Prikbord nr 860

Minister Schouten moet nog eens goed nadenken over het voornemen om geen AOW-korting op te leggen aan inwoners van Nederland, indien ze hier te weinig premie hebben betaald. Om te beginnen dragen zwartwerkers helemaal niets af, ook geen inkomstenbelasting, en zullen gastarbeiders die hier blijven wonen straks kennelijk de volledige AOW krijgen, waarmee ze mogen terugkeren naar het land van herkomst?

In tegenstelling tot de (aanvullende) bijstand die men – met overleggen van alle bewijsstukken – kan aanvragen, indien niet de volledige AOW wordt uitbetaald. Nederlanders die in het buitenland hebben gewerkt en daar een (AOW-)pensioen hebben opgebouwd, zouden hier eveneens hun volledige AOW krijgen? En statushouders, alsmede immigranten uit EU-landen, Turkije en Marokko, eveneens? Ik zie de asielstroom van 60+ al richting Nederland afbuigen….

Baantjes

Wat hebben Remkes, Rosenmöller, Schippers, Melkert, Paas, Koolmees, Jongerius, Halsema, Pechtold, Nieuwenhuizen, Nijpels etc. etc. eigenlijk gepresteerd, waardoor ze plotseling geschikt blijken voor (weer) een andere baan of tijdelijke commissiefunctie, nog afgezien van vele nevenfuncties? Ongeziene talenten die eerder niet tot uiting kwamen, een ‘beloning’ voor bewezen diensten of gewoon ons-kent-ons? Enkele onder hen hebben na hun (soms onvoltooide) studie alleen ‘politieke’ functies gehad en weten weinig over de rest van de samenleving, maar dat is kennelijk geen belemmering.

Boodschap

Het bericht dat de gasprijs voorlopig niet zal dalen, is nauwelijks een waarschuwing te noemen. Tenzij voor het kabinet, want veel gezinnen staat het water aan de lippen, omdat gas niet het enige is wat (veel) duurder is geworden. De boodschap moet dus zijn: accepteer de inflatie (geldontwaarding), verhoog de uitkeringen en minimumloon, maak vliegen duur, verlaag de eisen en kosten voor kinderopvang en stop met allerlei ‘luxe’ subsidies en verspillingen. Want de noodzakelijke loonsverhogingen en de koersdaling van de euro geven een reëler beeld van de economische werkelijkheid. Nederlanders zijn best in staat zuiniger te leven, hun geld in Nederland te besteden en minder te importeren, terwijl onze export op niveau blijft. De vraag is echter of dit voor alle EU-landen geldt.

Gasloos

Gasloze wijken kan een grote blunder blijken te zijn; niet alleen omdat de veelgeprezen warmtepompen – net als windmolens en elektrische auto’s – weinig bijdragen aan het energieprobleem, terwijl ze wel milieuproblemen veroorzaken, in ieder geval zolang er te weinig kerncentrales zijn. Want ook stroom moet ergens worden ‘gemaakt’ en getransporteerd; en het alternatief, waterstof, moet door gasleidingen. Dus straks de hele nieuwbouwwijk weer op de schop voor zwaardere elektriciteitskabels dan wel alsnog (waterstof)gasleidingen, of ieder huis een houtkachel?

Giro 555

De 11 organisaties achter Giro 555 – waaronder Unicef, het Rode Kruis en 3 stichtingen voor kinder- en vluchtelingenhulp – hebben ongeveer 110 miljoen te verdelen. Doch Europa-wijd is naar verluidt bijna 6 miljard beschikbaar voor (humanitaire) hulp aan Turkije en Syrië, terwijl de Turkse regering nog steeds op zijn handen zit. Dus wat is nu het plan voor de besteding van al dat geld; graag in verifieerbare projecten, want bij eerdere hulpacties kwam daar heel weinig van terecht. En hoe is het geld voor Oekraïne ingezet of moet ik daarvoor op de vage jaarrekeningen wachten, waarin weinig concreets te vinden is? Alleen al de betaling van de functionarissen in allerlei hulporganisaties doet de wenkbrauwen fronsen, naast de verwervingskosten (pardon; ‘voorlichting’), de reserves en de projectkosten (reizen, verblijf, vervoer, verzekeringen, luchttransport, media-aandacht etc.). De vermeende controle door het CBF stelt weinig voor, maar daartoe moet men de website (willen) lezen.

