Het evangelie van Rutte

Er komen weer verkiezingen aan en vanzelfsprekend gaat de Minister-president (MP) weer vol op het orgel om ervoor te zorgen dat de VVD ondanks stemmenverlies zich toch weer de grootste partij mag blijven noemen.

Dit keer is de combinatie PvdA en GL en hun plannen het beoogde mikpunt en mag migratie door de huidige coalitie partijen niet als agendapunt opgenomen worden. Natuurlijk zit het Rutte betoog weer vol onjuistheden en onwaarheden. In vogelvlucht het Rutte evangelie: van financieel beleid, belasting, via integriteit en bedreigingen naar polarisatie.

Financieel beleid

Rutte heeft het wijs geacht om een politica die geen kaas heeft gegeten van economische ontwikkelingen en financiële zaken, een podium te geven. Behalve door hooghartigheid en ontbreken van de menselijke maat, blinkt deze politica vooral uit in valse besluitvaardigheid, reisjes naar WEF bijeenkomsten en het laten hangen van de oren naar Brussel. Kortom, de Nederlandse samenleving heeft niets aan deze bewindsvrouw en dat reflecteren inflatie groei, economische krimp en miljarden die nog steeds zoek zijn.

Een economische expert verwoordt de kwaliteit van deze politica als volgt: “We zien op het ministerie van Volksgezondheid onder Hugo de Jonge een bedrag van € 5,1 miljard dat nog steeds zoek is en we weten dat er aan klimaat € vier tot zeven miljard wordt uitgegeven waarvan de ministeries, aangeven dat ze niet eens weten waar het vandaan komt en waar het heen gaat….ik zou me als minister concentreren op die grote bedragen die in het niet verdwijnen. Wat zij doet, is Nederland opfokken door controle te gaan leggen op alle betalingen die Nederlanders doen boven de 100 euro. Dat is gewoon bizar.”

Hij wees er verder op dat pensioenfondsen in Nederland de afgelopen jaren honderden miljoenen hebben verloren door verkeerd beleggingsbeleid. De MP is verantwoordelijk voor dat economische en financiële beleid. Zij is zeer bedreven in micromanagement en het op verkeerde momenten opsommen van haar VN successen, die zoals bij het vernietigen van de Syrische chemische voorraden niet echt succesvol zijn. De chemische aanvallen door Assad-getrouwen en anti-Assad bewegingen zijn daarna gewoon doorgegaan. Incompetentie met de zegen van de MP.

Belasting

Deze Rutte- uitspraak veroorzaakt veel buikpijn: “Je zult maar hard gewerkt hebben, met een hele gewone baan en je huis verkopen om kleiner te gaan wonen. Dan komen PvdA en GL langs. Ze gaan belastingen verhogen op het midden- en kleinbedrijf, daarmee raken ze kleine ondernemers en niet de grote vermogens. Ze willen minstens negen belastingen verhogen”. Het is te triest voor woorden. Als de belastingdruk in de perioden Rutte nader beschouwd wordt, dan blijkt dat juist in die periode de belastingdruk gestegen is. De collectieve lasten zijn gegroeid van 35% naar 39% en de inflatie heeft in 2022 een record hoogte bereikt van bijna 12%.

Gelet op de uitspraken van de huidige incompetente Minister van Financiën staat Nederland opnieuw een aantal belastingverhogingen te wachten, want de kosten van het ingevoerde energieplafond moeten gecompenseerd worden. Volgens hare hooghartigheid zullen de hoge energieprijzen een structureel karakter krijgen en daarom zal de staatskas gespekt moeten worden door geld uit de zakken van de kleine belastingbetaler te halen. Het is het beproefde middel. De overheidsuitgaven groeien en die moeten worden gecompenseerd door belastingsoorten uit te breiden en staande belastingen te verhogen. Snijden in de eigen uitgaven is blijkbaar geen optie. Uit het Torentje zijn tot nu toe geen kokhalzende keelgeluiden te horen en dus mag aangenomen worden dat de Minister heeft gesproken met rugdekking van de MP.

