Buitensporige media-aandacht

Volgens voormalig PvdA-lijsttrekker en minister Ad Melkert zou Fortuyn zijn groot gemaakt door ‘buitensporige media-aandacht’. In een interview op het ‘Geschiedenis festival’ van het Historisch Nieuwsblad afgelopen weekend, zegt Melkert dat hij Fortuyn ziet als een voorloper van oud-president van de VS Donald Trump. “Ze bespelen de onderbuik’’, volgens Melkert.

Twintig jaar na dato zijn de druiven voor de verbitterde Melkert kennelijk nog steeds heel zuur. De Goudase kapperszoon was aanvankelijk (bestuurs)lid van de progressief-christelijke Politieke Partij Radikalen en bekeerde zich later tot de PvdA waarvan hij in 2002 lijsttrekker was. In die positie liet Fortuyn hem alle hoeken van de debatkamer zien op grond van controleerbare feiten. Melkert had totaal geen verweer tegen de stellingen van Fortuyn, onder andere dat ‘Paars’ – en dus ook Melkert – verantwoordelijk was voor de enorme puinhoop die Nederland was geworden. Fortuyn was gepromoveerd in de sociale wetenschappen en op dat terrein ook veel beter thuis dan zijn politieke opponenten indertijd. Zo hekelde Fortuyn de politieke modegevoeligheid van o.a. de PvdA, waarin geen plaats meer leek voor de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Ad Melkert. Afb: Wikimedia

Pim Fortuyn was een flamboyante persoonlijkheid die vooral opviel door zijn pittige uitspraken en een vrij onconventionele en scherpe manier van debatteren. Hij benoemde de problemen gewoon bij naam en dat was vaak tegen het zere been van politici zoals Melkert. De weinig omfloerste aanpak van Fortuyn werd met name de VVD en PvdA noodlottig; de PvdA verloor 22 zetels en de VVD 14. Fortuyn was enkele dagen voor de verkiezingen door de extreemlinkse Van der Graaf vermoord maar zijn partij LPF zou bij leven met gemak de grootste partij zijn geworden. De afgang van de PvdA betekende meteen het einde van de politieke carrière van Melkert, die echter dankzij het door Fortuyn blootgelegde ‘ons-kent-ons’ gezelschap aan prachtige banen werd geholpen.

Het is werkelijk ongelooflijk dat mensen als Melkert van die geschiedenis kennelijk niets hebben geleerd en stoïcijns doorgaan met bijdragen aan de afbraak van ons land en ijskoud dansen op het graf van de vermoorde Fortuyn.

Als je er eens rustig over nadenkt is het eigenlijk buitensporige media-aandacht. En dan nog voor zo’n type als Melkert…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

12 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,

De Overheid kijkt mee op LinkedIn, post is al bijna 7000 keer bekeken,

http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6987767437903470592/
en Statistieken over bijdrage: http://www.linkedin.com/analytics/post-summary/urn:li:activity:6987767437903470592/.

Hoezo vrijheid van meningsuiting?
M.v.g. Paul Quekel

Ministerie van Defensie 91 Rabobank 15 Politie Nederland 15 UWV 10 Gemeente Hoorn 9

Laatst bewerkt op 7 maanden geleden door Paul Quekel
7 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Geachte heer Nijhof, de laatste stand van de Overheid belangstelling:

  • Ministerie van Defensie 115
  • Politie Nederland 21
  • Rabobank 18
  • Shell 14
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid 14

Hebben deze dames en heren van het kostbanen circus, http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 niet iets beters te doen?

Koddebeier
7 maanden geleden

Ik had ooit de hoop dat deze linkse rat in de vergetelheid zou verdwijnen !

corfo
7 maanden geleden

Élke aandacht, besteed aan dit buitengewoon smerig en min mannetje, Melkert, is teveel. Deze vieze man verdient geen aandacht.

7 maanden geleden

De demonisering van Pim Fortuyn

CITAAT van een Trouw artikel door Paul Frentrop 11 mei 2002, 00:00 http://www.trouw.nl/nieuws/de-demonisering-van-pim-fortuyn~bca42c5c/?referrer=https://nl.wikipedia.org/

“Maar wij kennen geen echte vrijheid van meningsuiting. Fortuyn mocht dat niet zeggen. Voor Thom de Graaf was het aanleiding Anne Frank te adviseren haar achterkamertje alvast voor onderduik gereed te maken.

