Is politiek onbehoorlijk of is het onbehoorlijk bestuur?

De Gemeente Enschede verspreidt leugens en je zou uit woorden kunnen opmaken dat er wordt getwijfeld over het ziek zijn van Burgemeester Roelof Bleker bij de raadsvergadering.

Daarnaast vindt het Rijk dat er in Twente plek is voor 1400 extra (landelijk is er een tekort bijna 40.000 plekken) asielzoekers. En de overlast in regio door verwarde personen stijgt explosief. Je kunt je dan ook afvragen, is politiek onbehoorlijk of is het onbehoorlijk bestuur?

Maar het gaat D66 goed af in de coalitie

Afb: Enschede.nl

Met D66 heb ik (behoudens wat persoonlijke contacten) niet veel op. Over het algemeen vind ik D66ers compleet los van ons, het volk. Vind D66 aanmatigend, verheven, hypocriet en technocraten.

Als het aan de machtswellustelingen is, worden we zelfs WOIII ingesleurd. Komt D66 oorlogshitser Jan Paternotte met het krankzinnige idee om de bij Duitsland geleasede Leopards te kopen en ze vervolgens over te dragen aan Oekraïne.

Nederland wordt door deze steeds verdergaande steun aan een niet EU land en een niet NAVO lid (Oekraïne) steeds meer een legitiem doel voor het Russische (of bevriende) ‘economische’ leger. De wereld van deze ‘politieke’ jongens en meisjes lijkt te worden gezien als een ‘computer’spel.

Als coalitiepartij in Enschede gaat de fractievoorzitter van D66 ook voorop in de (goede) strijd. Hij wil nu wel de waarheid als het gaat om het ontslag van een medewerksters van het klachtencommissariaat boven te tafel krijgen. En dat terwijl veel wat er nu speelt, en waar ze dus tegen strijden een erfenis is uit de tijd dat D66 coalitielid was. Het een erfenis is van de oud Burgemeester van Enschede en D66’er Onno van Veldhuizen.

In 2019 was het al duidelijk

De positie en NIET onafhankelijkheid van het klachtencommissariaat waar we in 2019 al een motie (een opdracht om tot verandering over te gaan) over hebben ingediend. Een motie die het niet haalde omdat de coalitie bestaande uit Burgerbelangen Enschede (BBE), D66, VVD, PvdA en de CU tegen stemden. Met alle consequenties van dien zo is inmiddels eenieder wel duidelijk.

Dat deze klachtencommissaris tegen mij persoonlijk in een, 1 op 1 gesprek heeft gelogen. Het doet me zeker nu niets meer. Dat, als het om politiek gaat er een groot verschil is tussen dé persoon als mens en de persoon als politicus. Het is vooral sneu dat je niet jezelf kunt zijn. Dat je een plaatsvervangend Burgemeester (Theo Bovens) wat op de mouw spelt. Het zal….

Maar dat je als organisatie gewoon weer overweegt in beroep te gaan. Dat is onbehoorlijk bestuur in het kwadraat. En dat op kosten van inwoners die straks nog veel meer rekeningen gepresenteerd krijgen. Dat voorspel ik bij deze.

De politiek en democratie

De essentie van democratie is dat mensen stemmen op volksvertegenwoordigers die doen wat zij willen. Wat je echter ziet bij veel partijen (en partij-opgeleide politici) is dat ze mensen naar de mond praten. Dingen zeggen waarvan ze weten dat het niet waar kan zijn, dat het ook niet bewaarheid kan worden.

Ik vind dat verwerpelijk. Het is een van de redenen waarom ik walgde van de poppenkast genaamd; de politieke arena.

Het zijn daarbij de gevestigde systemen en partijen die de door henzelf gecreëerde dagelijkse realiteit van het vastgelopen systeem in stand houden. Het resultaat is inmiddels dat afwijkende geluiden worden buitengesloten, welwillende mensen afhaken, goede ideeën niet verder komen dan de keukentafel.

Extremisme vs extremisme

De democratische besluitvorming is inmiddels verworden tot een in zichzelf gekeerd mechanisme waarin coalitie en oppositie hun energie verspillen door elkaar in extremen op de meest onbenullige dossiers te bestrijden.

Hoe vaak wordt er niet tegen gestemd omdat het betreffende voorstel vanuit het verkeerde kamp afkomstig is. Of andersom, hoe vaak wordt er niet vóór een onuitvoerbare regeling gestemd omdat je nu eenmaal onderdeel van de coalitie bent.