Herhaaldelijk spreekt Rutte voor een verkiezingsronde over lastenverlichtingen en telkens weer blijkt dat sprookjes verhaal te zijn van een manipulerende volksmenner. In die 13 jaar Rutte zijn de belastingen op inkomen en vermogen en de BTW bijna verdubbeld.

Integriteit

Een bekend stokpaardje van Kaag en consorten is het wijzen op integriteitbreuken door politici die het overheidsnarratief te vuur en te zwaard te bestrijden. Die inbreuken worden uitvergroot op de voorpagina’s van de MSM gebracht. Eigen inbreuken worden door bewindslieden en leden van coalitie partijen angstvallig binnenskamers en buiten de media gehouden.

De politieke integriteitindex geeft een overzicht van integriteitinbreuken door politici. De meest voorkomende integriteitschending onder Nederlandse politici is belangenverstrengeling zoals het uitoefenen van dubbelfuncties of het dienen van andere (vastgoed)belangen. Een andere belangrijke categorie vormen ongewenste omgangsvormen, zoals overtreding van de coronaregels of grensoverschrijdend gedrag. In 2021 voerde het CDA de lijst aan, gevolgd door de VVD (die tot 2021 de koploper was) en Groen Links. Gelet op de stijging op de lijst sorteert D66 alvast voor en trekt zelfs €300.000 uit om schandalen onder het tapijt te schuiven.

Begin januari 2023 bleek uit Wob-documenten dat Kaag het niet zo nauw neemt met het Handboek Integriteit. In dat handboek staat dat een bewindspersoon tijdens zijn of haar ministerschap geen nevenfunctie mag hebben, om elke vorm of suggestie van belangenverstrengeling te vermijden. Wouter Aukema, een data onderzoeker, stelde echter vast dat uit interne correspondentie tussen ambtenaren is gebleken dat Kaag in haar periode als Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking bestuurslid was van de WHO-organisatie GPMB. Zij heeft die nevenfunctie voor de Tweede Kamer verzwegen.

Uit die interne correspondentie bleek eveneens dat haar ambtenaren niet wisten hoe Kaag hiervoor verantwoording aan de Tweede Kamer zou kunnen afleggen. Ook bleek in die eerste januari week dat Kaag als vrijwel enige van de twintig ministers van het huidige kabinet, haar vroegere nevenfuncties niet openbaar heeft staan op de website van Rijksoverheid. Blijkbaar met rugdekking van de MP, want tot op heden (7 februari 2023) heeft de MP geen antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van politica Leijten (SP).

Wat belangenverstrengeling betreft is de relatie van de regering met het WEF een goed voorbeeld. De MP doet dat regelmatig af als een complottheorie, maar vergeet dat hij door de regelmatige een-tweetjes van bewindslieden (inb. hijzelf) en het bijwonen van bijeenkomsten waar over politieke beleidszaken wordt gesproken, hij die door hem als complottheorie geduide relatie versterkt. In Davos was een kwart van zijn regeringsploeg aanwezig, omdat “in de relatie met het WEF veel is geïnvesteerd en daardoor een grote delegatie vanzelfsprekend is”. Gelet op de deelnemers, het feit dat grote bedrijven flinke sommen moeten betalen om een toegangskaartje te krijgen en te kunnen lobbyen met de daar aanwezige regeringsleiders en bewindslieden en het feit dat het geheel achter gesloten deuren plaats vindt, is het duidelijk dat sprake is van een intensieve en uitgebreide belangenverstrengeling. Niet gek dat buitenstaanders denken aan complottheorieën, als de regering WEF afspraken als rode draad gebruiken voor het concipiëren van beleid. Tja integriteit, een kort woord met een verregaande strekking.

Bedreigingen

Bedreigingen, die helaas daadwerkelijk plaatsvinden, worden maar al te gretig gebruikt om alle tegenstanders te framen als extreemrechts en zodoende het inhoudelijke debat te mijden. Aan de andere kant worden incidenten door het overheidsnarratief volgend segment snel uitvergroot en wordt de indruk gewekt of IS en Al Qaeda Jihadisten op de huisdeur van resp. politici hebben staan bonken. Vooral Sigrid Kaag heeft er een handje van om zich te wentelen in de slachtofferrol.