Long COVID

Zorgmedewerkers die long COVID hebben gekregen in de ‘tweede’ golf, moeten zich wel afvragen of minister Helder (Langdurige zorg) weet wat aansprakelijkheid is. Kennelijk werd de eerste golf gekenmerkt door onwetendheid bij de regering, absurde maatregelen en de verwachting dat besmetting nodig was om tot grootschalige resistentie te komen. Wie in die periode besmet raakten en vervolgens ziek bleven, krijgen een soort ontslagvergoeding. Doch wie in de volgende periode besmet raakte – toen de regering wel kennis had, maar onbruikbare mondkapjes kocht, naast een reeks andere fouten – valt naar verluidt niet onder de ministeriële aansprakelijkheid. Huh? Was toen het toezicht op de verstrekking van deugdelijke beschermende middelen wel geregeld en op het thuisblijven van zieke zorgmedewerkers en het verhogen van de ic-capaciteit? De slachtoffers moeten niet langer wachten op een parlementaire enquête over de coronapandemie die de fouten zal toedekken, maar collectief letselschade claimen via de rechter. Waar gelukszoekers dwangsommen krijgen uitbetaald, hebben langdurig zieke zorgmedewerkers zeker rechten.

NAVO-partner

Voor sommige burgers en politici in het Westen is het maar goed dat Oekraïne (nog) geen NAVO-partner wordt, want de bereidheid om een militaire confrontatie met Poetin te riskeren is bij hen minimaal. Of dit een gevolg is van desinformatie of eigenbelang blijft onduidelijk, want de vage antwoorden op concrete vragen aan demonstranten doen vermoeden dat vooral beroepsactivisten de straat op gaan. Vandaag voor Poetin, morgen voor het milieu en overmorgen tegen kerncentrales. Zelfs Duitse linkse politici vervallen in hun oude retoriek over bewapening, geweldloze oplossingen en ‘onderhandelen’ (waarover?). Is dit geveinsde onwetendheid of zijn ze geschrokken van de gevolgen die de conventionele ontwapening blijkt te hebben; namelijk, de afhankelijkheid van NAVO-landen met kernwapens? Want indien het om echte onwetendheid gaat over de bedreigingen en het optreden van Poetin in Oekraïne, dan heeft deze belangrijke NAVO-partner nog veel huiswerk te doen.

Onbenullig

Het onbenullige argument dat windturbines een middelvinger zijn tegenover Poetin, illustreert het niveau van de club van Olof van der Gaag (Duurzame Energie). Het zijn middelvingers tegenover de burgers na de ontmaskering van de ‘duurzaamheid’ (en kosten) van windmolens, warmtepompen, elektrische auto’s, biomassacentrales en stadsverwarming. Bovendien heeft de prijs van stroom niets te maken met Poetin, maar met de belastingen, de subsidies en de megawinsten van de verkochte elektriciteitsbedrijven.

Ook het idee dat er van elk energieverbruikend product een totaal milieubelastingscijfer moet komen, is onzin als er straks niets te kiezen valt. Laat de milieulobby eerst maar eens beginnen met dat cijfer vast te stellen voor biomassa- en gascentrales, alsmede van nieuwe stroomnetwerken, elektrische vliegtuigen en netwerken van verwarmingsbuizen voordat ons nog meer door de strot wordt geduwd, want zelfs de belasting van het leefmilieu door windturbines op het land of in zee wordt genegeerd, net als de fysieke en economische kwetsbaarheid van elektrische energie.

