VVD congres

Tot verbijstering van conservatief-liberaal Nederland heeft het VVD-congres in meerderheid vóór de ‘spreidingswet’ van VVD-minister Van der Burg (VVD) gestemd. Er moet wel een erg groot verschil in opvatting zijn tussen de congresgangers en de VVD-stemmers in het land.

Laten we eerlijk zijn: in Nederland kalft het begrip voor de ‘vluchtelingencrisis’ zienderogen af. Maar liefst 70% van onze landgenoten is van mening dat er een asielstop moet komen en dat eerst en vooral de chaos moet worden aangepakt. Gemeenten wettelijk verplichten om asielzoekers op te nemen gaat de grootste groep (55%) te ver. Op het VVD-congres stemde 77% van de congresgangers echter vóór de spreidingswet van hun partijgenoot. Deze cijfers tonen ondubbelzinnig aan dat er een groot verschil is tussen de partij-elite (want die komen hoofdzakelijk op dergelijke congressen) en het electoraat van de partij.

Wekelijks komen er 1000 gelukszoekers vragen om een verblijfsstatus die recht geeft op woning, inboedel, uitkeringen, toeslagen en verdere steunverlening. Nederland is een klein land waar voor zo’n uitbreiding van de bevolking op korte termijn helemaal geen plaats is; daar hebben we de capaciteit niet voor en op de langere termijn ook geen geld. Daar komt bij dat de meeste van deze asiel-, annex gelukszoekers, ook niets van onze cultuur moeten hebben en liever rondhangen in gelijkgestemde clubs die in hun geboortelanden dus ook al faalden. Het grootste deel van deze nieuwkomers slaagt er niet in om werk te vinden en het handjevol wat wel wil werken, wordt niet zelden uitgebuit door malafide uitzendbureaus.

Het tempo van inreizen levert dus een ‘crisis’ op en op termijn levert dat weer nieuwe crises op. De bevolking is er fel op tegen, maar de elites menen dat het prima kan. Het ziet er naar uit dat de VVD, evenals D66 en CDA, druk bezig zijn met de afschaffing van hun partijen. Wie nog een carrière in de politiek denkt te kunnen maken moet dus niet bij deze partijen zijn, want die worden in maart compleet weggestemd. Alleen al op dit dossier.

Als al die Barmhartige Samaritanen nu eens dienovereenkomstig handelen, dan nemen ze de kosten zelf voor hun rekening. In aanmerking genomen dat zij zich daar veel te goed en verheven voor voelen, moet er straks niemand raar opkijken als zich partijen melden die aankondigen dat deze gelukszoekers in hetzelfde tempo weer worden afgevoerd.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

De partij-elite kent waarschijnlijk het woord « «  realiteit “” niet . En , zoals de heer Nijhoffs schrijft. die elite kennelijk te goed is om ook de kosten te dragen van de asielinstroom . Maar de wens dat de “” gelukzoekers “” ooit weer zullen vertrekken is een moeilijke zaak . Immers : De gelukzoeker krijgt een huis , geld en de inrichting op kosten van de burger, ook van hen die energierekening niet meer kunnen betalen . Dat de VVD partij elite daar niet mee zit tekent hun attitude ten aanzien van de medeburger en het belang van Nederland . Dat de VVD een “ stervende “” partij is , zoals Nausicaa Marbe in de Telegraaf schrijft moet ik nog zien . Pappa Rutte heeft tot nu toe goed voor hen gezorgd en dat willen ze graag zo laten zodat de afhankelijk een feit is, en dan kunnen de “” nieuwe liberalere partijen “ het zeer moeilijk krijgen . Mr Gudo van Moerkamp, ex directeur van de ANWB zei toch ook al “” Als het om geld gaat , alle principes vloeibaar worden “”. Dit statement is krachtig en toont de harde realiteit en tevens het gedrag van Opportunisten . Maar Ook de oppositiepartijen moeten het belang van Nederland maar eens goed begrijpen , waarom geen alliantie van PVV, Forum voor Democratie , Ja-21 en BBB? De te verwachtte stemmen op genoemde Partijen kunnen mogelijk zo veel worden dat in ieder geval zij het initiatief krijgen een Minister president uit hun midden te benoemen en een regering samenstellen !!! Immers : Het belang van Nederland heeft de “ hoogste” prioriteit . De belangen van oppositiepartijen is dan secundair . Als dat lukt…….?? Zal ijdelheid. Voorkeur, verschil van inzicht, dat een breekpunt zijn!!!

