Prikbord nr 875

De CU begint steeds ‘linkser’ te worden in haar politieke standpunten. Alle problemen moeten worden opgelost met meer geld; vooral als adviesorganen dit nodig achten. Doch wie vinden we daarin terug als het om miljarden gaat?

Is er bij het advies om 6 miljard extra te besteden aan armoedebeleid – d.w.z. verhoging uitkeringen en minimumloon – ook onderzoek gedaan naar mensen die echt willen en kunnen werken om uit de armoede of uit de schulden te komen? Bijv. door gebruik te maken van de 25% regel waarbij dat deel van het inkomen uit een deeltijdbaan niet wordt gekort op de uitkering? Of een onderzoek naar mensen die tijdens de schuldsanering liever in de uitkering blijven ‘hangen’, al dan niet aangevuld met zwartwerken of activiteiten in de wiethandel? Of naar mensen die een sollicitatieprocedure saboteren, omdat ze niet willen worden aangenomen? Ook minister Schouten lijkt niet helemaal op de hoogte met haar sussende woorden over ‘aan het werk helpen’, want dat werk voor herintreders is er niet of levert netto minder op dan een uitkering plus gemeentelijke extra’s. Die bewijzen hebben Amsterdam en Rotterdam in het verleden al eens geleverd met projecten voor hun bijstandscliënten. Een deel kwam niet eens opdagen, maar werden die gekort op hun uitkering? De VVD heeft dus gelijk; uitkeringen zijn niet te laag als werkenden het met minder moeten doen. Begin daar eerst maar eens mee, want ook linkse politici moeten hun huiswerk maken voordat er wordt gesteld dat voor minder uitkeringen en hogere lonen méér belastinggeld nodig is.

Asielwetten

Niet alleen D66 en de CU wensen geen echte asielmaatregelen; ook asieladvocaten willen gebruik blijven maken van de vele mazen in onze ‘polder’-wetgeving. De list om hier aangifte te doen tegen mensensmokkelaars, teneinde uitzetting naar Italië te voorkomen, of het beroep op de vermeend slechtere opvang in andere EU-landen, hebben de weigerachtige gelukszoekers beslist niet zelf bedacht. Overigens is een illegaal die heeft ‘meegewerkt’ aan zijn/haar mensensmokkel, en dus illegaal binnendringen van een land, strafbaar(?) Indien dit ook al niet is geregeld, is het de hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen én een grondige herziening van onze asielwetten waar 17 (zeventien!) uitvoerende directeuren bij betrokken zijn. Plus de rechterlijke macht, asieladvocaten en vluchtelingenhelpers.

Basisinkomen

Met alle respect voor prof. Berkhout, maar een basisinkomen voor iedereen – ook voor studenten? – draagt niet bij aan het oplossen van de personeelstekorten.

Om te beginnen komen er alleen ambtenaren vrij, die nu benodigd zijn bij allerlei toeslagen, schuldsanering en controles. Die kunnen de dure inhuurkrachten niet vervangen en moeten bovendien controles blijven uitvoeren op de miljoenen ‘arbeidsmigranten’ die hier een basisinkomen willen ophalen.

Bovendien bestaat het basisinkomen al voor bijstandontvangers, AOW-ers, gehandicapten en werklozen; als dit zo hoog moet worden dat toeslagen etc. niet meer nodig zijn, wie betaalt het dan? En wat gebeurt er straks met onverantwoordelijke burgers die nog steeds schulden maken, hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen, zwart werken of niet willen werken, omdat hun inkomen royaal genoeg is? Uitbreiding van de belastingdienst/ FIOD, nog meer sociale hulpverlening/kinderbescherming, verplicht afkicken, werkprojecten en nog meer verwende jongeren/studenten die niet weten dat je voor geld moet werken?

Bovendien zullen veel werkgevers geen ex-ambtenaren willen aannemen, tenzij omgeschoold tot leraar, zorgmedewerker, kinderopvangmedewerker of politie-agent. En tot slot zal de belastingdruk zo hoog worden, dat alle laaggeschoolde zzp-ers gaan kiezen van een basisinkomen met een kleine aanvulling via (dan wel) uiteenlopende opdrachtgevers in de bouw etc.

De bouw komt daardoor nagenoeg volledig stil te liggen, omdat er voor méér arbeidsmigranten vermoedelijk geen woonruimte is.

