Zwijgen is goud?

Deze week overleefde onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een motie van wantrouwen. De Minister had de Kamer niet meteen geïnformeerd over het Europese ‘Njet’ over het Nederlandse mestbeleid. Klaarblijkelijk is het inmiddels normaal dat de Volksvertegenwoordiging in het ongewisse wordt gehouden en is zwijgen inmiddels goud.

De eerste vraag die opkomt is de vraag hoe het mogelijk is dat de Kamer niet op de hoogte was van de inhoud en uitkomsten van het overleg dat de Minister van LNV had met een Brusselse apparatsjik. Overigens is het nogal wat dat een gremium wat totaal geen electorale legitimatie kan laten zien, zomaar even beslist hoeveel mest een Nederlandse boer mag uitrijden. Is dat niet voorbehouden aan degenen aan wie het stemgerechtigde deel van onze Nederlandse samenleving de voorkeur hebben gegeven? Klaarblijkelijk heeft onze democratie in de periode tussen Thorbecke en het heden ergens schipbreuk geleden of tenminste flinke averij opgelopen. Al te democratisch ziet het er allang niet meer uit.

Controlerecht Kamers

Lege Kamer… Afb: Christian van Elven / Flickr

Het belangrijkste controlerecht van Tweede  en Eerste Kamer is het recht van elk individueel Kamerlid om van ministers en staatssecretarissen via vragen inlichtingen te krijgen. Ministers en staatssecretarissen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de verlangde inlichtingen te geven. Er staat nergens dat de ministers of staatssecretarissen iedere ambtelijke oprisping, obstipatie of opwelling van een zekere winderigheid spontaan aan de Kamer moet meedelen. Nee: de minister moet om inlichtingen zijn gevráágd en pas dan is de bewindsman of -vrouwe verplicht die vragen correct en tijdig te beantwoorden. Die vragen waren (nog) niet gesteld dus de Minister had niets te beantwoorden. Pas toen hijzelf met zijn plas bij de dokter kwam werd het hommeles, maar dat gebeurt wel vaker.

De Kamer was staatsrechtelijk zeker niet ‘verplicht’ om het vertrouwen in de Minister op te zeggen; dat is zij nooit. Maar toch steekt het dat de Minister niet meteen, toen hij kennisnam van deze klaarblijkelijk dictatoriale bevoegdheid van één of andere Europese hotemetoot, de Kamer niet informeerde op dit belangrijke politieke én maatschappelijk beladen thema. Klaarblijkelijk vindt er momenteel een elders besloten, complete herschikking plaats van de Nederlandse economie op het terrein van landbouw en visserij en het is natuurlijk complete waanzin dat niet alle documentatie en informatie per omgaande met de Staten Generaal wordt gedeeld. Deze politieke thema’s spelen op dit moment nota bene een hoofdrol in het maatschappelijke debat. De vraag of de Minister van LNV – met zijn te laat verstrekte informatie – heeft gehandeld zoals dat in onze democratie mag worden verwacht, moet dan ook negatief worden beoordeeld en zou voldoende reden moeten zijn om verder niet veel vertrouwen meer in diens vervulling van het ambt te hebben. Overigens is een minister ook niet verplicht om af te treden na een impliciete of expliciete motie van wantrouwen.

Democratie verder weg

Alhoewel de stemmingsuitslag over deze – expliciete – motie van wantrouwen, gelet op de zetelverdeling in de Tweede Kamer, niet geheel onbegrijpelijk is zijn we wel weer een stukje verder verwijderd geraakt van een ordentelijke en oprecht functionerende democratie. Het is daarom des te onbegrijpelijker dat een deel van de oppositie de motie niet heeft gesteund, al was het maar om precies dat staatsrechtelijke signaal te geven.

Een motie van oppositieleden Caroline van der Plas (BBB) en Derk-Jan Eppink (JA21), die stelt dat de regering de Kamer tijdig moet informeren, werd wel met brede steun aangenomen. Dat is echter een te magere score. Een motie van afkeuring was dan toch meer op z’n plaats geweest.

