De excuus ideologie

Plasterk eindigde zijn column in de Telegraaf met de volgende tekst: “Als je excuses maakt voor praktijken van anderen van eeuwen geleden, dan zou je dat in ieder geval moeten doen voor praktijken van jezelf, die je bij leven actief hebt gesteund, en waar we tot op de dag van vandaag door naamgeving van een zaal in het hart van onze democratie, de Tweede Kamer, eer aan bewijzen”.

In zijn column onderbouwde hij wie in het enge politieke kringetje als eerste de vinger op zou moeten steken en nederig buigend zijn en haar excuses moet aan bieden aan de Nederlandse samenleving. Vooral de kameraden van Groen Links – Rosenmöller, Halsema, Klaver – moeten zich diep schamen voor de instelling, opstelling, uitspraken en daden van een van hun voorgangers en een collega politicus.

Hand in eigen boezem?

Bakker: rechtsvoorganger van Klaver c.s. Afb: wikipedia

Voor Marcus Bakker, de geslepen debater die gepassioneerd de moordpartijen en het volstouwen van Goelags en correctiekampen door Stalin en Mao als goede zaken voor de mensheid uitventte in het Parlement. De politicus die zich bediende van leugenachtige praktijken om concurrenten te elimineren en daarmee een lichtend voorbeeld is voor de huidige politieke generatie van Groen Links en D66.

Voor het enthousiasme dat Rosenmöller – één van die Nederlandse politieke wolven in schaapskleren – aan de dag legde als hij het over de politieke resultaten van de massa moordenaars Mao en Pol Pot en de “killing fields” in Cambodja presenteerde als een willekeurige begraafplaats in Nederland. Voor zijn lichtzinnige optreden tijdens de havenstakingen van Rotterdam, waardoor gezinnen weken moesten zien te overleven, terwijl hij terug kon vallen op familiekapitaal (V&D). Ter meerdere eer en glorie van het manneke.

Een paar jaar geleden kwam hij met een gelikt verhaal in Trouw en rolden o.m. de volgende teksten uit zijn mond over zijn rol bij die zeven-en-een-half weken durende staking in september 1979: “ik had een gefingeerd arbeidsverleden opgegeven. Valsheid in geschrifte, zou je nu zeggen (toen overigens ook)..… staken zit niet in onze cultuur. Wij (wie zijn dan wel die wij?) zijn meer van het poldermodel (staken is het eerste instrument waar vakbonden naar grijpen als ze hun zin niet krijgen). Het geheugen wordt minder, waardoor zaken die het daglicht toentertijd niet konden verdragen, decennia later gepresenteerd worden als heldendaden.

Deugen buiten de deur

De huidige regering voor de schandalige manier waarop Indische Nederlanders decennia zijn en worden behandeld als tweederangs burgers die huis, haard en alles wat aan hun levensperiode in de Gordel van smaragd herinnerde, moesten achterlaten. Die zelfs in een van zogenaamde kwaliteitskranten als eerste asielzoekers getypeerd werden. Een regering met politici die ingebrachte pensioenen en verzekeringsgelden verduisterde, ergens in de USA verborg en waarvan nog steeds onbekend is wat daarmee is gedaan en wie de revenuen daarvan heeft genoten. Het was de voorbode van het latere graaibedrag uit de ABP pensioenpot om het overheidshuishoudboekje op orde te brengen. Een activiteit die nu weer aan de orde is en € 500 miljard en zelfs de hele pensioenpot van €1700 miljard dreigt te verdampen resp. in verkeerde handen te vallen. Iets gehoord van een excuus van de regering voor die wanstaltige daden? Natuurlijk niet.

De huidige generatie politici voor de manier waarop de Nederlandse samenleving gedwongen werd om zich op straffe van vrijheidsbeperking te laten vaccineren met vaccins waarvan de schadelijke gevolgen lang verborgen zijn gebleven. Twee jaar later wordt de gezondheidschade bij jong en oud duidelijk en krijgt de Nederlandse samenleving een indruk hoe bewindslieden bewust de Grondwet hebben overtreden en grondrechten hebben geschonden. Excuus? Natuurlijk niet.

Voor de manier waarop kindertoeslaghouders al een decennium aan het lijntje gehouden worden, veel gezinnen nog steeds uit elkaar zijn gescheurd en het onbekend is waar 2000 kinderen zijn. Voor de manier waarop de vrijheid van de samenleving aan banden wordt gelegd, de Trias Politica op de brandstapel is gesmeten en de manier waarop de hypocrisie probeert om stap voor stap autocratische maatregelen op een antidemocratische manier door te voeren.

