Prikbord nr 852

Ik zal de banknaam niet noemen, want het dwingen tot elektronisch bankieren kenmerkt het hele kartel. Zelfs je 06-nummer moet geregistreerd worden bij een plaatselijk ‘bankpunt’ voordat je codes kunt ontvangen.

Let wel: terwijl het wachtwoord gewoon met de post kwam,  alsnog een identiteitscontrole door een buitenstaander (‘derde partij’) die ik dus moet vertrouwen. Het telefoongesprek hierover leverde in ieder geval op, dat bepaalde verzekeraars toegang hebben tot mijn bankgegevens zonder mijn toestemming. Want verzekeraars zijn betrouwbaar (???) of kunnen ze daarmee controleren of ik een rechtszaak kan betalen…?

Ook een energiemaatschappij mag om een digitale handtekening vragen via mijn account, want daar werken alleen integere mensen. Doch zelfs alle veiligheidsvoorzieningen van Bitcoin bleken niet te werken, universiteiten zijn niet beveiligd tegen hackers, Chinese apparatuur is niet zonder risico en onderzeese datakabels kunnen gewoon wortden ‘afgeluisterd’.

Maar banken die zelf honderden miljarden hebben witgewassen eisen zekerheden, terwijl het OM niet eens in staat is om het criminele geld te innen, maar wel elke transactie boven € 100 wil kunnen beoordelen; samen met de belastingdienst? Doch de dossiers van onze kinderrechters blijven gesloten voor de onderzoekscommissie; wegens een schrijnend gebrek aan integriteit bij de kinderbescherming? We zijn hier knettergek.

Deutsche Bank

Weer is DB in opspraak, nu in combinatie met de Rabobank. Terwijl het miljardenschandaal van dividendmalversaties en het bankschandaal in het Scholz-dossier nog niet zijn afgewikkeld. Arrestaties blijven uit en zelfs de Mercedes-verdachten in het softwareschandaal zijn op vrije voeten.

De Duitse daders hebben dus weinig te vrezen en hier werden al zoveel bank- en verzekeringsschandalen afgekocht of onder het tapijt geveegd, dat er vermoedelijk nog steeds te weinig capaciteit bij Justitie zal zijn om tot veroordelingen te komen.

Energiedeal

Bij deze regering moet men met gepast wantrouwen naar de energiedeal kijken. Hoe worden die vermeende overwinsten straks afgeroomd (in Zweden?) en waar is 21% btw voor nodig? Dragen de energiebedrijven ook 21% af of is er een geheime clausule? En uiteraard kunnen de grootverbruikers de verhoogde btw verrekenen in de belastingaangifte en in hun prijzen; net als de overheid zelf, scholen, kinderopvanglocaties, etc. Alle ministeries hebben meer budget nodig; daartoe zal minister Kaag de belastingen verhogen, zodat de burger 2x betaalt voor de deal.

Daarnaast zullen de miljarden voor nieuwe kerncentrales in rekening worden gebracht, waarbij blijkt dat de studies nog moeten beginnen! De ondoordachte keuze voor Borsele is merkwaardig, gezien de concentraties van productie, landkabels en de zeekabel van windturbineparken. Straks een prima doelwit voor terroristen en kruisraketten.

Japan

Volgens ‘tv-persoonlijkheid’ Gordon heeft Nederland ook een slavernijverleden in Indonesië. Dus mogen we geen kritiek hebben op Qatar. Nu begrijp ik pas waarom wij geen schadevergoeding hebben geëist van Japan; zoiets doe je niet als je zelf Nieuw-Guinea in de steek hebt gelaten, net als de Joden, en New York hebt verkocht.

Het is ongelooflijk van wie we nog geld moeten krijgen en aan wie we zouden moeten betalen, indien de Surinaamse redenering wordt gevolgd.

In Indonesië lijkt in dit opzicht meer gezond verstand aanwezig te zijn, maar of dit ook voor Den Haag geldt….

