Klimaatweek

De klimaatweek zit er bijna op gelukkig. Wie nog niet overtuigd was dat de zorg over het klimaat schromelijk is overtrokken en gebaseerd op modellen waarvan we inmiddels weten dat die er faliekant naast zaten, die moet dat nu wel weten.

Het ‘klimaat’ is speelgoed voor verwende kinderen die menen dat de hun ingeprente angst voorrang verdient. Aandachtstrekkers dus, die in het concertgebouw werden getrakteerd op een portie klappen door de bezoekers. Waarschijnlijk door ouders die dergelijke methoden al eerder met succes op hun eigen kinderen hebben toegepast. Mooi, dat zouden meer ouders moeten doen, in het bijzonder op plekken waar die verwende snotapen zich bemoeien met dingen waar ze totaal geen verstand van hebben.

Afb: Alex / Flickr

De hemel valt!

Toen Alexander de Grote een delegatie ontving van Kelten die hem een alliantie kwamen aanbieden en vroeg hij hen waar ze het meest bang voor waren, voor zoveel dat het sterven betrof. Ze gaven schoorvoetend toe dat het de lucht is (in hun mythologie beschouwd als een soort stevig omhulsel dat op de aarde is geplaatst) terwijl Alexander van hen verwachtte dat ze zijn naam als antwoord zouden geven. Sindsdien worden de Fransen ervan verdacht bang te zijn ‘dat de hemel op hun hoofd valt’. Belachelijk uiteraard, net zo belachelijk als alle drukte rondom het klimaat en milieu. Het zijn middelen om de samenleving nog meer afhankelijk te maken van een beperkte ‘ons-kent-ons’ elite die we van alles kunnen betichten, maar niet van democratische voornemens.

Het is natuurlijk een gotspe dat we een boerderij met 140 koeien uitkopen, om er 3000 mensen te laten wonen in steen en beton. Wat is precies de winst in natuur en milieu? Voor de samenleving niets uiteraard, alleen maar verlies. Maar tegen de tijd dat de mensen het spel doorzien is het al te laat. Niet voor niets zei communist Klaver na het arriveren van het rapport Remkes: “gauw een strik er omheen en afhameren, voordat ze in de gaten hebben wat er ècht staat”.

Marcel Crok weet precies waar Abraham de mosterd dan wel haalt:Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
10 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.

Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Shell en de politiek gestuurd. Nooit reactie op gehad.

VOORSTEL:
Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen.
1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog steeds geen reactie op gehad.
 
M.v.g. Paul Quekel

COLUMN UIT 2002 OVER HET MILIEU:
Column door Paul Quekel senior:

Geschreven inzake de milieuconferentie in Johannesburg augustus 2002
Deze conferentie werd gehouden ter nagedachtenis van de Earth Summit in Rio de Janeiro (1992). Rio ’92 was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling van het internationale milieudebat. Daar is onder andere het klimaatverdrag van Kyoto tegen het broeikaseffect geboren en ook het biodiversiteitsverdrag ter bescherming van de natuurlijke rijkdom op aarde.

DE STAATSSCHULD IN NEDERLAND IS GEPRIVATISEERD
http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm
Oftewel de Staat heeft afgelost ten koste van haar Burgers, die nu met veel grotere schulden bij Verzekeraars en Banken zitten als toen de heren Kok en Zalm minister van Financiën werden.

Nu een idee van een normaal en gewoon mens in Nederland, misschien wel te gewoon. Zo gewoon dat het te gek en te idioot voor woorden is. Maar kijk nu eens naar de huidige wereld en denk eens na wat er beloofd is na de Tweede Wereld Oorlog. Vergelijk dat maar eens met de huidige toestand in de Wereld. Jammer dat de heer Hiltermann dood is.

Laten we onze wereld schuld inlossen. Laten we aan alle landen die geld geleend hebben van de Westerse Landen en van het IMF hun schulden kwijt schelden. Laten we 3,4, 5.000.000.000.000, (zegge drie tot vijf triljoen gulden) teruggeven als een creditnota voor honderden van lange jaren van uitbuiting. Wij allen, de gezamenlijke Wereld krijgt er wel iets voor terug.

