Na mondkapjes, nu Hugo’s woondeal

Het duurt tien jaar tot een bouwplan daadwerkelijk gerealiseerd is. Daarvan wordt zeven jaar besteed aan onder meer het regelen van vergunningen en het afhandelen van rechterlijke bezwaarprocedures bij de Raad van State.

Woondeal

Tot 2030 is het plan van Hugo de Jonge om maar liefst 900.000 nieuwe huizen te bouwen. En nu wordt dan bekend dat de Provincie Overijssel de woondeal heeft gemaakt waardoor Enschede 5040 nieuwe woningen gaat krijgen tot 2030.

Dat lijkt mooi nieuws. Maar wat komt er van die ambitieuze plannen terecht? Het rijk, c.q. de minister kan de ambitie hebben. De provincie, die bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd, kan de ‘woon’deal sluiten. Het is de gemeente die het moet gaan uitvoeren.

Deze woondeal heeft alle ingrediënten in zich om straks een stinkende erfenis achter te laten.

Belemmerende voorschriften omzeilen

Om iets te kunnen bouwen heb je een bouwvergunning nodig. Op zich is dat een helder verhaal. Alvorens je een bouwvergunning kunt aanvragen, dien je een omgevingsvergunning aanvragen.

Op zich is dit ook nog wel een overzichtelijk proces. De tijdsduur is natuurlijk afhankelijk van de bezwaren en bestemmingsplan wijzigingen. Al met al is dit gemiddeld 7 jaar!

Nu was er al wel een kruimelregeling om dit te versnellen. De meest ingrijpende komt echter ook voor Hugo’s verantwoordelijkheid: de Omgevingswet.

Wat is dat, de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

In de crisis- en herstelwet (Chw) zitten reeds mogelijkheden om het starten van bouwprojecten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Uiteindelijk zal de Chw opgaan in de Omgevingswet.

Er zijn dan ook steeds meer aanwijzingen dat deze omgevingswet een ander doel dient. En dat deze omgevingswet onderdeel is van de TriStateCity en TriStateCity plannen.

De invoering van de Omgevingswet is meermaals uitgesteld en zal volgens de huidige planning ingevoerd worden per 1 juli 2023.

Naast de regels gaat het dan om geld, materialen, mensen en of er stikstofruimte is.

Geld

Het zijn de woningcorporaties en (institutionele) beleggers die de bouw van veel projecten moeten financieren. Van de 5040 moet 30% (1512) bestaan uit sociale huurwoningen. Nu is van de gehele woningvoorraad in Enschede 37% in de categorie ‘sociale huurwoning’.

In dat kader zie ook de 169 nieuwe huurwoningen Varvik-Diekman die Domijn realiseert. Er worden 190 huizen gesloopt en 131 (van de 169) eengezinswoningen, is bestemd voor sociale huur.

Materialen

Er is op dit moment al een toenemende druk op de beschikbaarheid (en betaalbaarheid) van bouwmaterialen. Nu hebben we op dit moment te maken met een oorlog op het Europese continent.

Deze oorlog komt hopelijk snel tot een einde. Dit houdt in dat de mensen die zijn gevlucht terug kunnen naar hun vaderland. Een land dat verwoest is als gevolg van die oorlog.

Voor de wederopbouw van Oekraïne (de EU zal voor Rusland geen steun bieden) zal er ongetwijfeld miljarden beschikbaar komen. Dit zal inhouden, een gigantische vraag naar materialen.

Mensen

In de bouw werken steeds vaker mensen van buiten de EU. De bouwbedrijven kunnen namelijk niet meer voldoende Polen en Roemenen vinden die voor de lage prijzen willen werken.

Deels wordt dit nu opgelost met mensen uit Spanje, Portugal en andere landen.

Als de oorlog ten einde komt en de wederopbouw op gang komt, dan zal er tevens een grote vraag ontstaan naar bouwpersoneel in de Oekraïne.

Stikstofruimte

‘Zonder stikstofruimte kunnen we niet bouwen’, geeft Overijssels gedeputeerde voor woningbouw Monique van Haaf (VVD) aan.