Loze belofte

De belofte van premier Rutte om de instroom van … – ja, wat eigenlijk: immigranten, gelukszoekers, asielzoekers, vreemdelingen? – te beperken, stelt zoals verwacht weinig voor. Het is zelfs de vraag of ‘nareizenden’ deel uitmaken van het jaartotaal. Bij deze regering weet je dat nooit zeker. Bovendien hebben we hier ook nog ‘gastarbeiders’ uit EU-landen, die niet meer weg willen, en de Oekraïners (en gevluchte Russen) die als ’tijdelijk’ worden beschouwd. Vandaag kwam in het nieuws dat Nederland in Brussel ervoor heeft getekend om niets te ondernemen tegen gezinshereniging! En kennelijk ook niet tegen valse identiteiten, minderjarigen die ‘vooruit’ worden gestuurd en gelukszoekers die via een ander EU-land komen. We hebben zelfs beloofd om aantallen over te nemen uit Griekse kampen. Blijft de vraag hoe een Syrische vrouw hier een ‘voorlopige’ asielstatus kan hebben, terwijl haar grote gezin kennelijk nog in Soedan verblijft. De rechter mocht dit uitzoeken en kwam tot de conclusie dat Nederland zich met zijn eigen wetten heeft gegijzeld. En nu ook door een flut-deal waarvan vaststond dat die onhoudbaar is. Ondanks waarschuwingen van deskundigen (en voorbehoud van de CU) zijn de VVD-fractie en het VVD-congres hier in getrapt. De VVD moet alsnog eisen dat onze asielwetten worden aangepast; ook zonder toestemming van Brussel. Denemarken, Frankrijk en Hongarije hebben al het voorbeeld gegeven, net als Zweden en Groot-Brittannië.

Raad van State

De uitspraak van de Raad van State over een financiële vergoeding (van wat?) voor asielzoekers die langer op een uitspraak van de IND moeten wachten, omdat de bewijzen niet deugen of ontbreken, is weer eens van een merkwaardige (politieke) dubbelzinnigheid. Want de simpele en terechte reactie van de IND zou kunnen zijn: afwijzen binnen de gestelde termijn.

De betrokken gelukszoeker gaat immers toch naar de rechter, daar zorgt de advocatuur wel voor, doch die kan eisen dat de klager met bewijzen komt. Want in de rechtbank gelden nog steeds andere regels dan bij de Raad. Overigens, op welke internationaal verdrag is die vergoeding gebaseerd of hebben onverantwoordelijke politici dit bedacht zonder zich af te vragen wie dit moeten betalen en waarom?

Simpel

Psycholoog Zijerveld heeft naar verluidt (Tel. 8/12) de volgende open deur als beginsel: Hoe simpeler je iets maakt, hoe makkelijker het uitvoerbaar is.

De burgers weten dit allang, maar de politiek stelt liever 50.000 extra ambtenaren aan en kan dan nog niet zonder rapporten, externe adviseurs en uitspraken van de rechter.

Stupide

Wie heeft in Den Haag bedacht om een vrouwelijke minister van Sport naar een islamitisch land te sturen om over een gascontract te ‘onderhandelen’? Of was dit slecht een smoes om de aanwezigheid van minister Helder in Qatar te rechtvaardigen, terwijl men hoopte op een mislukking ten gunste van het beleid van minister Jetten? Zelfs minister Hoekstra was niet zo stupide toen hij in Marokko ging ‘overleggen’ en met een onbenullige verklaring terugkeerde. Minister Helder maakte het nog erger door het gascontract aan het einde van haar agenda te zetten, eerst met allerlei groeperingen in het land te gaan praten om Qatar de maat te nemen, en tevens een lullig protestspeldje op te doen. Nederland stond weer eens voor joker; dat is helder.

Taalchaos

Sommige woorden hebben ook in onze taal meerdere betekenissen, zoals man en vrouw. Vrouw is de aanduiding van een persoon met de fysieke kenmerken van een volwassen… vrouw (geen meisje), maar ook de term voor echtgenote en voor een persoon van het vrouwelijk geslacht – dus ook meisjes – zoals in een paspoort, geboorteakte, op toiletdeuren als symbool, in de sport etc. Deze term schrappen is dus onmogelijk en levert bovendien problemen op met het bijvoeglijke naamwoord vrouwelijk, met het verkleinwoord in de techniek (vrouwtje, mannetje), met de dierenwereld (vrouwtjesaap), met de beroepenaanduiding (incl. orgelman en voorman), met de islamitische zorgverlening (vrouwen worden alleen door vrouwen onderzocht/ behandeld) en met de geëiste quota in bestuurlijke functies, indien het onderscheid tussen vrouwen en mannen helemaal vervalt. In het laatste geval komen ook de Kerstman en de stroman in diskrediet.

