Schrikbewind Iran

Sinds 1979 voeren islamitische geestelijken een ongekend schrikbewind in Iran. Vrouwen zijn verplicht zich compleet in doeken en lakens te hullen alsof zij in de vroege middeleeuwen leven. Wie weigert wordt gewoon vermoord, zoals onlangs de jonge Iraanse vrouw Mahsa Amini.

De dood van Amini deed wereldwijd veel stof opwaaien en dat is logisch; geen mens of overheid heeft het recht een ander op te dragen hoe zij zich hebben te kleden. Bij zijn geboorte heeft geen enkel mens uit zichzelf de neiging een ander te overheersen. Dat kan uitsluitend tot stand komen door gebrek aan basisbehoeften zoals eten en drinken (en dus het levensbelang om dat niet te delen) of door de sociaal-culturele inrichting van de maatschappij waarin hij/zij op een zeker moment geboren is; door invloed van gedragingen van anderen dus. Zoals ouders en andere familieleden of clans en stamverbanden. Het komt niet uit de mens zelf; niet uit het innerlijk. Ook het innerlijk van een Iraanse prediker van de islam wordt vrijwel zeker getroffen door een onaangenaam gevoel van schaamte en misprijzen bij de dood van Amini, maar kan dat niet laten blijken omdat hij zich (vrijwillig) heeft laten opsluiten in het duistere netwerk van de religie. Sterker: om te overleven kan de prediker maar beter openlijk zeggen dat de dood van Amini een keuze was van God en de rest overlaten aan zijn religieuze chefs.

In Nederland hebben zich inmiddels veel BN-ers (Bekende Nederlanders) over de dood van de Iraanse Mahsa Amini uitgelaten en hun oordeel is niet mals: “foei!” Geen enkele BN-er heeft zich tot nu toe laten ontvallen dat het onaanvaardbaar is dat religieuze figuren een heel land gijzelen met hun soms rare en oncontroleerbare verhalen uit een ver verleden, op een wijze die ‘Neurenberg-waardig’ is. Er is verontwaardiging over de uitkomst van zo’n religieuze overheersing, maar niet over de oorzaak zelf, namelijk de religie.

Ook in ons land worden dagelijks vrouwen gedwongen om zich op een bepaalde manier te kleden en vrijwel uitsluitend onder islamitische condities. De achtergrond van die kledingvoorschriften is in de oorspronkelijke (Mekkaanse) koran nergens te vinden. In de Mekkaanse verzen van de koran is daar niets over te lezen. Pas als de islamitische profeet Mohammed in 622 van Mekka naar Jathrib (nu Medina) wordt gedwongen, waar hij overigens stadhoofd wordt, komen er kledingvoorschriften bij. De verhalen uit Medina echter, zijn in hun geheel niet meer dan gevechtsverslagen waarin het strategische inzicht en tactische vernuft van Mohammed wordt opgehemeld. Er zijn enkele verzen uit de periode in Medina die dienst zouden kunnen doen als kledingvoorschrift, namelijk soera 24:30-31:

30. “Zeg (O Mohammed) tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is alwetend over wat zij bedrijven.
31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En laten zij een bedekking (‘khimar’) over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders etc… En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad hebben.”

En soera 33:59:

O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij iets van hun hun overkleed/omslagdoeken over zich heen laten hangen. Zodoende is het gemakkelijker hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen.”

In aanmerking genomen dat het hier meer krijgsverhandelingen betreft, zal het duidelijk zijn dat de vroegere islamieten de geüniformeerde sluiervrouw meer beschouwden als het vestigen van nadruk op de islamitische overheersing. Zoals de nazi’s een rode band met een hakenkruis droegen, zo dragen de islamitische vrouwen (gedwongen) lakens en doeken.

In Nederland kennen wij de vrijheid van godsdienst, maar met de vrijheid van doctrine staat het even wat anders. De vrijheid van nazisme bestaat in onze landen niet en er wordt nadrukkelijk op toegezien; tot in de Tweede Kamer aan toe. Het is merkwaardig dat BN-ers wel haarlokjes afknippen voor Mahsa Amini, maar nadrukkelijk een andere kant opkijken als het om de oorzaak gaat.

De islam is geen religie, maar een doorgeslagen en machtswellustige doctrine met religieuze alibi’s.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald.Dunki
1 jaar geleden

Zou het kunnen zijn dat er vanuit de westerse cultuur enige beschavende en kalmerende invloed op de Islam kan worden uitgeoefend? Zeker niet door de verachtelijke ‘progressieve’ dwazen die nu in Nederland dat menselijk leed in Iran slechts voor meerdere eigen glorie misbruiken op hun NOS-spreekbuis…

‘Linkse’ feministen en solidariteit met de slachtoffers in Iran? Gekke Henkie, dat past niet in hun hoogste doel van landverraad, dus de civilisering van de Islam zal ter plekke, van binnenuit moeten komen, reden waarom de bevolking in die landen zo analfabeet en ignorant mogelijk moet blijven! Ik ken Iran nog uit de jaren van de Sjah die een analfabete, ignorante bevolking in één generatie door drie eeuwen heen wilde schoppen.