Als je kijkt naar de ligging van de natura 2000 gebieden in en rondom de gemeente Enschede zal de keuze beperkt zijn.

Concluderend

De plannen zullen niet haalbaar zijn. Door de strengere regulering van de huren zullen de ontwikkelaars ook niet gaan investeren. Er is door Hugo de Jonge aangekondigd dat hij van plan is bijna de hele vrije huursector te reguleren.

Regulering van de middenhuur leidt tot lagere rendementen voor woningbeleggers. De woningbouw komt helemaal tot stilstand als ook pensioenfondsen en verzekeraars zich terugtrekken als investeerder voor nieuwbouwprojecten.

Voor de woningcorporaties in Enschede is er ruimte om hun woningvoorraad niet uit te breiden. Maar juist te vernieuwen c.q. te verduurzamen.

De vraag naar mensen en materialen is mede afhankelijk van de geo-politieke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog Rusland – Oekraïne.

Bouwen in het groen lijkt dan een mooie oplossing en is zeker goedkoper. Past ook nog eens bij het verlangen van de minister. Maar in veel provincies is bouwen in het groen erger dan vloeken in de kerk en zal hogere infrastructurele kosten met zich mee brengen. Kosten die de gemeenten dan weer moeten dragen. Het zal dus leiden tot vertraging en er zit mogelijk geen stikstofruimte.

Dus moeten bouwplaatsen verrijzen in of aan de randen van de stad en bij dorpen. Plekken waar al die nieuwe huizen nooit allemaal kunnen worden gebouwd.

Adder onder het gras

Gemeenten hebben de wettelijke taak mensen met een verblijfsvergunning (dus ook statushouders) te huisvesten. Ik voorspel dat de provincie haar ‘woondeal’  – waaronder 5040 woningen in de gemeente Enschede – niet uit kan laten voeren, dus niet aan de taakstelling kan voldoen.

Dan kan dit betekenen dat de provincie wettelijk verplicht is in het uiterste geval tot zogenaamde ‘indeplaatsstelling’ over te moeten gaan en de taakstelling voor de gemeente Enschede uitvoert.

En daar komt bij als de grenzen niet worden gesloten, de immigratie niet wordt gestopt, dus de aanvoer statushouders – en in verlengde daarvan gezinshereniging – niet stopt. Dan zal in 2023 het aantal asielaanvragen alleen maar toenemen. Wat inhoudt, hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

En wie is toezichthouder

Het provinciebestuur van Noord-Holland voert namens het Rijk het toezicht uit op de uitvoering van deze taakstelling. Voldoen gemeenten hier niet aan, dan treedt de provincie als toezichthouder ‘in de plaats’ van de gemeente.

Het is onze taak

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV genoeg. Zij die nog twijfelen voor mijn part op de Boer BurgerBeweging. Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

We “ stevenen af op een ramp bij het “ elektrificeren “ aldus mgjb , als reactie op het artikel van de heer Versteeg . Nu , een harde werkelijkheid, waarmede ik het volledig eens ben. En aldus MOETEN we tot de conclusie komen dat Hugo de Jonge , van “” wonen”” niet weet wat hij doet, te meer omdat immigratie eerst moet worden gestopt en dat gebeurd niet . Daarmede wordt de absolute domheid van het huidige kabinet benadrukt en de zogenaamde ambities “ uit de koker van krankzinnigen komt. Ll“” : Immers : De plannen zijn onuitvoerbaar . De maatschappelijke ontwrichting zal onherstelbaar zijn omdat, naast het opslurpen van de ruimte en de vervuiling, waarmede tevens de overbevolking een niet te overziene degeneratieve werking zal hebben . Nederland zal een grote stad worden waarbinnen geen ruimte is voor voedsel- verbouwing en de afhankelijk van andere landen dan definitief wordt , en dat is “” onaanvaardbaar “” , Mensen hebben van nature ruimte nodig en dat verdwijnt, met alle gevolgen van dien . De krankzinnigheid van de huidige bestuurders is nu vast gesteld en de armoede en de demografische spanningen de sociaal-pathologie onverbiddelijk zal toeslaan waarbij het “ onleefbare “ destructief werkt zowel op de geestelijk gezondheid, als ook de stress, onherroepelijk in psychosociale problemen zal uitmonden. Het obsessieve gedrag bij de Marokkanen , na een voetbalwedstrijd , is een goed voorbeeld omdat educatieve onvolkomenheden de “ remmingen “ ontgrendeld worden . Zijn we de aanslagen door Moslims in Madrid. Parijs en Brussel al weer vergeten ? Nu de burger in Nederland zijn “ bestaansrecht is aangetast door hoge energie-rekeningen, de inflatie op historische hoogte zit en “” onze mentaal zieke bestuurders zich als criminelen gedragen door met geld te smijten, een ideologische schim na loopt , dat stikstof” heet, begint nu de armoede zelfs dominant te worden , waarbij de pensioenroof en de pensioenpot van € 1600.000.000.000,— op de tocht staat . De psychische spanningen worden nu naar een kookpunt gebracht. De bestuurlijke randdebielen begrijpen daar niets van . Ook de Europese Commissie leeft in een wereld vol engeltjes en dromen van gelijkheid, dat niet bestaat, en zweven van plan naar plan dewelke onrealistisch blijkt, maar heel veel geld kost .