Verantwoordelijk

Als ‘iedereen’ met een Nederlands paspoort verantwoordelijk én via de belastingen (financieel) aansprakelijk kan worden gehouden voor het slavernijverleden van meer dan 150 jaar geleden, dan geldt dit ook voor NL burgers in het Caraïbische gebied. Onder welke categorie Nederlanders en Surinamers met gemengd bloed vallen, blijft dan een open vraag. Naar men mag aannemen worden dan eerst de miljarden aan ontwikkelingshulp afgetrokken van eventuele vergoedingen voor ‘immateriële schade’. Overigens, een gebied met vele slachtoffers van de criminaliteit die door meer recente Haagse, Paramaribose en eilandregeringen is gedoogd. Wie gaat die nog levende slachtoffers schadeloosstellen, bijv. voor het niet-arresteren van Bouterse toen dit kon; met dank aan de laffe Van Mierlo (D66)? Ze hebben in ieder geval meer recht van spreken dan in Nederland wonende Surinamers die hier dezelfde leefomstandigheden en rechten genieten als de Europese Nederlanders. Bovendien zijn er in Suriname meerdere bevolkingsgroepen zonder slavernijverleden. Dus een zgn. schadevergoeding voor het leed van voorouders, te betalen door burgers die daaraan geen enkele schuld hebben, is te absurd voor woorden (zie ook Japan hiervoor).

Voetbalvrouwen

Waarom moeten voetbalvrouwen en andere sterren zich half uitkleden om hun ‘meerwaarde’ aan te tonen? Ik kan zelfs zonder bril wel zien dat ze in staat zijn tot borstenvoeding. Overigens: vrouw hier in de betekenis van geen piemel en wel partner van een voetbalman.

Waarom

Waarom stappen we niet uit de NAVO als we zo graag een Europese strijdmacht willen zonder een islamitische dictator en 30 jaar lang hebben bezuinigd? De VS zal ons niet ‘missen’.

En waarom stappen we ook niet uit de geldverslindende, machteloze en corrupte VN waar we kennelijk idiote vluchtelingenverdragen hebben getekend, niets te vertellen hebben en oorlogszuchtige dictaturen lid zijn van de Veiligheidsraad? Dan hoeven we niet meer mee te doen aan zinloze VN-operaties en de financiering van schurkenstaten.

Waarom blijven we in de EU waar voormalige communistische dictaturen welkom zijn, omdat ze lijken op onze corrupte democratieën? Dan moeten we in ieder geval meteen het Schengen-verdrag opzeggen, omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Overigens gaat Brussel zelf steeds meer op een communistische dictatuur lijken, waarbij Den Haag volgzaam tekent bij het kruisje tegen de wens van de Kamer in. Wederom komt het D66 goed uit dat het referendum werd afgeschaft; te democratisch.

Waarom zijn een paar zeehonden in de Waddenzee zo belangrijk, terwijl alleen in de Zwarte Zee al honderdduizenden rondzwemmen en hier duizenden mensen in de kou zitten wegens onbetaalbaar aardgas?

Tot slot, waarom hebben wij wetten aangenomen – onder druk van genoemde organisaties en onze diplomaten – die een aanzienlijk deel van de bevolking op termijn tot de bedelstaf brengen vanwege de ‘onvoorziene’ (?) gevolgen?

Wachtlijsten

Wachtlijsten zijn een beproefd chantagemiddel in de zorg. Niet alleen bij de Jeugdzorg, maar nagenoeg overal. Het gaat altijd over personeelstekorten op de werkvloer waarvoor extra geld nodig is. Maar dat personeel is er gewoon niet, dus meer management om het deksel op de beerput te houden. Dat er gekort kan worden en volgens het kabinet moet worden op de zorg, bewijst dat Den Haag een sterk vermoeden heeft waar het geld blijft en wat de kwaliteit van de (Jeugd)zorg inhoudt. Ziekenhuizen die absurde bedragen hebben uitgegeven aan nieuwbouw, apparatuur en ict-bedrijven roepen nu dat ze failliet gaan. Terwijl ze meer cliënten hebben dan ze aan kunnen; een kunstmatige wachtlijst dus om toch meer geld te krijgen. Eerst de Algemene Rekenkamer het management en de jaarrekening laten doorlichten, de verzekeraars tot orde roepen (40% onnodige behandelingen toch vergoed), de bureaucratie slechten en alsnog bezuinigen indien er niet méér personeel wordt aangenomen.

