Weerbare democratie?

Op verzoek van een groot aantal fractievoorzitters hield de Tweede Kamer woensdag 28 juni j.l. een rondetafelgesprek over “versterking van de weerbaarheid van de democratie”. Daarvoor waren hoogleraren en andere deskundigen uitgenodigd.

Onder aanvoering van nieuwkomer VOLT (o.a. gefinancierd door de – niet-Nederlandse – Soros-foundation) in de Tweede Kamer, werd eerder in een geheim overleg met diverse fractievoorzitters uit zowel coalitie als oppositie gesproken. In dat geheime overleg besprak men de manieren waarop o.a. FvD bestreden zou moeten worden. Onder meer D66 zou hebben voorgesteld om een partijverbod in te stellen voor ‘partijen die de rechtsstaat ondermijnen’. Daarover ging het ‘rondetafelgesprek’ van woensdag j.l. Voorafgaand aan dit ‘rondetafelgesprek’ hadden de deskundigen, waaronder de AIVD (pdf) een ‘positionpaper’ ingediend, die gedurende het overleg door hen werd toegelicht. Volgens deskundige René Cuperus, medeauteur van de “Atlas van Afgehaakt Nederland“, was het debat over het verbieden van politieke partijen in een sterk geurend politiek vaarwater terechtgekomen en is dat leek hem niet goed. “Partijen die elkaar over en weer willen verbieden; daarmee zijn we niet ver meer af van de politieke vijandigheid die we nu in Amerika zien. Die kant moeten we in Nederland niet op willen.” Ook ex-minister en emeritus hoogleraar Ernst Hirsch Ballin bleek niet bijzonder enthousiast over het kabinetsvoorstel; “Het moet niet gaan over het verplaatsen van het politieke debat naar de rechtszaal.” Emeritus hoogleraar Paul Cliteur stelde het nog kritischer: “Partijverboden zijn heel goed te rechtvaardigen in totalitaire samenlevingen. Daar behoren ze tot de vaste gereedschapskist van de overheid. Maar in een democratie moeten alle partijen mee kunnen doen aan het politieke debat.”

Laten we nu eerst eens kijken naar de frase waarop de gehele verbodsvoornemen is gebaseerd: “indien de partij door haar doelstelling of werkzaamheden een daadwerkelijke en ernstige bedreiging vormt voor een of meer grondbeginselen van de democratische rechtsstaat“.

“We kunnen de meeste
partijleiders levenslang
opsluiten in Westerbork”

In praktische zin betekent het dat wanneer een partij in de statuten heeft opgenomen dat zij Nederland wil ontdoen van “de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat” of wanneer zij in de Staten Generaal voortdurend voorstellen doet om dit voor elkaar te krijgen. Als dat het geval is, dan kunnen we het gros van de politieke partijen nu al met een gerust hart verbieden en de leiders levenslang opsluiten in Westerbork. Met name initiatiefnemer VOLT en D66 hebben zelf, door hun ‘doelstellingen en werkzaamheden’ – namelijk om de soevereiniteitsoverdracht aan de (door de Nederlandse bevolking afgewezen) Europese Unie definitief vorm te geven – nadrukkelijk zitting genomen in het verdachtenbankje.

Collateral damage

Een van de eerste stappen die Hitler in 1933 nam, was het verbieden van oppositiepartijen. Daarvoor was wel een aanleiding nodig: de brand in de Reichstag. Bij die brand werd de vermoedelijk zwakzinnige Nederlander Marinus van der Lubbe aangetroffen Hij werd ervan beticht de brand te hebben aangestoken, daarbij geholpen door ‘communisten’ waarvan er enkele werden gearresteerd. Toen behalve Van der Lubbe iedereen werd vrijgesproken, namen de nazi’s meteen ook maar de Duitse rechtspraak in behandeling en ‘zuiverden’ het van onwelgevallige rechters. Achteraf is er weinig twijfel dat de lucifers uit de zakken van de nazi’s zelf kwam en uiteindelijk de opmaat vormde voor een verbod op alle politieke concurrentie met als collateral damage de ontmanteling van de complete – vooroorlogse – Duitse rechtsstaat.

Ondermijning democratie

‘De Hoge Raad moet politieke partijen kunnen verbieden als zij tot doel hebben of erop uit zijn om de democratie te ondermijnen’. Dat staat in een conceptwet van het kabinet. “De partijen die met onze stem ook ons vertrouwen krijgen, mogen tegelijkertijd nooit onze democratie in gevaar brengen“, vindt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

Volgens de AIVD gaat het om de acceptatie dat iedereen gelijk is aan elkaar: “De open samenleving is de wijze waarop burgers met elkaar omgaan op basis van de democratische waarden en normen. Het gaat om het accepteren dat iedereen gelijkwaardig aan elkaar is en om het tegelijkertijd respecteren dat er onderlinge verschillen zijn. Daarbij is het van belang dat men erop vertrouwt dat we in Nederland met grote (menings)verschillen kunnen samenleven, zolang we de juiste afspraken maken met elkaar”.

