Partijen verbieden

De Hoge Raad moet politieke partijen kunnen verbieden als zij tot doel hebben of erop uit zijn om de democratie te ondermijnen. Dat staat in een conceptwet van het kabinet volgens de NOS.

Dat kan geen beste wet zijn; het verbieden van politieke opvattingen en sociaal-maatschappelijke meningen – of ze nu afwijken van de reguliere opvattingen of niet – is per definitie anti-democratisch. Het ontzeggen van een andere mening druist ook nadrukkelijk in tegen de Nederlandse Grondwet, in het bijzonder artikel 7; de vrijheid van meningsuiting. Die grondwet is niet ingesteld om de heersende macht te beschermen tegen de burgers, maar om de burgers te beschermen tegen hun overheid.

Antidemocraat Kaag in de Kamer. Afb: scr. Youtube

Het staat alle burgers vrij om een politieke partij op te richten. Dit recht is gebaseerd op de grondwettelijke vrijheid van vereniging. Nederland kent (tot nu toe) geen preventief toezicht op politieke partijen. Alleen de rechter kan, op verzoek van het Openbaar Ministerie, bepalen of een vereniging verboden moet worden. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de rechter een rechtspersoon ontbinden waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde. In artikel 94 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is het plegen van “een aanslag tegen regeringsvorm” al strafbaar gesteld. Strafbaar is ook om “in samenspanning” een aanslag tegen de grondwettige regeringsvorm te plegen. Volgens art. 96 WvS is van samenspanning is sprake “zodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen”.

Er zijn dus voldoende mogelijkheden om groeperingen die de politiek willen gebruiken om de Staat pootje te lichten, te verbieden. Een aangifte zou voldoende moeten zijn om het OM in beweging te krijgen, maar kennelijk vinden enkele partijen dat dit niet voldoende is. Het is uitermate boeiend om te zien hoe partijen die de Nederlandse soevereiniteit zonder volksraadpleging uit willen leveren aan de Europese Unie (D66, Volt) zich inspannen om partijen met geheel andere opvattingen daaromtrent (PVV, FvD, JA21) de mond te snoeren. Partijen die van mening zijn dat Nederland meer werk van de eigen soevereiniteit moet maken, worden als het aan deze partijen ligt, straks verboden.

Ik kan me zo voorstellen dat zowel de partijen die dergelijke verbodsbepalingen toejuichen, als de Minister (die zichzelf al marginaliseerde door de gebrekkige aanpak van het slavernijdossier) per omgaande worden opgepakt en veroordeeld.

Op grond van art. 94 WvS.


Deel dit:

Post navigation

Abonneer
Laat het weten als er

12 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
10 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, uw artikel al bijna 20.000 keer bekeken, m.v.g. Paul Quekel

Met ook grote belangstelling van:

  • Ministerie van Defensie 109
  • Politie Nederland 52
  • Belastingdienst 40
  • Rabobank 34
  • TUI 26
11 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, uw artikel is al meer dan 15000 keer bekeken, m.v.g. Paul Quekel

Impressies 15.330
Reacties 341
Commentaren 110
Reposts 37

En van hogerhand worden we scherp in de gaten gehouden:

Ministerie van Defensie 83
Politie Nederland 47
Belastingdienst 36
Rabobank 29
Rijkswaterstaat 19

Hebben deze personen niets beters te doen dan een bijna 79 jarige man in de gaten te houden? Of houdt het Ministerie van Defensie u ook scherp in de gaten, omdat u weet hoe het systeem in elkaar zit. Zoals met uw boeken over Srebrenica.

11 maanden geleden

Dag geachte heer Nijhof,

Waarom hebben de onderstaande instanties toch zoveel belangstelling voor een bijna 79 jarige man? Ik moet toch wel een groot gevaar vormen? Uw artikel Partijen Verbieden is al bijna 12000 keer bekeken: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7012033651802529792/, m.v.g. Paul Quekel

  • Ministerie van Defensie 56
  • Politie Nederland 43
  • Belastingdienst 28
  • Rabobank 20
  • ING 17
ronald.dunki
11 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

U bènt een groot gevaar, want veel van de hierbovengenoemde ‘antifascisten’ hebben nu eenmaal behoefte aan het creëren en vervolgens demoniseren van een (imaginaire) ‘ vijand van hun democratie ‘, bij gebrek aan eigen inhoud.
U loopt al een tijdje mee dus u weet hoe hèt boegbeeldje van deze geestelijke leegte – de ‘nonvaleur Pechtold’ – een politiek verdienmodel heeft gecreëerd uit zijn gratuite, jarenlange “Wilders bashing”. Zijn perverse nazaatjes als Kaag en de rest van die minkukels kunnen nu eenmaal slechts gedijen door angst- en haatzaaien vanuit hun ‘safe space’, daarbij gesteund door de geestelijk corrupte inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De grootste bedreiging bent u, de ‘andersdenkende’ kiezer, dus die moet zich nu maar eens wijden aan burgerlijke ongehoorzaamheid en, liefst, een massale staking om dit D66 slangennest de kop in te drukken.

11 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Een een kiezer die nog wel zelf kan nadenken en zich niet in de luren laat leggen door de praatjes van M. Rutte, S. Kaag en c.s.