Dat kon niet lukken, reden waarom de terugkeer van Khomeini naar zo’n vruchtbare grond voor zijn terreur zo’n onvergeeflijke stommiteit van Frankrijk is geweest. Niet dat de elite van de Sjah geen bende wrede, corrupte ellendelingen was, maar de honderdduizenden die vermoord zijn in de naam van de Islam behoorden slechts voor een klein deel tot die corrupte elite, de rest waren gewoon conservatieve andersdenkenden die niet in de politieke kraam van Khomeini en zijn moordenaarsbende pasten. Hun geld was van harte welkom (pecunia … etc.) en het was geen toeval dat de zoon van Khomeini binnen de kortste keren de grootste ‘private customer’ van Crédit Suisse was en dat de huidige leiders van Iran nu stuk voor stuk miljardairs zijn met hun globale zakelijke imperia. Dat moet zo blijven, dus ‘de knoet erover’!

Globalistische hulp aan de neo-nazi’s in de Ukraïne kan niet op, daarvoor moeten wij allemaal ‘een beetje armer worden dankzij Rutte’s 20% inflatie in 2022, straks een boel kou lijden en binnenkort met ook nog eens met voedseltekorten geconfronteerd worden opdat Rutte & Kaag hun landverraad in opdracht van Brussel kunnen vervolmaken. De slachtoffers in Iran hoeven niet eens op onze morele steun te rekenen, zij zijn slechts goed voor politieke consumptie in eigen land en zullen Rutte & Kaag c.s. ‘worst wezen’, net zoals u dat bent….

Zijn er perspectieven voor een meer humane versie van de puur fascistische islam, niet alleen in Iran maar ook in Nederland? De geschiedenis herhaalt zich, zoals bekend: nadat de christenen in het oude Rome (aanvankelijk) vervolgd en afgeslacht werden, kwam de ommekeer toen het daar tot staatsgodsdienst verheven werd. Niet dat het daar beter van werd, want protestanten werden eeuwen later door de (Spaanse) Inquisitie genadeloos opgejaagd en vermoord in naam van het intolerante christendom, dat eigenlijk pas vrij recent in rustiger vaarwater is terechtgekomen.

Notabene, na jarenlange coexistentie met de Islam ligt het christendom nu niet alleen onder vuur van de Islam, maar ook van de Chinese moordenaar Xi en de globalistische communisten in de westerse wereld, waarbij onze linkse kerk nog steeds niet veel beter is geworden. Kortom, deze kliek van ‘progressieve’ landverraders binnen en buiten het Haagse Kartel heeft de moordenaars in Iran juist hard nodig om met hun hulp de eigen samenleving naar de donder te helpen,

1 jaar geleden

Wie het boek gelezen heeft van wijlen Prof dr. Hans Jansen, “” Islam voor varkens, apen en andere beesten“”” , begrijpt onmiddellijk de laatste zin van dit artikel, van de heer Nijhof.
En dan te bedenken dat de aanhef van dit artikel “” Schrikbewind Iran” nog een nette vorm is. Het zijn in Iran gewoon moordenaars van het ergste soort.
En…… niet te vergeten de aanhangers, de uitvoerders, van het regime zijn gewoon analfabeten met een uniform aan dewelke macht hebben gekregen en hun dierlijke instincten gewoon de loop laten.
Het psychisch zieke is : “”Ook het innerlijk van een Iraanse prediker van de islam wordt vrijwel zeker getroffen door een onaangenaam gevoel van schaamte en misprijzen bij de dood van Amini, maar kan dat niet laten blijken omdat hij zich (vrijwillig) heeft laten opsluiten in het duistere netwerk van de religie. Sterker: om te overleven kan de prediker maar beter openlijk zeggen dat de dood van Amini een keuze was van God en de rest overlaten aan zijn religieuze chefs. is: “” ( aldus de heer Nijhof )

Het Islamitisch geloof is zo ongelooflijk ziek van karakter dat er eigenlijk geen definitie mogelijk is. Ik vind het Islamitische geloof geen geloof………. maar een ideologie met duidelijke politieke motieven en geografische expansiedrift.

En dan wil de LINKSE KERK IN NEDERLAND nog meer immigranten naar Nederland laten komen dewelke dus dan ook hun cultuur mee nemen. En, het cultuur- relativisme is levensgevaarlijk. De aanslagen in Parijs, Madrid en België zijn kennelijk niet voldoende om de linkse kerk wakker te krijgen.