Tot slot: de solidariteit in de samenleving staat nu reeds onder druk en de pogingen om bestuurders te dwingen met minder ambtenaren te werken, zijn allemaal mislukt. Laat de politiek eerst een begin maken met minder ambtenaren, minder uitkeringen, minder overbodige of gemanipuleerde rapporten van ‘deskundigen’, minder invloed van activisten en gesubsidieerde belangenorganisaties, minder buitenlandse studenten, minder arbeidsmigranten, minder baantjes voor ex-politici en minder privileges voor ambtenaren en bestuurders, zodat kwantiteit uiteindelijk wordt vervangen door kwaliteit.

BBB moet consolideren

De BBB is op zoek naar geld en kandidaat-Kamerleden met het risico ‘dood’ te groeien. Er is echter geen enkele reden om nu de grootste partij te willen worden met een opportunistische achterban, onervaren Kamerleden en ministers, een nieuwe organisatiestructuur, financiële problemen en een partijprogramma dat zich op provinciaal niveau nog moet bewijzen, net als de bestuurders.

De partij doet er verstandig aan om eerst de achterban aan zich te binden en in de komende jaren te consolideren, zodat er tijd is voor selectie, opleiding en ervaring.

Groen-Rood

Nu de linkervleugel er niet in is geslaagd van de PvdA weer een dogma-partij te maken, omarmt mevr. Kuiken letterlijk het Groen-Linkse gedachtegoed. Kennelijk zijn de functies bij de GroenRode nep-fusie al verdeeld, gezien het opgewonden gedrag van de politica die het grootste deel van de eigen de achterban gewoon heeft afgeschreven. Opvallend hoeveel vrouwen in de hedendaagse politiek de houding en opvatting uitstralen: mijn wil is wet. Ook de CU, D66, de Dierenpartij, Fractie Den Haan en Bij1 tonen die attitude, terwijl de SP en BBB doorgaans positieve uitzonderingen vormen. Wellicht is dit bij sommige partijen een voorwaarde om aan de top te komen?

Hypocriet

Politici en media waren zo gewend en verwend door de besluiteloosheid van dit kabinet, dat het ultimatum van premier Rutte over een wezenlijk aspect van het mislukte asielbeleid leidde tot een blokkade door de CU (en D66) en vervolgens tot de val van het kabinet. De hypocriete verwijten en verdraaiing van feiten vormen nu reeds de opmaat voor de komende verkiezingscampagne.

Bovendien worden de argumenten waardoor de crisisproblemen juist zijn veroorzaakt dan wel vergroot, onbeschaamd herhaald alsof ze niet reeds lang zijn weerlegd dan wel door nieuwe wetgeving moe(s)ten worden aangepakt. En dat is precies wat sommige partijen nog steeds niet willen.

Zelfs belangenorganisaties en ondemocratische activisten mengen zich in de strijd om de aandacht van de kiezers en van het demissionaire kabinet.

Tijd om te gaan regeren zoals de kiezer wil en niet zoals Brussel, de juristen en de elites willen.

Komkommertijd

Komkommertijd was vroeger de benaming voor de zomerperiode waarin er weinig nieuws kon worden geproduceerd door de media. Dat fenomeen doet zich nog steeds voor, gekenmerkt door de herhaalde verwijzing naar allerlei onbenulligheden die als ‘nieuws’ worden gepresenteerd.

Gezien de omvang van, vooral, tv-redacties zou verwacht mogen worden dat er capaciteit vrijkomt om de buitenlandse ontwikkelingen te evalueren. Wellicht kunnen we daar iets van leren, maar na bijv. de rellen in Frankrijk, de dubieuze besprekingen met Tunesië, de ontmaskering van Iran, de aardbevingsramp in Turkije, de herstructurering van de (ziekenhuis)zorg in Duitsland, de asielstop in Denemarken, de presidentskandidaten in de VS, de ramp met de smokkelboot bij Griekenland en de Israëlische inval in Jenin nog steeds aangeduid als ‘vluchtelingenkamp’ in plaats van terreurbolwerk), is het in de media stil geworden rond die onderwerpen.