Waar blijven de excuses aan de Nederlandse samenleving voor de voortdurende verruiming van de marges om Nederlandse tradities stap voor stap te ontmantelen en de Nederlandse identiteit doelbewust te vermoorden om de kansen voor omvolking te verhogen. Voor de manier waarop de huidige generatie politici met steun van het overheidsnarratief steunende deel van de media, de Nederlandse samenleving bombardeert met hele en halve leugens om de schuldvraag van door de politiek gecreëerde problemen bij delen van de Nederlandse samenleving te leggen.

Waar blijven de excuses voor de politieke wandaden van Nederlandse regeringen waardoor welvaart en welzijn van de Nederlandse samenleving ernstig zijn beschadigd en het Nederlandse model van de verzorgingstaat aan een zijden draad hangt. Voor de manier waarop de autochtone blanke Nederlander als een paria, als een derderangs burger dreigt te moeten leven in een samenleving die door grootouder, ouder- en kindergeneratie uit het slop is gehaald. Inspanningen waar de huidige en komende generatie hun relatieve geestelijke en materiële rijkdom aan te danken hebben.

Het kromme beeld van de holle spiegel

Juist, nada. Mooi weer spelen buiten de deur, strooien met geld uit de schatkist die door de brave belastingbetaler is ingebracht en die niet om toestemming wordt gevraagd. Het spel met de belastingcenten zoals de kabinetten Drees, Lubbers, Kok in het verleden hebben gespeeld, wordt afgestoft en toegepast.

De onderstaande uitspraken maken duidelijk waar het bij de aanhangers van de excuus ideologie aan schort:

Immigratie zonder assimilatie of accommodatie is invasie of omvolking ….buitenlandse hulp is het afpakken van geld van armere mensen van een rijk land om het aan rijke mensen van een arm landte geven”.

Geestelijke vervuiling is het ontkennen van feiten en het vertalen van anekdotische informatie en onderbuikgevoelens als feiten….in een wereld vol propaganda is de waarheid altijd een complot theorie of desinformatie …als de leugenaar wordt ontdekt, wordt hij/zij boos of speelt het slachtoffer“.

Historisch gezien kwamen de meest verschrikkelijke dingen als oorlog, genocide, slavernij – niet voort uit ongehoorzaamheid, maar uit gehoorzaamheid”.

Het is zoals altijd met uitspraken en dat heeft te maken met passend schoeisel.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9 maanden geleden

Geachte heer Brantz,

De TRIAS Politica is veranderd in de TRIAS Modernas, m.v.g. Paul Quekel

Citaat uit eigen werk april 2007: http://www.sdnl.nl/buitenhof.htm
“Laten we grondleggers van ons Nederland van na 1945 hun idealen teruggeven en de TRIAS Politica van Montesquieu in volle rechtvaardiging herstellen.

Het fatsoen waarover uw hooggeleerden naar verwijzen is niet anders dan een verkrachting van de Trias Politica van Montesquieu en verworden mede door uw toedoen tot de TRIAS MODERNAS:

We hebben in Nederland mede door het verzaken door uw soort van de werkelijke normen en waarden, daardoor veel andere TRIAS’s gekregen:

De TRIAS “POLITIEK, AMBTENAREN, JOURNALISTIEK”, De TRIAS “BANKEN, VERZEKERAARS, BELASTINGDIENST/RECHTERLIJKE MACHT” De TRIAS “FNV, SUBSIDIES, FAILLIET/CURATOREN”, De TRIAS “PRIVATISERING, KOSTENEXPLOSIE, KPN/NS/ENERGIE/MILIEU, De TRIAS “RECHTERS/RAADSHEREN, ADVOCATEN/HOOGLERAREN, BIJBANEN/NEVENFUNCTIES”.

Het is 5 voor twaalf, maar dan al 24 uur later. Als we géén paal en perk gaan stellen aan de onverantwoorde groei van kostbanen en zorgen voor een weer fatsoenlijk rechtssysteem, zonder plaatsvervangers, met een volledig verbod op nevenfuncties en bijbanen dan zal Nederland hoe langer hoe meer een land van kansarmen worden met een uittocht van die mensen en jongelui welke mede zouden kunnen zorgen voor het ideaalbeeld van de heer van Norden “een verantwoorde en betrouwbare samenleving”, met instandhouding van onze huidige welvaar: Einde citaat.