En……. wat is een profeet?? Een halve gare met veel fantasie? Of een hersenschim waaraan men een goddelijke kracht aan ontleend?

IK heb twee boeken over de Islam………. ik heb deze boeken goed gelezen……. en ik kom tot de conclusie………. dat de schrijver(s) psychiatrische hulp nodig hadden. Het is één en al kletskoek vol onverdraagzaamheid.

En hypocrisie in overvloed……….”””Het is merkwaardig dat BN-ers wel haarlokjes afknippen voor Mahsa Amini, maar nadrukkelijk een andere kant opkijken als het om de oorzaak gaat.””” En zo is het.

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, weer legt u de vinger op de zere plek. En de machthebbers en hotemetoten kijken verveeld naar de Stikstof en CO2 opgeblazen problematiek. Oplossingen worden nooit gerealiseerd, want dan zou het dik betaalde baantje uit de Staatsruif wel eens overbodig kunnen worden, m.v.g. Paul Quekel

Citaat uit mijn column Milieu van http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm.

“Column door Paul Quekel senior:
Geschreven inzake de milieuconferentie in Johannesburg augustus 2002
Deze conferentie werd gehouden ter nagedachtenis van de Earth Summit in Rio de Janeiro (1992). Rio ’92 was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling van het internationale milieudebat. Daar is onder andere het klimaatverdrag van Kyoto tegen het broeikaseffect geboren en ook het biodiversiteitsverdrag ter bescherming van de natuurlijke rijkdom op aarde.

Laten we ophouden geld te zien als het enige machtige middel. Laten we aan onze kinderen een goede wereld nalaten, maar laten navolgende generaties in ieder geval over ons kunnen zeggen als de wereld toch ten ondergaat aan de ophitting van de aarde.

Onze voorouders van de 21e eeuw hebben in ieder geval keuzes gemaakt om ons nu 100 200 300 jaar later een beter en goed bestaan te garanderen. Wij kunnen onze voorouders daar dankbaar voor zijn. Dit zal echte geschiedenis worden. Niet de oorlogen, de aids epidemieën, de honger en het ongecontroleerde groeien van de Wereld Bevolking.

Laten godsdienstige leiders tot hun Goden bidden en laten deze Goden hun wil opleggen aan deze leiders om met het gevoel voor gewoon leven ontdaan van elke franje datgene te doen wat in ieders mens ziel gegrift is. Goed voor je naaste en je medemens.

Niet er over preken, praten en ruzie maken, oorlogen voeren, maar de koe bij de horens pakken en gewoon gaan doen. Aan het werk. Verleg als politiek verantwoordelijke man of vrouw je horizon en stijg boven jezelf uit. Stel je eisen in het parlement. Heb je als bestuurder de macht om maar een duizendste procent te veranderen, dan moet je dat doen, je zult er anders later op afgerekend worden. In ieder geval de kinderen van je kinderen, van hun kinderen. Van al kinderen van volgende generaties.

Laten we met echte oplossingen bezig zijn voordat de wereld ten onder gaat aan moord en doodslag gelegitimeerd door de utopie wij zijn goed en de anderen zijn het kwaad. Als we willen zijn we allemaal goed! Iedereen wordt namelijk op dezelfde manier geboren.

Het is de omgeving en de beïnvloeding van de betreffende cultuur, opgehitst door leiders, die zijn vastgeroest in de denkpatronen van vele eeuwen. In tijden die onvergelijkbaar zijn met de tegenwoordige tijd.

Wetten die in de woestijn golden, in de binnenlanden van Brazilië, in de oerwouden van Afrika, op de rijstakkers van China, in het Wilde Westen, in de ijzige kou van het noorden en van Siberië, op de eilanden in de Oceanen, de donkere Middeleeuwen in Europa en nog honderden andere barbaarse, geciviliseerde, gecontroleerde en ongecontroleerde wetten”. Einde citaat.

En leest u ook mijn andere columns op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm

CITAAT UIT EIGEN WERK:
“Wet- en regelgeving zijn een perpetuum mobile die een samenleving gijzelt, vaak monddood maakt en beperkt in haar ontwikkeling, door ondemocratische krachten die geen belang hebben bij een zelfdenkende bevolking. Geef ze brood en spelen, zie de Nederlandse TV.

Als de verantwoordelijke politici en ambtenaren niet de moed hebben om echte veranderingen te bewerk stellen, dan zal de woordelijke revolutie van Pim Fortuyn wel eens een echte revolutie in Europa kunnen gaan worden (www.sdnl.nl/pimpernel.htm).

Zeker als hoe langer hoe meer gewone burgers in financiële problemen komen en daardoor net als de opstellers van deze brief in een vlaag van verstandsverbijstering de wet overtreden. Ook deze verdrietige berichten staan dagelijks in de kranten”.