De muis die denkt een olifant te zijn

De manier waarop Nederlandse politici in de rug geadviseerd door zelfbenoemde klimaatkenners naar klimaat ontwikkelingen en de daarmee verbonden CO2-emissie problematiek kijkt, is het treffende bewijs van een institutionele onkunde door gebrek aan kennis, inzicht, overzicht en doeltreffendheid.

De emissiepolitie – in de rug gedekt door onkundige bewindslieden – treedt binnen de landsgrenzen stevig op, maar heeft blijkbaar nog steeds niet door dat volgens de Nederlandse emissienorm, de grootste emissiecriminelen ver buiten de Nederlandse landsgrenzen leven. Bovendien wordt doorlopend genegeerd dat CO2 eerst en vooral voeding voor de plantenwereld is en in het verlengde betekent dat meer mensen mondiaal gevoed kunnen worden.

Als de uitstoot van CO2 inderdaad zo gevaarlijk is voor mens, dier en plant, dan is sprake van een onsplitsbare onveiligheid: je kunt hier proberen het gat in de dijk te dichten, maar dat helpt niet veel als stroomopwaarts de dijken niet gebouwd resp. te laag zijn. Het onderstaande schema bevestigt die vaststelling.

Steenkool

China zo blijkt uit het gevoegde schema, is de grootste CO2 uitstoter op de voet gevolgd door de VS en India. Door de bouw van honderden slimme steenkool energiecentrales in China en India zal die CO2 uitstoot in het komende decennia niet minder worden. China produceerde in 2021 ruim 570 miljoen ton thermische steenkool voor verwerking in energiecentrales. Het gerucht doet de ronde dat China van plan is om meer dan 700 met steenkolen gevoede energiecentrales te bouwen en neemt daarmee 61% van de uitbreiding van met steenkool gevoede energiecentrales voor zijn rekening.

India volgt op de voet met 557 miljoen ton en is van plan om meer dan 440 energiecentrales toe te voegen aan het reeds bestaande aantal. Naast India en China zijn het vooral Australië, Rusland en Zuid-Afrika die nieuwe steenkoolmijnen aanboren voor de voeding van bestaande en nieuwe op steenkolen werkende centrales. Zoals het er nu naar uitziet zullen ook in de EU (27), Turkije (93), Filippijnen (79), Zuid-Korea (26), Japan (45) en Zuid-Afrika (24) het bestaande bestand uitgebreid worden. Op dit moment telt de wereld circa 6500 door steenkool gevoede energiecentrales met een totale capaciteit van 2067 gigawatt en dat aantal zal in de nabije toekomst alleen maar groeien.

Daarom vinden Nederlandse deugende bewindslieden en activisten in de rug gesteund door VN en EU het noodzakelijk dat boven Nederlands grondgebied maatregelen genomen moeten worden. De agrarische – en visserijsector wordt uitgekleed; de energieschaarste misbruikt om “stookkosten” stevig op te stuwen, het energieverbruik te temperen en de woningbouw te laten stagneren Ik zie Nederlandse politici bij een sterke oostenwind al bij de landsgrenzen pogingen doen om die schadelijke emissiestroom uit het oosten tegen te houden. Dat zal vermoedelijk net zo goed gaan als bij het begrenzen en ombuigen van de voortdurende stroom “zielige personen” die het niet zo goed hebben als de doorsnee Nederlandse burger vroeger had”. De muis zal wel even met zijn spierballen rollen.

Kernenergie

Wellicht dat de bouw van tientallen thorium kerncentrales die groei van de veronderstelde slechte CO2 uitstoot kan temperen. Op 1 januari 2019 waren er wereldwijd 450 kernreactoren operationeel, die 10,3% van de mondiale elektriciteit produceren. De internationale productiecapaciteit van kernenergie groeit al 4 jaar en bereikt momenteel een nieuwe recordhoogte van meer dan 399 000 MW en dat betekende in 2018 een stijging van de capaciteit met 3%. Anders gezegd, nooit was er meer kernenergie in de wereld (in termen van geïnstalleerde capaciteit) als nu. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat tegen 2040 ongeveer $1,1 biljoen dollar in kernenergie geïnvesteerd zal worden. Een stijging van de productie van kernenergie van 46%. Er zijn ook nog 57 kerncentrales in 16 landen in aanbouw; 147 kernreactoren staan gepland en er staan nog 337 voorgestelde reactoren. Een twintigtal landen, dat vandaag nog geen kerncentrales hebben, tonen concrete interesse voor kernenergie. Het ziet ernaar uit dat na jaren twijfel en tegenwerking de bouw van kernreactoren eindelijk een vlucht gaat nemen. Buiten Nederland.

