Wordt het slikken of stikken

Bekende namen met een andere partij politieke achtergrond werden door de BoerBoerBeweging (BBB) benaderd om informateur te zijn. Fred Teeven werd verkenner in Zuid Holland. Voor Noord-Holland werd het Ankie Broekers-Knol en in Friesland het SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend.

Uitvoering stikstofbeleid taak provincies

En nu zijn dan in de provincies de eerste coalitie gesprekken gestart en staat D66 buitenspel. Het is echter nog steeds zo dat voor wat betreft de uitvoering van het stikstofbeleid (dat bij de provincies ligt) de gesprekken zullen gaan op basis van het beleidskader, regeerakkoord. Een regeerakkoord waarin staat dat de wet veranderd gaat worden naar 2030.

En om dit beleid uit te kunnen voeren hebben de provincies een gezamenlijk budget van 25 miljard. Willen ze daar dus aanspraak op maken zullen de plannen en dus het komende coalitieakkoord per provincie passen binnen het beleidskader zoals dat staat in het regeerakkoord.

Zuid Holland

Fred Teeven komt met het voorstel dat BBB het samen met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks moet gaan proberen. Deze partijen hebben samen een meerderheid met 30 van de 55 zetels.

Een eerste onderhandeling met een overduidelijk linkse signatuur waar 3 van de 5 partijen hebben verloren ten opzichte van de PS2019. Het is ook een testcase in hoeverre BBB bereid is tot compromissen.

Ook is het echter gelijk een testcase voor de hardliners van GroenLinks en de PvdA. Zijn zij bereid tot het doen van compromissen. En wat zal de opstelling zijn van de landelijke coalitiegenoten VVD en CDA als de provincie Zuid Holland inderdaad blijft zeggen dat stikstof eerst op landelijk niveau duidelijk moet worden en deze partijen bereid zijn mee te bewegen met BBB.

De onderhandelaars van het CDA en de VVD zullen zoals is te verwachten in eerste instantie gehouden zijn aan het regeerakkoord. Iets waar de onderhandelaars PvdA en Groen Links ze ongetwijfeld graag aan help herinneren.

Het rechtse alternatief is echter BBB, VVD, CDA, JA21, PVV en SGP of FvD. Samen ook goed voor een meerderheid met 30 van de 55 zetels. Wat in zal houden dat in de provincie Zuid Holland stikstof wel zal bewegen. En mogelijk dusdanige eisen stellen aan de uitvoering dat er voor de landelijke coalitie extra druk zal ontstaan.

Waar Zuid Holland dus de vorige maal vijf maanden na de verkiezingen de coalitie van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA (28 van de 55 zetels in Provinciale Staten) rond had. Lijkt deze provincie nu een van de eersten te zijn.

Friesland

Chris Stoffer kwam voor Friesland met het voorstel BBB (14) samen met de PvdA (5), CDA (4) en de ChristenUnie (2). Samen goed voor 25 van de 43 zetels. Groen Links wordt daar dus al voor de fusie gescheiden van de PvdA. (Samen 7 zetels).

In Friesland dus een eerste onderhandeling met een iets minder linkse signatuur waar 3 van de 4 partijen hebben verloren ten opzichte van de PS2019.

In Friesland zou een meer rechtse coalitie BBB (14), VVD (3) en de Fryske Nasjonale Partij (4) met bijvoorbeeld de PVV (2) of het CDA (4) ook kunnen. Wel wat fragieler maar het zou zomaar een coalitie kunnen zijn geweest die echt dwars tegen het landelijke ingaat.

Ook in Friesland zijn het de onderhandelaars van de VVD en de CU die, zoals te verwachten is, in eerste instantie gehouden zijn aan het regeerakkoord. Iets waar de onderhandelaar van de PvdA ze ongetwijfeld graag aan helpt herinneren. Op voorhand is het resultaat immers al dat de PvdA onder vuur ligt in Friesland.

Noord Holland

In Noord Holland praten BBB (8), VVD (8), PvdA (7) en GL (7) op advies van Ankie Broekers – Knol over een coalitie. Samen zouden deze partijen goed zijn voor 30 van de 55 zetels.

De motivering van Ankie Broekers – Knol is dat dit advies het meeste recht aan de verkiezingsuitslag doet. Gezien de verhoudingen en de landelijke verschillen met betrekking tot met name stikstof, lijkt het in Noord Holland (de provincie ook van Tata Steel, grootste uitstoter van stikstofoxiden in Nederland) dan ook helemaal te gaan om een mooi experiment.