Werd dit nieuws gewoon van het ANP overgeschreven of hebben journalisten zich er echt in verdiept? In Nederland lijkt dit nauwelijks het geval; zo is er nog steeds sprake van het vermoorden van 8000 moslim-mannen en jongens bij de val van Srebrenica, terwijl het na jarenlang onderzoek om de helft zou gaan. De rest waren militairen en voorts burgers die reeds eerder werden gedood, vermoord in kampen of vermist raakten bij artilleriebeschietingen. Ook het beweerde aantal vermisten (1000 ?) lijkt onwaarschijnlijk hoog, gelet op de fouten die in de (bevolkings-) registratie zijn ontdekt, de ‘tijdelijke’ vluchtelingen die nooit zijn teruggekeerd of wegens oorlogsmisdaden een andere identiteit hebben aangenomen, de zelfmoorden – vooral vrouwen en meisjes – en het ontbreken van (massa)graven ondanks vele zoektochten.

Een ander voorbeeld is de presentatie van een (opgedragen) onderzoeksrapport over de vermeende geweldsmisdrijven door Nederlandse troepen in Nederlands Indië. Na de initiële publiciteit over het rapport en het afdrukken van enkele ernstige commentaren op de inhoud ervan en de auteurs, is het stil geworden nadat de kritische weerlegging in boekvorm is verschenen. Zijn onderzoeksjournalisten teruggefloten door hun hoofdredacteur resp. de RijksVoorlichtingsDienst of is er gewoon geen interesse in de feiten en de schandalige vervalsing van de geschiedenis ten koste van de deels nog levende veteranen dan wel nabestaanden? Of moet de reputatie van onze onderzoeksinstituten worden beschermd, wat niet de eerste keer zou zijn?

Media

Het vertrek van premier Rutte is een gevoelige slag voor de media, want de politieke journalisten hebben geen enkel excuus meer om met 50 man/ vrouw en 25 camera- en geluidsmensen dagen lang in Den Haag rond te hangen. Ze zullen – net als sportjournalisten die sommige kranten en tv-programma’s bijna geheel vullen – weer hun huiswerk moeten gaan maken. Vooral met de onderwerpen die door verontruste burgers en klokkenluiders worden aangereikt. Of een functie elders zoeken bij gebrek aan ‘energie en ideeën’. Nee, niet als tv-presentator, want die zijn al verdubbeld zonder dat dit iets toevoegt aan de ‘kwaliteit’ van (overbodige) programma’s.

Mentaliteit

Niet alleen in de Tweede Kamer, bij de rechterlijke macht, op scholen, in de sociale media, ‘s nachts op straat, tijdens demonstraties, bij muziekfestivals, in zwembaden, in voetbalstadions en in het verkeer is de gedegenereerde mentaliteit van Nederlanders zichtbaar, maar ook in ‘nette’ buurten. Wat te denken van de rotzooi bij glasbakken en in parken, het jatten in supermarkten, het taalgebruik als iemand gecorrigeerd wordt, het gedrag in het openbaar vervoer, de aanvallen op hulpverleners en de criminaliteit onder schoffies die snel geld willen ‘verdienen’. Het systeem van taakstraffen heeft weinig effect gehad, net als de tolerantie op bepaalde scholen en asiellocaties. Slappe – of geen straffen voor de daders, ‘instructies’ aan politie/ME en misstanden in jeugdgevangenissen tasten het respect voor de overheid aan, de geloofwaardigheid van politie en leraren alsmede de sociale cohesie van de samenleving. Een recept voor toekomstige rellen en drugsbendes in achterstandswijken, evenals voor de groeiende jeugdcriminaliteit, te beginnen met messen of ‘klusjes’ en eindigend met liquidaties. Wie wegkijkt, omdat het ‘hier zo’n vaart niet zal lopen’, heeft kennelijk nooit iets gelezen over de Amerikaanse, Britse, Franse, Canadese en Russische steden.

Motie

Ongeacht de uitkomst van een motie tegen premier Rutte, de linkse oppositie moet dan verder maar zwijgen over de onbestuurbaarheid van het land door de val van het kabinet. Ze beoogt zelf kennelijk een linkse machtsovername met een kreupel kabinet zonder mandaat. Dat Rutte de motie niet heeft afgewacht, was inderdaad in het landsbelang. Het verraad van D66 niet, doch de (zeer) late waarschuwing van mevr. Kaag – om de schijn weg te nemen dat er persoonlijk belang in het spel zou zijn ? – was reeds achterhaald door het besluit van Rutte. Nu Rutte toch blijft als demissionair premier, is er voor haar niets meer te winnen.