We kunnen dus, volgens de AIVD, heel goed met grote meningsverschillen samenleven, zolang we maar de ‘juiste’ afspraken maken. Grote meningsverschillen in de politiek echter, moeten gewoon verboden worden en wat precies ‘juist’ is, dat wil deze regering graag zelf uitmaken.

We zijn niet ver meer verwijderd van Kamp Westerbork en de Waalsdorpervlakte als het zo doorgaat. Churchill zat er kennelijk niet zo ver naast: “The fascists of the future will call themselves anti-fascists”. Dat kunnen Bruins Slot en Akerboom alvast in de zak steken.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
9 maanden geleden

Helder betoog, waarin het morbide neo-fascisme van D66 mooi tegen het licht wordt gehouden : “…. D66 zou hebben voorgesteld om een partijverbod in te stellen voor ‘partijen die de rechtsstaat ondermijnen “….  Uiteraard! Wat anders is er nog te verwachten dan deze gotspe van dit ‘lowlife’ die niets dan kwaad in de zin heeft? De AIVD suggestie dat politieke partijen repect voor elkaar zouden opbrengen wordt hier met voeten getreden door D66 en deze veeg uit de pan is volkomen verdiend.

Ik heb hot en her intensieve contacten met leidende, corrupte politici gehad maar zelden heb ik zulke smakeloze intriganten ervaren als D66 anno 2023, hoewel het door Soros gesponsorde braakmiddeltje van Volt hier de show steelt. De Engelse term ‘bottomfeeders’ is hier op zijn plaats en sta mij toe, nu ik de smaak te pakken krijg, dat ik hier vanuit mijn hart voortborduur op dit artikel, want in maart kregen wij de indruk dat er eindelijk werd afgerekend met D66 en CDA, kortom met het Kartel. Maar dankzij het naïeve ‘ons soort mensen’ verdween Rutte helaas nog niet onder water en eind juni zien wij hoe wanhopig Rutte en D66 ons hun Marxistische missie alsnog door de strot trachten te duwen terwijl zij verkiezingen coûte que coûte trachten te vermijden. Notabene met medeplichtigheid van het laffe CDA dat de boodschap der kiezers niet helder doorkreeg om ‘ de stekker eruit te trekken ‘.  
 
Medio jaren ’60 sprak ik Hans van Mierlo bij toeval op de Hamburger brug voor mijn studentenhuis aan de Oude Gracht in Utrecht waar hij flyers uitdeelde voor zijn net opgerichte D’66. Wat mij daarvan bijbleef was zijn oprechte wens om de burgerij meer inspraak te geven. Hij bleek een ontwapenende kroegtijger cum zwamneus, het diametraal tegenovergestelde van de kwaadaardige kroegtijger Karl Marx en diens prepotente discipel Sigrid Kaag met haar valse kraaloogjes en haar collectie mensenhatertjes met hun schichtige oogopslag die van Mierlo’s politieke erfenis te schande maken.

Het fantoom van D’66 dat anno 2023 door de samenleving waart betekent in mijn optiek voor ons land zoveel als de terugkeer van de builenpest. Deze week zagen wij weer zo’n staaltje van hun zelfdestructieve vermogen in Heemstede, een door een ‘deugende’ achterban van VVD- en GL/D66-kiezers gedomineerde slaperige gemeente. Die ‘deugers’ werden wreed gewekt door een Haags mes in de rug in een kras staaltje ‘omvolking‘ van hun globalistische idolen met de bestemming van een huis dat nu gaat dienen als uitvalsbasis voor 25 sociaal incompatibele, nutteloze en mogelijk gevaarlijke noord-Afrikaanse primitieven. Wat speelt? De Heemsteedse Bachlaan is een keurig buurtje waar ‘progressieven’ en ‘ons soort mensen’ hun stempel op drukken en in de gemeenteraad figureren dienovereenkomstig veel zelfingenomen drammers die vanaf hun moreel verheven voetstuk hun uit het hoofd geleerde versjes over mensenrechten, diversiteit, racisme, corona, klimaat en migratie reciteren. Daarnaast figureren daar loze VVD babbelaars met hun traditionele oogkleppen (’ ik stem mijn hele leven VVD, nu ook…’). Het gaat om een buurt die tot nu toe geen last ondervond van Rutte’s achterbakse ‘coup d’ état’ die veel ignorante bewoners zelf faciliteren met hun stemgedrag zonder dat zij daar feitelijk ook maar het minste besef van hebben. Zocht u een definitie van ‘nuttige idioten’? Wellicht is deze bruikbaar.
 