Laatst bewerkt op 11 maanden geleden door Paul Quekel
Koddebeier
11 maanden geleden

Nederland glijd af naar een dictatuur door partijen als Volt en D66, geestenzieke clubjes die levensgevaarlijk zijn voor de democratie !!

mgjb
11 maanden geleden

Ik hoorde vanochtend nog een of andere vrouw op BNR dit voorstel verdedigen want ‘we moeten ons beschermen tegen extreem rechtse partijen’. Die van de reptielen en tribunalen werd er bij gezegd. Die tribunalen waren immers fascistisch. (Volgens mij zijn die tribunalen door de voorloper van de VN opgericht om de nazis te berechten).
Geen vragen van de interviewer, BNR was het er geheel mee eens.
En extreem rechtse partijen is waarschijnlijk alles ter rechterzijde van D66 vrees ik.
Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Ik kan niet wachten tot de verkiezingen in maart, die gaan als een vuurwals over de huidige besturende elite heen.

Jolanda
11 maanden geleden
Antwoord aan  mgjb

Incl D66

Hans
11 maanden geleden

Het kan natuurlijk ook juist gunstig zijn. Bevoegdheden overhevelen naar de EU of andere organisaties is een ondermijning van de democratie. Snel aannemen die wet en de globalisten verbieden!

Laatst bewerkt op 11 maanden geleden door Hans
ronald.dunki
11 maanden geleden

De inmiddels wijd open deur luidt: Churchill en Orwell stelden al bijna een eeuw geleden dat ‘de fascisten van de toekomst zich anti-fascisten gaan noemen’. Fascisme is het globalistische credo van de V.N.’s perverse 2030 agenda waaraan Rutte & Kaag nog zo snel mogelijk invulling proberen te geven voordat onze door hen systematisch ondermijnde souvereine democratie hen achterhaalt en hopelijk voor een Neurenberg III Tribunaal sleurt…

Illustratief voor dit achterbakse stelletje landverraders is het United Nations Charter: “nothing … shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state”. 
Precies wat Churchill en Orwell al voorspelden met nog hele hoofdstukken van die perverse psychose gewijd aan de deugden van homofilie en paedofilie..! Leest u het svp zèlf even na en huiver!

De kampioenen van deze zieke beweging heten D66, een pervers allegaartje van … u raadt het… homofiele, transgender en paedofiele (ex-)kamerleden dat zo onbeschaamd te werk gaat omdat zij niet gehinderd worden door enige overweging van morele of ethische aard. Hun gekuip richt zich op hun grootste ideologische Angstgegner, de FvD en gaat verder via NPO naar PVV, met besloten zittingen van Kamerleden op uitnodiging van het verknipte geesteskind van George Soros, ene heer Dassen die het bij de bruinhemden van honderd jaar geleden goed had gedaan.

Hoe lang kunnen deze ellendelingen de kiezers ‘kaltstellen’? Interessant hoe de pur-sang fascisten van D66 en ‘fellow travellers’ zich gaan weren tegen de nieuwe ‘Alliantie’ Partij die hen als een stoomwals gaat verpletten bij de Prov.Staten verkiezingen!

Zij zijn als de dood voor Baudet c.s. maar wie moeten zij nu op voorhand gaan zwartmaken als ‘fascisten’ terwijl er nog niet eens een profiel van de Alliantie Partij staat? Als zij stompzinnig genoeg zijn om hun smeerlapperij ook op Omtzigt’s massieve potentiële achterban te projecteren gaan zij ècht onder de electorale stoomwals door! Het is hen van harte gegund…

11 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Heer Dunki,
Leest u mijn columns Utopie, Illusie, De Berusting, Milieu op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm. Hier staat ook onze brief aan Wim Kok uit 1996 over het Nederlandse aardgas en de links waarom de zorg onbetaalbaar is geworden.

11 maanden geleden

We hebben in Nederland geen DEMOCRATIE meer.
Volgens Prof. Twan Tak leven we in Nederland in een dictatuur, leest u http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak-commentaar.htm.

CITAAT uit 2005: “‘Nederland is een dictatuur’

Volgende week verschijnt bij Wolff Publishers te Nijmegen de tweede druk van het omvangrijke standaardwerk van prof. A.Q.C. Tak over het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praktijk.

De eerste druk van het werk verscheen in augustus 2002 en veroorzaakte veel commotie.

Gesteld werd dat uit diepgaand onderzoek was gebleken, dat de burger nauwelijks nog rechtsbescherming krijgt tegen de overheid, met name van de Raad van State.

Het boek vormde de aanleiding voor de uitspraak van de Nationale ombudsman van augustus 2004, waarbij de ministers Balkenende, Donner en Remkes werden veroordeeld wegens onbehoorlijk gedrag omdat zij de Tweede Kamer onjuist over het werk hadden geïnformeerd.

Volgens de tweede druk is de situatie echter bepaald niet verbeterd. Grondrechten en rechtsbescherming verdwijnen steeds verder, en de politiek is onwillig daar iets aan te doen.

De Staat blijkt niet reëel meer aanspreekbaar bij misdrijven en onrechtmatige gezagsuitoefening door de overheid. In feite blijkt Nederland verworden tot een dictatuur: het predikaat rechtsstaat is niet meer op zijn plaats.

Professor Tak (62) is sinds 1983 hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Maastricht, waar hij bekendheid verwierf als grondlegger van de Maastrichtse school, die zich kenmerkt door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden.

Ruime rechterlijke ervaring deed hij gedurende vele decennia op onder meer als (plaatsvervangend) Voorzitter van het Ambtenarengerecht te Utrecht en sinds 1984 als (plaatsvervangend) Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Voorts heeft hij uitgebreide praktijkervaring als adviseur en raadsman bij het bestuursjuridische adviesbureau BJA.

Noot voor de pers: Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij prof. A.Q.C. Tak, Titel van het boek: het Nederlands Bestuursprocesrecht, ISBN-nummer: 90-5850-134-5″. EINDE CITAAT.