Natuurherstelplan

Het onverantwoordelijke besluit van het Europese Parlement over het Natuurherstelplan van Timmermans toont aan hoe ver deze politici zijn los gezongen van de realiteit binnen en buiten de EU. Niemand die weet waar het geld vandaan moet komen, waarom het zo belangrijk zou zijn en welke maatregelen effectief zijn voor het beoogde doel, gezien de groeiende bevolking van West-Europa waarbij helemaal niet vaststaat dat die in 2030 stabiliseert. En dan toch vóór stemmen, terwijl jaarlijks duizenden hectaren bossen worden gerooid voor houtpellets en commerciële/ agrarische producten of verbranden door toedoen van criminelen. De profileringsdrang van activistische parlementariërs zal ons veel geld gaan kosten, maar daaraan zijn we inmiddels gewend. De ‘eisen’ van onze gesubsidieerde biologen worden reeds op tafel gelegd; van Wadden-vogels tot wolven en van dennenvervanging tot daktuinen. Om over plantjes, water-/moerasgebieden en nog meer ‘onderzoek’ maar te zwijgen.

Noodgrepen

Als Timmermans uit Brussel moet komen om de PvdA en ons land te ‘redden’, dan moet de wanhoop in de Haagse burelen wel heel groot zijn.

En als Rutte mag blijven, omdat er in de VVD geen alternatief te vinden is, dan zijn al die VVD-ministers geen knip voor de neus waard. Maar dat wisten we al, want de premier was de ‘sterke man’ van een kabinet vol brekebenen en drammers. Er zullen dus betere noodgrepen bedacht moeten worden om dit land weer bestuurbaar te maken; wellicht een ‘partijloze’ premier met een zakenkabinet. Plasterk of een (oud-)generaal of een captain of industry lijken serieuze opties. De bewering dat het kabinet is gevallen over 5.000 – 10.000 nareizigers per jaar, kan beter worden genegeerd. De aantallen zijn niet duidelijk, omdat vluchtelingen met een A-status wel het recht op nareizigers behouden en (daarnaast?) maximaal 2400 ‘schrijnende gevallen’ per jaar zullen worden toegelaten. Dit was slechts één van de vele voorbeelden van het slappe asielbeleid en in 10 jaar zijn dit er tenminste 100.000 extra plus de hier geboren kinderen. Het kabinet is dus gevallen door het gedram van partijen die zo ‘principieel’ zijn dat ze altijd hun zin willen krijgen. En de krokodillentranen van politici die zich van geen schuld bewust zijn, bevestigt slechts hun politieke incompetentie en het gelijk van Rutte’s noodgreep. Genoeg is genoeg; ook al gaat het slechts om die laatste druppel waardoor de emmer overloopt.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek door bureau Hoffmann naar misstanden in het programma Spoorloos van de KRO-NCRV, heeft opgeleverd dat bij de vele fouten van een lokale tussenpersoon er geen opzet in het spel was. En dit moet onder meer blijken uit het feit dat er geld zou zijn betaald aan de families in Zuid-Amerika die meewerkten aan het programma(?). Dus er was zoveel geld om de succesvolle tussenpersoon te betalen, dat hij een deel kon ‘afstaan’, maar geen geld voor een DNA-test om alle ellende van foute matches te voorkomen? En de veelvuldig herhaling daarvan was desondanks geen opzet? Het lijkt er meer op dat dit onderzoek dezelfde kwaliteit heeft als de Spoorloos-onderzoeken; in beide gevallen met een betaalde uitkomst.

Onbeschaamd

Turkije heeft bij de vluchtelingendeal met de EU reeds getoond onbeschaamde eisen te stellen en niet terug te schrikken voor chantage. Nu die ‘gewoonte’ ook werd aangewend bij de toetredingsprocedure van Zweden tot de NAVO, weigerden vele landen om toe te geven aan verdere eisen van president Erdogan. Integendeel, de levering van F16’s aan Turkije werd naar verluidt opgeschort en de absurde reactie daarop – de eis van nieuwe onderhandelingen over een toekomstig lidmaatschap van de EU – met verbazing afgewezen. Een les voor Erdogan die alleen de steun van de Zweedse premier wist af te dwingen.

Wellicht is het beter om die F16’s voor Oekraïne te bestemmen, aan Ankara het voorschot terug te betalen – zodat geen hulpgelden een verkeerde bestemming (kunnen) krijgen – en het Turkse lidmaatschap van de NAVO te heroverwegen.