Ouderen

De Duitse staatsschuld bedraagt naar verluidt ongeveer 2,5 biljoen (2500 miljard) euro en schuift langzaam op van ca. 70% van het BBP (3,5 biljoen) naar 80%. Op zich niet verontrustend en vergelijkbaar met Nederland, doch Duitsland heeft een veelvoud aan verborgen schulden en verplichtingen zoals die hier onder meer worden afgedekt door de pensioenfondsen. Uiteraard wordt de ‘schuld’ daarvan bij de ouderen gelegd – waarvan de Duitse AOW onder het bestaansminimum ligt – en niet bij de ECB, de banken of de politiek.

Of ouderen echt zo duur zijn, valt te betwijfelen. De verborgen toekomstige belastingafdracht in onze pensioenreserves is meer dan de hele staatsschuld. Daarnaast worden die reserves misbruikt in het nieuwe stelsel om te verhullen dat de staat achterblijft in de premiebetalingen, vele belanghebbenden zich verrijken en ook straks tientallen miljarden aan ‘kosten’ verdampen. Vele ouderen zijn hun hele werkzame leven gezond geweest en hebben ruim bijgedragen aan de zorgmiljarden. En ook nu nog leveren ze hun aandeel in de economie: kopen appartementen en auto’s, gaan op vakantie en uit eten, verwennen hun (klein)kinderen en betalen belastingen. Vaak zijn ze mantelzorger voor hun partner, oppas als de kinderopvang onbetaalbaar is en doen vrijwilligerswerk. En niet onbelangrijk: ze besteden hun geld vooral in Nederland.

Tot slot: niet de ouderen maken de zorg duur, maar de onnodige behandelingen (verdienmodel), de zorgmiljonairs, de graaiende (project)managers, de farmaceutische industrie met absurde overwinsten (Humira 1,5 miljard), de verzekeraars (bureaucratie, winst) en de kosten van ministeriële organisaties, ambulances en traumahelikopters.

Poetin

Misschien moet dictator Poetin een viertal vragen worden voorgelegd via de internationale media en zijn ambassadeurs: wat zijn definitie is van een oorlogsmisdaad, welke bewijzen hij heeft van de beweerde agressie door het Westen waartegen hij onder meer de criminelen van de Wagner-groep inzet, die het hele Russische leger te schande maken, waarom zijn bondgenoot Wit-Rusland (Belarus) niet zelf tegen de ‘NAVO’ wil vechten en als laatste waarom hij zo bang is voor vrije informatie over de oorlog.

Politiek proces

Voormalige NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer ziet het trage ‘politieke proces’ kennelijk als een excuus voor het uitblijven van de militaire ondersteuning voor Oekraïne om de oorlog te winnen. In werkelijkheid is het een aanklacht, omdat er nog een jaar zal verlopen voordat de Russen zijn verslagen. Bovendien is er daarmee geen druk op Poetin om te gaan onderhandelen; hoe graag de voorzichtige (laffe?) Macron dit ook zou willen. Integendeel, Poetin kan het zien als een bewijs dat zijn kernwapenintimidatie effect heeft, zelfs op de VS.

De cruciale vraag is nu of Oekraïne het nog een jaar volhoudt als de NAVO-munitie opraakt, de tanks nog steeds niet komen, piloten nog moeten worden opgeleid en de gesneuvelde soldaten straks niet meer vervangen kunnen worden, terwijl de Russen naar verluidt worden bevoorraad door China en Iran, (materieel)reserves hebben bij hun bondgenoot Wit-Rusland en de Oekraïense steden en bevolking steeds meer te lijden krijgen. Waarom het politieke proces zo traag is, werd door De Hoop Scheffer niet onthuld, doch indien het juist is dat er op Poolse vliegvelden honderden A-10 vliegtuigen (tank-killers) gereed zouden staan, dan maken de VS in ieder geval duidelijk dat Oekraïne de oorlog niet zal verliezen.

Rechterlijke dwaling

Strafrechtadvocaat Peter Schouten kan zich geen 5 gevallen voor de geest halen, waarin de rechter een foute beslissing nam. Volstrekt ongeloofwaardig, want dan zou een advocaat nooit in hoger beroep gaan: kansloos.

