Pluriformiteit verboden?

Er is de NPO kennelijk veel aan gelegen om de pluriformiteit in politieke en maatschappelijke opvattingen te reduceren tot uitsluitend het overheidsnarratief. Zo is de NPO momenteel “aan het nadenken” of omroep Ongehoord Nederland wel in het publieke bestel mag blijven. Andere meningen moeten  kennelijk worden gecensureerd.

Voor een groot deel van onze bevolking bestaat de wereld uit twee totaal verschillende werkelijkheden. De eerste werkelijkheid is die van de keukentafel en de verjaardagen of andere familiegelegenheden en dergelijke bijeenkomsten. De tweede werkelijkheid is die van het werk, de kontakten op of rond de sportvereniging of elders in de maatschappij. En, niet te vergeten, uitzendingen via radio en televisie die v.w.b. Nederland vrijwel geheel worden beheerst door van overheidswege (uw belastinggeld dus) gefinancierde omroepen.

Ongehoorde meningen

Afb: printscreen uitzending

Binnen de eerste werkelijkheid is het gebruikelijk om eenvoudigweg het achterste van de tong te laten zien en de zelf geconstrueerde opvattingen en meningen – al of niet over politiek beladen onderwerpen – op een bepaald ongezouten wijze te overleggen. Ik weet natuurlijk niet hoe het de rest van dit land vergaat, maar verjaardagen binnen mijn familie- en kennissenkring lopen meestal uit op discussies die van de overheden weinig heel laten. De meeste van mijn kennissen of familieleden moeten niets hebben van gezanik over b.v. ‘klimaatcrisis’. Het zijn vrijwel allemaal plattelanders en die zien jaarlijks hoe de natuur zich volgens een vast seizoenritme herstelt, dat er zelden wateroverlast is (tenzij het Waterschap te laat of niet reageert) en dat koude winters worden afgewisseld door minder koude winters. Wat zij dagelijks zien en ervaren maakt alle NPO-overheidspropaganda (want dat is het) op televisie tot een lachwekkend geheel.

Voorgeschreven meningen

De tweede werkelijkheid, die van het werk, de kontakten op of rond de sportvereniging of elders in de maatschappij, vormen een totaal ander decor. Bij de koffieautomaat is het ’s morgens altijd weer even uitkijken hoe de koersen voor die dag liggen, vooral op overheidskantoren, subsidieslurpende ‘niet gekozen organisaties’ (NGO’s) en op scholen. Een niet-correcte mening onder het personeel wordt bij uitstek op overheidskantoren en op de scholen, niet getolereerd. Dat komt omdat de leiding van dergelijke instituties vooral is toebedeeld aan de ledenachterban van de heersende politieke partijen. Zij opereren als een soort van inquisitie en bestraffen ieder geluid dat niet voldoet aan de overheidsnorm met een zo compleet mogelijke excommunicatie.

Dutschkes ingeving

In oktober 1967 werd in Frankfurt een ‘socialistische arbeidsconferentie’ gehouden. Een van de sprekers was de extreemlinkse Duitse studentenleider Rudi Dutschke. Nadat verschillende andere redenaars als vanzelfsprekend een gewelddadige revolutie hadden gepropageerd, pleitte Dutschke voor iets heel anders: een ‘lange mars door de instituties’. De maatschappij, zo betoogde Dutschke, diende van binnenuit hervormd te worden. Om dat te bewerkstelligen zouden de medestanders van Dutschke zich in alle geledingen van de instituties moeten vestigen. Een voorbeeld van de praktische uitvoering van Dutschke’s ideeën vormt de Nederlandse omroep VPRO. Aan het einde van de jaren zestig vond binnen die club een cultuuromslag plaats: extreemlinkse programmamakers konden een toevallig matig bezochte ledenvergadering van de oorspronkelijk vrijzinnig protestantse omroep overtuigen de statuten te wijzigen waarbij het zittende bestuur werd vervangen door de extreemlinkse vertegenwoordigers van de z.g. flowerpowergeneratie. In één klap werd de immer bescheiden VPRO een roeptoeter van extreemlinkse DDR-sympathisanten.

Andere omroepen zouden al snel volgen (b.v. VARA) en inmiddels kunnen we vaststellen dat hun ‘mars door de omroep-instituties’ min of meer is voltooid want zelfs de staatsomroep NTS/NOS werd uiteindelijk bemand door een garde van vuurrode communisten. De hele NPO is inmiddels een neomarxistisch bolwerk van parelketting-communisten die koppig beweren als enigen het monopolie op de ‘goede’ moraal te hebben. Wie niet aan hun normen voldoet moet het veld ruimen, geëxcommuniceerd worden. Dat hun denken en handelen in de kern ronduit fascistisch is, weigeren zij hardnekkig in te zien.

