Ceterum censeo legem climae delendam esse

Onlangs werd op Climategate een artikel van Jeroen Hetzler gepubliceerd. Als vervolg of als verduidelijking op resp. van het artikel “Om te Janken” volgen in de navolgende tekst een paar observaties, die Hetzler heeft verwerkt in zijn artikel “Groene bovenbazen”.

De titel en de inleiding zijn verwijzingen naar Marten Toonders Ollivier B. Bommels’ avonturen in “De negen Bovenbazen”. De inhoud heeft betrekking op de negen machtigste industriële bovenbazen in Bommels wereld die zich hebben teruggetrokken in de Gouden Bergen. Daar denken ze sterker te staan tegen de hebzuchtige wereld en verdoen hun tijd met het vreugdeloos ruilen van aandelen. Hun ideale wereldje valt in duigen als Bommel een onuitputtelijke energiebron aangereikt krijgt. Energie die op niets loopt, verandert hun aandelen in waardeloos papier.

In Hetzlers parabel verblijven de Groene Bovenbazen in de besneeuwde bergen rond Davos en staan daar bekend als het World Economic Forum met Klaus Schwab (KW) in de positie van Bommels opperbaas Amos W. Steinhacker (AWS). Door het laten verspreiden van nepnieuws over catastrofale opwarming slagen ze er al decennia in om vanuit Davos hun invloed mondiaal uit te breiden. De relevante observaties opgelijnd:

  • Het Bommelverhaal heeft veel overeenkomsten met de begintijd van wind- en zonne-energie. Eindelijk de gedoodverfde onuitputtelijke energiebronnen die de mondiale samenleving ongekende zegeningen en welvaart zouden brengen. De vreugde van de mondiale samenleving was echter van korte duur. Tot tevredenheid en groot genoegen van de zich inmiddels groen noemende bovenbazen (green washing)i, blijken windmolens en zonnepanelen schrikbarend hard te slijten, functioneren alleen op subsidies, produceren vreselijk veel niet herbruikbaar en afbreekbaar afval en voor de productie zijn onrustbarend veel vaak schaarse en eindige grondstoffen nodig.
  • Die groene bovenbazen bespelen mondiaal het groepsdenken en veroorzaken hiermee het moreel verval zoals blijkt uit de kinderindoctrinatie. De democratie en rechtspraak raken door toedoen van de Groene Bovenbazen verder in verval. Groene tirannie, Green Murder, zwendel, greenwashing zijn woorden die in diverse boeken zijn uiteengezet.
  • Op last van de Groene Bovenbazen worden concurrerende energiebronnen als gas, schaliegas, kolen en kernenergie niet geduld en omdat ze sterk concurrerend zijn, verketterd en gedemoniseerd. Maar windmolens, zonnepanelen, waterstof en het verbranden van bossen vertonen een aantal ongewenste effecten. Slijtage, ondoelmatigheid en ineffectiviteit kunnen nooit hoger zijn dan bij deze inferieure middelen die wegens slijtage zelfs hun terugverdientijd niet in de verste verte halen.
  • Wat winning, beschikbaarheid en eindigheid van zeldzame aardmetalen, gewonnen door kinderarbeid in Congo voor EV’s onder erbarmelijke omstandigheden betreffen, zijn de negatieve effecten niet meer op de vingers van twee handen te tellen. Er zijn grote zorgen over milieuvernieling, uitsterven van diersoorten door windmolens en zonnepanelen, stromingsveranderingen, beschikbare ruimte, niet recycleerbaar afval en milieuvervuiling door afgedankte windmolens, zonnepanelen, accu’s, roofbouw en delving zeldzame aardmetalen. De visserij en de boerenstand worden ernstig bedreigd en dus onze voedselzekerheid. Flora en fauna zijn het slachtoffer.
  • De Groene bovenbazen plegen bewust roofbouw op
  • de aarde en kinderen om de nodige zeldzame eindige aardmetalen van de delflokatie bij de producent te krijgen,
  • de biodiversiteit, door de verhoogde CO2 en stikstofoxide uitstoot van toelevering, productie, exploitatie en afvoer van de groene energieproducenten.
  • Alles wordt uit de kast gehaald om de klimaatillusie in stand te houden. Bij dit alles voegt zich het opzettelijk tegenhouden van welvaartsgroei in ontwikkelingslanden door die landen de toegang te onthouden tot betaalbare ruim beschikbare elektriciteit. Dit kost jaarlijks 4,3 miljoen mensenlevens door op houtvuur koken in hutten, kost bossen, heeft een negatief effect op de lokale en regionale biodiversiteit, vermindert het natuurlijke opname en uitstoot vermogen van CO2.
  • Uranium in combinatie met kweekreactoren is de nachtmerrie van de Groene Bovenbazen. Zeker is dat thorium ook overvloedig beschikbaar is. Kernfusie blijft nog buiten beeld. Een beperkte vloot flinke kerncentrales kan alle “duurzame” energiedragers met straatlengten achter zich laten. De terugverdientijd is half de technische levensduur (Hinkley Point C). Het gaat hierbij niet alleen om de beschikbaarheid, maar ook om het tiendduizendvoudige prestatievermogen, vermogensdichtheid geheten, ten opzichte van “duurzaam” genoemde energie. Het positieve effect kan zijn dat het subsidie infuus kan worden opgeborgen, de asielindustrie gerationaliseerd kan worden en de belastingdruk op de gewone burger op diverse manieren verlicht kan worden.