Dat China vaart zet in de bouw van steenkool en kernenergiecentrales heeft een reden. Medio 2021 werd Beijing door problemen bij de kolenvoorziening geconfronteerd met een golf aan stroomuitval (black-outs) en in 2022 stortte na een lange periode van droogte de opwekking van elektriciteit uit waterkracht in. Het gevolg was dat stroom in enkele regio´s gerantsoeneerd moest worden. De machtshebbers in Beijing willen niet opnieuw in zo’n toestand van energieschaarste gemanoeuvreerd worden en hebben adequate maatregelen genomen.

Effecten van de Nederlandse “oplossing”

Als mensen het belachelijke van de huidige Nederlandse emissienormen niet willen inzien, dan zal de gevoegde schematische voorstelling tenminste tot enig hoofdkrabben aanleiding moeten geven. En als dat niet het geval is dan is een gang naar psychiater en psycholoog onvermijdbaar. Een mondiale speldenprik die het zelf bedachte CO2 emissieprobleem en in het verlengde het veronderstelde klimaatprobleem voor het hele Europese continent en het liefst voor de hele wereld wil oplossen. Hoe belachelijk is dat.

Het gros van Nederlandse politici en activisten kijkt naar klimaat ontwikkelingen door een bril met houten glazen, stelt dat er een probleem is en bedenkt onuitvoerbare geldverslindende ongevraagde oplossingen. Die deugende politici en activisten en in hun spoor green washing bedrijven en producenten, negeren voortdurend dat hun briljante oplossingen milieu – en gezondheidsschade voor armere landen van de wereld betekenen. 

Nederland blijft liever aanmodderen met ineffectieve en ondoelmatige oplossingen als windturbineparken, zonneweides en warmtepompen die resulteren in milieu – , natuur – en gezondheidsschade, onbeheersbare subsidiestromen, kostbare vangnetcentrales en stijgende exploitatiekosten. Oplossingen die de veronderstelde emissie problematiek niet oplossen, vermoedelijk zelfs erger maken en volgens het CBP ertoe leiden dat in 2023 meer dan een miljoen huishoudens door de stijgende energiekosten, brandstof en voedsel prijzen lopende rekeningen niet meer kunnen betalen. Een stijging van 100% t.o.v. 2022.

Oplossingen zijn o.m. te vinden in de studie “Hoe komen we uit de stikstofimpasse in Nederland” (april 2022) van de Focusgroep Stikstof. Die studie van Han Lindeboom c.s. is door D66 in een diepe lade gegooid, omdat de adviezen de mening van klimaatwappies zou onderstrepen. D66 politici laten de bevolking liever verarmen dan inhoud geven aan de spreuk:” beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

De manier waarop politici een zelf gecreëerde probleem van een continentale en zelfs mondiale oplossing willen voorzien, schetst de muis die denkt een olifant te zijn.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
mgjb
6 maanden geleden

Zo is het precies! China bouwt al enkele jaren elke 6 weken een kerncentrale en elke week een kolencentrale. Zij weten dat er geen klimaat crisis is maar een energie crisis. En dat raakt ALLES.
Jetje denkt zeker straks naar de supermarkt te gaan om even 3 kerncentrales te kopen. Hij en zijn maatjes hebben de laatste 30 jaar structureel het debat vergiftigd en alles uit de kast getrokken om kernenergie te dwarsbomen. Nu is er geen kennis meer en de mensen met ervaring in deze zijn of gaan met pensioen. Niemand bij onze grote ‘kennis’ partij is ooit op het idee gekomen iets aan technische opleidingen te doen.
Dus nu en minstens de komende 15 jaar zitten we met de gebakken peren.
En natuurlijk is niemand verantwoordelijk.

Wellicht ten overvloede, per eenheid geproduceerde energie is kernenergie de goedkoopste, veiligste en meest betrouwbare bron.

FC5130D1-930C-4808-869F-2CB7D864C120.png