1 jaar geleden

Heer Nijhof,

Vele keren hebben wij van http://www.sdnl.nl voorstellen gedaan voor een meer eerlijker, transparantere, rechtvaardiger samenleving, ook aan de VVD. Nooit werd er op gereageerd.

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
WEL: Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op.

M.v.g. Paul Quekel

NB Zie hieronder de column van de heer R. Plasterk hoe de elite hypocriet is en ook de VVD elite kan daar aan toegevoegd worden.

Citaat uit http://www.sdnl.nl/quekel-iedereen.htm:

“Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger?

Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN, nu al meer dan 2,7 miljoen (Dagblad de Telegraaf:05/03/2004), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs voor van alles en nog wat om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen KOSTBANERS/KOSTBANEN en OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.

 

Nog meer weten over armoede (voedselbanken en huizenprijzen) en groot falen, lees http://www.sdnl.nl/vangnet.htm Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG.

Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op.

 

Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!

 

Denk anders en doe anders! (geschreven eind 2002) Geef iedere Nederlander (man, vrouw, kind vanaf 16 jaar) een basisinkomen en schaf alle uitkeringen af. Vereenvoudig Nederland, geen Gak meer, geen Bijstand meer, geen WW meer, geen WAO meer, geen Kinderbijslag meer, geen Huursubsidie meer, geen Studiekosten meer, etc., etc.! Vele Regeringsclubs zoals SER, WRR, CPB, etc. kunnen dan ook verdwijnen! Zoals ook vele oncontroleerbare subsidies!

 

Dat basis inkomen komt uit de winsten van bedrijven, van pensioenfondsen, van degenen die werken en meer willen verdienen dan het basis inkomen. Alleen al door het vrijkomen van grote aantallen ambtenaren en semi ambtenaren worden enorme besparingen bereikt. Wordt ook de vergrijzing bestreden doordat er vele die echt werken bijkomen en die niet via een (gesubsidieerde) overheidsbaan betaald worden. Geef gratis openbaar vervoer voor iedereen met een basisinkomen buiten de spitsuren. En ga accepteren dat we naar een veranderde maatschappij gaan”. EINDE CITAAT.

M. Rutte en de VVD elite net zo links en hypocriet.

BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF:

Links gekaapt door hyprocriete elite

Door RONALD PLASTERK
Updated Gisteren, 18:44Gisteren, 18:43 in COLUMNS
Traditioneel was linkse politiek het opkomen voor mensen met lage inkomens en verzet tegen bevoorrechte elites. Dat is tegenwoordig precies omgekeerd. Hoogopgeleide, welvarende mensen van meestal D66-/GL-huize domineren de linkse politiek, zeggen tegen mensen die niet kunnen rondkomen: „We worden allemaal een stukje armer”, en veroorloven zich voorrechten die ze het gewone volk ontzeggen.

Het is een goed gebruik om politici en opinieleiders te beoordelen op hun standpunten en publieke daden, niet op hun privégedrag. Maar het is ook gebruik dat ze, als ze zelf die twee domeinen vermengen, daarop wel aangesproken mogen worden. Daarom is het inderdaad niet gek om vraagtekens te zetten bij de klimaattop in Sharm-el-Sheikh.

Zo’n bijeenkomst vindt nooit plaats in de bruinkoolmijnen van de voormalige DDR; ditmaal in een luxe badplaats, waar in de hotels de airconditioning de hele dag op maximaal staat.

De aanwezigen komen met zijn dertigduizenden. Nederland stuurt zes ministers, plus uitgebreide ambtelijke ondersteuning, en er gaat blijkbaar ook een parlementaire delegatie. Iedereen komt met het vliegtuig, de internationale jetset met tweehonderd privévliegtuigen. Dat mag allemaal, maar als straks aan mensen verteld gaat worden dat de kachel lager moet, dat elk Nederlands huisgezin, dat in het huidige regeerakkoord al 5000 euro in de klimaatpot heeft gedaan, nog meer moet gaan betalen, dan is dat wel wrang.