De debet nota die wij als Westerse Wereld krijgen wordt gebruikt voor een nieuw te stichten continent. Het zijn grote stukken land (vaak onvruchtbaar en vergeten land) dat voor dit bedrag wordt overgedragen aan een Nieuwe Wereld Orde. Misschien kan de organisatie van Ruud Lubbers dit ter hand nemen.

Dit land blijft als de waarborg voor de aflossing van de creditnota. Omdat dit land het land wordt van een Nieuwe Wereld Orde, wordt dit het nieuwe contingent met een eigen Regering en eigen wetten en rechten. Dit land zal door de Westerse Wereld ontwikkeld worden als ware het eigen land. Dit land kan nooit meer vervreemd worden. Het is beschikbaar voor al degene die er willen werken en dit worden Wereld Burgers genoemd.

The United States of the World (USW). Het zal een eigen Wereld Bestuur krijgen, de zekerheid en het bestaansrecht zal door de Westerse Wereld en door alle aangesloten landen welke aangesloten zijn bij deze nieuwe Wereld Orde gewaarborgd worden.

Het is mijn idee om vanuit de Westerse Wereld initiatieven te ontwikkelen voor de invoering van een geheel soort nieuwe dienstplicht. De afgestudeerden jongelui gaan 18 maanden werken voor het nieuwe 8e contingent. Er zullen dammen gebouwd worden, pijpleidingen worden aangelegd, ontziltingsinstallaties worden opgericht, irrigatie systemen vanuit deze ontziltingsinstallaties, nieuwe plantages, nieuwe bossen, woestijnen worden vruchtbaar. Er zullen scholen en ziekenhuizen worden gebouwd. Medicamenten zullen op licentiebasis gemaakt kunnen worden.

Laten we een groot gedeelte van onze Westerse boerenstand overhevelen naar de USW. Laten deze boeren hun kunde en kennis uitdragen over deze wereld. Laten we in de USW ons voedsel gaan kopen. Laten we de landbouwsubsidies aan deze boeren meegeven. Dit stimuleert een globalisering die er wat toe doet.
Laten we ophouden geld te zien als het enige machtige middel. Laten we aan onze kinderen een goede wereld nalaten, maar laten navolgende generaties in ieder geval over ons kunnen zeggen als de wereld toch ten ondergaat aan de ophitting van de aarde.

Onze voorouders van de 21e eeuw hebben in ieder geval keuzes gemaakt om ons nu 100 200 300 jaar later een beter en goed bestaan te garanderen. Wij kunnen onze voorouders daar dankbaar voor zijn. Dit zal echte geschiedenis worden. Niet de oorlogen, de aids epidemieën, de honger en het ongecontroleerde groeien van de Wereld Bevolking.
Laten godsdienstige leiders tot hun Goden bidden en laten deze Goden hun wil opleggen aan deze leiders om met het gevoel voor gewoon leven ontdaan van elke franje datgene te doen wat in ieders mens ziel gegrift is. Goed voor je naaste en je medemens.

Niet er over preken, praten en ruzie maken, oorlogen voeren, maar de koe bij de horens pakken en gewoon gaan doen. Aan het werk. Verleg als politiek verantwoordelijke man of vrouw je horizon en stijg boven jezelf uit. Stel je eisen in het parlement. Heb je als bestuurder de macht om maar een duizendste procent te veranderen, dan moet je dat doen, je zult er anders later op afgerekend worden. In ieder geval de kinderen van je kinderen, van hun kinderen. Van al kinderen van volgende generaties.

Laten we met echte oplossingen bezig zijn voordat de wereld ten onder gaat aan moord en doodslag gelegitimeerd door de utopie wij zijn goed en de anderen zijn het kwaad. Als we willen zijn we allemaal goed! Iedereen wordt namelijk op dezelfde manier geboren.

Het is de omgeving en de beïnvloeding van de betreffende cultuur, opgehitst door leiders, die zijn vastgeroest in de denkpatronen van vele eeuwen. In tijden die onvergelijkbaar zijn met de tegenwoordige tijd. Wetten die in de woestijn golden, in de binnenlanden van Brazilië, in de oerwouden van Afrika, op de rijstakkers van China, in het Wilde Westen, in de ijzige kou van het noorden en van Siberië, op de eilanden in de Oceanen, de donkere Middeleeuwen in Europa en nog honderden andere barbaarse, geciviliseerde, gecontroleerde en ongecontroleerde wetten.