Dit polderen met gelijkgestemden, in feite een versmelting met bijbehorende propaganda en moraal heeft geleid tot moraliseren van sociale en politieke problemen vanaf de eerste confrontatie. Feiten en argumenten hebben daardoor geen effect meer en worden geclassificeerd als complotdenken.

Deze ‘maakbare’ moraal, die verder geen enkel beroep doet op de rede, bepaalt in detail welke gedachten, handelingen en gedragingen als sociaal geoorloofd of wenselijk worden gezien. Om vervolgens deze progressieve moraal, wat tevens de politieke voorkeuren zijn als feiten te presenteren.

Elke discussie is daarmee gesmoord

En als feiten anders zijn dan die van D66-leider Sigrid Kaag. Dan valt dat onder het toenemende rechts-extremisme in Nederland en dat moeten ‘we’ een halt toeroepen. Want, volgens hare hooghartigheid Kaags progressieve moraal, bedreigen deze andersdenkende rechts-extremisten en complot-populisten de democratie.

Het heeft er steeds meer schijn van dat de geesten rijp worden gemaakt voor het strafbaar stellen van ‘complotdenken’ en verbieden van groeperingen en politieke partijen met ‘complot-ideeën’.

Maar wie is ‘we’. Laten ‘we’ welzijn, Sigrid Kaag heeft het maar over democratie, terwijl haar partij (D66) het referendum heeft afgeschaft. Zodat ‘wij’, het volk, buiten de stembus om geen stem meer te hebben.

Zijn ‘we’ de mensen die volgens Sigrid Kaag moeten worden gecontroleerd op elke uitgave van € 100,-  of meer. Als we dit überhaupt hebben na betalen van de energierekening. Terwijl de Algemene Rekenkamer tot de conclusie kwam dat het een financiële puinhoop is bij onder meer het Ministerie van Volksgezondheid: 5,1 miljard aan corona-uitgaven niet te controleren. En dat was niet het eerste en enige dat werd geconstateerd. Daarnaast blijkt dat de administratie van de klimaatuitgaven een chaos is.

Ook heeft ‘ze’ het over het in gesprek met elkaar blijven. Als het echter te heet onder haar voeten wordt loopt ‘ze’ de kamer uit. Was het Paul van Meenen (D66) die als voorzitter een volksvertegenwoordiger van het spreekgestoelte laat verwijderen om gebruik van het woord ‘eng’.

Door nu weer alles te typeren als ‘extreem-rechts’ wordt elke discussie op voorhand gesmoord. Ik vraag me daarbij af, wie zijn toch deze ‘progressieven’ die overal ‘extreem-rechtse’ samenzweringen zien…. Is dat ook niet een vorm van complotdenken?

Niet oproepen tot een revolte

Of net als Marx…. die ‘voorspelde’ de proletarische revolutie namelijk niet, maar schreef deze voor.

Maar vergeet dan ook niet:

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. We kunnen ze gewoon wegstemmen. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part op de Boer BurgerBeweging, of zo wordt inmiddels duidelijk, een van de mooie lokale initiatieven en verbindingen.

Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Heer Versteeg,

Met dame Kaag u weet van: Regeren is vooruitzien, maar niet in Nederland. Men kijkt men in de spiegels van het eigen gelijk en ziet slechts de mist van de baarlijke nonsens en incompetentie. Deze heer Rutte en mevrouw Kaag goochelen met tientallen miljarden.

Ja en 1 miljard is 1000 miljoen oftewel 1,000,000,000 euro miljoen en zelfs 2,203,710,000 harde oude guldens. Bij de omwisseling zijn we bedrogen, belazerd en opgelicht door G. Zalm VVD, Wim Kok PvdA en W. Duisenberg PvdA. http://www.sdnl.nl/dessing.html

Nu worden we compleet voor de gek gehouden door M. Rutte van geen actieve herinneringen en S. Kaag, u weet wel die elitaire dame van: “wie zijn toch die mensen, het geld groeit niet aan de bomen, meer kan ik niet doen en we worden allemaal ietsjes armer, digitale euro steeds reëler.

Leest u: http://www.security.nl/posting/759592/Minister+Kaag%3A+introductie+van+de+digitale+euro+wordt+steeds+reëler.

Voorspelling: het gebruik van contant geld zal worden verboden! Totale controle over het individu van de wieg tot het graf!

We worden “geregeerd” door ambtenaren. politici, bestuurders, die met de hulp van de rechterlijk en financiële machten, hun destructieve en incompetente plannetjes door drammen en het eigen belang (lees inkomen), het partij belang en het coalitie belang, hoog zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone huis, tuin en keuken burgers.

