Landbouwakkoord, democratie en partijverboden

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Omtzigt heeft in een Tweet een klein tipje van de sluier opgelicht over de manier waarop de huidige machthebbers in dit land met de democratie omgaan. De Tweet behandeld het afgeketste landbouwakkoord, maar geldt evengoed ook voor het op handen zijnde ‘partijverbod’.

Waar gaat het om? Het kabinet was doende om met de landbouworganisaties een ‘akkoord’ te sluiten over een vermindering van de omvang van de sector, teneinde de – volgens hen – “meer dan vreselijke gevolgen voor de natuur” te beperken.

Absurd

Nu is Nederland een drooggevallen stukje zee waar al sinds duizenden jaren mensen bezig zijn om dat op de zee veroverde stukje land vorm te geven en veilig te maken. Van ons land ligt twee derde van de economie beneden de zeespiegel in gebied dat door menselijk handelen gevormd is. Dat noemen we geen ‘natuur’, maar ‘cultuur’; dat stukje zeebodem is ‘in cultuur gebracht’.  Onze veiligheid wordt gegarandeerd achter een stelsel van dijken en afwateringskanalen waarin de waterspiegel tot op de centimeter nauwkeurig wordt beheerd. De veronderstelling dat de oer-vormgevers van de in cultuur gebrachte zeebodem (de boeren dus) hun maaksel nu aan het vernietigen zijn, is een absurde gedachte die alleen in een doodzieke geest kan opkomen. Een gezonde en duurzame landbouw en veeteelt kan immers alleen plaatsvinden op vruchtbare gronden.

Kosten landbouwakkoord

Om het zogenaamde ‘Landbouwakkoord’ te financieren had het kabinet vergaande plannen klaarliggen. Het kabinet was van plan 26 cent belasting op een pak melk te gaan heffen voor het landbouwakkoord, blijkt uit stukken die Pieter Omtzigt op Twitter plaatste. Aan die stukken was, zo liet Omtzigt zien, op het verzoek van het kabinet nog een bijlage toegevoegd, waarvan de voetnoot (!) prijsgaf hoe het akkoord betaald zou gaan worden. Het kabinet stelt daarin belastingverhogingen voor op zuivel, op vlees, op gewasbeschermingsmiddelen en op kunstmest, zo maar even in een voetnoot, terwijl de inflatie torenhoog is en de boodschappen heel duur zijn. Zo bekeken is het voor iedereen wel duidelijk waarom het gehele kabinetsvoornemen inzake het Landbouwakkoord de Tweede Kamer nooit heeft gehaald.

Het ergste is nog dat het kabinet, nog voordat de Kamer – als medewetgever – zich over die belastingvoorstellen heeft kunnen beraden, er vanuit gaat dat die belastingverhogingen simpelweg worden doorgevoerd. Ongeacht wat de Staten Generaal daarvan vindt.

Het ontmantelen van democratie

Waar Omtzigt nu de vinger op legt is te belangrijk voor de burgers om het maar te laten voor wat het is. Wat zich voor onze ogen afspeelt is niets minder dan het verder ontmantelen van de democratie. Ik heb al vaker aangegeven dat verreweg het grootste deel van de Volksvertegenwoordigers ten onrechte in de Kamer zit. Zij hebben zelf geen enkele electorale achterban, maar halen de Kamer omdat ons onbekende regisseurs hen op een ‘verkiesbare’ plaats op een ‘kandidatenlijst’ hebben gezet. Wie bijvoorbeeld de kandidatenlijst 2021 van de PvdA bekijkt, ziet dat slechts één Kamerlid met voldoende stemmen (n.l. ten minste 70.000 stemmen) in de Kamer zit. De rest van die marginale club zit daar dus puur om te stemmen zoals de partijleiding dat beveelt. Het lijstje van de VVD laat maar liefst twéé Kamerleden zien met voldoende electoraat. Slechts een handjevol Kamerleden zit terecht in de Kamer.

Daar komt dus nu de overtreffende trap bij: het kabinet kan kennelijk zonder dat de Staten Generaal daarop invloed uitoefent wetswijzigingen doorvoeren, ook als die tegen de belangen van de bevolking of het land ingaan, in dit geval de boeren.