Rechterlijke macht

Minister Weerwind wil de toegang tot het recht verbeteren, terwijl aan de capaciteit en integriteit van de rechterlijke macht (te) weinig wordt gedaan. Waar de wetgevende en de uitvoerende macht verantwoording moeten afleggen in het parlement, bij het EHRM of via de Nationale Ombudsman, staat de rechterlijke macht boven de wet en lopen klachtprocedures dood op de (imago)bescherming van rechtbanken. Hiervan maakt ook de Staat gebruik, zowel via de Landsadvocaat als de Centrale Raad van Beroep, naast het weigeren om informatie te verstrekken, het ongestraft weglakken van teksten in dossiers, de weigering om schuldigen te benoemen resp. aangifte te doen (bijv. van meineed) bij parlementaire enquêtes, de ‘almacht’ van de Kinderrechter, de dubieuze rol van griffiers en curatoren, alsmede het machtsmisbruik in gevangenissen met tientallen zelfdodingen tot gevolg. Zelfs daarna kunnen Reclassering, publicatieverbod of invordering van ‘schulden’ (boetes, proceskostenvergoeding e.d.) worden misbruikt om mondige burgers te intimideren en het zwijgen op te leggen.

Duizenden dossiers getuigen hiervan, waarvan sommige al 30 jaar voortslepen, en vele gedupeerden vroegtijdig zijn overleden of tot de bedelstaf gebracht door rechtszaken, inhouding van AOW, onrechtmatige beslaglegging of ongegronde belastingaanslagen. De missie van de minister is derhalve gedoemd te mislukken; zelfs indien alleen bedoeld om de omvang van de schendingen van de rechtstaat te verhullen.

Tenten

Vooral de zuidelijke staten in de VS hebben er weinig moeite mee, dat er in hun steden – en ook woonwagenparken – steeds meer tenten verschijnen met illegalen, daklozen die de huur niet meer kunnen betalen, verslaafden en psychisch gestoorden. Die ellende negeren dan wel overlaten aan humanitaire organisaties lijkt in sommige staten het gebruikelijke ‘antwoord’ op de toestroom van gelukszoekers die zich echter niet laten afschrikken. Ook in Duitsland verrijzen regelmatig tentenkampen met afgewezen asielzoekers en andere illegalen, maar Nederland kent gelukszoekers steeds meer rechten toe, waardoor tenten door de rechter verboden kunnen worden. Intussen blijkt dat er veel doorgaans armzalige woonruimte wordt ingenomen door arbeidsmigranten die niet meer terug willen naar hun eigen (EU-)land. Waarom die niet in tenten worden gehuisvest, doch het recht behouden op onze sociale voorzieningen, heeft te maken met EU-beleid. Een extra reden voor de val van het volgende kabinet?

Voorspellingen

Het is leerzaam om de commentaren op de kabinetscrisis te vergelijken met de uitkomst ervan. ‘De wens is de vader van de gedachte’ luidt het gezegde dat hier van toepassing blijkt. Overigens moet het demissionaire kabinet haar opvolger niet voor de voeten lopen door helemaal niets te doen aan de asielproblemen. Wetgeving om de gaten in de wet en in onze grenzen te dichten, is dringend noodzakelijk. Argumenten als de ‘grenzen sluiten is juridisch onmogelijk’ betekent: alleen nationale besluiten nemen, net als in andere (EU-)landen, en zo nodig het vluchtelingenverdrag opzeggen, gezien het grootschalige misbruik in de afgelopen decennia. En ook: ‘ouders horen bij hun kinderen’ (CU), wil niet zeggen dat dit hier moet zijn. Kinderen van 14 jaar, die alleen hierheen reizen, kunnen bij uitzetting ook terugreizen.

Doch het is voorspelbaar dat de linkse partijen alles zullen doen om een snelle beleidswisseling te saboteren, net als onze nationale EU-partijen. Doch hun ongelijk zou in de nabije toekomst bewezen kunnen worden door de kiezer en een slagvaardig kabinet.

Zorgmanagers

Is er al eens onderzocht hoeveel managers in de zorg dubbele banen (en inkomens) hebben en, mede daardoor, zelden bereikbaar zijn bij problemen. Laat staan dat ze die (kunnen) oplossen. Deze situatie waarbij de zorg in bepaalde instellingen – ook voor kinderen – soms volledig wordt overgelaten aan meisjes en stagiaires, vooral tijdens veelvuldige vakanties en in de weekends, is al jaren zo. Doch inmiddels weten we hoe slecht de inspectie van het ministerie functioneert.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties