Zwaktebod

Voldemort – de bijnaam van de Minister van VWS – bevestigde onlangs dat het overheidsbeleid op alle gebieden wordt opgehangen aan het klimaat in het algemeen en de CO2- en stikstofoxide-uitstoot in het bijzonder. De Kaagmens persoon maakt sinds haar aantreden als minister herhaaldelijk duidelijk dat klimaat zonder concurrentie met stip op 1 staat en het overheidsbeleid op alle gebieden daaraan opgehangen moet worden.

Daarom presteerde deze bewindsman het te stellen dat de CO2-uitstoot in de zorg omlaag moet. Aan de Kamer schreef: “De zorg is verantwoordelijk voor zo’n zeven tot acht procent van de CO2-uitstoot in ons land. Dat moet én kan echt anders,”. Zes tot zeven procent van de CO2 uitstoot? En gij geleuft dat?

Turend op de taartschets probeerde ik te ontdekken waar ik de zorgsector in al zijn gedaanten kan vinden, maar wordt door het beeld teleurgesteld. Waar haalt die minister dan zijn 7 tot 8% vandaan? Een uitstoot die net zo hoog is als de uitstoot van het zakelijke verkeer en bijna net zo hoog als de Nederlandse veehouderij? Ik geloof er niets van en vermoed dat deze Minister die zijn oren naar het Kaagmens laat hangen, de opdracht heeft gekregen om een klimaatonderbouwing te gebruiken voor de geplande bezuinigingen op wijkverpleging en artsen hulp.

Geen kenner zijnde, ben ik gaan uitzoeken waar deze minister zich als vakman op zou moeten concentreren en wikipedia is een goede ondersteuning. Daar staat te lezen:

Gezondheidszorg  is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de bewoners van Nederland. Onder gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te genezen, en het lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren”. Waar staat in die omschrijving dat gezondheidszorg gebonden is aan een CO2 en/of stikstofoxide emissie plafond?

In de Grondwet staat dat de overheid verplicht is de goede gezondheidszorg van de bevolking te bevorderen door middel van regelgeving, middels Gezondheidswet, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wlz), Wet marktordening gezondheidszorg en Wet Publieke Gezondheid. Taken die eerder centraal waren geregeld zijn overgeheveld naar de gemeenten, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de betreffende Minister. De Minister moet zich toespitsen op de invulling van de diverse taken die uit al die wetten en maatregelen van bestuur voortkomen.

De groene arts

Hij moet ervoor zorgen dat die taken blijven voldoen aan de gestelde normen. De zich als een vakminister beschouwende bewindsman gebruikt daarentegen oneigenlijke en onjuiste argumenten om de opgedragen bezuinigingen in zijn vakgebied spits te krijgen. De realiteit is echter dat steeds meer spoedeisende hulpposten sluiten, er grote tekorten zijn onder de ambulanceverpleegkundigen en daardoor de 15/45 minuten normi steeds moeilijker te halen zijn.

Terecht stelt Agema: “de zorg staat op klappen. Gierende personeelstekorten. Gierende tekorten aan materialen. Inhaalzorg niet ingelopen. Zware operatie-patiënten na anderhalve dag naar huis gestuurd. Maar ga je als voormalig arts vooral bezighouden met het klimaat.” Hij kan zich beter de ervaringen van en adviezen uit de UK, Canada en laatstelijk Florida ter harte nemen, voordat hij de vierde en tweede booster prik adviseert aan de 60-plus leeftijdsbandbreedte.

Uit een analyse van het Ministerie van Volksgezondheid en Surgeon General van Florida blijkt dat de hart-gerelateerde sterfte bij mannen van 18 tot 39 jaar binnen 28 dagen na mRNA-vaccinatie met 84 % toeneemt. Dat heeft niets met klimaat, maar alles met vaccin onveiligheid te maken. Laat hij maar eerst onderzoeken wat de reden is van de groeiende oversterfte onder 65-plussers voordat de door hem geadviseerde prikcampagne ook in Nederland een slagveld veroorzaakt. Daar liggen zijn verantwoordelijkheden en niet primair bij het klimaat. Daar zijn andere incompetente bewindslieden voor ingehuurd.

Deze minister is net als zijn voorganger niet vies van een of meerdere leugens om zijn bezuinigingsopdracht recht te praten en daarbij te voldoen aan de klimaatopdracht van zijn partijleider.

Angsthaas.


i Binnen 15 minuten moet een ambulance op de plaats zijn waar hulp verleend moet worden en binnen 45 minuten moet een ziekenhuis bereikt zijn.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
1 jaar geleden

Was het maar een angsthaas, dan was het nog iets.
Sommige mensen zijn verlamd van angst, weinig tegen te doen.
Maar deze figuren van het meest incompetente kabinet ooit zin niet angstig maar intens slecht, gemeen, vals en grote bedriegers.