Rosenmöller, Dijkstal en Melkert haastten zich om Fortuyn af te schilderen als een pleitbezorger van het nazisme vanwege diens zogenaamde voorstel tot afschaffing van artikel 1 van de Grondwet.

D66-kamerlid Boris Dittrich, kenner van het recht, noemde Fortuyns bewering ‘levensgevaarlijk’. Levensgevaarlijk voor wie Boris? Dit Kamerlid zei vervolgens dat afschaffing van artikel 1 van de grondwet ertoe zou leiden dat de politie gericht mensen kan oppakken: ,,In Fortuyns visie islamieten. Maar een andere machthebber kiest misschien joden of homo’s”.

Zoals Khomeini de religieus gedreven emoties in het Midden-Oosten aanzwengelde door de Verenigde Staten tot de Grote Satan te bestempelen, zo hebben in Nederland de door inteelt geïmbeciliseerde politiek en media Pim Fortuyn gedemoniseerd. En zeg niet dat dit niet werd onderkend. Fortuyn zelf heeft Wim Kok opgeroepen een eind te maken aan die demonisering.

Dezelfde Wim Kok die, net als na de tereuraanslag op 11 september, op 6 mei geschokt was en het volk opriep om toch vooral z’n kalmte te bewaren. Maar die Fortuyn eerder omschreef als ‘iemand die groepen tegen elkaar opzet’.

Een uitspraak die Fortuyn postuum weerlegde getuige de dwarsdoorsnee van de samenleving, rijk, arm, jong, oud, autochtoon, allochtoon, die na de moord zijn medeleven kwam betuigen.

Alle mensen die gezegd hebben dat Pim Fortuyn gevaarlijk was, die moeten zich schamen”.

Maurits Campert
7 maanden geleden

Beste heer M., alles is beter dan het van dichtbij laten afvuren van kogels op iemands hoofd…Denkt u daar nog maar eens even over na.

Ronald.Dunki
7 maanden geleden

Melkert zou moeten begrijpen dat het hoogst aannemelijk is dat mèt Donald Trump’s heldere buitenlandpolitiek er juist géén oorlog in de Oekraïne zou zijn en ook geen kunstmatige energieschaarste van de hand der globalisten.

En is het niet even plausibel dat wij mèt Pim Fortuyn nooit opgescheept waren met 12 crises in 10 rampjaren van Rutte en de door hem, willens en wetens, veroorzaakte materiële en geestelijke achteruitgang van de kwaliteit van ons bestaan?

Het Kartel speelt nog steeds in op de door Melkert destijds gestimuleerde ‘onderbuikgevoelens’ bij de moordenaar van Fortuyn, maar die richten zich nu zelfs op meerdere ‘andersdenkende’ politici tegelijk zonder dat het O.M. één vinger uitsteekt. Alleen maar als er een 80 jarige dame boos aan de bel trekt bij één der trouwe Kartel politici.

Moeten wij nu maar lijdzaam toelaten dat een laffe – twintig jaar geleden al wegens medeplichtigheid aan resp. aanzet tot moord aangeklaagde, maar uiteraard vrijgesproken – minkukel als Melkert er nu nog een schepje op komt doen? Rutte en de Kartelkliek zullen hem erkentelijk zijn, soort zoekt soort…

Maurits Campert
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ronald.Dunki

Zeer juiste conclusie Ronald!

Ronald.Dunki
7 maanden geleden
Antwoord aan  Maurits Campert

Heer Campert,

Veel StaPal lezers, weten héél goed dat de USA onder Trump een netto exporteur waren van aardolie, terwijl de globalisten rond Biden het land niet alleen importeur hebben gemaakt, maar daarmee ook de explosie van de mondiale olieprijs op hun geweten hebben en daarmee een mondiale recessie. Dat Mark Rutte daaraan nog zijn steentje bijdraagt is evident, hij is nu eenmaal de WEF ‘posterboy’ .