Wetten die dan voor vele doeleinden worden misbruikt door vele zogenaamde onafhankelijke rechters. Rechters die recht spreken in Landsbelang. In belangen voor de financiële macht, voor het establishment, voor de bestuurlijke macht. Ook het Romeinse Rijk is ten onder gegaan al de macht van de regelgeving en het protectionisme.

Mijn stelling is dat Niemand, helemaal niemand op onze gehele Wereld onafhankelijk is. Niet onze koningin, niet onze minister president, niet onze ambtenaren, niet onze volksvertegenwoordigers, niet de rechters, niet de raadsheren, niet de bakker of de slager op de hoek en al zeker niet de gewone burger zoals u en ik. Dit geldt voor alle landen in de Wereld. De advocatuur als de angel van genoegzaamheid en de vrijbrief voor morele aanvaarding van een zogenaamde democratische samenleving.

Of hoe de bestuurlijke macht hun samenleving zien, door de gekleurde bril van wij weten het want wij zijn onafhankelijk en democratisch, want wij zijn daar voor opgeleid en hebben de eed gezworen voor deze onafhankelijkheid. Wij weten wat goed voor onze burgers is want wij spreken recht.

Niets dan de waarheid, de volledige waarheid, zo waarlijk helpe mij God almachtig. Oftewel in NAAM VAN DE KONINGIN zijn vele rechten verkwanseld, mensen geestelijk geliquideerd, onmondig gemaakt, en overgeleverd aan de hoon van de registratie journalistiek.

We hebben een wereld gecreëerd waarin iedereen afhankelijk geworden is. Van de vele informatie die over glasvezelkabels als internet bekend geworden is (en nu al de vijfde colonne aan het worden is voor de revolutie van de gewone wereldburger), om deze shit van de Wereld met ongekende snelheden te verspreiden, van voedsel al dan niet gemanipuleerd, van gekocht geluk via onzinnige reclames voor producten die we eigenlijk niet nodig hebben. Vaak geven ze maar een kortstondig geluk van zelfbevrediging.

Als we nu niet gaan ingrijpen dan zal de Wereld vergaan in de chaos van zelfgenoegzaamheid. De weg naar Rome is geplaveid met goede voornemens. De weg van bestuurlijk Nederland en Europa heeft vele dubbele agenda’s en is een glibberige onbegaanbare weg aan het worden.

Zakken worden gevuld met niet aflatende Euro’s opgehoest door een Europesche bevolking die zich verbaasd en steun gaat zoeken, steun zoals in Nederland bij een Pim Fortuyn. Een waarlijk groot man, die goed doorhad wat er speelde. Hij is niet meer.

Proficiat Melkert, Kok, Zalm, Spijkerman, Sonja Barend, Tony van der Meulen en alle anderen die van zichzelf wel weten hoe hun dubbele agenda eruit zag, http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en lees ook http://www.sdnl.nl/quekel-8.htm over een NEW RAIN FOREST (PQ).

TOEGEVOEGD: voor bovengenoemde namen kan men nu in 2022 lezen M. Rutte, S. Kaag, R. Niemann, F. Timmermans, J. Klaver, C. van der Wal, enz. enz.
 