Wat volgens Hetzler nodig is om de komende generatie van financiële en technische catastrofes te behoeden, is een paradigmaverschuiving dat mondiaal alle facetten van de maatschappij omvat. Hierbij moet gedacht worden aan het vervangen van mitigatie door adaptatie, depolitisering van klimaatwetenschap, herstel van academische vrijheid, stoppen met “duurzame” energiebronnen, bouw van kerncentrales en promoten van innovatie. In een vrije markt vindt dit altijd al plaats vanwege competitief voordeel. Het is immers niet de vraag in welke staat wij deze planeet doorgeven aan de volgende generatie, maar in welke staat wij de volgende generatie doorgeven aan deze planeet.

De juiste vertaling van de titel van deze uitleg? “Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd”. De vrije vertaling van de veronderstelde uitspraak van Cato dat Carthago in zijn ogen moest ophouden te bestaan. Het niet-materialiseren van die vertaling resulteert in het verdwijnen van de verzorgingsstaat Nederland.


i Het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema’s omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’ te zijn. Het daadwerkelijke doel is het vergroten van winsten, het stromend houden van cash flow en waarborgen van het voortbestaan onder gunstigere omgevingsfactoren.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

Triest dat de grote massa zich zo in de maling laat nemen !!
Groen is niet groen, elektrische auto’s zijn niet duurzaam en groen, ze zijn niet de oplossing.
Windmolens zijn niet groen, duurzaam en ook roeien ze miljoenen insecten uit, vogels worden uit de lucht gemept.
Groene stroom is niet groen, enz,enz.

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, uitstekende vergelijking. Zouden er nog wel gelaarsde katten zijn om de idioterie van Rutte, Kaag, Schwab (WEF) te stoppen? Nu ook weer met het aankomende pensioendebacle, m.v.g. Paul Quekel

CITAAT Uit eigen werk:
“Een goed oordeelsvermogen (op grond van ervaringen), maar dat wordt vandaag de dag weggevaagd door het vermaledijde idee dat we alles kunnen meten en dat beslissers weten wat er dient te gebeuren.

Slechts in de technisch wetenschappelijke hoek is meten ook weten en gebaseerd op eeuwenoude stellingen en de bewezen stellingen zoals van A. Einstein.

Bij het merendeel van de academisch gevormde hoogleraren, ambtenaren, politici, psychiaters, psychologen, economen, juristen, rechters, raadsheren, enz. enz. leeft een dwingend geheel van ‘wetenschappelijke?’ overtuigingen.

Het is een dominant paradigma wat tot een blind geloof leidt. Een geloof dat als onweerlegbare waarheden wordt gepresenteerd, beoordeeld, aangenomen en uitgevoerd, door genoemde academiën.

Dit paradigma bepaalt niet alleen het denken en handelen, maar ook de sociale verhoudingen, andersdenkenden vinden geen gehoor en worden geweerd, verketterd, financieel kapot gemaakt en zelfs bedreigd met gevangenisstraf.