Door hun jarenlange provocaties aan het adres van Rusland – dat keer op keer met Gorbatschov, Yeltsin en zelfs Poetin expliciet avances maakte naar NATO lidmaatschap om alleen maar bot afgewezen te worden omdat de globalisten zij nu eenmaal een vijand nodig hebben voor hun oorlogshitserij – heeft dit criminele militair-industriële complex bewust aangestuurd op de huidige proxy oorlog in de Oekraïne. Die wordt uiteraard van enthousiast gesteund door de quasi-heldhaftige mietjes van D66 die zich ‘Afghanistan-veteraan’ durven te noemen. Een ware gotspe!

Maar wat is lucratiever dan de financiering van een oorlog? Vraag het de Rothschilds die in drie eeuwen met deze tak van sport niet alleen blindrijk werden maar zo’n beetje alle oorlogszuchtige Europese koningshuizen in de houdgreep kregen en nooit meer loslaten…
Kijk naar een WEF- clown als de huidige koning van Engeland of het miesche duo Willem Alexander en Maxima uit Nederland die de V.N. 2030 agenda van de oorlogshitsers handen en voeten geven in flagrante strijd met de Nl. Grondwet terwijl de yoyo in het torentje hun criminele gedrag gelukzalig adoreert.

Allemaal kleine mensjes in de geest van Melkert, maar er zijn er zoveel van. Wie de kogels uiteindelijk echter opvangen zijn anti-salonsocialisten als Fortuyn en, onverhoopt, een Wilders, Baudet of een van Haga. De laffe globalisten die daarop aansturen verschuilen zich, net als Melkert, in hun veilge collectief maar dat is levensbedreigend voor zowel het vrije woord als de politici die daar voor staan. Alles uiteraard ‘in naam van de democratie’ die in hun geborneerde denkraampjes identiek is aan hun geestesziekte.

7 maanden geleden
Antwoord aan  Ronald.Dunki

Wat U aanhaalt, inzake Melkert, moet ik helaas alweer melden dat Melkert één van de meest mentaal zieke figuur is. Op grond waarvan ik dat durf te schrijven , is het feit dat hij geen “WAARHEID” kan verdragen en slechts in zijn eigen geborneerd wereldje rondloopt.

U weet zeker ook nog dat Drs Marcel van Dam, ex minister van Volkshuisvesting, de heer Fortuyn in het programma ” van de VARA ,” Het Binnenhof”, uitmaakte voor een ” minderwaardig mens te zijn”.
Beide heren zijn lid van de P.v.d.A, en derhalve exact dezelfde ” affect stoornis hebben” zoals Pof dr. Leyle Rossiters in zijn boek omschrijft, ” The Liberal Mind”, omdat dergelijke figuren markante en vooral irreële uitspraken doen die buiten de ratio liggen. Nu, en de “”intelligente” Ir Diederik Samsom, zei bij zijn aantreden als Partijleider, dat “we” ons verantwoordelijk voelen met ALLE armen in de wereld. Zelfs de ONMOGELIJKHEID van zoiets kwam kennelijk niet bij hem op.
Nu……. 2022, in Den Haag, bij de Gemeenteraad het woord “omvolking” , (inzake immigratie ) niet door een fractie-voorzitter van de FvD mag worden uitgesproken en de PARTIJ VAN DE DIEREN het daarmee eens, is de spreker het woord ontnomen door de voorzitter van de raad ( D-66.) .

Zolang er geen selectie komt en er ook geen ” eisen aan het intellect van aankomende politici , worden gesteld zal het een absolute rommeltje blijven en, zoals Wijlen Prof dr.Bob Smalhout eens schreef, in zijn column in de Telegraaf, ( 14 april 2008 ) dat er “”twee en een half miljoen” mensen in Nederland een psychische storing hebben.

Ik val zeker af en toe in herhaling…………. maar we zullen met het fenomeen, domheid en incomprehensie ( gebrek aan bevattingsvermogen ) rekening moeten houden. Dat Nederland ONVERBIDDELIJK naar de verdommenis zal gaan, ………past niet in het denkwereldje van de linkse elite. Dat, volgens de heer Bosma, PVV, de NPO een broeinest van linkse betweters is, is het cirkeltje weer rond. Voor de redelijk denkende mens is geen plaats meer.

