EU thermostaat

Terwijl politici de burgers oproepen om de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten, blijkt dat zijzelf met minder dan 20,9 graden geen genoegen nemen. Intussen nam de Opperste Sovjet van Europa het besluit dat iedere burger straks nog meer moet gaan betalen voor energie. Aan Brussel uiteraard…

In februari 2011 heeft de Tweede Kamer al een motie aangenomen waarin het Kabinet werd opgeroepen dat het kabinet “krachtig afstand” zou nemen van elke beweging naar een meer politieke unie in Europa. Nationale zeggenschap moest er volgens een meerderheid in het Parlement blijven over zaken als pensioenen, belastingen en lonen. De Europese Commissie stelde in maart 2018 echter onverminderd een uniform belastingtarief van 3 procent voor om bedrijven als Google, Facebook, Airbnb en Uber meer belasting te laten betalen. De Europese Commissie was van mening dat dit soort internetgiganten te weinig omzetbelasting afdroegen. VVD, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Forum voor Democratie en SGP waren fel gekant tegen Europese belastingheffing en vonden belastingen een zaak van nationale overheden. Dat is ook zuiverder omdat in de nationale parlementen in ieder geval nog een béétje invloed van de burgers van toepassing is en op Europees niveau totaal niet. Maar nu probeert de EU het dus nog een keer met een Europese CO2-taks.

Kulverhalen en bullshitbanen

Afb: JePe / Wikipedia

Iedereen met een klein beetje verstand voelt echter al nattigheid bij de sterke verhalen over de opwarming van de Aarde door CO2. Het gas maakt voor slechts 0,04% (400 ppm) deel uit van de atmosfeer, maar heeft volgens degenen die er momenteel grof geld in bullshitbanen mee verdienen, een legendarisch broeikaseffect. De gemeten temperaturen echter, geven al jarenlang een geheel ander beeld en alle Nederlanders ervaren de waarschijnlijk grootste leugen ooit nu aan den lijve. Strenge vorst, nog voor het zelfs maar echt winter is (die begint op 21 december). Op de Zuidpool is onlangs zelfs een koude record geregistreerd, maar dat haalt de staatsmedia niet in tegenstelling tot alarmerende berichten die het narratief van ‘opwarming’ kunnen bevestigen. Zelfs het KNMI sjoemelt er lustig op los, teneinde de burgers wijs te kunnen maken dat de wereld toch warempel wel opwarmt. Dat is geen complottheorie; dat zijn gewoon de feiten. Binnen het IPCC klimaatpanel moet inmiddels toch ook wel duidelijk zijn geworden dat werkelijk niet één van hun voorspellingen zelfs maar in de buurt kwam van de geregistreerde praktijk. Als hun modellen klopten, dan had Amersfoort nu al aan zee moeten liggen.

Het enkele feit dat er nu in hoog tempo een vracht dossiers wordt doorgeramd, toont vrij ondubbelzinnig aan dat de momenteel heersende junta denkt dat de nu te nemen maatregelen niet teruggedraaid zullen kunnen worden. Dat is in ieder geval niet juist. Het eerste wat het volgende – hopelijk fatsoenlijke – kabinet gaat doen is alle onzin schrappen. En het narratief dat de Aarde opwarmt is één van die onzinnige denkbeelden. Zelfs al wordt de wereld 2 graden warmer of kouder deze eeuw, dan zijn povere zieners als Rutte, Kaag of Timmermans niet in staat dat een halt toe te roepen. Nederland is een nietig stofje op de globe en Europa is politiek en maatschappelijk gezien, op sterven na dood dankzij de Europese Unie. Wat we hier ook van ronkende maatregelen nemen: het enige wat er flink van opknapt is de portemonnee van een paar charlatans en milieusjaggeraars.

Corrupte EU

Daar komt nog eens bij dat het nu ontdekte omkoopschandaal in het Europese Parlement waarschijnlijk niet op zichzelf staat. Het enkele feit dat zich naar schatting op en rond die burelen maar liefst 25.000 lobbyisten bewegen, is al een indicatie. Wanneer de Europese Commissie een nieuwe richtlijn voorstelt of het Europees Parlement een nieuwe wet stemt, zijn de lobbyisten prominent in de buurt en zeer actief. Alleen de bankensector al, spendeert tot 30 keer meer dan NGO’s, vakbonden en andere belangengroepen bij elkaar.[1] Wanneer Europese beleidsmakers – Commissarissen, Europarlementsleden of functionarissen – de politiek verlaten en direct lobbyist worden, of lobbyisten lid worden van EU-instellingen, is het risico van belangenvermenging groot en dat komt dan ook maar al te vaak voor. Een van die voormalige EP-leden (Panzeri) speelt dan ook een negatieve hoofdrol in het huidige fraudezaak. Er is kortom, alle reden om te veronderstellen dat ‘Europa’ zo corrupt is als de neten en in ieder geval niet fungeert in het belang van de Europese burgers.

