coronabeleid lijkt het duidelijk, bij de uitvoerders ervan zou de vraag beantwoord moeten worden “wie wist wat op welk momen?”.

Tribunalen? Ja!
Wanneer? Het liefst gisteren!

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  MFZ

Ter illustratie van uw punt inzake Corona – bewust of onbewust? – hetvolgende:
De genocidale extremist Bill Gates heeft in India en Afrika in de afgelopen decennia reeds vele tienduizenden doden op zijn geweten door samen met de door hem gefinancierde WHO een experimenteel en dodelijk Malaria ‘vaccin’ op de mensen los te laten en nu kondigt diezelfde criminele WHO een aanstaand grootscheeps vaccinatie programma aan voor geheel Afrika met een door Gates bedacht Malaria ‘vaccin’, wederom zonder enige experimentele fase te doormaken! Pikante noot is dat de goedkeurende instanties voor de volle 100% door dezelfde psychopaat Gates worden gefinancierd…

Tribunalen? Graag, mede omdat de doortrapte charlatan Rutte niet gisteren zijn biezen heeft gepakt o.g.v. een motie van wantrouwen maar – terwijl in Spanje in 6 weken en in de UK in 4 weken na de val van een kabinet verkiezingen dienen te komen – hij hier nog eens probeert om minimaal 6 maanden lang door te gaan met zijn funeste wanbeleid.

Hoe onvoorstelbaar stom kan ons parlement zijn, inclusief de oppositie? Zelfs Wilders gaf hem een klopje op de schouder i.p.v. een enorme schop onder zijn kont…

MFZ
1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Honderd procent met u eens. Bill Gates en zijn “Bill & Melinda Gates Foundation” voorheen bekend als de “Bill & Melinda Gates Foundation for Population Control” heeft op gruwelijke wijze huisgehouden in Afrika en nu de gehele wereld. Het is evident dat Bill Gates tot de groep bedenkers van de Coronahoax behoort en dit bewust heeft gedaan. Met de harde feiten die nu op tafel liggen zal het voor het gerechtelijk college van het desbetreffende tribunaal niet moeilijk zijn Bill Gates te veroordelen voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Ingewikkelder wordt het bijvoorbeeld bij huisartsen en verplegend personeel die aan het begin van de “vaccinatie” uitrol burgers gevaccineerd hebben. Die hebben blind vertrouwen gehad in het RIVM, OMT en kabinet. Misplaatst vertrouwen. De onbewuste groep.
ik had laatst een goede discussie met mijn buurman over Hugo de Jonge. Behoort hij nu tot de bewuste groep of de onbewuste groep?
Mijn buurman zei mij “Hugo de Jonge was destijds minister van VWS, hij wist het of had het moeten weten! “. Ik was het met hem eens. De bewuste groep. Schuldig. Mark Rutte evenzo.

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  MFZ

de wet zegt dat Nederlanders worden verondersteld de wet te kennen… zelfs deze omhooggevallen nitwit

1 jaar geleden

Her Nijhof ter info, m.v.g. Paul Quekel

INFO:
Het grootste probleem is dat de Nederlandse kiezers een mandaat geven aan de ambtelijke, politieke en bestuurlijke personen van het KOSTBANENEN CIRCUS. Mandaat is het overdragen van verantwoordingen aan personen (ambtenaren, politici, bestuurders) die dan hun werkzaamheden uitvoeren zonder eigen verantwoordingen.

Beter zou zijn om DELEGATIES af te geven. Dan voeren deze personen hun werkzaamheden voor anderen uit (wij de kiezers), onder en met volledige eigen verantwoordingen. Dan zijn ze ook aansprakelij te stellen. Daarnaast zouden de Pikmeer arresten per direct afgeschaft moeten worden.
 Delegatie is in het Nederlandse staatsrecht het overdragen van een bestaande bevoegdheid door een orgaan dat krachtens attributie hiertoe bevoegd is aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen.

Niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. De wet wijst uit of delegatie is toegestaan, meestal door te spreken van het regelen van de bevoegdheid.
 
Leest u de uitleg over het KOSTBANEN CIRCUS op: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2. 

De bezuinigen van Staat, Provincies en Gemeentes zijn omgekeerd evenredig met de lastenverzwaring voor de vrije markt en vrije burgers! Dit steeds maar muterende virus heeft toegeslagen van Staat tot Provincies tot Gemeentes en zelfs de nieuwste NORTON is niet bij machte om al deze infecties op te sporen, laat staan deze doeltreffend te verwijderen.

We zijn geïnfiltreerd en geïnfecteerd tot in de ziel van onze samenleving, het vrije individu, de zogenaamde vrije democratische Nederlandse mens! Gecensureerd van de wieg tot het graf, ondanks onze Grondwet, met artikel 1 en 7. Toen de senaat in Rome onbetaalbaar werd wegens hun verspilzucht en decadente levensfilosofie was het snel gedaan met het Romeinse Rijk.

Een ander voorbeeld is de Franse Revolutie en laat ik nou een treffende vergelijking zien tussen de toenmalige edelen en onze huidige bestuurders. Zalm de zonnekoning van Nederland en het Binnenhof als een moderne Bastille?

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.

Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.
En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 

Maar weet u hoe dat komt? Vele personen in de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, financiële en gerechtelijke instituties, hebben groot belang bij het continueren van de M. Rutte macht. Hun komen is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de huidige paradigma’s van de gevestigde orde.

Daarom werd Pim Fortuyn aangepakt, zie http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm, (even door scrollen) want deze visionair had wel eens een bres kunnen slaan in het verdienmodel van de gevestigde orde, leest u mijn column De Berusting op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.

Ook dit soort krachten zullen proberen mevrouw C. va der Plas te slopen. En de voormalig Hoofd redacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen columnist, is daar al mee begonnen.

VOORBEELD: http://www.bd.nl/opinie/verdient-dit-land-niet-sigrid-kaag-maar-wel-caroline-van-der-plas-br~a4c4134f