Vanuit de deughoek worden de jaren echte bedreigingen van de PVV leider en sinds een paar jaar ook die van FVD politici gebagatelliseerd en afgedaan als ware het routinezaken. Dat laatste is correct, maar om een andere reden dan de deughoek accentueert. Het bedreigen van die politici is dagelijkse routine geworden en daarbij speelt een groot deel van de media een faciliterende en versterkende rol. De selectieve verontwaardiging van de MP heeft vaak het effect van het werpen van olie op het vuur.

Om Jan Dijkgraaf te citeren: “Dat gekoketteerd met bedreigingen is zo ongelooflijk sneu als je weet dat er mensen echt gevaar lopen in dit land,”

Polarisatie

Volgens Jan Gajentaan is de werkelijke tweestrijd niet die tussen de VVD en aanhang versus het linkse PvdA-GL blok zoals de MP dat over de bühne brengt. Beide kanten van het politieke spectrum geven graag de indruk dat de komende verkiezingen gaan over sociaaleconomische thema’s. Volgens hem zijn andere factoren van een groter belang, zelfs van levensbelang voor het overleven van onze democratische natiestaat en het niveau van welvaart en welzijn dat wij kennen. VVD en PvdA/GroenLinks denken over deze thema’s identiek.

De discussie zou moeten gaan over de transferunie; over het opgaan van Nederland in een federale EU. Het moet gaan over een open grenzen immigratie- en asielbeleid (waarbij ministers bedelend naar Niger worden gestuurd om de mensensmokkelaars een beetje te ontmoedigen) versus een “Deens” beleid waarbij we weer zelf het heft in handen nemen.

Over het dom achter Timmermans aanlopen met zijn renewable energy-fantasieën die onze industrie aan de bedelstaf zullen brengen en burgers met ondraaglijke lasten confronteren, of een realistisch klimaatbeleid met een belangrijke rol voor kernenergie. Over het tot Sint Juttemis steunen van een corrupte staat als de Oekraïne versus het opwaarderen van de veiligheid voor de nationale samenleving en in het verlengde vooral het versterken van de Krijgsmacht en politie apparaat Over de onzinnige stikstofcriteria versus het levensbehoud van de agrarische – en visserij sector als belangrijkste aandrijvers van de nationale voedselindustrie en het aanzwengelen van de woningbouw. Daar moeten discussies over gaan.

Het huidige D66 georiënteerd regeringsbeleid, is niet alleen tegenstrijdig maar is ook niet vol te houden. Je kunt niet aan de ene kant een open deur-immigratiebeleid en een pamperend asielbeleid voeren waardoor miljoenen woningen gebouwd moeten worden en aan de andere kant bezuinigen op medische zorg en het door willen drukken van het meest strikte stikstofbeleid in de EU. De kunstgreep het onteigenen van een groot aantal boeren, geeft hooguit een jaar of twee uitstel. Daarna lopen we weer vast in onze zelfbedachte stikstofregels. Ondertussen is dan wel het Nederlandse verdienvermogen aangetast door een aanslag op de agrarische sector én wordt een sociale ramp veroorzaakt onder onze agrariërs en hun gezinnen. Gek dat Rutte heeft gesteld dat het immigratie en asielbeleid geen discussieonderwerp tijdens de aanloop naar de verkiezingsdatum mag zijn.

Kommer en kwel

Sprekend over beleid komt de doorsnee burger alleen maar kommer en kwel tegen. Rokende puinhopen, verarmende midden – en arbeidsklasse, verlies aan nationale soevereiniteit, excuses voor nationale tradities en historie, problemen die crises genoemd worden en daarom niet opgelost worden, bedrog en manipulatie. Dat is het Rutte evangelie in zijn kern.

Gelukkig hebben we Matthieu van de Poel nog om onze nationale trots een plaats te geven.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, uitstekende analyse, m.v.g. Paul Quekel

En leest de oorzaken waarom dit systeem was en is ontstaan in: http://www.sdnl.nl/recessie.pdf. Al het girale geld heeft de waarde van de kiloprijs oud papier. Dat er een echte onoverkoombare financiële crash komt is geen voorspelling, maar een angstaanjagend echt feit!