Bewijzen

De bewijzen zijn geleverd: de Aarde warmt niet op en het CO2 verhaal is niets anders dan grootschalig bedrog, net als COVID-19 en de ‘stikstofcrisis’ dat zijn. Er is ook bewijs en aanvullend vermoeden dat de EU inmiddels één grote corrupte bende is, waar we razendsnel afscheid van moeten nemen. Dat is eenvoudig: een kort briefje en een radicale streep door alle overeenkomsten met die club, zodat Nederland weer baas in de eigen nationale buik is. En dat zij daar problemen mee hebben (Timmermans en de Nederlandse EP-leden zijn meteen hun lucratieve bullshitbaantje kwijt) is prima: wij hebben dat probleem niet. Wat mij betreft gaan ze allemaal in de bijstand; kunnen ze het ook eens van een andere kant bekijken.

Alles wat hunnie kunnen, kennen wij beter”. Volgens mij zei dat ooit een geboren Amsterdammer, die van Marokkaanse narigheid maar in Barcelona is gaan wonen. Kon ook beter voetballen dan Messi eigenlijk…


[1] ‘Corporate capture in Europe – When big business dominates policy-making and threatens our rights’, ALTER-EU (2018); https://www.alter-eu.org/corporate-capture-in-europe-when-big-business-dominates-policy-making-and-threatens-our-rights-0


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
11 maanden geleden

We merken nu wat voor een geleuter er in Brussel en Den Haag is .En het geleuter op zich slaat nergens op . De ene gek voelt zich belangrijker dan de andere idioot . Immers : De problemen groeien en er worden nog steeds geen oplossingen aangedragen om de meest ziek ingebeelde stikstof- idiotisme te verlaten Wat nooit ter sprake komt is het feit van overbevolking op de gehele wereld en Nederland in het bijzonder . Immigratie heeft alle maatschappelijke narratieve op de schop gegooid en niemand kan nog een analyse maken hoe alles weer op de rails te zetten .
Maar dat is zeker niet zo moeilijk . Stop de immigratie en door veel immigranten respectievelijk “” gelukzoekers “ het land uit te zetten ….. en een deel van de problemen lossen zichzelf dan op. Het hele stikstof – probleem is dan geëlimineerd . Maar uit ideologische uitgangspunten vertikt men het probleem te bespreken . Dat bewijst ook de absolute incompetentie van de gehele coalitie maar vooral de onwil omdat “ ze” niet met Nederland bezig zijn maar maar met de Europese Unie Daar ook de Euro-munt onhoudbaar is geworden wordt stil gezwegen .Men laat Nederland rustig in de problemen “ gaarkoken”, waardoor de burger zonder pardon in de armoede wordt gesodemieterd
En Nederland van haar spaarcenten wordt beroofd . Het artikel van de heer Nijhof noemt heel veel feiten waarbij de onmacht duidelijk is te herkennen . Immers : Ook in het Europees parlement blijken de oplichters/ fraudeurs ruimschoots aanwezig te zijn . Dat ook ik , net als de heer Geert Wilders en de heer Baudet , willen dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen . De onhoudbaarheid is bereikt en de dictatoriale regels zoals het doordrukken van een Europees ID ( de digitale portemonnaies ) is onaanvaardbaar . De prijs van energie sloopt Nederland en dat onderschat men nog steeds, gezien de minachtende houding van Rob Jette en de leugens van Mark Rutte , de aan incomprehensie lijdende Ingrid Kaag is een verhaal apart . En, inderdaad , wat de heer Jansen schrijft……. Wat kunnen we er aan doen ?

Boudica
11 maanden geleden
Antwoord aan  A. R. Girbes

Massaal het werk neerleggen! = het kapitaal.

Janssen
11 maanden geleden

Tja, Wat kunnen wij eraan doen ???

ronald.dunki
11 maanden geleden
Antwoord aan  Janssen

U stelt de € 100.000 vraag, waarop veel antwoorden denkbaar zijn, zoals hierboven de prima suggestie van Boudica voor een herhaalde ‘5 Mei’ staking.
Van groot- naar kleinschalig kunnen wij denken aan de Engelse slogan ’take back control’ uit 2016, die er zelfs toe leidde dat de grootste aller communistische straathonden, Barack Obama, naar Engeland vloog om het dreigende Brexit referendum ‘kalt zu stellen’ .

Dat dit de schrik er goed in bracht zagen wij toen Rutte & Olongren ongestoord ons referendum mochten afschaffen van een als altijd te lamme 2e Kamer om de eigen kont te krabben! Nu zitten wij met die gebakken peren omdat diezelfde 2e Kamer wil proberen hoeveel burgemeestersbaantjes nog in het vat zitten voordat zij samen met de landverraders van D66 het land degraderen tot een derderangs bananenrepubliek,

Als verkiezingen zodoende te kwader trouw uitgesteld worden door een kabinet waarvan ieder rechtschapen mens langzamerhand doodziek is, dan zijn er weldegelijk legale machtsmiddelen voor ons.

Zoals de door Gideon van Meieren gesuggereerde burgerljike ongehoorzaamheid, of de hierboven door Boudica gesuggereerde massale staking die dit land plat kan leggen.Maar wat te verwachten van de ‘woke vakbonden’ die ‘landsbelang’ niet eens kunnen spellen.

Er moet dan ook effectief aangestuurd worden op Tribunalen voor de handenvol landverraders die hierop hebben aangestuurd, waarbij ik net als in de Neurenberg II processen de doodstraf redelijkerwijze niet op voorhand zou willen uitsluiten gezien de ernst van Rutte’s misdaden tegen de menselijkheid’.

Laatst bewerkt op 11 maanden geleden door ronald.dunki