Om te janken (vervolg)

In het artikel “Om te Janken“ is dieper ingegaan op de eindigheid van grondstoffen, mineralen en metalen voor het realiseren van het groene ideaal: “geen fossiel, alles groen”. De uitbanning van fossiele grondstoffen voor het opwekken en toeleveren van de broodnodige energie voor mobiliteit, warmte en voedsel.

Voor de inhoud van dat artikel werden de onderzoeksresultaten van Simon Michaux c.s. als leidraad gebruikt. Michaux c.s. stelden o.m. vast dat de transitie van het fossiele aangedreven platform naar het EV om verschillende redenen en door diverse oorzaken binnen het vastgelegde tijdpad niet mogelijk is. Zij bevestigden nog veel meer zaken, maar kwamen ook met nieuwe ideeën en visies zoals een nieuwe energiemix, een onderbouwing dat de overgang naar een groot deel groene energie een meerbehoefte aan energie opwekking en in het verlengde een meer behoefte aan energiecentrales nodig is.

Afb: screenshot

Michaux c.s. vertaalden hun onderzoek in een voor leken moeilijk te begrijpen presentatie die weliswaar doorspekt is met grafieken en beelden om de teksten toegankelijk en begrijpelijker te maken, maar die maken juist de presentatie voor leken steeds onoverzichtelijker naarmate de presentatie vordert. Daardoor reikt het effect van die presentatie m.i. niet verder dan de doelgroep van die presentatie: wetenschappers die beter en dieper zijn ingevoerd in de materie dan de gemiddelde geïnteresseerde volger van de klimaat discussie. Niettemin is het wenselijk om de conclusies van die presentatie een bredere bekendheid te geven.

De Michaux energie mix

Michaux c.s. stellen voor om de mondiale energievoorziening te laten leveren door verschillende typen energiecentrales, waarvan de groene energieleveranciers (windturbine parken op land en zee, zonnepanelen PV en thermisch; hydro-elektriciteit, aardwarmte en biomassa’s) het hart van de toelevering zijn. Geheel in lijn met de wens van politieke en klimaat activisten. Vanzelfsprekend hangt daar door het verschil in EROI/ERoEIi ratio, een prijskaartje aan die complete vervanging uitgedrukt in meerbehoefte aan energie en in het verlengde energiecentrales.

In het onderstaande schema staan de consequenties van het jarenlange gepropageerde groene ideaal uitgedrukt in data:

Energie soortaandeelmeerbehoefteMeer centrales
Kernenergie7,5%2700 TWhii211 energiecentrales
Hydro-elektriciteit13%4800 TWh3625 energiecentrales
Windturbineparken land27%9660 TWh188.200 energiecentrales
Windturbineparken zee11%4140 TWh51.000 energiecentrales
Zonnepanelen PViii35%12.420 TWh376.000 energiecentrales
Zonnepanelen thermischiv4%1380 TWh18.000 energiecentrales
Aardwarmte0.7%270 TWh442 energie centrales
Biomassa2%624 TWh18.000 energie centrales

In de Michaux c.s. e optie eist de transitie van fossiel naar groen een meerbehoefte van 360.079 TWh geleverd door 586.032 diverse typen energiecentrales. Het huidige mondiale (alle typen incl. fossiel) volume aan energieleveranciers telt 46.423 energiecentrales. Tel uit je winst daar in Den Haag, Brussel, Berlijn en Washington. Ik hoor de kreten van verwilderde geiten wollen sokken dragers en zich op papier met het volk verbonden voelende politici alweer luider worden. De termen fascist, racist, klimaat ontkenner, empathiedissident worden weer afgestoft en van het schap gehaald.

Maar er is meer waar een normaal mens toch wel een beetje nerveus van zou worden. Elektrische energie die door windturbines en zonnepanelen opgewekt en toegeleverd worden hebben een stotend en hortend karakter. Geheel in lijn met windrichting, sterkte en tijdsduur en wat de zon betreft hangt Nederland net als Duitsland toch wel deels aan een infuus. Dat weten realistische personen al decennia. Want die kijken eerst uit het raam naar de weersomstandigheden, voordat ze op de fiets of met openbaar vervoer (het ideaalbeeld van door rijke patsers gesponsorde beroeps demonstranten en protestfiguren) naar het werk gaan om hun 40-urige werkweek af te werken. Er is dus een opvangsysteem nodig en dat betekent meerbehoefte aan infrastructuur, bouwmaterialen en adequaat personeel. Dat betekent meerkosten en vooral tijd. Dat wordt door alfa en gamma opgeleiden in de Randstad voortdurend onder de mat geschoven. De richtlijn luidt: “er wordt daarover met geen woord gerept”. Het schetst hun hijgerige drang naar greenwashing.