Het typische doet zich nu voor dat als een realiteit zich etaleert, die onomwonden verklaard dat die realiteit verkeerd is, niet het vertoog van ‘de nieuwe realiteit’, dan nog is men niet of nauwelijks in staat deze nieuwe inzichten en argumenten te aanvaarden. Men spreekt dan van een cognitieve dissonantie.

De term ‘paradigma’ komt van Thomas Kuhn (1970) die de effecten daarvan bestudeerd heeft binnen de geschiedenis van de wetenschap. (Het geheel van wetenschappelijke prestaties van voorgangers dat door onderzoekers op een bepaald gebied, op een bepaald moment in de ontwikkeling van de wetenschap als maatgevend wordt beschouwd)”. Einde citaat.

TER INFO:
Wanneer men zelf ernstig over de schreef gaat, zoekt men slachtoffers die misbruikt kunnen worden om de eigen augiasstal te verbloemen.

Breng dan deze zogenaamde overtreders van de gangbare paradigma’s, de gevonden slachtoffers groots in het nieuws, vestig daar alle aandacht op en de eigen vergrijpen (corruptie, fraude, collusie, zelfverrijking) sneeuwen volledig onder, door de gecreëerde aandacht voor de zogenaamde overtreders van de NPO/DEUG/D66 richtlijnen. Ik kende mevrouw S. Rijxman toen ze nog redelijk rechts was.
 
Zie foto hieronder tijdens een persconferentie over het Comdes-Nashua tennistoernooi in Valkenswaard in de sporthal van Pieter Bruggewirth. In het midden Shula Rijxman naast Paul Quekel van mijn toenmalig bedrijf: http://www.sdnl.nl/quekel-comdes.htm

Het is een zeer bekend principe, het demoniseren van de tegenstanders, die zich niet voegen met en in de huidige paradigma’s en woke cultuur.
 
Zie ook http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm (even door scrollen) en u weet wie mede verantwoordelijk waren voor de moord van Pim Fortuyn. Wat had deze fantastische man gelijk: “Je kunt niet dweilen met de kraan open”.
 
Met verdrietige groet over de steeds verdergaande teloorgang van Nederland,
Paul Quekel, dwarsdenker
 
NB Leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6938534072939900928

CITAAT UIT 2005 http://www.sdnl.nl/quekel-iedereen.htm:

Je schaamt je Nederlander te zijn en met schrik de Dagbladen en Weekbladen te lezen over de steeds groter wordende kloof tussen de gewone huis tuin en keuken burgers met de bestuurlijke, publieke en politiek macht van het establishment, collusie, fraude, zelfverrijking, enz.enz. en als lichtpuntje in de donkere duisternis van maatschappelijke onwil, de journalisten en redacties die gelukkig nu echt wakker worden! Chapeau voor de journalistiek.
 
Komen er dan toch Nederlandse Watergates of zijn het POLDERKOLDERGATES?
 
Het is niet meer uit te leggen laat staan te begrijpen, hierbij tevens mijn berusting te lezen op http://www.sdnl.nl/http://www.sdnl.nl/wakkerworden.htm en mijn vragen aan mevrouw Timmerman-Buck terwijl de KOSTBANERS/KOSTBANEN doorgaan met staken en eisen stellen, lees mijn column hierover, m.vr.gr. Paul Quekel senior
 
Citaat van internet: Collusie dicteert de landelijke overheid. De Tweede Kamer slaapwandelt. Collusie is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hiervoor de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland “collusieland” bij uitstek geworden. Einde citaten.
 
 

Shula Rijxman en Paul Quekel tijdens persmedeling over tennistoernooi Comdes - Nashua - kopie.jpg
Ronald.Dunki
1 jaar geleden

Wij kennen de riedel van klimaat, corona en CO² als de stokken van schijnheilige farizeeërs om conservatieve ‘andersdenkenden’ te slaan terwijl, op de keper beschouwd, de opwarming van de aardse atmosfeer in de laatste 140 jaar rond de 0,2°C ligt conform de vrij toegangkelijke database van NASA’s Goddard Institute for Space Studies en de sinds enkele jaren afnemende zonneactiviteit een langere koude periode indiceert, terwijl Michael Yeadon – voormalig VP van Pfizer – gisteren weer luid en duidelijk stelde dat er absoluut géén sprake is geweest van een Corona pandemie en terwijl de Haagse ‘deep state’ op eigen houtje een niet bestaand CO² probleem creëert.