De Kamer diskwalificeert zichzelf steeds meer.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

De huidige regering (en de voorgaande Rutte kabinetten) zijn er niet voor de Nederlanders. Cru weg gezegd ze plegen Landverraad !

1 jaar geleden
Antwoord aan  Koddebeier

Ik denk dat U nog uitermate netjes bent geweest door het woord “” cru » » te gebruiken voor landverraders . Ook meerdere schrijvers hebben het woord «  landverraders «  gebruikt en heel vroeger kreeg men daarvoor de doodstraf. Immers : Verraders binnen een natie hebben de gehele “ staat” in staat van de kwetsbaarheid gebracht zodat de “” vijand “” het zwakke punt in de “ verraadde “ natie weet. Rutte heeft op de meest vileine manier Nederland naar de knoppen geholpen en dan is het woordje “ cru” nog zeer fatsoenlijk en andere invectieven helpen ook niet . Mr dr Thierry Baudet noemde het gehele kabinet ( Vak K ) krankzinnig ….. Verraders zijn , boeven, zwakzinnigen met een doelstelling , schorem , mentaal zieken , lijdende aan pseudologia fantastica en niet te vergeten , ze zijn gevoelig boor “ pecunia non a’ let ( geld stinkt niet) en dus omkoopbaar. Heer Koddebeier U bent nog veel te beleefd tegen het zooi in Den Haag . Toch …… was heel Nederland maar bekend met het woordje “” cru”” ten aanzien van de huidige coalitie . Dan zou de assertiviteit op niveau zijn en dat ontbreekt volledig .

1 jaar geleden

Ook in de situatie zoals de heer Nijhof dat schetst , blijkt maar weer eens dat een bewindspersoon met een niet op Democratische gronden gegeven attitude , zijn taak uitvoert , er dan onmiddellijk sprake is van ongeschiktheid . Immers : De democratische regels worden niet op de voor de Kamer noodzakelijke wijze gepresenteerd en derhalve daardoor er een onwel-gevoeglijke afwijking in de democratische procesvorming ontstaat . Zodat , de Kamer per definitie buiten het democratische spel wordt gezet . De genoemde ongeschiktheid komt dus voort uit de afgesproken houding van het gehele kabinet ,’met andere woorden ,……. Het gehele kabinet is ondemocratisch aan het regeren . De laatste twaalf jaar , de Rutte 1,2 en 3 kabinetten zijn dus steeds bezig Nederland naar de verdommenis te helpen zonder dat de Kamer hen kan ontslaan , voor ongeschiktheid . “ De democratie verder weg “” , zoals de heer Nijhof schrijft . Er is in die periode geen herstel/tijd geweest, maar het constante van de ontkrachting der Democratie is dominant . De bewijzen liggen voorhanden omdat Brussel nu ook al de oekazes presenteert waaraan Nederland zich zou moeten houden . Dat is “ sluipenderwijs” gegaan met een vilein sausje en minachting ten aanzien van de burger in Nederland . Dat de “” burger” dat nog steeds niet beseft is tevens een aanwijzing dat de Nederlander A’politiek is en, zolang de bewindspersonen gewoon hun ondemocratisch gedrag blijven volhouden , en wetende dat de burger niet in opstand komt, het dictatoriale gedrag van Rutte CS , zal blijven en Nederland wordt uitgeleverd aan Brussel, de WHO en de Verenigde Naties , er dan een werelddictatuur ontstaat . Ook dat wordt niet beseft . We zien dus dat er veel belanghebbenden zijn dewelke zijn ingebed in de vriendjes politiek van de Rutte-doctrine, de coalitie geen angst behoeft te hebben , ondanks hun, mijns inziens, misdadig gedrag , de stemmers op Rutte zijn dus eigenlijk gewoon gekocht . Immers: Het aantal ambtenaren neemt toe en dus …….!!! Kan Rutte gewoon blijven zitten ..De oppositie is gewoon “” dood geslagen “”. En de Democratie komt steeds “” verder weg “” te liggen . Lang leve de domheid .