Michaux c.s. hebben met enige slagen om de arm berekend dat tenminste een opvangcapaciteit van vier weken stroombehoefte nodig is. Mondiaal bezien betekent dat een opslagcapaciteit van 548.9 TWh. Bijna 40 keer de energiebehoefte voor het compleet getransformeerde mondiale EV wagenpark en een meerbehoefte aan 5,5 miljoen 100 MW stations. Met enige slagen om de arm. Dat betekent dat het alleen nog maar meer kan worden. Over tijd, kosten en personeel zwijgen we maar gepast en als geprobeerd wordt om het effect voor het huidige mondiale elektriciteitsnet verdeeld over nationale netten, vast te stellen, gutst het zweet over het lichaam en slaat de kramp op de gezichtspieren. Iemand nog een kopje koffie?

Over de schaarsheid van essentiële materialen, mineralen en metalen is in vorige artikelen al veel gezegd. Ze zijn eindig, degraderen in kwaliteit, kosten steeds meer energie om ze “uit de grond te halen”, transport functie is rigide en levert onderweg van vindplaats naar productiecentra kosten – en tijdintensieve problemen op. Ze zijn de belangrijkste oorzaak van gezondheid –, milieu – en klimaat schade. Gevolg? Tijd en kosten lopen door diverse oorzaken op en het plaatselijke en tijdelijke gebrek aan energie zal eerder routine dan uitzondering zijn. Volgens de onderzoekers zijn de huidige mineralen reserves amper voldoende om te kunnen voorzien in de productie van een generatie groene energie opwekkers en kunnen een steeds maar groeiende energiebehoefte niet dekken. Of toekomstige technologische, technische en bestuurlijke ontwikkelingen de belangrijkste problemen kunnen oplossen is een vraag die niet beantwoord kan worden.

Hypocratie

De stupiditeit en geborneerdheid van politici en activisten die het vergroenen tot hun levensdoel hebben gemaakt, de sluwheid van green washing CEO’s en de hersenspoeling kwaliteiten van kwaadwillende moguls die een greep naar de wereldmacht doen, wordt met de dag scherper geaccentueerd. In voorgaande artikelen werden die personen als groep vaak geïdentificeerd als de combinatie politiek – en media kartel of elitocratie die zich breder uitstrekt dan de kartel betiteling. Sinds Davos en Sharm-el-Sheikh passen die benamingen niet meer bij gedragingen en uitspraken van de honderden royals, regeringsleiders, politici en waardigheidsbekleders die zich uit naam van klimaatredding herhaaldelijk op exotische plaatsen verzamelen waar ze nieuwe dwangmaatregelen voor het volk bedenken.

Die groep verzamelde eenlingen die zich verbonden voelen door hun niet te stillen honger naar macht, bekendheid en geld, verdient de naam hypocratie. De hypocratie waar uitspraken altijd een halve of hele leugen bevatten, die maatregelen bedenkt waar de leden zich niet aan willen houden en door hun onverantwoordelijke gedrag de CO2 uitstoot een flink handje helpen. De hypocratie is een groepje geborneerde eenlingen waarvan de leden kwaad worden als zij gewezen worden op de tegenstelling tussen woord en daad. De hypocratie die zich regelmatig bedient van een jargon dat in walgelijke auto – en theocratieën uit het verleden en in het heden gemeengoed was en nog steeds is.

Die hypocratie misbruikt het klimaat als een hefboom voor het verwerkelijken van hun narcistische doelen en kan niet begrijpen dat het blinde klimaatstreven leidt naar de ondergang van de westerse wereld. Het groene ideaal eist dat het volume aan energiecentrales 13 keer zo groot wordt en de daaraan verbonden kosten uitgedrukt in hoeveelheden metalen, mineralen, bouwmaterialen, mensen, gezondheid -, milieu – en klimaatschade zijn niet te overzien. Zijn gigantisch en monstreus.

Boudewijn de Groot zou zingen “slaap maar lekker verder hypocratie”.


i Energierendement op investering. de verhouding van de bruto energieopbrengst tot de investering om die energie te winnen of bij de gebruiker te krijgen. Naast de veelgebruikte Engelse afkorting EROI wordt voor dit begrip ook de afkorting ERoEI gebruikt.

ii Een Twh is 1 miljard Kwh (negen nullen). Een doorsnee gezin van 4 personen verbruikt ongeveer 4000 Kwh stroom per jaar. Nederland verbruikte in 2021 , 122 miljard Kwh of 122 Twh.

iii Een zonnecel die licht omzet in elektriciteit. De elektrische stroom kan maar in één richting door de zonnecel lopen.

iv Ook wel genoemd zonnecollectoren. Zonnepanelen waarin een leiding met vloeistof doorloopt. Men noemt een soortgelijke installatie ook een “zonneboiler”. Want eigenlijk is de werking net als een boiler, water dat opgewarmd wordt. Meestal gebruikt men thermische zonnepanelen in combinatie met een klassiek verwarmingssysteem. De zonne-energie zorgt er dan voor dat het water voorverwarmd is, zodat men veel minder energie nodig heeft van het klassieke systeem. 


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 jaar geleden

Hypocratie! Prachtige benaming voor een kaartenhuis dat op fictie berust. Laten wij als uitgangspunt hanteren dat de fictieve klimaatcrisis een artefact is van een hypocratische, machtbeluste secte die het op globale macht en (uw) geld gemunt heeft, zakkenrollers van het slag Al Gore en Ed Nijpels.