Paul Quekel
1 jaar geleden

Heer Versteeg, al in 2002 hebben wij aandacht gevraagd voor huizenbouw, leest u http://www.sdnl.nl/grondbank.htm, http://www.sdnl.nl/noodplan.htm en http://www.sdnl.nl/vangnet.htm.

De ambtelijke, politieke en bestuurlijke machthebbers hebben geen belang bij echte oplossingen, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Van: Paul Quekel
Verzonden: zondag 17 oktober 2021 13:57
Aan: info@dnb.nl; ‘info@omroepwnl.nl’ <info@omroepwnl.nl>
CC: ‘info@omroepwnl.nl’ <info@omroepwnl.nl>; ‘Knoops Office’ <office@knoopsadvocaten.nl>; A.W.A.Boot@uva.nl
Onderwerp: Bouwen in Nederland – Woningnood
 
Geachte heer Knot, n.a.v. uw optreden bij WNL op 17 oktober 2021, ter informatie over woningbouw en woningnood in Nederland en waarom is deze ellende ontstaan in Nederland? DOOR HET WEGKIJKEN VAN DE AMBTELIJKE, POLITIEKE EN BESTUURLIJKE MACHTHEBBERS, zoals ook door u en uw voorstel om de woningen te gaan belasten in BOX 3 is ongehoord gemeen.
 
De politieke verantwoordelijke personen hebben het al vanaf 2002 laten afweten. Leest u http://www.sdnl.nl/grondbank.htm en http://www.sdnl.nl/noodplan.htm en wanneer huizen weer onder water komen te staan http://www.sdnl.nl/vangnet.htm en dat is geen voorspelling maar een feit.
 
Wegkijkende ambtelijke, politieke, bestuurlijke en financiële machthebbers hebben ons land voor vele burgers nagenoeg naar de afgrond gebracht. Toeslagen ellende, Woekerpolissen, Woekerrentes, Libor, Euribor, Derivaten, Witwassen, Valutamanipulatie, Onbetaalbare Zorg, Pensioenen, UWV, Onbetaalbare energie.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
CC prof. dr. mr. G.J. Knoops, prof. A. Boot, WNL, politici, e.a.
 
TER INFO uit 2018:
Woningproblemen oplossen met Prefab huizen, zoals in de bijlage voor betaalbare prijzen. Deze huizen komen uit het buitenland en worden door medewerkers van de fabriek in Nederland geïnstalleerd. Er is geen personeel en er zijn geen bouwmaterialen nodig uit Nederland. Er dienen alleen funderingen te worden aangelegd. De huizen voldoen aan alle bouwvoorschriften in Nederland. Een oplossing voor het (bouw) stikstof probleem.
 
Deze woningen zijn voorzien van een geïntegreerd zonnepanelen dak en energie neutraal zonder gasaansluitingen. Wij werken samen met een bedrijf uit Maastricht, De Vijfde Berg B.V van de heer G. Leers en er is voldoende expertise om de zonnepanelen daken op deze prefab woningen te installeren.