Buiten het strafrecht gaat ook het nodige mis, waarbij de rechter zich op de letter van de wet beroept. Tenzij het hem/haar anders uitkomt, zoals bij de asielzoeker die volgens de regels terug moet naar België. De rechter verbiedt dit, omdat daar geen opvang zou zijn. Sinds wanneer is dit een Nederlands probleem? Daarmee krijgen alle 1000 gelukszoekers en illegalen die in Brussel niet worden opgevangen, het recht om naar Nederland te komen en hier asiel aan te vragen. Plus (tien)duizenden vanuit Duitsland, Frankrijk, Griekenland etc. En in Turkije, Noord-Afrika en Syrië bevinden zich nog miljoenen economische immigranten, humanitaire vluchtelingen en asielzoekers waarvoor geen opvang is.

In Groot-Brittannië wordt de toegang geweigerd aan een IS-bruid van wie volgens de regels haar Britse paspoort is afgepakt. Hier is ze ongetwijfeld welkom, want als minderjarige was ze niet beslissingsbekwaam – zoals blijkt uit haar ongeldige huwelijk met een Nederlandse terrorist – en dus ‘onschuldig’, terwijl haar oorspronkelijke nationaliteit door Bangladesh niet meer wordt erkend.

Rechters

Ooit was er een tijd dat bepaalde ambtenaren – politie, militairen, douane, e.d. – niet mochten staken. Nu lijken zelfs rechters er niet voor terug te schrikken om te dreigen met staken als ze niet beter worden betaald.

Maar met wie vergelijken ze zich dan: incompetente politici, overbetaalde politiebazen of generaals? En over welke kwaliteiten beschikken rechters die zich met allerlei nevenactiviteiten bezighouden of telkens weer worden ‘gecorrigeerd’ in hoger beroep? En hoe is de kwaliteits- en integriteits-controle geregeld? (niet) De cruciale vraag is echter of er 800 bekwame en integere advocaten te vinden zijn om te worden opgeleid tot rechter en zo het bestaande tekort te vullen.

Staakt het vuren

Steeds meer Poetin-aanhangers – ook in Rusland – menen dat Oekraïne de oorlog zal verliezen als er geen staakt-het-vuren komt. Het doet denken aan de NSB-ers die kozen voor Hitler zonder te weten wat zich in de oorlog en in de kampen afspeelde. Waarom zou een soevereine staat geen beroep mogen doen op de vrije wereld om die oorlog te winnen en de Russische agressie te stoppen? Omdat de oorlogsschade reeds 500 miljard bedraagt, omdat er tienduizenden zijn gesneuveld en het aantal oorlogsmisdaden niet meer te tellen is? En wat gebeurt er na een wapenstilstand: Russische bezetting, geen onderzoek naar oorlogsmisdaden en ontvoerde kinderen, geen schadevergoeding of wederopbouw, geen terugkeer vluchtelingen, bedreiging van Polen, Moldavië en de Baltische staten, en geen politieke afrekening met Poetin? Kortom, voor Oekraïne bestaat er geen andere optie dan de oorlog te winnen en voor het Westen om daarvoor te zorgen, liefst een beetje vlug, zodat de Poetins van deze wereld gewaarschuwd zijn.

Tehuizen

Na het opdoeken van de (commerciële) bejaardentehuizen wegens de kosten voor de staat, blijken de tehuizen (en kantoren) voor andere doelgroepen een enorme groei te hebben doorgemaakt. Het vastgoedbezit van Prisma, Noord-Brabant, is verbijsterend. Wie betalen dit allemaal?

