Prikbord nr 858

Niet alleen het Haagse onderonsje van premier Rutte met president Macron kan in Berlijn een ‘Alleingang’ worden genoemd, maar ook het bezoek van twee Nederlandse bewindspersonen aan Niger.

Het zou daarbij gaan over de immigratiestroom naar Europa, alsof er geen EU bestaat met een commissaris voor Buitenlandse Zaken. Het is een signaal dat Rutte in paniek is, dan wel terecht het vertrouwen in Brussel heeft verloren. Blijft over wat Nederland te ‘bieden’ heeft, anders dan geld. Want zodra dat ter sprake komt, is Den Haag chantabel; net als bij de deal met Turkije. Niet doen dus en eerst onze eigen wetten aanpassen, desnoods in overleg met Berlijn.

Asielcrisis

De zgn. asielcrisis is in feite een bestuurscrisis: de lamlendigheid om wetten aan te passen, zodat de Raad van State (lees: D66) er geen vat op heeft.

Want nareizen (gezinshereniging) is helemaal geen humanitair recht, zelfs niet als de ‘voorlopers’ uit Syrië komen, want in een groot deel van dat land is geen burgeroorlog. Die voorlopers gewoon terugsturen naar het land van herkomst is beter. Bovendien is ook voor nareizenden toestemming van de IND nodig. Daarmee kan worden gewacht tot er woonruimte beschikbaar is en de wenselijkheid daarvan vaststaat. En tot slot hoeft de IND geen haast te maken met een status verlenen, indien het vluchtverhaal rammelt. Gewoon afwijzen, want in geval van twijfel moeten leugens niet worden beloond. Zelfs in landen waar slechts 50% van de asielaanvragen wordt gehonoreerd, zou de helft daarvan ten onrechte kunnen zijn en is het uitzettingsprobleem alleen op te lossen door de instroming te beperken.

Brexit

In het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op tegen de gevolgen van Brexit. Daarbij gaat het vooral over de vermeende nadelen; de voordelen zijn alweer vergeten of genegeerd, met name door degenen die vroeger profiteerden van de EU-regels. Overigens zijn veel (nieuwe) problemen ook in de EU-landen waarneembaar en hebben dus niets met Brexit te maken.

Zoals het tekort aan geschoolde arbeidskrachten; hier en in Duitsland zijn duizenden Oekraïners die Engels spreken, maar het ‘verkeerde’ rijbewijs hebben. De gezondheidszorg en het onderwijs hebben eveneens in vele landen een capaciteitstekort en de energiecrisis raakt ons allemaal, net als de boeren-/milieucrisis, immigratiecrisis en de oorlog in Oekraïne.

Criminaliteit en werkloosheid onder immigranten en illegalen bestaan al tientallen jaren en de fouten van de recente kabinetten kunnen moeilijk aan Brussel worden verweten, net als de ontbrekende moraal onder Britse politici en bankiers. Blijft over de im- en exportmalaise die vooral door de Fransen wordt veroorzaakt en door gebrekkige bilaterale (douane-)overeenkomsten. Daarbij zal Londen zijn onderhandelingspositie moeten versterken, al dan niet met steun van de VS, en de industrie moeten moderniseren. En verder blij zijn met de voordelen van Brexit en het Britse pond, want het zal in de EU nog (veel) erger worden vóór het beter wordt.

Demonstratierecht

De tolerantie en terughoudendheid van de Staat bij stakingen gaat ons steeds meer opbreken; vooral nu dit ook door activisten en andere demonstranten wordt opgeëist. Doch een zichzelf respecterende staat kan niet toestaan dat het demonstratierecht wordt misbruikt door terreur tegen buitenstaanders om voldoende (media-)aandacht te krijgen. Dat bepaalde juridische instanties niet willen ingrijpen tegen het schenden van vergunningen en afspraken, de identiteit van wegterroristen niet controleren of bezwaar maken tegen (preventieve) beperkingen, is te absurd voor woorden. En de houding van sensatiebeluste media maakt dit niet beter.

Dienstverlening

Niet alleen de dienstverlening van banken wordt afgebouwd door het sluiten van faciliteiten, maar ook van ziekenhuizen. In de regio Tilburg-Waalwijk zijn afdelingen van 2 ziekenhuizen gesloten en overgebracht naar het derde ziekenhuis. Dit geldt ook voor een drukke, volledig ingerichte, ziekenhuisapotheek, waardoor de wachttijden voor het afhalen van medicijnen nog langer dreigen te worden. En welke besparing wordt hiermee bereikt? Nog afgezien van de kwetsbaarheid bij de recente stroomstoring. Ook om die reden moet nog eens goed worden nagedacht bij het sluiten van kinderafdelingen en ‘eerste hulp’ posten (spoedeisende hulp), want een nachtelijke huisartsenpost is ook al gesloten, terwijl de bevolking alleen maar groeit.

