Piekbelaster

Door de nationale verkenner en probleemoplosser kon ik mijn persoonlijke vocabulaire aanvullen met de term piekbelaster. Helaas had de grise eminence vergeten een uitleg er bij te geven en dus greep de verwarring in Den Haag en omstreken om zich heen.

Wat bedoelde hij en duidde hij met die term alleen op agrariërs? Dat maakte hij min of meer duidelijk met de kanttekening dat 500 tot 600 agrariërs op korte termijn uitgekocht moeten worden om het stikstofoxide (NOx) en ammoniak (NH3) probleem terug te kunnen dringen.

Tata Steel IJmuiden. Afb: Joost J. Bakker / Flickr

Of bedoelde hij ook dat die term ook van toepassing was op de grootste vervuilers die Nederland eigen is: de top 25 die alle deel uitmaken van de industriële sector? Het ligt voor de hand om de grootste vervuiler als piekbelaster te typeren, want die is verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot. Opmerkelijk is echter dat die door de Overheid voor slechts 4% van de totale energiekosten wordt aangeslagen en meer dan 70% door de kleine gebruiker en MKB gedragen moet worden. Dat is een ander verhaal.

Uit de teksten van het verslag wordt min of meer duidelijk dat de grootste CO2 uitstoter niet en de stikstofoxide en ammoniak uitstoter wel als een piekbelaster geïdentificeerd wordt. Uit relevante CBS-data blijkt dat sinds 1990 vooral het weg – (32,5%) en scheepvaartverkeer (55,2%) verantwoordelijk zijn voor 88% van de stikstofoxiden emissie en de agrariër voor 88% van de ammoniakemissie en depositie. Die CBS-gegevens onderstrepen ook dat die emissies incl. fijnstof (PM10) sinds 1990 met grofweg 65% zijn afgenomen. Het gaat volgens het CBS uitstekend met het beperken van die stikstofemissies. Toch?

Als de agrarische sector op CO2- en stikstofoxide-gebied niet de grootste vervuiler is, maar die twijfelachtige eer de industriële sector (CO2)en weg -en scheepvaartverkeer (NOx) toekomt, waarom worden agrariërs dan de duimschroeven aangedraaid en worden ze als piekbelaster geïdentificeerd? Die relatie kan ik niet leggen en alleen in het kromme politieke denken lijkt die verbinding te bestaan.

Bouwen

De ware reden is dat de vrijgekomen ruimte nodig is voor het bouwen van woningen. De verantwoordelijke minister heeft uitgesproken dat Nederland 900.000 woningen moet bouwen en daarvoor is grond, veel grond nodig. Of dat uit materiaal, personeel en financieel opzicht wel mogelijk is, lijkt voor die verantwoordelijke minister een zorg te zijn voor een van zijn opvolgers. Daarom moeten die agrariërs verdwijnen en moet groen veranderd worden in beton. Vindt de groenste regering uit de politieke geschiedenis.

Dat door het urban heat island effect de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde boven Nederland een opwaartse stimulans krijgt, is plotseling bijzaak. Daaruit moet worden geconcludeerd, dat opwarming van de aarde, CO2 en NOx uitstoot helemaal niet redenen zijn om de pijlen op agrariërs te richten. In tegendeel, het is een boosaardige actie of anders gesteld een criminele daad van de regering om een voor de samenleving waardevolle sector naar de afgrond te duwen. Het straffen van de samenleving schetst het duivelse karakter van deze bewindslieden.

De discussie over wel of niet piekbelaster wordt nog onduidelijker, omdat het verantwoordelijke ministerie onlangs ontkende dat er een lijst met piekbelasters op het ministerie ligt. Uit de woorden van de verantwoordelijke minister kan worden vastgesteld dat die lijst in ieder geval niet op haar bureau, maar waarschijnlijk in een diepe bureau lade van een van haar topambtenaren zal liggen. Moet je een minister geloven die een onwerkelijk en leugenachtig stikstofplaatje aan de buitenwereld heeft getoond en later benadrukte dat het een vergissing was. Een geval van “jammer, maar helaas”. Natuurlijk niet, die lijst bestaat; daarvoor is het aantal veel te scherp. De bekende Calimero storingsreactie. Zo’n lijst zal de woede bij de agrariërs doen oplaaien en de grise eminence had nu net de gemoederen tot bedaren gebracht.

Tot verbazing van denkend Nederland kwam die grise eminance met een Ruttetje: “hij had zich vergist”. Vergist? Hij moest toch onderzoeken hoe de stikstofoxide uistoot op korte termijn kan worden beperkt en dat kon in zijn ogen en in die van de regering door agrariërs vrijwillig of gedwongen van hun boerderij te verdrijven? En als je dat doet kijk je toch naar de “grootste vervuilers”? Kijk je vooral naar uitstoters bij Natura 2000 gebieden? Hoe komt hij dan op het aantal 500 tot 600? Eventjes tijdens de presentatie van zijn verslag uit de duim gezogen? Wat een knoeiboel. Het lijkt wel of het geheugen van de man aan een revisie toe is.

Als hij zich vergist, zijn er nog meer vaststellingen waarin hij zich heeft vergist en als dat het geval is wat heeft hij al die maanden dan gedaan? Is het hele verslag een vergissing? Een hoop papier om de boeren tot bedaren te dwingen en naar een gesprek op het Catshuis met de meest onbetrouwbare persoon in Nederland te duwen? De grootste vervuilers op CO2 en NOx gebied zijn geen piekbelasters en de bezitters van grond bij Natura2000 gebieden wel? Hoe ongeloofwaardig maak je jezelf dan door dit te beweren. De grise eminence is voor mij definitief van zijn voetstuk gevallen, heeft het beeld opgeroepen in het Torentje te hebben gebogen om de zweep van Rutte te voelen. Hij heeft bevestigd een lakei te zijn van het politieke kartel. Is die Van der Plas nog steeds een beetje verliefd op de grise eminence nu duidelijk is dat hij met zijn vertaalde regeringsbeleid, geprobeerd heeft de samenleving bij de beer te nemen?

Voor het in kaart brengen en oplossen van substantiële problemen met een langdurig effect op welvaart en welzijn, heb je aan deze man niets. Nada. Afmars naar de vergetelheid. En snel.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
corfo
1 jaar geleden

Laat me raden :
een piekbelaster is iemand die op een kerstboompiek gaat zitten.