De schandalige klimaatwet is daar één uitwas van, maar is onderdeel van het instrumentarium dat op ‘the great reset’ mikt, ‘ der Untergang des Abendlandes’. Die linkse farizeeërs gaan keer op keer onderuit met hun globalistische, seculiere schijnreligie zonder een Jezus figuur, met desastreuze psychologische gevolgen voor hun ‘gelovigen’ bij de onvermijdelijke déconfiture ervan. Is het toeval dat christenen grosso modo veel aardiger mensen zijn dan de nurkse ‘gelovigen’ van de seculiere woke-religie, die bijna zonder uitzondering gefrustreerde braakmiddelen zijn? De eersten accepteren dat hun eeuwige hemelrijk niet om de hoek ligt terwijl de laatsten naarstig proberen om hun ‘hemel op aarde’ vandaag nog te vestigen.
Serieus ergens over nadenken, kortom gezond verstand, komt daar niet aan te pas, alleen ‘goede bedoelingen’. Een idioot als Karl Marx is feitelijk een vierdehands autoverkoper en zijn ongeduldige volgers blijven om zich heen maaien in de verwachting dat hij hen aan Utopia (of liever een Ferrari?) kan helpen.

Nefaste sycofanten van het globalisme als Mark Rutte en Sigrid Kaag danken hun bestaansrecht aan de belofte van ‘the great reset’ aan alle idioten, zolang de rest daar maar voor betaalt. Hun narcistische, grote satan Barack Obama had de lef om te beweren: “I am confident that we can create a kingdom right here on Earth.” Hij pretendeerde nog nèt niet zelf de grote verlosser te zijn, maar de grote satan van de 20E eeuw is hij zonder meer. Nadat in de afgelopen eeuw communistische wereldverbeteraars ruim honderd miljoen ‘andersdenkenden’ vermoord hebben storten zij ons nu in hun proxyoorlog en hun bewust gecreëerde economische recessie waarin armoede, honger en ziekte welig gaan tieren voor vele tientallen jaren. Het zal meerdere generatie’s vergen om te herstellen van deze socialistische pest die een reddende Jezus figuur ontbeert. In hun atheïstische verdwazing hebben zij altijd tegen Jezus aangeschopt, maar alles wat zij ons brengen is oorlog, armoede, honger, dood en verderf in de volstrekt lege huls van hun seculiere religie zonder Jezus die hen, wanneer het weer eens fout gaat, geen ‘safe space’ biedt .  

In goed Nederlands, zij kunnen nergens uithuilen als zij hun zin niet kunnen doordrijven, reden waarom zij zo panisch worden als hun seculiere religie onderuit wordt gehaald, want hun ‘geloof’ kan geen substituut zijn voor intellectuele, rationele argumenten in een redelijke discussie. Vandaar altijd hun comische beroep op ‘de wetenschap’, zoals Obama’s ‘science is settled’ en anders lopen zij stampvoetend de 2e Kamer uit. 

Lastig als politieke dwangneuroses identiek worden aan iemands lege religie die geen uitzicht biedt op een eeuwig leven maar slechts op onrealistische fata morgana’s…  Het moet allemaal nu, dus zij accepteren geen (natuur-)wetten, de (grond)wet bestaat om verkracht te worden met de klimaatwet en hun wereld moet per se ‘maakbaar’ zijn om ruimte te bieden aan hun hersenschimmen,variërend van non-binaire sexloze biggen tot imaginaire opwarming van het klimaat als stok om andersdenkenden te slaan en hun ‘great reset’ door te drammen!

Conservatieven zijn realistischer in hun politieke verwachtingspatronen, nederiger in hun acceptatie van mislukte politieke dagdromen en kunnen terugvallen op hun traditionele waarden als familie, kerk en werk. Dat is de reden waarom intolerante ‘progressieven’ daar zo naarstig tegenaan schoppen, want er is maar één religie en dat is de hunne, net zoals er maar één democratie is – maar er zijn grenzen aan ons geduld die nu eindelijk bereikt worden.  

1 jaar geleden
Antwoord aan  Ronald.Dunki

Leest u onze inspanningen, voorstellen voor een betere en eerlijker wereld al meer dan 30 jaar op http://www.sdnl.nl.