Ongehoord Nederland

Arnold Karskens. Afb: Ongehoord Nederland

Inmiddels staat de recent toegetreden omroep Ongehoord Nederland dus op de radar om geëxcommuniceerd te worden. De omroep o.l.v. journalist Arnold Karskens die razendsnel een vereiste achterban van ruim 60.000 leden realiseerde, brengt een heel goed bekeken opinieprogramma op de buis waar verfrissende meningen die afwijken van de NPO-pulp ook eens beluisterd en bekeken kunnen worden. Een feitelijk welkome afwisseling dus van wat doorgaans – met behulp van moed en doorzettingsvermogen – op de tranentrekkende treurbuis moet worden doorstaan. Iedere kritische berichtgeving over massa-immigratie, het klimaat, het afkalven van onze democratie en Nederlandse cultuur en tradities wordt bij alle omroepen angstvallig vermeden, behalve bij Ongehoord Nederland. Daarbij zou de omroep echter de ‘NPO-code hebben overtreden, om niet dóór te vragen bij opmerkingen van gasten’.

Steun ON! en wordt lid!

Goh: is er ook doorgevraagd in de D66-promotie uitzending over mevrouw Kaag, ‘Van Beiroet naar Binnenhof?’ Na de opnames bleken regeringspartij D66 en het ministerie van Kaag (Kaag was op dat moment falend minister van Buitenlandse Zaken) aanwijzingen te hebben gegeven hoe mevrouw Kaag precies geportretteerd moest worden. Is er nog iemand geweest die dóór heeft gevraagd destijds? De vraag stellen is meteen ook het antwoord. Wanneer een  NPO-bestuursvoorzitter met de Staatssecretaris op vakantie gaat en met een topambtenaar naar bed, dan er ineens geen sprake van list, bedrog, konkelfoezen en verstrengeling van belangen? En in dat veld moet dan Ongehoord Nederland de deur gewezen worden omdat zij een paar keer niet dóór hebben gevraagd?

Wie zijn die mensen eigenlijk?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
1 jaar geleden

De NPO doet precies hetzelfde als de Reichsradio in 1933.
Ook de rechtspraak hier in dit land komt overeen met die van Duitsland uit deze periode.
Wordt wakker en stem op belang van Nederland of FvD.
En wordt lid van ON.
Helaas , een andere keuze heeft U niet.

Koddebeier
1 jaar geleden

NPO is niet meer van deze tijd, opheffen dat stel subsidie vreters !

1 jaar geleden

In het artikel van de heer Nijhof, komt goed tot uiting waarom en hoe alles draait in het media- bestel bij de. NPO. “ dat is de mening van de zogenaamde gevestigd orde en hun belangen. “ . Dat de NPO “OngehoordNederland” weg wil hebben is pure dictatuur terwijl de “” linkse Kerk “ iedere andere dictatuur “ verafschuwd . Daarin zit zoals altijd een contradictie bij omdat de eenzijdigheid centraal staat bij de NPO. Daarnaast blijkt de “” waarheid”” voor velen een niet te nemen obstakel is, en slechts in hun eigen wereld ook hun denken niet verder komt .Het arrogante en vooral de vooringenomenheid is tevens het denkplafond en hun uitstraling van hun existentie. Ik noem zoiets , beperkt denken en het gebrek aan bevattingsvermogen omdat de waarheid in hun denkvermogen niet voor komt . Immers . We weten dat “ macht corrumpeert”” en we weten ook dat “ grootheidswaan “ het denkvermogen ernstig aantast .maar dat is zeker niet alleen voor de linkse kerk weggelegd . Het menselijke”, maar toch uiterst hinderlijke eenzijdigheid is niet uit te roeien. Het ontbreekt aan goed leiderschap en de doelstellingen die “ men” nastreeft eist een ruim denkvermogen. Dat de NPO meent dat er niet is doorgevraagd, is de reinste waanzin omdat dat alleen nodig is als het onderwerp niet volledig is uitgespit. Ik heb inmiddels vele uitzendingen van ON gezien en beluisterd naar volle tevredenheid . Het enige waarop ik mijn commentaar zou willen richten, is de presentatie in de eerste minuten van de uitzending …….. maar dat is een zuiver persoonlijke zaak en dat heeft niets met het narratief te maken dat wordt aangesneden. Immers : Een goede presentatie moet aandacht trekken en dat is maar voor een enkeling weggelegd .
De column van Arnold Karstens is tot nu toe uitstekend van karakter en bloeit in objectiviteit . Dat de NPO als een soort “ inquisitie “ fungeert , komt juist door het beperkte denken dat buiten iedere vorm van de realiteit staat . Denk maar aan de middeleeuwen waar de inquisitie bloeide onder leiding leiding van “” Kerkelijke Autoriteiten “ . Maar , even een herhaling : Naturam expellas furca tamen us-
que in recurret . De natuur komt altijd weer terug , ( korte samenvatting ) De natuur is de baas en de mens kletst maar wat . De heer Nijhof schrijft het …… “ Wie zijn die mensen eigenlijk .