Wat je ook schrijft, waar je ook aandacht voor vraagt het is eigenlijk allemaal verspilde moeite, maar wij van http://www.sdnl.nl blijven doorgaan.

Met deze dame Kaag en heer Rutte hebben we geen vijanden meer nodig.
M.v.g. Paul Quekel

TER INFO: wo 23-11-2022 17:01
Geachte heer ALKAYA, ter info en houdt u de elitaire dame S. Kaag tegen, net als mevrouw Maxima, met dit onzalige plan, m.v.g. Paul Quekel
 
Van: Paul Quekel [mailto:plgquekel@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 23 november 2022 11:54
Aan: pjansen@telegraaf.nl; leondewinter@hetnet.nl
CC: Knoops Office <office@knoopsadvocaten.nl>
Onderwerp: Met digitaal geld bevolking reguleren

Geachte heer Jansen, hoofdredacteur van Dagblad de Telegraaf, http://www.telegraaf.nl/watuzegt/37254493/met-digitaal-geld-bevolking-reguleren
 
Mijn hele werkzaam leven heb ik in de ICT gewerkt en een ICT bedrijf gehad, http://www.sdnl.nl/quekel-comdes.htm en http://www.sdnl.nl/quekel-rodias.htm. De uitstekende column vandaag in uw krant van de heer Leon de Winter en zijn constateringen over een totale controle van en door Overheden, heb ik al in 2001 beschreven in mijn column UTOPIE.
 
Leest u mijn columns Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm, de links over de nu onbetaalbare zorg en onze brief aan Wim Kok over het Nederlandse aardgas en hoe dat nu in 2022 is afgelopen kunt u aan de Groningers vragen of aan uw eigen portemonnee.
 
Citaat uit Utopie geschreven in 2001 op basis van mijn ICT ervaring:
“Wij zijn echt niet zo ver af van een alles omvattende en controlerende overheid. Een waarlijk BIG CONTROL.

Alles en iedereen wordt gecontroleerd, van geboorte tot de dood overschaduwt door een alles overheersende en verstikkende macht. Nu nog via duizenden computer bestanden.

Maar al zeer spoedig door ingeplante computerchips met online verbindingen naar de data bases van Overheid, Verzekeraar en Bank, gekoppeld aan Justitie en onderzoekinstellingen. Ingeplante chips in de lichamen van mens en dier, maar ook ‘geïnstalleerd’ bij medische instellingen, auto’s, huizen, televisies, internet en alle andere nog denkbare BIG CONTROL mogelijkheden.

Een zwart scenario? Zeker niet want vele dieren hebben al ingeplante chips. Paul Quekel Waalwijk 16 augustus 2001”. Einde citaat.
 
STOP en voer nooit in: Central Bank Digital Currencies (CBDC’s), ofwel digitaal geld en leest u het artikel http://www.sdnl.nl/recessie.pdf Hoe pseudo-GELD Europa verstikt. Zoek met control f op contant en u weet de oorzaken.
Met verdrietige groet,
Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW en kapot gemaakt door de Nederlandse overheid, http://www.sdnl.nl/quekel26.htm met onterechte belastingaanslagen.

CC de heer L. de Winter, dank u voor uw uitstekende column en veel succes met uw boek en prof. dr. mr. G.J. Knoops.
BCC redacties, journalisten, politici, hoogleraren e.a.
 
BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF:
Met digitaal geld bevolking reguleren
Door LEON DE WINTER

Vorige week kwamen de leiders van de twintig landen met de grootste economieën bijeen op Bali. Na de pandemie wilde Indonesië het tropische eiland weer promoten. Leidt het reizen naar Bali niet tot veel CO2-uitstoot? Zeker. Het groene Bali valt voor massatoerisme alleen via vliegtuigen te bereiken, maar zonder massatoerisme, en dus schade aan milieu en klimaat, verarmt het eiland. Voor een klimaatneutrale toekomst zou het beter zijn om Balinezen nette armoede toe te wensen.

De G20-bijeenkomst leidde tot enkele verklaringen. Daarin drukten de betrokken wereldleiders hun prioriteiten uit, en die zijn nogal globalistisch van aard. Dat woord ’globalistisch’ is omstreden. In veel media worden critici van globalisme met afschuw veroordeeld. Globalisme is goed, zo luidt de standaardopinie in de meeste media over agenda’s die de hele aarde betreffen.
In hun verklaringen maakten de leiders duidelijk dat zij een systeem willen invoeren teneinde „naadloos internationaal te reizen”. Je zou denken dat dat systeem al bestaat: vlucht boeken, paspoort meenemen, bagage laten controleren.