Verkoop al uw aandelen, hef uw spaarrekeningen op en beleg in fysiek goud en zilver of nog beter koop grond.

Wat en welke instituties men momenteel ook onderzoekt, het is overal kommer en kwel en een gigantische puinhoop.

CITAAT UIT eigen werk:
“Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG. Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op. UITLEG: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.

Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!

Denk anders en doe anders! (geschreven eind 2002) Geef iedere Nederlander (man, vrouw, kind vanaf 16 jaar) een basisinkomen en schaf alle uitkeringen af.

Vereenvoudig Nederland, geen Gak meer, geen Bijstand meer, geen WW meer, geen WAO meer, geen Kinderbijslag meer, geen Huursubsidie meer, geen Studiekosten meer, etc., etc.!

Vele Regeringsclubs zoals SER, WRR, CPB, etc. kunnen dan ook verdwijnen! Zoals ook vele oncontroleerbare subsidies!”. Einde citaat.

De verantwoordelijken: De ambtelijke, politieke, bestuurlijke en financiële verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op!

Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone burgers.

Maurits Campert
1 jaar geleden

Dominion is still there…

a.r.girbes sr
1 jaar geleden

“Waandenkbeelden en waanvoorstelling”: Realisme is taboe en met naïviteit ingeblikt. ( Het evangelie van Rutte in 2010 ??)
 
De “moderne mens”, zoals velen het bestaan daarvan suggereren, bestaat niet. “ De moderne mens” zou zich moeten aanpassen aan de hedendaagse werkelijkheid en daardoor zich “een moderne mens kunnen noemen”.
Maar, die werkelijkheid is, net zoals in de Middeleeuwen en daarvoor, doordrenkt met waandenkbeelden en irrealiteit.
Irrealiteit zal ik niet verwisselen met doelstellingen die rationeel en zuiver wetenschappelijk worden benaderd. Want deze procesvoering is juist gebaseerd op de realistische mogelijkheden en onmogelijkheden en derhalve de mislukkingen impliciet zijn.
De boeken van Julius Verne werden in zijn tijd mogelijk aangeduid als een hersenspinsel maar als uiterst interessant. Het was/is schitterende lectuur en boeiend.
De “toekomstvoorspeller” Julius Verne was in zijn tijd een fantast maar zijn denkwijze had geen waandenkbeelden en/of waanvoorstellingen. Hij paste een wetenschappelijke logica toe.
Een ieder heeft gelukkig een beetje fantasie nodig, anders zou het uiterst saai zijn in beleving.
Mijn uitgangspunt is dat waandenkbeelden als fantasie ziekelijk zijn en wanneer de fantasie als werkelijkheid wordt beleefd.
Het dogma van de Partij van de Arbeid, dat alle mensen gelijk zijn, is een waandenkbeeld waarin de waanzin zit opgesloten. Waarom? Gelijkheid bestaat niet, zoals ik al vele malen eerder heb geschreven, en daarom ik dat als een waandenkbeeld classificeer. De bedenkers van het dogma zijn mensen die aan waanvoorstellingen lijden dat grenst aan waanzin. Immers: alle vormen van realiteit worden dan als een taboe behandeld. De waarheid wordt verzwegen, met als gevolg dat “men in het dogma gaat geloven”. Iedere dag worden we overspoeld met informatie waarbij ik achteraf constateer dat het “irrealisme”  daarin dominant is.
Meer dan 500.000 mensen hebben een niet overzienbare financiële schuld. Dit is slechts een constatering, maar die schulden zijn voor een groot deel ontstaan, doordat fantasie en hebzucht de overhand hadden. Dat de Heer Geert Wilders als een demon wordt neergezet komt doordat waandenkbeelden en angst onbeheersbaar is geweest bij “de Linkse kerk” en het establishment.  Daarnaast zou de heer Wilders de democratische beginselen niet respecteren, volgens de “oligarchen”. Dat is onzinnig en duidt op gebrek aan bevattingsvermogen. De heer Wilders is, ook in mijn beleving, niet optimaal diplomatiek in zijn rede. Om hem te “demonetiseren” is onjuist en duidt op “incomprehensie” van zijn tegenstanders. Ik ben geen “fan” van Wilders maar zijn opmerkingen zijn wel realistisch. ( en wat humor)
Maar, als “we” de gevaren van de Islamideologie onderschatten hebben “we” de realiteit onder het tapijt geveegd als we de uitspraken van Imams niet serieus nemen. Wilders maakt ons duidelijk in ieder geval allert te blijven opdat “we” de realiteit blijven zien. 
Politieke idealen met een Christelijke achtergrond zijn slechts elitair en paternalistisch. De verbeelding van het geloof verbreekt het contact met de realiteit.Medelijden met anderen, dat gebaseerd is humane beginselen, zoals dat is uitgewerkt in de “ Verklaring van de rechten van de mens”, zonder dat de realiteit onder ogen wordt gezien, is politieke zelfmoord. Immers: De Rechten van de mens geldt voor de gehele wereld, zodat miljarden mensen daar aanspraak op kunnen maken en de Westerse wereld, met een hoog welvaartsniveau, daarop kan worden aangesproken. Want, immigranten die uitsluitend een beter leven willen, onder de noemer “vluchteling”, doen daarop vaak een beroep.
Dat “luchtfietserij” alleen bij de “gewone” man voor komt is onjuist. De voorzitter van de Europese Commissie, de heer Manuel Baroso wil Europese obligaties op de markt brengen om daarmee infrastructurele werken in de EU te financieren. De meeste Europese lidstaten zijn fel tegen. “Een waslijst aan Europese luchtfietserijen is inmiddels uit zijn denkkoker gekomen”, aldus critici.
De ambities van Barosso zijn dus groter dan de realiteit toelaat.
Ook Barosso dus heeft de realiteit in het vakje “taboe” geplaatst en zijn onjuiste denkbeelden poneert met een stevige vleug “naïviteit.Barosso heeft op de/een niet aanwezig Europees politieke consensus al vast een voorschot genomen. Naïviteit, in combinatie met fatalisme, is in de politiek een dodelijke combinatie. Dat bewijst het referendum in Turkije.
Een grondwetswijziging moest aan de bevolking van Turkije in zijn geheel worden voorgelegd ter beoordeling. Er kon niet op afzonderlijke onderdelen worden gestemd. Turkije expert Gareth Jenkins ( Engeland) wijst ons op het feit dat de Turkse regering het te doen was om de benoeming van rechters een basis te geven die door de Islamitische regeringspartij – AKP – als stroman naar voren zijn geschoven. Islamisering van Turkije zal na benoeming een feit zijn omdat deze rechters de Sharia als wetgeving wensen. Dat de Europese Commissie het referendum zo enthousiast ondersteunt is uiterst naïef, zelfs bijna verradelijk t.a.v. de Europese gemeenschap. Als Turkije lid wil worden van de Europese Unie, het dan een Islamitisch land betreft, en daarop zit niemand te wachten.
 
