Eigen defensie

Nederland geeft weinig geld uit aan de eigen defensie. Volgens de ‘NAVO-norm’ zou dat 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) moeten zijn, maar we komen niet verder dan 0,7%.

Formeel geeft Nederland 1,17% van het BBP uit aan defensie, waar het Europees gemiddelde 1,5% is. Ter vergelijking: NAVO-partner USA gaf in 2021 3,5 van het BBP uit aan defensie, wat gelijk staat aan maar liefst 742 miljard euro. Wanneer we echter de uitgaven voor pensioenen, wachtgelden en andere niet direct aan de gevechtskracht ten goede komende gelden (zoals de btw die wordt afgedragen over militaire investeringen) niet meetellen, dan komt Nederland niet verder dan een schamele 0,7% van het BBP. In dollars gerekend besteedden de West-Europese NAVO-partners slechts 232 miljard aan hun defensie.

Lynx 120 tank. Afb: Rheinmetall Defence / wikipedia

Intussen steekt Nederland wel honderd miljoen euro in een speciaal fonds dat Oekraïne kan gebruiken om wapens direct bij de leverancier te kopen. Het fonds is een Brits initiatief waar ook Denemarken en Noorwegen aan deelnemen. Minister Ollongren van Defensie maakte de donatie gisteren bekend. “Het fonds heeft als doel militair materieel voor Oekraïne te financieren, door directe inkoop bij de industrie, zodat Oekraïne zo goed mogelijk is toegerust om zijn grondgebied te verdedigen tegen de voortdurende Russische agressie”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “De Oekraïense behoefte is leidend voor het fonds.”

Dit bedrag komt bovenop andere bijdragen aan de Oekraïense defensie, zoals leveringen van materieel uit de eigen wapendepots en een eerdere bijdrage van 120 miljoen euro voor gemodificeerde Tsjechische tanks. Het kan niet op kennelijk. Het is prima om oudere voorraden op te ruimen, maar liever niet voordat nieuw en vervangend materieel in aantocht is.

Inmiddels spelen er grote vraagstukken met betrekking tot veiligheid op elk niveau en dit raakt de samenleving steeds meer. De toenemende dreiging aan onze NAVO-oostgrens, maatschappelijke onrust die onze politie steeds zwaarder onder druk zet, zware criminaliteit die eveneens druk uitoefent op bijvoorbeeld douane, de problematiek rond vluchtelingenopvang en migratiestromen zijn voorbeelden van problemen die juist nu daadkrachtig beleid vereisen samen met de bijbehorende investeringen in de veiligheidssector.

De situatie in eigen land rechtvaardigt vooralsnog niet dat aanzienlijke bedragen worden uitgekeerd aan NAVO-huurlingenlegers, laat staan door onze Minister van Defensie; zij gaat over de Nederlandse defensie en niet over de Oekraïense. Als er miljoenen aan ontwikkelingshulp moet worden verstrekt, dan hebben wij daar andere potjes en ministeries voor.

Onze minister moet eerst maar eens met een gedegen plan komen om de eigen defensie op orde te brengen en hoeft zich op kosten van de belastingbetaler niet in de etalage te plaatsen met de titel ‘grootdeuger’. Daarvan hebben wij er al genoeg en als dan toch: dat kunnen wij zelf beter.


Een oproep van de redactie: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze lezers of reclame. Maar reclame maken betekent ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Bovendien: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid. Vandaar deze oproep aan onze lezers: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie en als het uitkomt een wat grotere. Er blijft nergens geld aan de strijkstok hangen en u maakt uw donatie rechtstreeks aan ons over: zie de bankgegevens onderaan deze pagina. Uw donaties worden gebruikt voor het hosten van onze website en abonnementen voor informatievergaring.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 jaar geleden

‘Grootdeugster Ollongren’ heeft noch de motivatie noch het intellectuele niveau om de vaderlandse strijdmacht naar een gezond niveau te tillen. Integendeel, zij is onderdeel van een ideologisch subversieve club die ons land wil opdoeken. ‘Grootdeugers’ Rutte & Kaag zijn daar de brutale exponenten van als radertjes in een globaal complot waarin de uitverkoop van de BV Nederland momenteel over meerdere sporen loopt, waarvan één de éénrichtingstraat is die via de ideologisch gecompromitteerde NAVO naar de Oekraïne leidt. Andere straten als een vermeende pandemie, klimaat en CO² kent u al.

George Soros was al enkele jaren geleden de meest invloedrijke man in de Oekraïne na Zelensky met een investeringsportefeuille die toen al naar een miljard Dollar kroop. Zijn strategische fout was dat hij, in zijn haat jegens Poetin, dacht de globalistische NATO-trein voor zijn karretje te kunnen spannen en dat was duidelijk een stap te ver. Nu doet Nederland braaf mee aan de instandhouding van die idéefixe en spekt daarmee trouw de krijgskas van het militair-industriele complex dat juichend de oorlog in de Oekraïne aanmoedigt terwijl de miljarden binnenstromen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, want de Nederlandse souvereiniteit wordt hiermee volledig ontmanteld omdat onze al zo krakkemikkige strijdkrachten nu volledig uitgehold worden door het globalistische meelopertje Ollongren.

Dat een Baudet signaleert dat Poetin daarmee onze grootste bondgenoot is in de strijd tegen het globalisme is realistisch en verre van een complottheorie zoals simpele zielen in de 2e Kamer dagelijks roepen. Wellicht is het in deze context goed om het begrip ‘complot’ eens nader te bekijken en dan is dit de stuitende, letterlijke bekentenis van wijlen David Rockefeller, de ‘pater intellectualis’ van het globalisme – de moeder van alle complotten : 

‘For more than a century ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents such as my encounter with Castro to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure–one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it’.
 