Flutoplossing

Als het waar is dat de EU overweegt een hek te bouwen om Europa, dan wordt dit de duurste flutoplossing sinds de jaarlijkse miljarden voor Turkije, die nu overigens goed van pas komen in het aardbevingsgebied.

Want al die eilanden en exclaves zijn ook EU-grondgebied en zo lang de regels niet worden gewijzigd, zodat ‘reddingsschepen’ niet langer (moeten) worden toegelaten in Europese havens, verandert er weinig. Straks gaan er nog meer gelukszoekers eerst naar Engeland en (Noord-)Ierland om daarna met een paspoort naar andere bestemmingen te verhuizen. En wie bewaakt de vliegvelden en stranden? Bovendien zijn er EU-landen die tegen betaling paspoorten verstrekken of gelukszoekers (moeten) toelaten zodra die over een hek of door een tunnel zijn gekropen, evenals ‘zieke’ of zwangere immigranten. Indien het illegaal binnendringen van een land niet strafbaar wordt, zoals bijv. in Canada waar uitzetting wordt voorafgegaan door opsluiting, kunnen mensensmokkelaars en vluchtelingenhelpers hun gang gaan, omdat hun ‘cliënten’ weinig te vrezen hebben. Het lijkt erop dat het hek een schijnoplossing is om echte maatregelen te vermijden. Dat hier in een tv-programma de Deense aanpak wordt verworpen door linkse betweters en ook de cijfers niet bekend zijn, is tekenend voor het gebrek aan urgentie van een echte oplossing.

Gasprijs

De besluitvorming rond energie(prijs)plafonds is nauwelijks van kracht of de gasprijs daalt. Kennelijk zijn er gasbedrijven die geen winstsubsidie nodig hebben of liever niet de boeken willen openen over de herkomst van het gas en hun woekerwinsten. Bovendien is bij een (te) hoge prijs ook vloeibaar gas een geduchte concurrent; in ieder geval in Duitsland dat wél een contract met Qatar afsloot. En tot slot is hier nog steeds Gronings gas dat bij een hoog prijsniveau tevens ruimte biedt voor een fatsoenlijke compensatie van de Groningers. Een alternatief dat wellicht goedkoper is dan boortorens in de internationale Waddenzee of contracten met Noorwegen en Algerije.

Helder

Het is niet helemaal duidelijk waarom mevrouw Helder minister is, maar dit geldt voor meer bewindspersonen. Haar nieuwste blunder is naar verluidt het ‘advies’ om zo lang thuis te blijven wonen, als het kan. Dit betekent dat ze onmiddellijk verzorgingstehuizen moet gaan bouwen, want voor (tien-) duizenden ‘kan’ het allang niet meer gezien de problemen door tekorten en verzekeringsbureaucratie in de thuiszorg.

Hoofdkantoor

Minister Jetten beweert dat het moeilijk is om belasting te heffen van bedrijven die hun hoofdkantoor in het buitenland hebben. Een merkwaardige situatie gezien het voornemen van vele jaren geleden om belastingparadijzen aan te pakken. Bovendien kan in de wet worden vastgelegd dat bedrijven met commerciële activiteiten in ons land – denk bijv. aan raffinaderijen, benzinestations, stroomlevering, gaslevering en financiële dienstverlening – een dependance van het hoofdkantoor in ons land moeten hebben, inclusief inschrijving bij de KvK en een jaarrekening via een Nederlandse accountant betreffende bedoelde activiteiten. Het internationaal schuiven met winsten, verliezen en kosten heeft al lang genoeg geduurd en de beloofde regulering is een flop gebleken. Dit geldt ook voor bedrijven die zich hier laten subsidiëren terwijl ze hun activiteiten in het buitenland uitvoeren. In een aantal gevallen zal een – al dan niet Europees – vergunningstelsel nodig zijn/blijven, zoals voor internationaal weg- en watertransport, luchtvaart, internationale bouwbedrijven, internationale uitzendbureaus etc.

Met uitgangspunt: geen belastingafdracht, geen vergunning.

Internationale afspraken

Het loze argument dat Nederland iets niet meer kan wegens internationale afspraken, zou inhouden dat er geen paragraaf is over het beëindigen van de overeenkomst. Oerstom en daarom niet erg geloofwaardig, gezien de houding van bepaalde landen tegenover de EU, de NAVO, de VN, de ECB, het IMF, het vluchtelingenverdrag en de rakettenverdragen.

Overigens moet worden aangenomen dat er over onze belastingdruk géén internationale afspraak bestaat en dat die zonder meer kan worden verlaagd. Daarom is de recente bewering van minister Van Gennip (sociale zaken) opvallend, daar minister Kaag over belastingheffing gaat.