En als de PvdA en GL in Noord Holland zich aan elkaar vasthouden zijn er ook weinig alternatieven in deze provincie. Met JA21 en de PVV erbij in de plaats van GL of de PvdA ontstaat er een coalitie van 29 van de 55 zetels.

De onderhandelaars van de VVD voor Noord Holland zullen in eerste instantie gehouden zijn aan het regeerakkoord. Iets waar de onderhandelaars PvdA en Groen Links ze dan weer ongetwijfeld graag aan helpen herinneren.

In Noord Holland kan het dan ook zomaar kunnen zijn dat BBB als winnaar uit wordt gesloten van deelname in de coalitie. D66 en de PvdD of het CDA is namelijk ook genoeg voor een coalitiemeerderheid in Noord Holland.

Landelijke lafheid zonder leiderschap

Afgelopen zondag bij WNL op zondag wat het gezicht van Henk Kamp veelzeggend. Henk Kamp stond met de mond vol tanden na het betoog van Arnout Jaspers. Zelfs zijn in Nederland wereldberoemde ‘het is ons overkomen’ kon hij niet meer uitbrengen.

Onvoorstelbaar dat pas nadat de politieke krachtsverhoudingen zijn gedraaid de massa kennis maakt met Arnout Jaspers. De wijze waarop hij wat onderuitgezakt met een vogelpoepje zorgt voor de totale ontmaskering van het kabinetsbeleid.

Want dat is wel waar het om gaat. De inwoners van ons land, stad of provincie moeten weten waar het in de kern om draait. Via de stembus worden volksvertegenwoordigers in wezen ingehuurd om de belangen te dienen van de inwoners.

Voor wat betreft het niet hebben van leiderschap is de uitspraak van Sophie Hermans (VVD) in het debat over de verkiezingsuitslag PS2023 tekenend. Zij vindt van de vele crisisjes: ‘ze overkomen ons, o.a. door Europa’ Iets wat Henk Kamp ook al vond van immigratie. Wat Sophietje er echter ook bij vergeet aan te geven:

Het komt niet door Europa. Voor een deel komt het door de EU. En de EU is een verzameling soevereine natiestaten die niet bij elkaar passen. En het is de EU die de soevereine democratieën van de lidstaten verwerpt.

En het is niet eens de EU die schuld heeft. De gekozen volksvertegenwoordigers (zoals Sophie Hermans) hebben een mandaat gekregen. En dat mandaat hebben ze in het verleden ingezet om de EU in het zadel te hijsen.

Maar belangrijker, ze kunnen dat mandaat ook inzetten om de macht van de EU te beperken. Wat betreft het gecreëerde stikstofprobleem de middelvinger op te steken naar wat de EU nu zegt. Er is namelijk geen Europese stikstofregel. EU spreekt van ‘passende’ regels om de aangeduide Natura 2000 gebieden ‘in stand te houden’.

Concluderend

Het draagvlak in zoverre dat er al was voor het huidige stikstofbeleid, is als gevolg van het beleid weggeslagen. Onjuiste stikstof kaartjes, de veestapel halveren, verplichte uitkoop, paniekverhalen dat de natuur op omvallen staat terwijl uit wetenschappelijke rapporten blijkt dat het weliswaar op de ene plaats beter gaat dan de andere. Maar over het geheel genomen gaat het beter met de natuur (ook nog eens wens natuur) in ons land.

Binnen het CDA gaan ze (en dus ook CDA-ministers en CDA 2de kamer leden) als gevolg van de uitslag PS2023 en de gigantische overwinning van de BBB niet langer akkoord met een kabinetsvoorstel om de wet te veranderen. Dit is echter wel het resultaat van reeds 12 jaar aan dit kabinet verbonden zijn en is dus het CDA simpelweg mede schuldig aan de vele crisis in ons land.

Het debat over de uitslag van de PS2023 sloeg dan ook nergens op. Het is deze regering echter voorlopig wederom gelukt tijd te rekken. Dit door nu weer te kijken naar wat er in de provincies gebeurd. Dit ondanks dat Pieter Omtzigt Sophie Hermans sloopt, de VVD sloopt en intussen de andere partijen erbij leeg vreet als we kijken naar de peilingen.

