Marionettengedrag en kopieerwerk

Nederlandse politici denken voortdurend dat onze samenleving onder een virtuele stolp leeft en zij in staat zijn om het dagelijkse leven voor de doorsnee burger te vereenvoudigen door bijvoorbeeld het nationale microklimaat en dito milieu maakbaar te maken en te houden.

Een beter voorbeeld van een grove overschatting van het eigen oplossend vermogen, is er niet. In het artikel: “Kaagtaal is wartaal” is uitgelegd waar en waarom het in Nederland de verkeerde kant opgaat en door structurele bijna institutionele onkunde en onbegrip, problemen zijn uitgegroeid tot crises. Hun oplossingen? In het buitenland de zon laten schijnen om onweer en slagregens op eigen bodem te kunnen ontvluchten.

Opvallend is het marionettengedrag van de hedendaagse generatie bewindslieden. De vier van Den Haag (Rutte, Kaag, Hoekstra en Ollongren) volgen weliswaar braaf de globalistische agenda van VN, EU en WEF, maar ondersteunen ook de Amerikaanse unipolaire inbreuk in het geopolitieke speelveld. Volgens onze MP: “Amerika is toch de good Guy” en dus kon de sabotage van de Nord Stream-2 pijpleiding nooit een daad van Washington zijn? Hoe die twee met elkaar rijmen, is voor velen onduidelijk en is wellicht een bevestiging van de intellectuele verwarring in het Torentje.

Het ondeugdelijke, misleidende en aan het subsidie infuus hangend klimaatbeleid is daar een voorbeeld. Met zijn onrealistische nationale CO2-emissie normen die o.m. resulteren in een stokkende woningbouw, gedeeltelijke vernietiging van de agrarische sector, klimaatschade en milieuvervuiling elders in de wereld en bedreiging van het bestaan van inheemse flora en bezoekende en inheemse fauna. Het VN-klimaatakkoord, de EU Green Deal; klimaatakkoorden van Parijs en Marrakesh en afspraken tijdens CO2-emitterende en milieuvervuilende VN-klimaatbijeenkomsten in exotische oorden (COP’s) vormen de belangrijkste vertrekpunten van dat nationale klimaatbeleid. Het mag een slordige € 700 tot 1500 miljard kosten. Wat een gaaf land is Nederland. Voor dwaallichten en probleemontkenners in de Randstad.

Er zijn nog meer voorbeelden te noemen die accentueren dat het met de politieke creativiteit en het innoverend vermogen treurig gesteld is. Ten onrechte wordt het kopiëren, plakken en knippen van het werk van anderen als eigen werk beschouwd en uitgedragen naar de doorsnee burger. Ook wordt herhaaldelijk het domino-effect van bepaalde maatregelen niet voorzien. Waar resulteert het huidige pro-Oekraïne beleid in? In energieschaarste en hogere energieprijzen, in groeiende onveiligheid op Nederlands grondgebied, in een defensieapparaat dat vergelijkbaar is met een kale klerenhanger en in economische neergang met de hoge inflatie als waarschuwingsbaken. Wat te denken van het pamperende asielbeleid dat resulteert in een discriminatoir woningbeleid, een woud van toeslagen, leegtrekken van de schatkist en een onbetaalbare vergrijzing. Geen wonder dat er weinig tot geen voorgang te bespeuren is in nationale rampendossiers. Wat een gaaf land is Nederland.

Wat de oplossing van de huidige vergrijzing betreft, hoorde Nederland onlangs uit de mond van een van de twee VP’s van Nederland, de allang ondergraven uitspraak dat “immigratie goed is tegen de vergrijzing”. Een geborneerdheid die inmiddels geen grenzen meer kent, want die groeiende aanwas waarvan het gros niet echt bijdraagt aan vulling van de schatkist, wordt ook grijzer. Deelname aan het arbeidsproces is er niet echt bij, veel belasting betalen ze niet, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het sociale voorzieningen infuus en het is onduidelijk waar het geld vandaan komt voor die grijze aanwas. Het huidige asiel – en migratiebeleid stimuleert een onbetaalbare vergrijzing van de toekomst. Wat een gaaf land is Nederland.

In Nederland wordt het “ik vind dat en ik weet het beter” principe vertaald als wetenschap en omgezet in beleid. De onderbouwde visie van echte wetenschappers wordt als nepnieuws in de steeds groter wordende prullenbak gegooid. Het zegt veel van de korte kromme meetlat die politieke deugers gebruiken om informatie te interpreteren. Naar eigen inzicht. Je moet als bevestigde politieke kreukelaar maar durven en wat krijgt het electoraat voor zijn stem? Diepduiken als primaire politieke storingsreactie; instituties die niet meer functioneren; wetten en regels voor de burger in de straat, die door de elitocratie voortdurend met voeten getreden worden; alleen de linkse “waarheid” heeft een bestaansrecht; propagandistische media (vertegenwoordigers) die het irreële overheidsnarratief uitdragen; misbruik van subsidie stromen door green washing bedrijven en producenten; het dak boven het hoofd is een voorrecht voor niet-uitgenodigde en ongewenste gasten; de onsplitsbare veiligheid is veranderd in een onsplitsbare onveiligheid op straat, werk, in het stadion en in de woning. Wat een gaaf land is Nederland.

Ik kan het zelf bijna niet geloven, maar de tekst van de “Internationale”, het strijdlied van communisten, socialisten en anarchisten, is in de vertaling van Henriette Roland Holst meer dan ooit van toepassing op de toestand in het eens zo democratische Nederland:

“De staat verdrukt; de wet is logen; de rijkaard leeft zelfzuchtig voort..

…tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord..

….wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven; broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt..

….geen recht waar plicht is opgeheven; geen plicht leert zij waar recht ontbreekt..

….de heersers door duivelse listen bedwelmen ons met bloed‘gen damp..

….broeders! strijdt niet meer voor and‘rer twisten; breekt de rijen hier is uw kamp..

…gij die ons tot helden wilt maken o! Barbaren denkt wat gij doet..

….wij hebben waap‘nen hen te raken, die dorstig schijnen naar ons bloed”

De vier van Den Haag zijn altijd “onderweg”, lossen niets op en vertalen jarenlang lopende onopgeloste knelpunten als crises die door opvolgers opgelost mogen worden. Behalve Sinterklaas spelen hebben de genoemde politici en hun collegae bewindslieden, in het achterliggende decennium-plus niet veel betekend voor het opwaarts stimuleren van welvaart en welzijn. Je kunt de huidige regeringsploeg beter kwijt dan rijk zijn. Vervang ze door apolitieke technocraten. Die kunnen bij bevestigde onkunde direct de laan uitgestuurd worden. Geen onbeduidende verkiezingen meer; geen lange tranentrekkende onderhandelingen over de samenstelling van een regering; geen in duistere achterkamertjes en via afruil gerealiseerde regeerakkoorden en vooral geen kneuzen op politieke sleutelposities. Zoals die vier van Den Haag. Dan pas kan Nederland weer een gaaf land voor iedereen worden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
1 jaar geleden

Hebben we ons gedragen als hufters? Excuus. Maakten we obscene gebaren? Excuus. Zagen we die problemen niet eerder? Excuus. Was de uitkering te laat? Excuus. Waren we te laat met excuses? Excuus voor te late excuses. De huidige bestuurder weet wat er van hem verwacht wordt. In plaats van af te moeten treden maakt hij excuses. En hij kan verder gaan met aanrommelen
Ik heb eens geleerd dat bij nog eens excuus maken voor hetzelfde vergrijp het excuus aan waarde verliest. Dat is aan Rutte c.s. niet besteed. Ouderen, zoals de Belgische koning denken daar anders over. Eens zal ook het excuus maken aan inflatie ten onder gaan. Het wordt te makkelijk en willekeurig uitgesproken en de gekwetste denkt: en wat koop ik daarvoor?

1 jaar geleden

“” Marionetten- gedrag en kopieerwerk “ , is de titel van dit artikel , en daaraan kan ik toevoegen dat de huidige politieke coalitie een besluiteloze en een ziekelijke introverte club is dewelke men eigenlijk geen “” bewindspersonen” kunt noemen . Immers ; Bij kopieerwerk bootst men anderen na en bewindspersonen denken na en hebben een visie, althans dat wordt van bewindspersonen verwacht . Dit even ter zijde . De globalistische agenda bewijst immers dat de “” bende van Den Haag, “ de belangen van Nederland als secundair interpreteert en daarbij de democratisch constitutionele processen ondergeschikt acht aan die agenda . Immers: Staatsecretaris van Huffelen , D-66, heeft een aangenomen amendement niet opgevolgd en daarmede de Tweede Kamer buiten spel gezet Het “ hegemon “ van Amerika en de Europese Indeen is daarmede bewezen , omdat nu primaire zaken en besluiten vanuit de Europese Unie komen met invloed van Amerika . Dat de grote thema’s , immigratie , klimaat, stikstof, dat inderdaad ook een discriminatoire invloed heeft op het woningaanbod niet op de politieke Agenda staat . Daar moet ik aantekenen dat daarbij de meest incompetente regime van Rutte CS op de voorgrond treed en als gevolg daarvan de burger als voetveeg is gebruikt met verkiezingen voor een mandaat dat crimineel blijkt te zijn van karakter maar de portee van de verkiezingsbeloften als dekmantel is gebruikt . De elitocratie, zoals de heer Brantz dat benadrukt is niet alleen anti-democratisch van aard , door het met voeten treden van regels, het blijkt een disfunctioneren met psychiatrische implicaties te zijn en derhalve psychogeen van aard. Immers : Niet het behoud van Nederland is centraal alsook niet de intentie tot behoud van personen die gebonden zijn aan de maatschappelijke instituties inzake de noodzakelijke cohesie van een groep of groepen . Het bestaansrecht van de burger wordt ernstig ondermijnd . Het verstrekken van subsidies aan propagandistische media is in feite, het kopen van stemmen, hét consolideren van eigen status , en bij de burger afhankelijkheid creëren van de elite met een ideologie van “” allen zijn gelijk “ en/of de globalistische tendens promoten, met een communistische of Marxistische regime als Doelstelling . We moeten begrijpen dat de soevereiniteit van Nederland al niet meer bestaat en de burger niet begrijpt dat zoiets mogelijk is .
Met andere woorden . Het bevattingsvermogen blijkt bij velen te ontbreken, waardoor ook de assertiviteit en de eigenwaarde wordt onderdrukt door zelfbehoud in de situatie van een status Quo . Overigens : Ik ben bang dat een lange “ tranentrekkende onderhandeling in duistere achterkamertjes” zal worden gecontinueerd omdat het “ nepotisme” als een verrot ei bij de “ belang hebbende” als normaal zal worden n beschouwd . Zijn of haar bestaan hangt er van af. Ik geeft het toe; het is door en door verrot . Maar als sluitstuk , de Europese Economieën lopen steeds verder uiteen, zozeer zelfs dat de stabiliteit van de Euro- zone bedreigt . Ook de Gideon-bende , Kaag, Rutte, Hoekstra en Ollongren willen daarvan niets weten…… en aldus staat ons nog een hoop financiële ellende te wachten .