De leiders bedoelen iets anders. Ze willen dat nationale controlesystemen ’interoperability’ krijgen, ofwel: nationale controlesystemen moeten met elkaar samenwerken. Het gaat onder meer om de wereldwijde interoperability van maatregelen die genomen zijn om vaccinatiebewijzen te controleren; denk aan ons QR-appje, zo dromen de G20-leiders.

Dialoog en samenwerking
Pandemieën zijn een goede reden voor globale controlemaatregelen, zeggen ze. Dus is het nodig om „internationale dialoog en samenwerking” te bevorderen voor het „instellen van betrouwbare globale digitale gezondheidsnetwerken als onderdeel van pogingen om de preventie en antwoord op toekomstige pandemieën te versterken.”

Kan hier iets verkeerd gaan? Als je vaccinatiedwang niet erg vindt, is er niks aan de hand. Je kunt, als de leiders dat doorzetten (en daar lijkt het op), straks niet meer reizen als je je niet aan globale vaccinatievoorschriften houdt. Dat is niet verontrustend voor mensen die het niet erg vinden wanneer er meer globale dwangmaatregelen komen. Het volgende willen de leiders ook graag: ze willen verder praten over de invoering van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s), ofwel digitaal geld, voor het „internationale monetaire en financiële systeem”.

Duivelse inborst
Nee, ik ben niet verloren geraakt in complotten of de gedachte dat Klaus Schwab van het WEF een duivelse inborst heeft. Het staat allemaal open en bloot in de verklaringen van de G20 op Bali. Ik lees ze geïnteresseerd en geduldig, die verklaringen die vorige week door de G20-leiders de wereld ingestuurd zijn, dat is alles.

Vol trots en bevlogenheid zijn onze leiders, ze vinden hun doeleinden eerzaam, zoals koningin Máxima het eerzaam vindt om digitaal geld te promoten; wie geeft haar de vrijbrief dit te doen? Ons kabinet geeft die. Want het is niet oneerzaam om voor CBDC’s te pleiten, vinden onze leiders in de politiek en media.

Wat kan het uiteindelijke effect van digitaal geld zijn? Antwoord: op den duur totale controle door de overheid. Is dat erg? Ja, dat is erg als het gaat om het inperken van vrijheden, en dat kan straks vrij simpel als er digitaal geld is. Misschien zijn er mensen die vinden: ach, die vrijheden, who cares?
In Canada zijn bij de ’truckersprotesten’ bankrekeningen van protesterenden geblokkeerd.

Dat was een bancaire straf, geïnitieerd door de overheid. Dit gebeurt momenteel ook in Brazilië. Nu kun je denken: dat zijn extremisten, dat geldt niet voor mij. Maar stel je voor: leiders hebben geen twijfel over het negatieve effect van het gebruik van fossiele brandstoffen of van drinken, feesten, reizen. Dus moeten burgers zich in hun gedrag gaan aanpassen. We reizen te veel, we rijden te veel, we consumeren te veel, we drinken te veel, we feesten te veel, kortom: we doen alles te veel, vinden onze leiders, onder wie Frans Timmermans. En wat is het belangrijkste, meest effectieve middel dat bestaat om ons gedrag te beïnvloeden? Ons betaalmiddel.

Algoritmes
Met digitaal geld kun je de bevolking perfect reguleren. Algoritmes analyseren je uitgaven, herkennen patronen, en zien waar jij het algemeen belang schaadt. Het is toch redelijk om te voorkomen dat jij met je zieke lever de dure zorg onder druk zet, omdat jij jezelf thuis elke avond op de bank laat vollopen? Via digitaal geld kunnen overheden jouw profiel aanleggen, en voorkomen dat jij niet meer alcohol kunt aanschaffen: je digitale pas blokkeert.
Het is nog niet zo ver.

Wanneer alle retailers, banken, reisorganisaties, et cetera onderlinge interoperability aanleggen met de databanken van de overheid, worden we, overal op aarde, figuranten in de narratieven van onze leiders. In mijn nieuwe roman Het lied van Europa is dat gebeurd – de roman speelt ruwweg tussen 2040 en 2047. Misschien was ik te optimistisch over het idee dat die plannen nog ver weg zijn.

Vandaag discussieert de Tweede Kamer over digitaal geld. Bedenk: vergeet een reis naar Bali in 2040. Uw CO2-budget zal het niet toestaan dat u daar vakantie viert. Dat voorrecht is aan onze leiders, die ons moeten beschermen tegen onszelf.