Wordt dan nu ineens de versnelling (wat een geïmproviseerd verzinsel blijkt te zijn) gehanteerd onder het mom, heronderhandelen en ‘de praktijk’ gebruiken over iets wat ze zelf hebben gecreëerd. Om vervolgens in wederom een nieuwe verlenging, de een na de andere wet er doorheen te jassen die als gezamenlijk kenmerk heeft. Met de beste bedoelingen en ten koste van onze vrijheid.

Afsluitend

Juist in tijden als deze moeten de PRO Nederland volksvertegenwoordigers extra alert zijn zonder partijpolitiek breekpunt. Moeten wij, het volk openlijk durven wensdenken. De discussie openhouden ons niet laten censureren en zelf ook geen breekpunten hebben. Door onderdrukking komt immers ook het slechte naar boven. Waarna de ratio slechts een bijkomstigheid is om een praktijk te legitimeren die reeds door geweld is gevestigd.

Dit kabinet ligt reeds in de vangrail. Is de relatiecrisis reeds voorbij. Ze hoorden de burgers niet, horen elkaar nu niet meer, feiten en details worden misbruikt uit angst voor de kiezer.

Om het juiste te kunnen doen zal er echter iets rigoureus moeten veranderen. Over de werkelijke staat van ons land en de inwoners zegt deze bijdrage niet alles. Maar wel heel veel. Het worden dan ook spannende tijden.


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
10 maanden geleden

Als verkiezingen iets konden veranderen dan waren ze al lang verboden.
D66 wil alle boeren opruimen.
Dan is het toch wel heel toevallig dat er een nieuwe partij als BBB verschijnt.
BBB is in het leven geroepen om de boeren even rustig te houden.
Zodat de plannen gecosolideert kunnen worden.
BBB is dus Bewust-Boeren- Bedonderen en gewoon Built Back Better.
Jammer dat het volk dit weer eens niet door had.
Als het volk niet wakker wordt zal het worden kaal geschoren.

10 maanden geleden

Heer Versteeg, uitstekende analysen,

Het grootste probleem is dat de Nederlandse kiezers een mandaat geven aan de ambtelijke, politieke en bestuurlijke personen van het KOSTBANENEN CIRCUS. Mandaat is het overdagen van verantwoordingen aan personen (ambtenaren, politici, bestuurders) die dan hun werkzaamheden uitvoeren zonder eigen verantwoordingen.

Beter zou zijn om delegaties af te geven. Dan voeren deze personen hun werkzaamheden voor anderen uit (wij de kiezers), onder en met volledige eigen verantwoordingen. Daarnaast zouden de Pikmeer arresten per direct afgeschaft moeten worden.

Delegatie is in het Nederlandse staatsrecht het overdragen van een bestaande bevoegdheid door een orgaan dat krachtens attributie hiertoe bevoegd is aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen. Niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. De wet wijst uit of delegatie is toegestaan, meestal door te spreken van het regelen van de bevoegdheid.

Leest u de uitleg over het KOSTBANEN CIRCUS op: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.

Citaat hieruit: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN, nu al meer dan 2,7 miljoen (Dagblad de Telegraaf:05/03/2004), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs voor van alles en nog wat om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen KOSTBANERS/KOSTBANEN en OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.” Einde citaat.

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen, nevenfuncties en het goed betaalde fancy baantje uit de baantjes carrousel na de politieke carrière), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse huis, tuin en keukenburgers.

Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren en bestuurders. ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoordingen heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.

En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm.

ronald.dunki
10 maanden geleden

ik heb al eeder mijn héél grote twijfels aan BBB geuit, met name omdat in alle provincies aan de hand van Kartel politici gestreefd wordt naar samenwerking met linkse partijen. Mijn hoofdreden daarvoor was dat BBB in feite niet bereid resp. in staat is om kleur te bekennen door een grote schop onder de stikstof leugen te geven, maar alleen maar uit is op pappen en nathouden in de trant van ‘mag het wat minder zijn’?

Nu komt boven water dat BBB stemt tegen een motie van van Haga die vraagt om een parlementaire enquête over het ideologisch gemotiveerde stikstofbeleid!

Wat hebben de boeren aan zo’n partij en wat heeft Nederland aan dat slappe gedoe? Geen wonder dat de hondsbrutale Rutte in zijn vuistje lacht en glashard probeert zijn poot stijf te houden…