Onze democratie is voldoende in nood om tegen dit kabinet in verzet te komen. Er is amper nog sprake van een functionerende democratie en het is de plicht van iedere burger om de democratie terug te eisen, ook al is je naam Akerboom en wordt je goed betaald voor je ‘rapporten’.

Samen met bevriende groeperingen is sta-pal inmiddels bezig met het organiseren van een ‘verzetscongres’.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9 maanden geleden

Heer Nijhof, leest u

ECHTE OPLOSSING ZAKENKABINET. Leest u: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7085591420320800768/ en http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7085586734205296640/, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Leest u bijvoorbeeld mijn columns op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en waarschijnlijk ben ik de enige geweest in 2005 met het verzoek om de zorgwet van Hans Hoogervorst VVD te stoppen, zie http://www.sdnl.nl/quekel-eerste-kamer.htm en de links,

CITAAT hieruit: “Op 12 juni 2005 heb ik u omstreeks 9.35 uur gebeld en gevraagd om een afspraak met u te maken over het nieuwe zorgstelsel om mijn klacht te onderbouwen, http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm. Ik heb u verteld dat ik in het verleden twee keer met u had gesproken, waarvan 1 keer samen met Gerd Leers in Den Haag op voorspraak van Jan Rijnen destijds voorzitter van het ABP.

Mede door zijn en uw bemiddeling hebben wij toen ons pensioensysteem verkocht aan uw broer die destijds de Voorzitter was van het Sociaal Fonds (klein) Metaalnijverheid!

Ook vertelde ik u dat we veel aan ziekenhuis automatisering gedaan hebben en bij deze voor u twee belangrijke websites, http://www.sdnl.nl/quekel-34.htm over oorzaken en http://www.sdnl.nl/quekel-35.htm over gevolgen. Zeker even lezen voor dinsdag!”.

Zelf ben ik nu in een ernstig conflict met de SVB die bijna 300 euro van mijn AOW vanaf deze maand gaan inhouden.

M.v.g. Paul Quekel 79 jaar meet alleen AOW.

NB onze website http://www.sdnl.nl bevat vele artikelen waarom het zo is misgegaan in Nederland.

Koddebeier
9 maanden geleden

We zijn een ziek land aan het worden, waar is het Nederland van mijn jeugd gebleven. Het is verziekt en verkwanseld door de politiek !!

ronald.dunki
9 maanden geleden

Ton, wederom chapeau! En daarom hier alvast een boude suggestie inzake jouw ‘verzetscongres’:

Ensceneer een quasi – Neurenberg Tribunaal en nodig daarvoor prominente medici uit als aanklagers inzake Rutte’s en de Jong’s Covid-terreur resp. -misdaden en serieuze wetenschappers als aanklagers voor het klimaatbedrog respectievelijk enkele prominente hoogleraren staatsrecht (via Paul Cliteur?) als aanklagers inzake de verkrachting van de Grondwet resp. onze democratie. Zij zijn er voor het oprapen en vraag Pieter omtzigt als rechter met enkele andere respectabele en acceptabele zwaargewichten!

Jij en ik zijn oud genoeg om ons te herinneren dat er vroeger ook soortgelijke tribunalen georganiseerd werden inzake de rol van leidende politici tijdens en na de Vietnam oorlog of later n.a.v. de rol van het leugenachtige militair industriële complex bij hun leugens en morbide fantasieën over Irak’s massavernietigingswapens.

Naar analogie daarvan kan eenieder dan meteen e.e.a. extrapoleren naar hun rol en die van de NATO in de huidige Ukraïne oorlog, Mark Rutte’s en Sjoerd Sjoerdsma’s oorlog…

Succes verzekerd, Sta Pal wordt meteen in de vaart der volkeren opgestoten, daarvoor zorgen Aalbersberg c.s. wel voor…

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

P.S: Mogelijk zullen een Wilders en Baudet ook hun partijtje als aanklagers kunnen meeblazen en voor de verdediging nodig jij dan – pro forma – Jesse Klaver en Jan Paternotte uit in de context van ‘hoor & wederhoor’. Wedden dat zij ‘verhinderd’ zijn?

Koddebeier
9 maanden geleden

Het is de hoogste tijd voor dit ondemocratische kabinet om te vertrekken !!
Vertrek jullie zijn ver over de houdbaarheid datum !!!