Er is géén klimaatcrisis omdat er geen sprake is van atypische opwarming van onze atmosfeer, integendeel! Dit wordt al decennia wetenschappelijk onderbouw en dat de MSM hun stinkende best doet om e.e.a. onder het tapijt te vegen mag ik als bekend veronderstellen, evenals het feit dat CO² daarin geen enkele hypothetische of feitelijke rol speelt…  

Het is een mathematisch feit dat de zonneactiviteit al vijf jaar afneemt in een periodieke cyclus die, sinds mensenheugenis, globaal 2 eeuwen vergt  met als gevolg een door NASA’s GISS (Goddard Institute for Space Studies) bevestigde afkoeling van de atmosfeer sinds 2018 met ongeveer 0,5 °C  tot op heden, reden waarom de atmosfeer in 140 jaar 0,2°C  à 0,3 °C is ‘opgewarmd’; houd je dus goed vast voor de komende klimaatramp van Sigrid de heks !

Wat mij enigszins verbaast is dat Simon Michaux, van huis uit geoloog en een soort van ‘uomo universale’, in zijn uitgangspunten voor zover ik kon nagaan kennelijk gladjes aan de brandschone en uiterst duurzame kernenergie voorbijgaat, maar impliciet accepteert dat er sprake zou zijn van van een klimaatcrisis èn daarop voortborduurt in daardoor nutteloze assumpties met alle negatieve gevolgen voor zijn geloofwaardigheid… Voor de goede orde: reeds in 2013 gaven Russische wetenschappers o.l.v. Yuri Nagovitsin aan dat tussen 2030 en 2040 een nieuwe ‘ijstijd’ zal aanbreken.

Niet schrikken, in een ‘kleine ijstijd’ zullen de temperaturen slechts enkele graden dalen, maar zeker niet stijgen zoals de charlatans van het IPCC pretenderen. Die trend is feitelijk al ingezet sinds 2018 en aldus onderbouwd door NASA’s  Goddard Institute! Ook al in 2013 stelde Vladimir Kotlyakov van de Russische Wetenschapsacademie: ‘er zijn duidelijke signalen dat de aarde afkoelt. Deze trend zal zich de komende jaren nog verder voortzetten.’

Overweegt u ook nog eens dat de klimaatorgieën van de V.N. in Rio, Madrid, Katowicze en nu weer in Sharm al Sheikh per saldo rond een miljard Dollar per stuk schijnen te kosten opdat clowns als Timmermans, Rutte en ‘Klimaatramp-Kaag’ zich daar belachelijk kunnen maken. 

mgjb
1 jaar geleden

Charles, dank voor de samenvatting. Je bent nog optimistisch met die 40 urige werkweek. Dat is alleen voor de hardwerkende en belastingbetalende Henk en Ingrids van dit land.
Helaas wordt het nog erger dan je denkt, de vvd staat achter de dwangwet.
Zie hier: VVD-leden geven alsnog groen licht voor asieldwangwet

Met foto van Rutty Marciano, hij heeft dat hele zooitje bitterballen eters terug het hok in gejaagd. Eigenhandig. Toch wel een prestatie. Of zijn dieangstwezels allemaal bang hun baantjes te verliezen als er verkiezingen komen?

Er moet daar in de zaal toch wel één iemand (m/v/x) gezeten hebben die ziet dat dit wensdenken van D66 en de stalinisten van GL niet kan? Er is onvoldoende ruimte, materialen en bovenal betrouwbare en betaalbare energie om ook maar enigszins in de richting van de gewenste duurzaamheid te komen.

Ik word met de dag somberder.

Paul Quekel
1 jaar geleden

Heer Brantz, uitstekend artikel,

Kijkt u naar https://youtu.be/B7eR4YIAHNg ZEER BELANGRIJK. Over ioniseren en waterstof.

Onze oplossingen uit 2001 http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm (even door scrollen) en uit 2007 http://www.sdnl.nl/zondvloed.htm, waarop nooit een antwoord is gekomen van de ambtelijke, politieke en bestuurlijke verantwoordelijke weg kijkers, ondanks onze vele verzoeken vanaf 2001, om deze oplossingen serieus te nemen.

De elitaire macht van ja knikkers is niet gebaat bij echte oplossingen, want wanneer problemen worden opgelost, kan het dik betaalde fancy baantje wel eens verloren gaan.

M.v.g. Paul Quekel

UIT EIGEN WERK:
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.
 
In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.
 
En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.

INFO over waterstof
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 23:32 Aan: broeke@drift.eur.nl
Onderwerp: WATERSTOF Ioniseren en ventileren.
 
Geachte heer prof. Rotmans, n.a.v. uw optreden 10 juni 2022 bij OP1,
Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Shell en de politiek gestuurd. Nooit reactie op gehad.

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog steeds geen reactie op gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.
 
En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 
 

Tom Bok de
1 jaar geleden

Weer een prima stukje, Charles, helaas paarlen voor de zwijnen vrees ik

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Tom Bok de

Is ook een methode om van mijn irritatie af te komen, Tom.