Europa wordt, naar mijn mening, bestuurd door “Luchtfietsers en Naïevelingen”. Dat is voor de toekomst desastreus. Waarom desastreus? Griekenland heeft een enorme financiële schuld opgebouw door corruptie, nepotisme, en, dat is verzwegen bij toetreding bij de Euro-Unie.
Italië blijkt inmiddels een schuld te hebben van € 1200 miljard. Filosoof Beppo Grillo meldde ons dat in een uitzending van de VPRO – Tegenlicht, op 20 september 2010. Oud IMF-topman Horst Köhller waarschuwde op een congres in keiharde bewoordingen voor de uitwassen van onze “vrijmarkt-economie”. Speculanten, lobbyisten en het casinokapitalisme ziet hij als een groot gevaar voor onze “democratie”.
Hier blijkt dus weer dat Naïviteit en grootheidswaan de waanvoorstellingen van de ambitie oproept en daarmee de incompetentie blootlegt. De geloofwaardigheid is tot het nulpunt gedaald én de claim op de Europese burger buitenproportioneel.
In Nederland worden we gewaarschuwd door Prof. Bob de Graaf, dat “elke burger verdacht is en dat de geheime diensten uitdijen en kennelijk een aanzet is tot een “gedachtenpolitie”. Geheime inlichtingendiensten zouden “wereldwijd” explosief uitgebreid worden”,  zelfs in verontrustende omvang.
Wat zijn de motieven tot uitdijen? Wantrouwen, waandenkbeelden en/of waanvoorstellingen? Totale controle op de burger is aanwezig in dictatoriale landen maar nu blijkt dat ook binnen Europa het wantrouwen van het establishment, t.a.v. de gewone burger, zo groot is dat “men” niet schuwt de democratie om zeep te helpen. 
 