Zijn grootste medeplichtige in deze aanloop naar een mondiaal fascisme was de Canadese multimiljonair cum bajesklant Maurice Strong, oprichter van de manipulatieve bedriegersclub genaamd IPCC ( Klimaatbedrog en fascisme – 1 (sta-pal.nl )  Als u er destijds al bij was herinnert u zich hun subversieve propaganda instrument de Club van Rome, maar wellicht niet de Trilaterale Commissie van David Rockefeller, de 1001: A Nature Trust – gelinked aan het WWF; de conferentie over de ‘Earthday’ van de V.N. in Stockholm of MIT’s als  studie gecaamoufleerde Limits to Growth. De Trilaterale Commissie pakte de draad op van de zieke vrijmetselaar en halfbloed Coudenhoven Kalergy’s neo-Malthusiaanse beweging ‘volksvervuiling’ (kruisbestuiving van rassen).

De perverse fantasieën van de Club van Rome zijn – net als klimaat- en CO² leugens anno 2022 – gebaseerd op valse computersimulaties door ideologische gemotiveerde quasi-wetenschappers die allemaal uit de globalistische ruif meevreten op onze kosten. Al in 1974 beweerde hun Club van Rome: ‘De aarde heeft kanker en de kanker is de mens’ – om te vervolgen met: ‘de wereld wordt geconfronteerd met een ongekende reeks van in elkaar grijpende mondiale problemen, zoals overbevolking, voedseltekorten, uitputting van niet-hernieuwbare hulpbronnen, aantasting van het milieu en slecht bestuur.’ Wie de puinhoop ziet die de globalisten wereldwijd creëren zal dit laatste volmondig beamen.

Lange Rede, kurzer Sinn: dit was de aanloop naar de VN’s Agenda 21, Agenda 2030 en de 2020 Davos Great Reset. Hun letterlijk beleden credo luidt: ‘Is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?’ Dit is de dagelijkse marsorder van dat crapuul waarin landverraders als Rutte en zijn kabinet prominent figureren en waarmee meerdere Haagse ministeries ongestraft dagelijks collaboreren!
 
Maurice Strong was – met zijn V.N. pet op – instrumenteel in de totstandkoming van de ideologische leugenfabriek IPCC, terwijl hij ronduit toegaf dat de vermeende opwarming van de aarde slechts een verzonnen list was om verandering af te dwingen. Lees en huiver:
‘De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens zelf. Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons tegen te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke wel zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door veranderde houdingen en gedrag kunnen ze worden overwonnen. De echte vijand is dan de mensheid zelf.

Tijdens de klimaatorgie in Rio lanceerde  Strong het boerenbedrog van de “duurzame samenleving”, een volstrekt arbitraire doelstelling, te realiseren door CO² of andere zogenaamde broeikasgassen te elimineren zoals methaan. Dit komt ’s zomers in de ontdooiende Siberische taiga in dermate grote concentraties vrij uit de stijfbevroren grond dat die gebieden bijna niet begaanbaar zijn voor mens en dier. Wellicht goed om het Kartel daar eens naar toe te sturen voor een leerzaam schoolreisje en een frisse neus…

Rutte’s CO² bedrog komt in een schril daglicht te staan als wij Strong’s in Rome anno 2015 geproclameerde leugens teruglezen in de Agenda 2030, met 17 zogenaamde “duurzame” doelen. Wie wel eens in het Communistisch Manifest heeft gebladerd zal Strong’s hier geciteerde geraaskal herkennen in de hedendaagse subversie van de trieste Haagse copycat Mark Rutte :
Land, vanwege zijn unieke aard en cruciale rol in menselijke nederzettingen, kan niet worden gezien als een gewoon goed, gecontroleerd door individuen, onderworpen aan de druk en inefficiëntie van de markt’… En dan volgt de communistische uitsmijter : Particulier grondbezit is ook een belangrijk instrument voor accumulatie en concentratie van rijkdom en draagt ​​erhalve bij aan sociale onrechtvaardigheid… Sociale rechtvaardigheid, stadsvernieuwing en ontwikkeling, het voorzien in fatsoenlijke woningen en gezonde omstandigheden voor de mensen kunnen alleen worden bereikt als land wordt gebruikt in het belang van de samenleving als geheel.” 
 
Rechtstreekse ideologie uit de Sovjet Unie. Karl Marx in optima forma, maar ook letterlijk de Davos Great Reset. Niet verwonderlijk omdat Strong ook bestuurder van het WEF was en met die pet op instrumenteel in de totstandkoming van de collaboratie tussen globalistische multinationals en regeringen van landverraders zoals de onze. Adolf Schwab heeft zijn Marxistische lesjes geleerd van Strong, die uiteindelijk de nor indraaide als schuldige aan een groot corruptieschandaal waarbij de V.N. betrokken was.

Samen met psychopaten als Bill Gates hebben zij die draad opgepakt om met hun vermeende Corona pandemie de wereldbevolking te decimeren en te verloederen tot een collectie van halfbloedjes à la de over zijn eigen afkomst kennelijk dodelijk gefrustreerde Japans- Oostenrijkse halfbloed en vrijmetselaar Coudenhoven Kalergy. Schwab is slechts het uithangbord voor die perverse agenda die dankzij de Democratische oorlogshitsers in Washington en hun D66 copycats in Den Haag liefst een W.O.3 zouden riskeren om Utopia te raliseren. Dat volgens Karl Marx zijn imaginaire arbeidersparadijs uit de as van de kapitalistische maatschappij zou herrijzen hield er kennelijk geen rekening mee dat het klimaat in dat Utopia enkele duizenden graden boven nul zou zijn èn dat het voor duizenden jaren radioactief zou blijven, daar heeft Ollongren ook geen leger voor nodig.