10 maanden geleden

Als het te laat is om het “” waanzinnige stikstof-probleem “” te keren , is iedere aandacht daaraan besteed voor niets . Iedereen weet nu wat er aan de hand is, en vele columnisten en auteurs van uitstekende artikelen, zijn toch machteloos gemaakt en ook omdat iedereen buiten spel is gezet door de psychopaat en zijn zieke aanhang. Immers “Ze gaan gewoon hun gang omdat er en juridische noch fysieke mogelijkheden zijn om dat zooitje een schop te verkopen . En, dat weten “” ze””. Het mentale kompas is bij het oud vuil gezet omdat , het opportunisme en het “ pecunia non o’let ‘ een dominante rol speelt , de belangen van de burger en het behoud van Nederland ondergeschikt is gemaakt . Het enige wat mogelijkerwijs nog kan is een opstand vanuit de onderste gelederen . Verder zijn de meeste initiatieven uitgeput omdat De Nederlander nu eenmaal geen “” vechtersbaas is””. Immers : Nederland bestaat uit dominees Kooplui, en gesubsidieerde kunstenaars Dat er 600 Chinese bedrijven zijn en honderd Chinese. Politiebureaus, is te zien dat Naïviteit altruïsme en betweterigheid de assertiviteit op slot heeft gezet …… en dat is levensgevaarlijk. Naast de opgesomde feiten is ook het cultuurrelativisme catastrofaal . Maar ….. naturam expellas furca tamen us-que recurret. ( als de natuur met een hooivork wordt weggejaagd deze onverbiddelijk terug komt ) Vrije vertaling . Maar ….. dat de burger een loer wordt gedraaid en zijn portemonnaie wordt leeg gegraaid is crimineel van aard . Maar dat is de psychopaat een lust voor het oog .

Buskens
10 maanden geleden

Ja, maar we zitten er wel mee opgescheept met dat zooitje incompetente fossielen die ons land volledig in de soep laten lopen.

10 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Daar heeft u gelijk aan, maar , de prangende vraag is , wat nu?? Het is of accepteren of een opstand …….. wat ook mogelijk is : Veel lawaai maken, brieven schrijven aan alle partijen , en niet bang zijn invectieven te gebruiken zonder dreigementen . Maar , nogmaals , het Kartel bestiaat uit zwak begaafden dewelke niet begrijpen wat ze doen . Ze hebben een plank voor de kop en derhalve een rationeel bericht niet wordt begrepen door hun geborneerdheid. De machteloosheid bij de burger maakt hen boos maar de vechtlust is verdwenen doordat “” Ze. “” de leugens hen murw hebben geslagen . De burger is niet geschikt om een psychologische te voeren met een vilein karakter .

Ronald.Dunki
10 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Heer Buskens,

u bent populair vandaag, maar u vergist zich deerlijk, ‘ het Haagse zooitje ‘ is niet incompetent, maar puur te kwader trouw en daarvoor is maar één oplossing: een 2e Neurenberg Tribunaal – zoals FvD ook al eens ter sprake bracht in de 2e Kamer – tot grote schrik der neo-fascistjes van D66 c.s.

Dat lijkt nu (nog) ver van ons aller bed, maar wij zitten met deze ellende omdat een doodziek – politiek correct – voorbeeld uit de hoek van Obama’s kornuiten hun gelobotomiseerde volgers van D66 en de rest van ons Kartel blindelings deed en doet volgen. Er is echter een licht aan het eind van de tunnel verschenen en dat heet ‘midterms’, de tussentijdse verkiezing in de USA waarin het gehele lagerhuis en een deel van de senaat wordt herkozen en zoals de vlag er nu bij hangt gaat dat ‘House of Representatives’ naar de Republikeinen en v.w.b. Senaat lijkt een Republikeinse meerderheid ook niet uitgesloten. Senator Rand Paul – een oogarts van origine die de moorddadige rat Fauci al eerder probeerde te kruisigen – heeft op 20 oktober een belofte gedaan die de schrik erin heeft zitten bij de kampioenen van de covid-vaccinaties, lockdowns en het klimaatbedrog:: ‘ If you help me win, I promise to subpoena every last document of Dr. Fauci’s unprecedented coverup’.

De Washington Post voegde op 20.10 jl. daaraan toe: ‘ An ophthalmologist by training, Paul is set to be the most senior Republican on the Health, Education, Labor and Pensions Committee, better known as HELP, which oversees the nation’s health and education agencies as part of its expansive portfolio. The possibility has rattled health-care leaders and trade groups, worried that Paul will follow through on his criticism of “Big Pharma, the medical establishment and public health officials” for their stances on covid. Paul has argued that those groups wrongly quashed disagreements about how to fight the pandemic.’ In December zei Paul al dat Fauci voor de rechter gesleept moest worden en veroordeeld voor: “lying” to Congress for claiming that the agency he has run since the early 1980s, the National Institute for Allergies and Infectious Diseases, did not fund “gain-of-function” research.
Hij voegde daaraan toe dat: “at the very least,” Fauci ought to be “taken out of position because I think he cost people lives through misinformation. If we win in November, if I’m chairman of a committee, if I have subpoena power, we’ll go after every one of [Fauci’s] records,” Paul said. “We’ll have an investigator go through this piece-by-piece because we don’t need this to happen again.” 