Kerkasiel

Moslim-asielzoekers onderbrengen in leegstaande kerken; een briljant idee, alleen al vanwege de stookkosten en de locatie midden in steden en dorpen. De privacy en sanitaire voorzieningen zijn daar even slecht als in de verfoeide tentenkampen. Wat is eigenlijk het belangrijkste bezwaar tegen containerwoningen, prefab-huisjes, omgebouwde kantoorpanden en vakantieparken? Want doorgaan met grootschalige opvang betekent nog grotere problemen, dus wat belet deze regering om wetten te herzien en de chaos zichtbaar te maken door gemeenten en provincies te dwingen bestemmingsplannen te wijzigen en af rekenen met de (politieke) milieumaffia bij de verkiezingen?

Macron

De ambities van premier Rutte kunnen ons duur te staan komen. Zijn overleg met Macron – onder meer over nieuwe EU-subsidies – zonder aanwezigheid van Duitsland, lijkt een (te) grote broek voor hem.

Niet alleen zijn Fransen geslepen onderhandelaars, ook als het gaat om zaken die Duitsland en Nederland niet willen (zoals een nieuw fonds tegen de VS; lees: voor de zuidelijke landen), maar Parijs heeft zelf verkapte belangen en bood in het verleden regelmatig politieke steun aan andere subsidieslurpers. Belangrijker zou zijn geweest om over de Franse steun aan Oekraïne te spreken, of de EU-subsidies voor Franse boeren, of het geplande sociaal klimaatfonds van Timmermans, of de levering van stroom uit Franse kerncentrales, of de Franse houding op visserijgebied, of de Franse export van immigranten, of de Franse inlichtingendiensten en de blunder van de NAVO met Turkije, of de diplomatieke relaties met Moskou.

EU-verspillingen en pensioenleeftijd kunnen beter met Berlijn worden overlegd, net als de Brusselse milieuterreur en de energieschaarste. Want niet alleen Den Haag heeft jarenlang aan het handje gelopen van de antikernenergie-activisten en hun politieke handlangers die half Europa afhankelijk hebben gemaakt van Russisch gas (behalve ‘Poetin-vriend’ Frankrijk!). Duitsland heeft zelf die strop vastgetrokken.

NAVO

In sommige commentaren op de oorlog in Oekraïne wordt de schuld bij de NAVO gelegd. De oorlog zou zijn uitgelokt, de Russisch-sprekenden in Oekraïne werden vermoord, de NAVO zou zich (eenzijdig) niet aan akkoorden hebben gehouden, de VS willen dure energie aan Europa verkopen en de NAVO wil er raketten opstellen, die Moskou kunnen bereiken. Zelfs als dit allemaal waar zou zijn dan ‘rechtvaardigt’ het geen oorlog tegen burgers, het dreigen met kernwapens, honderden – of meer -oorlogsmisdrijven en de ontvolking van de oostelijke oblasten? En evenmin de onderdrukking van journalisten, demonstranten en media in Rusland.

Als Poetin wilde ‘onderhandelen’ dan had Erdogan, Macron of Trudeau een bemiddelende rol kunnen spelen, maar het inzetten van een criminele bende, de verklaringen uit het Kremlin en in de VN, evenals de allianties met Wit-Rusland en China wijzen daar niet op. En de beschuldiging dat de NAVO allang adviseurs had in Oekraïne zou een indicatie kunnen zijn dat de Russische voorbereidingen vroegtijdig door westerse inlichtingendiensten zijn waargenomen. Het is maar goed dat Rusland na de val van de Muur geen NAVO-lid is geworden; met oorlogen in Tsjetsjenië, Ossetië, Georgië en Syrië – alsmede bezetting van de Krim, Donbass en Luhansk – naast de cyberwar tegen de VS, zou Moskou nog onbetrouwbaarder zijn dan Ankara.

En de voorbereiding van een nieuw Russisch offensief toont aan dat de tanks uit enkele NAVO-landen geen dag te vroeg komen, maar een jaar te laat. Wellicht is dat de reden dat vooral sprake is van niet-inzetbare Leopard-1 tanks, terwijl de moderne Leopard 2, evenals Franse en Amerikaanse tanks slechts in geringe aantallen zijn toegezegd. De daadwerkelijke levering is echter nog vaag om Poetin niet te bruuskeren? Desondanks moet hij niet de indruk krijgen de NAVO te kunnen manipuleren; iets wat Estland al vreest.

Roze wolk

Indien GroenLinks en de PvdA samengaan, zullen beide partijen een deel van hun achterban verliezen. Als nieuwe partijkleur kan dan het best roze worden gekozen, daar politiek-rechts niets te vrezen heeft van deze luchtfietsers.