Natuurlijk kunnen er ook in overleg andere woningen gefabriceerd worden. Graag maken wij met u een afspraak om met u te overleggen, hoe u ons behulpzaam kan zijn, voor een deugdelijke financiering, om de bouw van deze energie neutrale woningen in Hollandse stijl te realiseren.

Tevens hebben ook gesproken met diverse makelaars, die gronden in de verkoop hebben in buitengebieden en bij dorp- en stadskernen. Volgens onze huidige minister en regering dienen gemeenten/provincies welwillend te staan voor de bouw van woningen in deze gebieden.
 
Deze huizen kunnen snel gebouwd worden in Nederland. Deze ongeveer 500m3 huizen volledig sleutel klaar, kosten exclusief grond +/- 180.000 euro in een rijtje van 4 of meer. Half vrijstaand met garage +/- 210.000 euro en vrijstaand met garage +/- 230.000 euro, exclusief grond.

De winst op deze woningen is volgens onze berekeningen 50.000 tot 70.000 euro. Als voorbeeld: Zie aquvex stichtingskosten en de verkoopprijs van deze twee woningen in Oud-Vossemeer, Veerstraat 14, (indien de bouwgronden nog beschikbaar zijn), is volgens een geraadpleegde makelaar in de regio Tholen, een verkoopprijs van 296.000 euro per woning haalbaar.
 
Een plan voor prefab-woningen Hollandse stijl, energie neutraal, (zie bijlage schetsontwerp en lay-out). Ook leveren wij kant en klaar huizen zoals u kunt zien op de website: http://www.flexhome-one.nl  en u kunt deze huisjes voor 1 tot meerdere personen bezichtigen in Limburg. Enige van deze kant en klaar huizen zijn momenteel te bezichtigen bij Maastricht.
 
Mijn Aquvex Beheer B.V. is mijn Onroerend Goed B.V. en ik heb op deze B.V. een privé vordering van meer dan 6 miljoen euro, ontstaan door de gedwongen verkopen van mijn O.G. door de hypotheek nemende verzekeraar en mede veroorzaakt door woekerpolissen, http://www.woekerpolis.nl van deze verzekeraar en de afkoop van deze privé polissen. De totale schade was bijna 14 miljoen euro.
 
M.v.g. Paul Quekel, 0624120266
 
NB er is ook nog een plan voor twee huizen met garages aan de Veerstraat 14 in Oud-Vossenmeer. Belangrijk is dat er een voorbeeldlocatie gerealiseerd wordt, zodat deze huizen getoond kunnen worden aan vele Gemeenten en Provincies en er honderden gebouwd gaan worden in Nederland.
 
Cc De Vijfde Berg B.V, de heer G. Leers en de heer L. Walpot, architect/bouwconsultant
 
Bijlagen: voorbeelden van de prefab-huizen Hollandse stijl.
 

Aquvex Prefab Woningen rijtje van 4.jpg
mgjb
1 jaar geleden

Erwin, een kristalhelder verhaal dat iedereen begrijpt.
Helaas blijft de vigerende politiek maar doordrammen met wensdenken en ideologie. De ratio is totaal verdwenen. Veel geschreeuw en weinig wol. Geheid dat het bij de meeste andere gemeentes exact hetzelfde is.

En met de wens van het kabinet om van het gas te gaan en te electrificeren stevenen we af op een ramp die niet te beschrijven is. Ze hebben eerst onze oude schoenen weggegooid voordat we nieuwe konden aanschaffen. Neem aan van mij dat de gewenste transformatie onmogelijk is door een fundamenteel tekort aan benodigde metalen. Er zijn gewoon niet genoeg reserves in de grond van de meeste metalen die nodig zijn voor electrificatie van ons wagenpark etc. En dan moeten de mijnen nog gestart worden. Enig idee hoe lang het duurt voor een mijn begint te produceren?

Het is dus een grote kapitaalvernietiging waarna we met een verwoest landschap en een totaal inadequate energievoorziening zitten. Ze willen het gewoon niet horen.

En mijn vorige stem ging al naar een van jouw voorgestelde partijen, ik kan niet wachten tot maart.