Dat heet, in goed Nederlands, “Bijltjesdag” en wat geldt voor Covid- bedriegers geldt uiteraard net zo hard voor de schuldigen aan het klimaatbedrog, dus laten minkukels in Den Haag als Rutte, de Jonge, Kaag, Paternotte, Kuipers en al dat andere onkruid de borst maar nat maken en zich wanhopig wijden aan het ‘liquideren’ van FvD en de PVV om hun Tribunaal alsnog te ontlopen… 
De ene rat Ed Nijpels heeft de andere rat Mark Rutte de wacht aangezegd, nu maar afwachten wanneer die onderuit gaat en dan is er geen ontkomen aan de grote schoonmaak, want alle andere bruinwerkende ratten verlaten Rutte’s zinkende schip dan binnen de kortste keren!

Laatst bewerkt op 10 maanden geleden door Ronald.Dunki
Buskens
10 maanden geleden
Antwoord aan  Ronald.Dunki

Ik help het u hopen dat er inderdaad een broodnodige verandering komt. U bent optimistischer dan ik. Het woord incompetent betekent o.a. niet deskundig. Vind u de figuren die nu ons land besturen deskundig? Kan een schoenmaker zonder omscholing bakker worden?

Ronald.Dunki
10 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Nederland is helaas het meest communistische land na noord Korea! Het zal desondanks ongetwijfeld een keer overwaaien, zoals niemand ooit had gedacht dat Zweden het licht zou zien, maar nu is er ook Italie en Hongarije houdt al jaren de poot stijf tegen de communisten uit Brussel na tientallen jaren van hetzelfde onder Chroestjov en Brezhnev. Zij herkennen fascisten op 10 km. afstand.

V.w.b. uw slotvraag: kunt u zich nog de ignorante pers herinneren uit 2019 met ‘Pechtold gaat puinruimen bij het CBR’? Het pedante mannetje liep slechts zijn jongeheertje achterna. Het is bijna geestig als u de verdubbeling van de wachttijden in aanmerking neemt…
Dergelijke ‘incompetente’/malafide koekebakkers uit het deepstate vriendjes circuit hebben een spoor van vernieling achtergelaten in o.a. alle (grote) steden, Schiphol, de N.S, het C.B.R. en nu is er weer zo’n WEF-kruk geparachuteerd bij KLM…

Rutte heeft heel wat te verantwoorden!

Laatst bewerkt op 10 maanden geleden door Ronald.Dunki
10 maanden geleden
Antwoord aan  Ronald.Dunki

Heer Dunki. Uw verontwaardiging deel ik volledig . Maar waar ik op “ dood loop” is dat het electoraat ongelooflijk slecht is geïnformeerd en zulke “ koekenbakkers “ kiest . Daarnaast zijn de beloften , met dikke letters op de verkiezingsfolder staat , niet wordt nageleefd en verzanden in coalitie overeenkomsten zodat “ per definitie” er niets meer van de verkiezingsbeloften over blijft . Het geheugen van velen is “ om te huilen “ zodat steeds dezelfde fout wordt gemaakt . We zien NU bij Rutte III CS , hoe vilein dat wordt uitgebuit. Het “ baantjescircus “ werkt op volle toeren waardoor ook de belastinggelden op een “ heerlijke manier “ worden verdeeld . Ik blijf van mening dat het “ electoraat “ niet begrijpt …. Wat er pp ons af komt en de invloed van het WEF en Brussel dominant wordt . Immers , Rutte spreekt steeds over Europa en dat er een ‘gezamenlijke oplossing moet komen” . Hij is NIET meer met Nederland bezig ; zodat , de vriendjes van Rutte Nederland kunnen leegroven . En wat Ingrid Kaag nu wil is “ volledige controle op alle gelden( transacties ) € 100, — of meer . Deze D-66 krankzinnige moet onmiddellijk worden geloosd …….. maar hoe doet met dat???