 “Dat het Jodendom én het Christendom in de Islam als VALSE religies gelden die moeten worden overmeesterd, blijft ongenoemd. (Bron: Leon de Winter, Telegraaf 18-9-2010)
Oh, Nederland, oh Nederland, wat is U toch naïef. A.R. Girbes sr.
18 September 2010.

a.r.girbes sr
1 jaar geleden

Kommer en kwel
**Sprekend over beleid komt de doorsnee burger alleen maar kommer en kwel tegen. Rokende puinhopen, verarmende midden – en arbeidsklasse, verlies aan nationale soevereiniteit, excuses voor nationale tradities en historie, problemen die crises genoemd worden en daarom niet opgelost worden, bedrog en manipulatie. Dat is het Rutte evangelie in zijn kern.
Gelukkig hebben we Matthieu van de Poel nog om onze nationale trots een plaats te geven.** Aldus de heer Brantz.

Er is inmiddels een kwelgeest bijgekomen……….. een verschrikkelijke kwelgeest……. wie zult U vragen……. Nu…….. “”Raad van State“”. 

De ” Raad van State ” heeft besloten dat het NIET IS TOEGESTAAN dat familie van statushouders de komst naar Nederland te ontzeggen, en deze onmiddellijk naar Nederland mogen komen…… en een opvangplek moeten hebben. 

De RAAD van STATE als politiek INSTRUMENT.. 

**Het kabinet schrapt de maatregel om 
 de komst van familie van statushouders 
 naar Nederland uit te stellen.De Raad 
 van State bepaalde in het hoger beroep 
 dat staatssecretaris Van der Burg had 
 aangetekend dat de nareismaatregel in 
 strijd is met het Nederlandse en het  
 Europese recht.            
                     
 De uitspraak betekent dat zo’n 1200  
 mensen per direct naar Nederland mogen 
 komen.Ze hoeven niet te wachten tot hun
 familielid in Nederland met een status 
 zelfstandige woonruimte heeft gevonden.
                     
 Er zijn volgens het ministerie nu wel 
 meer maatregelen nodig om voldoende  
 opvangplekken te realiseren. ***
(Bron: Teletekst, d.d. 8 februari 2023.) 

 
 We zien dus…… dat de belangen van de Nederlandse burger, zelfs door een institutie met gezag, NIET WORDT gerespecteerd. …. !!

MAAR……….Waar staat de Raad van State voor?
De Raad van State draagt als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bij aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat. Daarbinnen staat de Raad van State voor eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur en voor rechtsbescherming van de burger.

Hoe……… RECHTSBESCHERMING VAN DE BURGER??

Is de RvS gewoon een politiek gestuurd zooi. ????

Immers: De beslissing, zoals aangegeven, is per definitie TEGEN de wil van de burger.

1 jaar geleden
Antwoord aan  a.r.girbes sr

Sinds Thom de Graaf, D66 vicepresident van de Raad van State is, wordt er een D66 beleid uitgevoerd. De Raad van State is geen onafhankelijk instituut meer.

Thom de Graaf die Pim Fortuyn vergeleek met de verschrikkingen van het Anna Frank huis, zie http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm.

CITAAT: “Nearby, at such a distance you can walk from here, you will find the outbuilding. The place where Anne Frank sixty years ago was hiding in appalling circumstances. She wrote in her diary: ‘I hope for only one thing – that this hatered will pass. That the Dutch people will show who they are. That they do not become unstable and uncertain in their conviction about justice. Because this actual situation is wrong and injust’. This morning Pim Fortuyn finally showed his real face. Now it is clear what he wants: a country where people with a specific belief, another culture, a different background or origin are subject to discrimination. Thom de Graaf (D66) on a party meeting (9 Feb 2002)”.