Nu de linkse aap voor ‘ons soort mensen’ uit de mouw komt zijn zij plots veranderd van progressieve wereldverbeteraars en steunpilaren van hun kampioen Rutte in bezorgde ouders van schoolgaande kinderen die, tot nu toe, zorgeloos voor de deur op straat konden spelen in de autoluwe Bachlaan en geen gevaar kenden. Nu staat hun ver van de realiteit verwijderde beschermde wereldje op zijn kop in hun zelfgecreëerde spagaat tussen starre Marxistische ideologie en egoïsme enerzijds en anderzijds de harde realiteit waarvoor ‘nuttige idioten’ nu eenmaal op een goed of kwaad moment komen te staan als zij hun stem zo blind blijven uitbrengen. Enig moreel besef dat zij daarmee grote bevolkingsgroepen in de armoede storten ontging het egocentrische VVD contingent onder hen volkomen en zou de mensenhatende D66/GL kliek sowieso ‘worst wezen’, want ter Apel leek tot voor kort nog ver weg van de Heemsteedse Dreef. Boontje komt om zijn loontje…
 
Met obligaat ‘deugen’ hoorde je erbij en dat is belangrijk voor kuddedieren, dus dat was leuk zolang zij het openlijke communistische gedachtengoed van D66 ongestraft konden faciliteren. Maar dat kwam terug als een boomerang toen ‘Big Brother’ een week eerder in Bloemendaal en vervolgens ook op hun eigen deur aanklopte en zij zich plots beseften hoe zij zichzelf in de vingers hebben gesneden met hun stemgedrag. Plots worden, ook voor hun deur, jonge meisjes vogelvrij en kunnen kleine kinderen niet meer op straat spelen, de politie heeft geen tijd voor aanranders en dieven die een uur na aanhouding weer terug zijn dankzij het malafide D66 O.M.
Zoals in ter Apel waar twee onbeschermde COA medewerkers met kokende olie overgoten werden en voor het leven verminkt raakten door een loslopende, meerdere malen uitgewezen criminele Irani die al lang achter tralies had moeten zitten als wij een sterke minister van justitie gehad zouden hebben. De verantwoordelijke minister Yesilgöz weet echter totaal niet van wanten maar ‘praat daarover met Brussel’(sic!). Een hele geruststelling want het voor de hand liggende uitroepen van de noodtoestand om deze vicieuze cirkel te doorbreken past niet in de communistische ‘omvolkings’ strategie van Rutte.
 
Dat het zover kon komen roept de vraag op hoe zelfkritiekloos en dom deze zelfgeproclameerde ‘hoogopgeleiden’ kunnen zijn? Bloemendaal en Heemstede zijn daar illustratief voor, dus stel u nogal pretentieuze mensen voor die pro forma een gedevalueerde studie hebben voltooid – uiteraard in de wereldvreemde ‘safe space’ die bevolkt wordt door zwevers zoals sociologen, anthropologen, politicologen, psychologen en bestuurskundigen, wat dat ook zijn moge. Het academisch niveau van die hobbies is al decennia lang, willens en wetens, stap voor stap verder afgezwakt en serieuze doctoraal examens schaffen zij liefst helemaal af omdat de intellectuele eisen van een academische studie te veel druk op hun tere zieltjes leggen.
 
Tot dat moment hebben zij nooit geleerd om hun hersens op een academisch niveau te gebruiken, maar zijn zij afdoende geïndoctrineerd met Marxistische propaganda om onze samenleving te slopen. Zie het illustratieve geblunder van een Rutte die ook kans zag om acht jaren te doen over een simpele geschiedenis studie waar hij vervolgens niets mee doet terwijl hij zijn globalistische talenten volop etaleert. Kennelijk werd er in zijn tijd nog geen negatief studieadvies gehanteerd… Vervolgens bevolken deze subversieve activisten op uw kosten de landelijke politiek, van het torentje en de ‘deep state’ tot de activistische ministeries en alle andere ‘inclusieve’ overheidsorganen waar zij de hen ingedruppelde linkse seculiere religie mogen botvieren. Let wel, dit zijn stuk voor stuk ongekozen activisten, niet alleen van D66 signatuur maar ook onverbloemde communisten als G.L., de eeuwige ‘fellow travellers’ van de PvdA en door Soros gesponsorde neo-fascistjes van Volt.
 