Wit

Onbegrijpelijk dat bepaalde getinte mensen de witte mensen (mannen?) – in het Brabants: mens = man/echtgenoot – nu aansprakelijk houden voor wat hun blanke voorvaderen en zwarte slavenhandelaren destijds de tot slaaf gemaakten hebben aangedaan.

Dan hebben vrouwen (u weet wel: personen die geen man zijn) nog veel meer redenen om ‘compensatie’ te eisen voor de eeuwenlange onderdrukking, discriminatie, misbruik, slavenarbeid en gedwongen zwangerschappen. Te beginnen bij de kerken waar overigens de seksuele voorkeur geen rol speelde bij de benaming man of vrouw, en bij hun ‘recht’ om vrouwen (u weet wel…) te minachten, te wantrouwen of op de brandstapel te zetten. Nu meent de woke-gemeenschap wel een dader- onderscheid te moeten maken op grond van huidskleur, maar die daders waren geen witte personen; het waren blanken en die bestaan niet meer…

net als de zwarte vrouwen (slachtoffers). Ook het criterium ‘piemel’ is nagenoeg afgeschaft, want het gaat nu om wat er tussen de oren (of lakens) zit. En dan zijn er alleen onder de pedofielen al drie subcategorieën. Als die geestelijke kenmerken zoveel belangrijker zijn dan de fysieke, waarom dan geen onderscheid tussen ‘gezond verstand’, ‘woke’ en ‘gestoord’?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
1 jaar geleden

De volgorde is verkeerd. Het moet zijn: “gezond verstand”, “gestoord”, “woke”.

1 jaar geleden

Het artikel van de heer Dorrestijn noopt mij ook te melden dat, we te maken hebben met Criminelen met een politiek onderdrukkend doel , nl het communistische ideaal en/of een sociaal- marxistische tendens. Immers: De machthebbers profiteren slechts van de ongelooflijke naïviteit van de massa en de lafheid van de subsidie slurpers waarbij ik MOET aantekening dat veel van de machthebbers gewoon diep gestoord zijn , en het verschil tussen « Woke «  en «  gestoord «  zijn er in feite niet is . Immers: Uit welk een diep ongenoegen komt «  Woke » voort en gestoordheid is een hersenaandoening waarbij de realiteit wordt « weggedrukt » en een droomwereld moet zorgen voor alternatieven en daarmede men , of men het wil of niet , het hele leven er mee moet doen . Maar, daarmede is niet gezegd of «  men «  politiek moet bedrijven en/of men ook een keuze kan maken . En we weten inmiddels dat vele maatregelen «  ondoordacht zijn en derhalve de absolute chaos veroorzaken omdat er niet kan worden doorgedacht ». De kortzichtigheid speelt dan een dominante rol . Maar ook bij de » zogenaamde » intellectuelen speelt een nachts invloed een grote rol. Dr Klaas Knot, President van de Nederlandse bank moet «  onze pensioenpot bewaken , maar dat doet hij niet, of niet in voldoende mate, zodat nu «  Brussel «  in onze pensioenen wil graaien en mogelijk de pensioengelden naar Frankrijk en Italië vloeien . Dr Pieter Omtzigt , Prof Dr Eduard Bomhof en Lex Hoogduin, hebben hiervoor gewaarschuwd . Ook Prof. Dr Edin Mujagic schreef jaren geleden al een artikel daarover. Zodat , bij het negeren van de aanspraken en/of het beheer van die gelden de chaos veel groter zal worden en waarmede dan de gestoordheid in alle vormen kan worden vastgesteld . Immers : De rechten van de pensioengerechtigde worden zwaar geschonden en de rechtvaardigheid wordt verzwegen. Een greep in de pensioenpot door Brussel is gewoon diefstal en de crimineel is meestal gestoord …… maar in dit geval is het politiek- ideologische zeker als «  diep gestoord kan worden gezien . Wijlen Prof Dr Bob Smalhout schreef toch ook al in 2008 dat er tweeenhalf miljoen mensen een psychische storing hebben . We zien dus dat «  Democratie en daarbij een referendum als «  katalysator «  kan fungeren om een min of meer objectief beslissing te kunnen nemen . Het hopelijk gezonde verstand zal dan zegevieren .