Trump

Presidentskandidaat Trump doet ook van zich horen in de kwestie van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Hij vindt die meer in het belang van de wapenindustrie dan van de VS. De VS moet volgens hem alleen eigen belangen dienen door militair sterk te zijn; kennelijk kan dat zonder de wapenindustrie. Rusland zou nooit Oekraïne zijn binnengevallen, indien hij nog president was geweest. Hoezo, de VS die als eerste met kernwapens dreigt? En wat deed Trump na de bezetting van de Krim; zijn vloot naar de Zwarte zee sturen? En heeft hij de onbetrouwbare partner Turkije uit de NAVO gegooid of interesseert de NAVO hem niet meer? Als het voortaan alleen nog om VS belangen gaat, dan hebben Taiwan, de Baltische staten, Moldavië, Israël en Zuid-Korea weinig goeds te verwachten; wellicht een lot vergelijkbaar met Afghanistan, Oekraïne, Libië en Syrië.

Verdienmodel

In het corrupte Eritrea en andere Afrikaanse dictaturen is een verdienmodel ontwikkeld door criminele bendes, gebaseerd op de slappe houding van Europa tegenover gelukszoekers. Door slavernij en mensenhandel wordt van familieleden geld afgeperst dat uiteindelijk moeten leiden tot het binnensmokkelen van de ‘slachtoffers’ in een Europees land, zodat vervolgens de betalende familieleden kunnen worden gecompenseerd, indien de slaven nog in leven zijn. Hoe dit gebeurt, laat zich raden, waarbij hier ook de bendes worden toegelaten.

Een staatssecretaris die vervolgens roept dat geld het probleem niet is in het asielzoekersdossier, terwijl Europa onmenselijke ‘opvangcentra’ in Noord-Afrika financiert, begrijpt niet dat dit geleuter het probleem niet oplost, maar vergroot. Het toelaten in Europa en pamperen van gelukszoekers en illegalen moet stoppen zodat ook Nederland minder aantrekkelijk wordt. In andere westerse landen moeten ze gewoon op straat of in de bossen leven, indien ze weigeren om te vertrekken of om te worden uitgezet naar een opvanglocatie (Denemarken). Uitzetting naar het land van herkomst moet in sommige landen, zoals Canada, in de gevangenis worden afgewacht. Dat heeft niets met een ‘gebrek aan beschaving’ te maken, maar wel met gezond verstand. Terecht worden ‘reddingsschepen’ nu door Italië aan de ketting gelegd. Doch kennelijk zijn er nog meer bootdrama’s onvermijdelijk vóórdat ook de uitgebuite gelukszoekers beseffen dat hun smokkelroute niet naar het paradijs leidt.

Wapenindustrie

Iedere granaat die in een oorlog wordt verschoten, iedere tank die is uitgeschakeld en elk gevechtsvliegtuig dat neerstort, moet vervangen (kunnen) worden. Want een oorlog voeren heeft alleen zin als die ook te winnen is, zoals we in 1940 hebben ervaren. Met een bezetting van je land ‘win’ je niets en terecht werd na die oorlog geconcludeerd: dit nooit weer.

Dit heeft niets met een militair-industrieel complex te maken, maar alles met het voorzien in de benodigde middelen als je soldaten moet laten sneuvelen. Dus kwam er een ‘nieuwe’ wapenindustrie: Hembrug, Muiden, HSA (Hengelo), RDM, Philips, Oldelft, Fokker, Damen (werf), DAF, Stork – die deels al bestonden – naast de werf in Vlissingen en enkele kleinere bedrijven.

De kruitfabriek in Muiden had verplaatst kunnen worden naar de Flevopolder en Hembrug (wapens en munitie) had in stand kunnen blijven met een deels ‘slapende’ productiecapaciteit. Doch het is allemaal verdwenen en daarmee de kennis, technologie en (personele) capaciteiten die nodig zijn om in korte tijd de gevechtskracht aan te vullen of beschadigd materieel op te lappen. Premier Rutte lijkt dit te hebben begrepen en heeft in Kiev duidelijk gemaakt dat als de oorlog daar ook ‘onze’ oorlog is, dit gevolgen heeft voor de ondersteuning van Oekraïne. Indien hij dit waarmaakt, mag hij de eerste Eurocommissaris voor Defensie worden; graag ten koste van Timmermans.


Deel dit:

Post navigation

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties