Intens vals en slecht

Nadat iedereen zich uit heeft gesproken over het optreden van D66-leider Sigrid Kaag in ‘College tour’, doe ik er hier op sta-pal ook nog een plasje over: het was een flutprogramma waarin de burgers met het door henzelf opgebrachte belastinggeld werden voorgelogen door een vals en intens slecht mens.

Niet één moeder in ons land staat toe dat haar kinderen worden geëxploiteerd voor politieke doeleinden; zij deed dat wel. Niet één moeder in ons land veinst tranen en emoties als haar kinderen worden geëxploiteerd voor om het even welk doel. Dan huilt ze echt en is het programma klaar. Dan is het over en sluiten in de meest letterlijke zin van de woorden. Zoniet met mevrouw Kaag. Een persoonlijke noot: Ik heb twee kinderen en ze hebben allebei kanker.

HKH Krokodillentas. Afb: Roel Wijnants / Flickr

Kan deze D66-leider en gevierd en leidend politica, zich voorstellen wat het voor een ouder betekent als je kind na zo’n fataal tumorbericht thuiskomt en zegt “ik wil eigenlijk niet nu al als foto op dat kastje in de kamer staan.  Kan moeder Kaag zich voorstellen wat je als ouders doormaakt bij die doodsangst van je eigen kind? Dat denk ik niet, want ze voert haar eigen kinderen schaamteloos op als acteurs in een waardeloos toneelspel, met als thema ‘onveiligheid’. Enkel en alleen om er zelf beter van te worden. Voor eigen eer en glorie: hoe onwaarschijnlijk vals, gemeen en oneerlijk jegens die kinderen. Die het zelf nog niet kunnen beseffen. En dat meent dan ook nog leiding te kunnen geven aan dit land. Mens: ga koken of koop een touw.

Daags daarna is de campagne in samenwerking met de Staatsomroep nog niet ten einde. Verschillende D66-leden hebben een aan mevrouw Kaag gerichte brief onderschreven waarin zij verklaren zich pal achter hun partijleider te scharen en spreken tevens hun zorg uit over de ‘kwetsbaarheid van onze democratie en rechtsstaat’ en over mevrouw Kaag zelf en haar dierbaren. Het laat zich lezen alsof mevrouw Kaag en alle D66-leden het ergste hebben te vrezen van de inwoners van ons land. Mij dunkt dat dit niet het geval is en dat eerder het omgekeerde het geval is.

Zij noteren:

  • De vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om anderen het zwijgen op te leggen.
  • De onafhankelijke rechtspraak staat onder druk nu advocaten hun leven niet meer zeker zijn.
  • De wetenschap wordt ten onrechte afgedaan als “ook maar een mening”.
  • De democratie wordt ondermijnd nu politici hun werk niet veilig kunnen doen.

Onder (a) slaan de scribenten de plank al volledig mis; de vrijheid van meningsuiting wordt niet misbruikt om anderen het woord te ontnemen. Het zijn juist de D66-leden die de vrijheid van meningsuiting bedreigen en hun functie misbruiken om media te vragen en zo mogelijk te dwingen om expressies te censureren.

De zittende magistratuur staat niet onder druk (b) omdat advocaten worden bedreigd: de advocatuur zelf staat onder druk omdat de door D66-leden bevorderde (Coornhert-Liga) criminaliteitstoename proporties heeft aangenomen die naar onbeheersbaarheid neigen. Daar is al langer voor gewaarschuwd, maar D66 – en de door hen bezette rechtspraak – wilde niet luisteren.

De frase “ook maar een mening” (c) werd destijds gebezigd door toenmalig VVD-Kamerlid en thans minister van J&V mevrouw Yeşilgöz jegens prof. dr. Kees de Lange, inzake het Rondetafelgesprek aangaande de kosten en baten van de klimaatwet op 31 oktober 2018. Zij meende dat de wis-, natuur- en sterrenkundige hoogleraar moleculaire spectroscopie geen verstand van milieuzaken had en “ook maar een mening” zat te verkondigen. Dat klopte natuurlijk van geen kant, want als het om klimaathandel gaat dan kan prof. De Lange dagenlang rondjes rond mevrouw Yeşilgöz lopen zonder dat zij het in de gaten heeft. Het is ronduit vals om dit nu als argument te gebruiken alsof de gehele wetenschap door het publiek wordt afgedaan als “ook maar een mening”. Merk hierbij op dat de wetenschap er tot dusver niet in is geslaagd om sluitend bewijs te leveren voor de D66-opvatting dat het klimaat door menselijk toedoen aan verandering onderhavig is, anders dan met leugens en bedrog.

Politici kunnen, ondanks de toenemende bedreigingen (d) hun werk nog goed doen; alleen Janmaat, Fortuyn en Wilders zijn door de aanslagen en bedreigingen niet langer in staat, respectievelijk veel moeilijker in staat hun politieke werk te doen en dat is een grove schande. Mevrouw Kaag is éénmaal bedreigd door een duidelijk verminderd toerekeningsvatbare fakkelzwaaier die overigens onmiddellijk op water en brood ging. De bedreigers van Wilders daarentegen hebben niets te vrezen: alle aangiften belanden meteen in de prullenbak met de complimenten van de D66-piketofficier.

Wie zijn die D66-mensen eigenlijk?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

18 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronaldo
10 maanden geleden

Maar u doet nu toch hetzelfde om een politiek standpunt kracht bij te zetten middels uw persoonlijke noot. Ook die is vrij irrelevant om uw punt te maken.
Ik kan me voorstellen dat politici veel over hun heen krijgen en dat de omringende sociale kring daar bezorgd over is. Niks meer en niks minder.

Ronaldo
10 maanden geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Om eerlijk te zijn vind ik dit artikel net zo intens vals. Hier wordt iemand persoonlijk aangevallen zonder ook maar inhoudelijk te worden.
Prima dat je het oneens bent, discussieer, maar hou het gewoon inhoudelijk.

Rieks
10 maanden geleden
Antwoord aan  Ronaldo

Let wel het is Kaag die haar kinderen gebruikt, zuiver voor effectbejag en wellicht politiek gewin. Je moet de zaak niet omdraaien. Want die act met de kinderen dat is gebeurd met haar instemming, misschien wel haar idee.

Joost Visser
10 maanden geleden

Mijnheer Nijhof, probeer CBD voor uw kinderen.

Rieks
10 maanden geleden
Antwoord aan  Joost Visser

Natuurlijk ken ik de situatie niet van Ton Nijhof en kinderen maar wil op basis van eigen ervaring, en van sommige anderen, met artsen zeggen: blijf ook vooral zelfdokteren, je informeren over je probleem bij anderen, je gezonde verstand gebruiken waar het gaat om wat de artsen zeggen en voorschrijven. Ben geconfronteerd met verscheidene foute diagnoses, stellig en pedant geformuleerd, medicaties die niet werken. En wanneer je aan de bel trekt vanwege de blijvende klachten krijg je: ach we kunnen nog wel eens bloedprikken. Artsen anno 2023. Houden ze hun vakliteratuur wel bij vraag ik mij vaak af. Als je ziek bent zoals ik en die anderen verdwijnt je respect voor de medische stand snel.

10 maanden geleden

In mijn reacties heb ik verschillende keren aangehaald , dat we te maken hebben met een , criminele organisatie , en dat “” onze “” attitude daaraan moet worden aangepast . Immers . Een crimineel benaderen en / of iemand aanspreken dewelke ons gedrag niet accepteert en “ ons “ als lastig beschouwd en ons de classificatie van “ reuzel” toebedeeld , is in principe een “ zeer onaangenaam figuur en “ ons” desnoods een schop wil verkopen . Nooit komt tot uiting op welke gronden / argumenten daaraan vooraf gaan en welk een houding daaraan ten grondslag ligt . Nu, dat is niet zo moeilijk . Het is “ meestal” een
Oprisping uit een gestoord affect ( gevoelsleven) met daarbij een de uitkomst van incomprehensie ( gebrek aan bevattingsvermogen ) en een een tekort aan empathie alsook het intellectuele niveau gemiddeld is . Hoewel ik nu een eufemismen aanhaal om “ fatsoenlijk te blijven” . Heel veel mensen hebben geen idee welke psychologische processen zich afspelen om- dat het “ negativisme “ een rol speelt . Daarbij komt dat ook prestatiedwang geforceerd op de voorgrond treedt . Dat is heel goed te zien bij mevrouw Hermans ( VVD ) als deze vragen moet beantwoorden . Attje Kuyken heeft m.i. een verwarde geest en haar «  meldingen «  komen uit diepe emoties omdat haar ratio op slot zit . Ik geef het wel toe dat «  eigenlijk «  er een psychologisch onderzoek nodig is om «  dergelijke voorspellingen te doen , maar Prof dr Lyle Rossiters heeft in zijn boek «  The Libéral Mind » duidelijk aangegeven dag Links denkende mensen «  kenmerkende antwoorden geven uit een emotioneel gemoed en die kenmerken het gebrek aan rationaliteit zijn «  . Het onderzoek van Rossiters duurde ongeveer 27 jaar . De emotionele kenmerken waren steeds dominant aanwezig . Nu. Mensen zijn mensen en niets Is des menselijks vreemd, maar op een bestuursstoel gaan zitten ( het pluche) Moet men rationeel kunnen denken anders is « men » absoluut «  ongeschikt een bestuursfunctie te bekleden . Immers : ZE begrijpen niet dat nu geheel Nederland lijdt onder de incompetentie van de «  huidige plucheplakkers » . Hoewel …… moeten we begrijpen dat het vaak de meest praktische oorzaak heeft van « «  pecunia non O’’let « « .. En ….. focussen op De Europese Unie , waar ook de corruptie heerst , en «  lobby-isme , de agenda’s bepalen , en individuels belangen desastreus is , De uiteindelijke doelstellingen worden niet gehaald maar de emotioneel beladen items , zoals klimaat en immigratie en de overheveling van gelden naar de Mediterrane Landen Nederland alle argumenten heeft om onmiddellijk uit de Europese Unie te gaan en de Euro te ontmantelen . Nederland zal “” onverbiddelijk “ in de armoede terecht komen als “” we”” het roer niet omgooien en de armoede !!!! …… dat is nu al merkbaar . Nu heeft toch ook ex minister Kamp zich aangesloten bij de meningen Dr Bert van de Vries en Drs Hans Hoogervorst om in ieder geval de immigratie te stoppen en/ of drastisch te beperken …. ??

Rieks
10 maanden geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes

Praat me niet van Kamp, zeker hij, die niets heeft gedaan toen hij verantwoordelijkheid droeg om de asielvloed te beperken. Evenals Bolkestein, Hoogervorst of welke VVD er dan ook. Loze beloftes, praatjesmakers die nu in hun tweede huis op de Antillen of in de Algarve zitten en ons uitlachen.

10 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Dat heb ik mij ook gerealiseerd . Maar ik heb ook na het laatste woord vraagtekens geplaatst . In ieder geval is het nu publiekelijk geschreven en gezegd . Edoch moet ook ik het nog zien of er werk van gemaakt wordt om immigratie te stoppen . Uw “wantrouwen “ is zeer terecht want we zijn allen op een criminele wijze belazerd .

Maurits Campert
10 maanden geleden

Je hebt gelijk Ton, maar dan…?

Koddebeier
10 maanden geleden

Onmensen zijn het !!

Buskens
10 maanden geleden

Ik ben geraakt door uw verdriet om uw 2 kinderen en heb ik nog meer respect en bewondering voor uw moed en inzet om toch maar bijna dagelijks een geweldige column te produceren. Als je als ouders geconfronteerd wordt met ellende bij je kinderen en/of kleinkinderen bezorgt je dat slapeloze nachten, het raakt je tot op het bot. Kaag, ik zet er niet eens mevr.voor, moest zich kapot schamen. Maar het woord schaamte komt in haar woordenboek niet voor. Bij heel vak k niet overigens.

Alan Breck
10 maanden geleden

Meneer Nijhof, ik leef met u mee. Een advies dat de doktoren uw kinderen waarschijnlijk niet meegeven: ze moeten alle suikers vermijden. Doe uw research.

Rieks
10 maanden geleden

Dit is dus politiek anno 2023, de nieuwe bestuursstijl. Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles is geënsceneerd, het draait om effectbejag. De kijker wordt misleid, bedot, er is niks spontaans aan. Benieuwd van wie dit idee met de dochters kwam: van Kaag, van die onbetrouwbare Twan Huys of misschien van een D66 adviseur van Kaag? Maar er ging toch nog iets fout t.w. het close inzoemen op het gezicht van Kaag zodat we zagen dat er geen traan was. En toch ging ze er met de vinger langs, wat een doortrapte vrouw. Eigenlijk zou dit vele malen uitvergroot moeten worden ook straks nog in verkiezingstijd. Want dan heeft ze in haar eigen voet geschoten.

Ben benieuwd of onze grote drie linkse kranten dit ook kritisch hebben gesignaleerd want die kranten koop ik nooit.

Buskens
10 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Ja, inderdaad, had Kaag nou maar direct bij verkiezingen uitgelegd wat die nieuwe bestuurscultuur precies inhoudt dan hadden wellicht een heleboel mensen niet op D66 gestemd . Die 3 linkse kranten hebben dit uiteraard niet gesignaleerd. Ik koop ze ook niet maar toch kijk ik even op mijn tablet welk nepnieuws als bladvulling er weer geschreven is. De traan heb ik ook niet kunnen constateren slecht acteerwerk.

ronald.dunki
10 maanden geleden

V.w.b. bovenstaande slotvraag: D66-ers zijn volstrekte sociopaten van het Rutte kaliber, Kaag voorop: ‘a marriage made in hell.’