Virtuele munt

Ooit was de koopkracht van de pond sterling gelijk aan het zilver waarvan gemaakt. Elders waren schelpen een ‘wettig betaalmiddel’. Doch westerse landen hadden meer vertrouwen in een goudstandaard zoals van de gouden reaal, florijn etc. Ook gevangengenomen edelen werden vaak met goud vrijgekocht. Vervolgens werd de gouden standaard gebruikt om vertrouwen te wekken in gedrukt (nationaal) geld waarvan de koopkracht door de staat werd gegarandeerd. Hoe dit met de vooroorlogse Duitse mark afliep, is bekend.

Nu men – zelfs in Afrika – overweegt een virtuele munteenheid in te voeren, is de vraag wie de virtuele waarde daarvan garandeert. Ook bij de Euro is dit twijfelachtig, maar een nieuwe ‘concurrent’ van de Bitcoin is niet beter dan schelpen.

VS

Een Telegraaf-lezer constateert dat de VS nog steeds veel macht heeft in Europa, zoals blijkt uit de westerse betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. Dit is echter niets nieuws gezien de Amerikaanse rol binnen de NAVO en de invloed op olie- en gasleveringen, ook vanuit het Midden-Oosten. Bovendien beschermt de VS ons (en Israël, Taiwan, Zuid-Korea, Japan etc.) tegen landen met kernwapens en heeft een belangrijke stem in de VN.

Op het gebied van technologische ontwikkelingen zijn we al decennia lang afhankelijk van de VS: GPS-satellieten, computers, gevechtsvliegtuigen, radars, raketten, bepaalde medicijnen, civiele vliegtuigen e.d. De Europese waardering zou best iets groter mogen zijn, gezien het eigen falen in vele opzichten.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

***Internationale afsprakenHet loze argument dat Nederland iets niet meer kan wegens internationale afspraken, zou inhouden dat er geen paragraaf is over het beëindigen van de overeenkomst. Oerstom en daarom niet erg geloofwaardig, gezien de houding van bepaalde landen tegenover de EU, de NAVO, de VN, de ECB, het IMF, het vluchtelingenverdrag en de raketten-verdragen.***Aldus de heer Dorrestijn.

In de bovenstaande zin spreekt de ”ONWIL” en het verlaten van de Nederlandse Soevereiniteit , zonder dat de bevolking enige notie daarvan heeft.
Het is steeds het ” vileine ” in het spel van bestuurders als Mark Rutte CS dewelke NIET MEER VOOR NEDERLAND OPKOMEN MAAR SLECHTS DE AANWIJZINGEN VAN BRUSSEL UITVOEREN.

Dat ook Nederland min of meer aan de Amerikanen is ” overgeleverd” blijkt uit het boek van Hans Versnel en Jaap jan Brouwer, ” Stop de Amerikanen” en toch er geen HEKEL aan de Natie Amerika te hebben.

Maar …..de afhankelijkheid van andere naties begint dominant te worden TE MEER DE TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW IN NEDERLAND, inzake de voedselproductie, er irritante onzekerheden ontstaan door het ” land en tuinbouwbeleid”, omdat vruchtbare stukken land in Nederland, door het waanzinnige beleid ter zake STIKSTOF, voor huizenbouw moet worden geofferd omdat de asielcrisis onbeheersbaar is geworden en ” statushouders” een voorrang-positie blijken te hebben. Ook daarin ontdek ik de onwil van bestuurders dewelke hun “ideologie” projecteren op de onrechtvaardigheid en walgelijke beleidsvoornemens, dewelke voornemens de Nederlanders criminaliseert en als tweederangsburgers behandelt. Hier is het ” Summum Jus sum’ma inju’ria, van toepassing.

Dat door ONWIL van bestuurders, internationale afspraken, niet worden afgezegd, omdat deze “onwelriekend” ( de on-welgevalligheid ) zijn en zeer nadelig voor de Nederlandse burger, zoals het asielverdrag er uit springt, duikt de uitspraak ” ongeschiktheid ” steeds weer op.
Immers: Ook Frankrijk, waar Emanuel Macron de lakens uitdeelt en de ambities van premier Rutte kunnen ons duur te staan komen. Zijn overleg met Macron – onder meer over nieuwe EU-subsidies – zonder aanwezigheid van Duitsland, lijkt een (te) grote broek voor hem. Ook hier is het woord ONGESCHIKTHEID van beide leiders, Macron en Rutte , van toepassing. De grootheidswaan van Rutte en aan de bedelstaf gekluisterde Macron……… !!! De Nederlandse burger kan barsten……… de armoedeval wordt zeer pijnlijk. En Rutte is op het internationale politieke speelveld de “”Don Juan””.