In corrupte, ongrondwettelijke regeeraccoorden mogen zij zich ongestoord aan perverse rituelen van hun secten overgeven om de democratie in dit Noord Korea aan de Noordzee verder om zeep te helpen, wie handhaaft de Grondwet nog?  Integere volksvertegenwoordigers worden afgepoeierd door ‘hoogopgeleiden’ en dreigen nu zelfs uit de 2e Kamer geschopt te worden. Het Kartel saboteert nu zelfs een legitiem onderzoek door een 2e Kamercommissie naar hun onmenselijke Corona terreur, terwijl de van de pot gerukte Gezondheidsraad alweer oproept tot een nieuwe, levensgevaarlijke, Covid 19 vaccinatie ronde in het najaar. Kuipers steunt nu ook expliciet de hernieuwde Corona terreur van Bill Gates met zijn Marxistische WHO en dan is er het dreigende fascistische verbod op politieke partijen plus de globalistische aanval op onze boerenstand, alles onder het D66 motto ‘democratie is pas perfect als niemand meer tegen ons kan stemmen’…
Een objectieve, rationele evaluatie van hun Marxistische ‘2030 agenda’ en daaruit voortvloeiende crises in de 2e Kamer is voorlopig afgewend, want uiteraard dodelijk voor hen. Vandaar dat zij zo verzot zijn op Obama’s botte adagium : ’science is settled’, zoals Rutte al eerder zei : ‘bekken dicht’! Wie daaraan twijfelt, zoals een Baudet of Wilders, wordt liefst uit de 2e Kamer geschopt. Wie de euvele moed heeft om toch dieper te graven ziet al gauw dat hun globalistische quasi-wetenschap op vooraf vaststaande ideologische consensus stoelt. Die bouwt op illusoire modellen van het type ‘bull shit in, bull shit out’, zeker niet op gedegen empirisch onderzoek dat aan serieuze ‘peer reviews’ onderhevig is.
 
Hopelijk dient dit koekje van eigen deeg in Bloemendaal en Heemstede als ‘wake up call‘ voor alle ‘nuttige idioten’ want de visieloze Nederlandse kiezer heeft met BBB een totaal verkeerde partij een duwtje in de rug gegeven, wederom zonder zich te realiseren hoe nutteloos die club is als het gaat om schoon schip in de Haagse Augias stal of zelfs maar om 100% achter de boeren te gaan staan. Juist de boeren, die als enigen zo dapper tegen Big Brother opkomen, wordt het grondwettelijk gegarandeerde recht op demonstratie glashard ontzegd, reden waarom zij nu van plan zijn om een hardere aanpak te gaan hanteren. Dat is maar goed ook want nadat hun boerderijen worden afgepakt hebben de D66 activisten het al lang op uw bankrekeningen en pensioenen gemunt en heeft hun duivelse regie vanuit de WEF ook al aangekondigd dat zij het op al uw andere aardse bezittingen hebben gemunt. Om te beginnen uw huizen zoals nu duidelijk wordt in het optreden van wat Godfried Bomans zo treffend omschreef als ‘de reïncarnatie van en proleet’.
 
Waar het Kartel doodsbang voor is, is de intellectuele oppositie tegen de globalistische regie die hen vanuit de V.N., de E.U. en de W.E.F. aanstuurt van een Baudet en, beetje bij beetje, ook Omtzigt. De futiele quasi-oppositie van BBB in de trant van ‘mag het wat minder zijn’ lachen zij weg in de moreel corrupte 2e Kamer. Vandaar de dagelijkse demonisering van FvD, niet alleen door Rutte c.s. maar ook door al hun ‘nuttige idioten’ die hier gelukkig ook eens een schot voor de boeg krijgen

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Een fantastische column!! Maaaar we hebben wel met dat zootje infantiele rakkers te maken en de vraag is hoe komen we er vanaf? Dan nog de meest belangrijke vraag “wat moet er allemaal nog gebeuren voordat men eens een keer tot het besef komt dat het radicaal anders moet en geen partij zoals de BBB van pappen en nat houden”. Ik zie het somber in helaas.

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

U kent het gezegde ‘Barbertje moet hangen’, maar de grote schuldige ziet al jaren kans om vanuit het torentje iedereen de schuld voor zijn eigen falen in de schoenen te schuiven en anders ‘kan hij het zich niet herinneren’. Letterlijk alles is fout aan deze sociopaat!

Maar terwijl Frankrijk in brand staat zitten suffe Nederlandse kiezers op hun handen. Behalve de moedige boeren die de sleutel naar een fatsoenlijker land in handen hebben door het CDA te dwingen om de stekker uit dit doodzieke kabinet te trekken. Maar nu BBB een wassen neus dreigt te worden zal het versplinterde politieke toneel op consolidatie van de status quo spelen uit puur eigenbelang, wat anders?

Niemand is immers verantwoordelijk zonder een districten-kiesstelsel en het Kartel zorgt wel dat zij nergens op afgerekend worden en lachen iedereen uit terwijl alle vakjes voor hun Neurenberg Tribunalen meermaals aangevinkt zijn.