LEO DORRESTIJN:

Virtueel geld
Reeds eerder werden waarschuwingen geuit over het digitaliseren van al het geld. Het onderscheid tussen reëel en virtueel geld wordt dan nog kleiner en daarmee de werking van koersen, inflatie, rentes, leningen, ‘bijdrukken’, schuldsanering en criminele zelfverrijking.

Of zoals een Amerikaanse bankier zei: Als ik geld nodig heb, open ik een rekening en zet daar een getal in. Mensen die meenden zonder anderen te schaden te kunnen meedoen aan een piramidespel (Bitcoin) hebben reëel geld betaald, waarvan bijna 2 miljard werd afgeroomd, en kregen daar gebakken lucht voor terug.

De waarde is immers ‘wat de gek ervoor geeft’.
China lijkt over onbeperkte westerse valuta te beschikken; komen die alleen uit medicijnenverkoop, elektronica, massaproductie e.d. of ook door ‘hack’-activiteiten waarbij de eigen rekening wordt opgeplust?

Dat ons geld door inflatie minder waard wordt, dus ook de aflossing van een hypotheek, is duidelijk. Maar waarom stijgen de hypotheekrente en de spaarrente dan veel langzamer? En waar betalen banken hun boetes, bonussen, gebouwen (steeds minder servicepunten) en criminele verliezen van?

Wellicht geeft het volgende wat meer inzicht: banken mogen doorgaans 10x zoveel geld uitlenen dan hun ‘eigen’ vermogen (van de spaarders en andere tegoeden). Sommige banken zelfs nog meer, maar dat kan fout gaan zoals bij de DSB (die in werkelijkheid toch voldoende gezond blijkt te zijn geweest, ondanks de factuur van tientallen miljoenen van de curatoren).

Dus 90% van de hypotheken en andere leningen worden dan ‘gefinancierd’ met virtueel geld, waarvan de rente en aflossing worden betaald met reëel geld! Het risico is minimaal gezien het onderpand en de bank wordt steeds rijker en kan dus meer uitlenen.

Als er geen onderpand is voor een (bedrijfs)lening, dan is die gebaseerd op ‘vertrouwen’. Namelijk dat de schuldenaar de rente en aflossing kan en zal betalen. Doet hij dit niet – bij faillissement of schuldsanering – dan lijdt de bank doorgaans geen schade, hoogstens gederfde inkomsten: het was immers virtueel geld.

Het is daarom een schande dat hypotheekverstrekkers bij de afwikkeling van een faillissement of schuldsanering meteen na de belastingdienst en de curator aan de beurt zijn.

Verzekeraars zijn echter geen banken en hebben bovendien slechts een beperkt eigen vermogen, bedoeld om schadeclaims af te handelen, tenzij er sprake is van overwinsten.

Dit is – volgens deze leek – echter geen probleem om hypotheken te verstrekken (en in het verleden de tussenpersonen royaal te laten meeprofiteren). Immers, een gelijktijdige lening van virtueel geld bij een bank door de verzekeraar is simpel, gezien het onderpand en de buffers van de verzekeraar. Want een bank hoeft niet veel ‘vertrouwen’ te hebben bij het uitlenen van virtueel geld.

Hoe goed het toezicht op maffiose banken werkt, hebben we in Duitsland, Italië, Spanje en Griekenland gezien, alsmede bij de woekerpolissen (naar schatting 30 miljard in Nederland) en het witwassen van vele honderden miljarden.

En het toezicht op de toezichthouders (centrale banken) is onder meer zichtbaar bij de ECB en de belastingparadijzen: geen toezicht, want alles is geheim, net als het toezicht op de ABP-miljarden en bonussen (zwijggeld?).

Indien die miljarden bij banken worden ondergebracht, kan het 10-voudige daarvan worden uitgeleend aan overheden, investeerders, olie- en gasbedrijven etc. En als het ABP dan de helft van de woekerwinsten ontvangt, was de hele pensioenwet niet nodig geweest.

Zelfs de DSB kon uiteindelijke de schuldeisers schadeloos stellen, deels met rente; vermoedelijk doordat er nog steeds leningen met reëel geld werden afgelost.

Begrijpt u nu waarom de financiële wereld honderdduizenden werknemers kan betalen en de Bitcoin als een ongewenste concurrent beschouwt, waarvan ook de belastingsdienst wil weten wie daar (echt) geld in stoppen?
L.J.J. Dorrestijn Sprang-Capelle