Rijke mensen
De EU heeft net verordonneerd dat nieuwe auto’s volledig vrij van CO2-uitstoot moeten zijn, wat de kosten zó omhoogdrijft dat alleen rijke mensen zich nog een auto zullen kunnen veroorloven. En die boodschappen komen allemaal van mensen die met tienduizenden naar de badplaats vliegen voor een bijeenkomst waarvan de uitkomst allang ambtelijk is voorbereid.

Als je het allemaal zo belangrijk vindt, zou je een bijeenkomst van driehonderd personen kunnen doen, en de andere 27.700 online. Teams of Webex, het scheelt per persoon tienduizenden euro’s, door de belastingbetaler betaald, en een berg CO2-uitstoot. De belerende verhalen van minister Kaag dat we korter moeten douchen, worden zo wel heel erg ongeloofwaardig.
Een tweede extreem voorbeeld van linkse kak is een scribent van de Volkskrant die ook televisieprogramma’s presenteert en reclame maakt voor een bank. Ook hier geldt de norm om weg te blijven van personen, maar als die personen een zeer hoog profiel in de media kiezen mag je er iets over vinden.

Cliché-brakende man
In zijn Twittertijdlijn zie je dat betrokkene er graag voor gaat zitten om achter uit de keel anderen de huid vol te schelden. We noteren binnen één dag: cliché-brakende man, Dukkoide rechts, domme lul, sneue zolderkamerrukker, nog een keer domme lullen, etc. Het gaat hier om iemand van adellijken huize, graaf Sander Schimmelpenninck.

We zouden er geen aandacht aan geven, ware het niet dat hij de perfecte karikaturale uitvergroting is van linkse kak. Hij vliegt veelvuldig heen en weer naar zijn tweede huis in Zweden. In reactie op een vraag daarover zegt hij (10 november): „Als ik niet vlieg, gaat het vliegtuig alsnog. Dus feitelijk gezien heeft het klimaat er meer aan als ik mijn rol gebruik om voor een vliegtaks of vliegrantsoen te pleiten dan niet meer te vliegen.”

BEKIJK OOK:
’Klimaatridders’ zwaaien wat af met vermanende vinger, maar geven zelf zelden goede voorbeeld
Diezelfde dag schreef hij neerbuigend over „een all-in van Henk en Ingrid” die naar Sharm-el-Sheikh op vakantie gaan. Toen ik dit geciteerd las, dacht ik eerst dat het een fake was, zoals er ook deepfake video’s van bekende Nederlanders verschijnen, en dat was de aanleiding om de tijdlijn van deze prominente Volkskranter te bekijken.

Het is dus inmiddels zo dat een van de zichtbare voormannen van links Nederland privileges voor superrijken bepleit, maar bovendien, en dat is nog erger, echt oliedom is. Want als je je eigen vlieggedrag rechtvaardigt met ’dat vliegtuig gaat toch’, dan geldt dat toch voor elke lijnvlucht? Dan heeft het toch geen zin om beleid te maken voor een vliegrantsoen om mensen minder tickets voor vliegtuigen te laten kopen, want ’dat vliegtuig gaat toch!’ Zoals in reactie op deze grote denker iemand snedig opmerkte: ik ga lekker meer vlees eten, want die koe is toch dood, en ik gooi een extra blokje op het vuur, want die boom is toch gekapt.

Linkse kak
Waarom staat links er electoraal zo slecht op? Omdat het gekaapt is door de linkse kak, zie ook de mooie rol van prins Charles in The Crown, die zich bezighoudt met thema’s waar gewone mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, niets aan hebben. Ik zeg dat ook tegen de partij waar ik al 45 jaar lid van ben, de PvdA: je moet je niet encanailleren met de Schimmelpenninckjes en de Kaagjes. Blijf ver van GL-Kamerleden die anderen de les lezen over het klimaat en blijkens hun vakantiefoto’s op Instagram voor de lol de wereld rondvliegen. Bij die hypocriete elite heeft fatsoenlijk links niets te zoeken.
Zo, het is inderdaad lekker om eens even achter uit de keel te gaan, dat heeft die man wel goed gezien!

Buskens
1 jaar geleden

Ik hoop vooral op wat u schetst in uw laatste alinea. Ach ja, en hoop doet leven!