Immers” Zoals de heer Dunki schrijft:”Moeten wij nu maar lijdzaam toelaten dat een laffe – twintig jaar geleden al wegens medeplichtigheid aan resp. aanzet tot moord aangeklaagde, maar uiteraard vrijgesproken – minkukel als Melkert er nu nog een schepje op komt doen? Rutte en de Kartelkliek zullen hem erkentelijk zijn, soort zoekt soort… !!

Tja,……….. het lijdzaam toelaten wordt zelfs afgedwongen door de psychopaat, Mark Rutte.,

7 maanden geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Geachte heer Girbes,
Nog een voorbeeld van ook links lullen en rechts vullen: http://www.bekendeburen.nl/oud-pvda-topman-marcel-van-dam-verruilt-riant-landhuis-voor-eeuwenoud-kasteel hoe we vele jaren en nog steeds belazerd, bedonderd en opgelicht worden.

Door deze ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële machthebbers, welke slechts eigen belang (lees inkomen) hebben en dat hoog laten prevaleren, boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.

7 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, hierbij mijn reactie aan de heer Hans Smolders, m.v.g. Paul Quekel

Dag geachte heer Smolders,
Ter info. Zou Melkert zijn haat nu weer uiten omdat hij het heldere licht van en aandacht voor de heer Pim Fortuyn niet kan verdragen? Nog steeds gaan al mijn haren overeind staan als ik Melkert zie en hoor praten. Leest u mijn brieven op http://www.sdnl.nl/quekel11.htm en het Artikel uit het NRC van Jutta Chorus van 24 nov. 2001 op http://www.sdnl.nl/quekel19.htm.

Nog steeds vragen wij ons af waarom in de film over Pim Fortuyn, u nagenoeg niet werd genoemd, dan alleen de ook demoniserende opmerking over de verdiensten als Tweede Kamerlid.

Wat een vreselijk slechte risée, verliezer en gemeen mens is A. Melkert. https://nos.nl/artikel/2448452-ad-melkert-blikt-na-20-jaar-terug-fortuyn-was-voorloper-van-trump Het is te bizar voor woorden dat de Staatsomroep deze man nog een podium geeft.

Lees over de demoniserende opmerkingen door personen die nu dik betaalde fancy baantjes hebben, (vooral betaalt uit de Staatsruif), welke mede hebben geleid tot de moord op Pim Fortuyn: http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm even door scrollen. Teksten werden indertijd voor u vertaald.

Melkert hoeft geen zelf medelijden te hebben, na zijn zakken gevuld te hebben bij de VN, naar verluidt 1 miljoen dollar per jaar. Een echte sociaal democraat, links lullen en rechts vullen. En daarna ook in Nederland weer dik betaalde baantjes.

CITAAT Melkert met zijn echte effectbejag, zijn fancy dik betaalde baantjes:

VN-gezant voor Irak Melkert als VN-vertegenwoordiger in gesprek met Joe Biden In juli 2009 werd Melkert Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon en hoofd van UNAMI, de VN-missie in Irak. Daarmee volgde hij Staffan de Mistura op, die deze functie sinds september 2007 had bekleed. Op 1 oktober 2011 werd Melkert opgevolgd door de Duitser Martin Kobler, voorheen VN-gezant voor Afghanistan.

Kandidatuur ILO In december 2011 werd Melkert door het kabinet-Rutte I voorgedragen als kandidaat voor de post van directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), als opvolger van de Chileen Juan Somavía. Op 12 maart 2012 maakte de ILO bekend dat Melkert een van de 9 kandidaten is voor de post, die echter op 28 mei is toegewezen aan de Brit Guy Ryder.

PvdA-commissie Op 27 november 2012 maakte Hans Spekman bekend dat Melkert voorzitter is van een commissie die moet onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in de Nederlandse economie om de crisis te boven te komen. Het is de eerste binnenlandse klus van Melkert sinds zijn vertrek uit de Nederlandse politiek.
 
Raad van State Melkert werd in 2016 benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State. Na twee termijnen van drie jaar nam hij in 2022 afscheid als staatsraad, maar hij bleef voor de Afdeling advisering wel als adviseur verbonden aan de Raad van State. Hij werd voorzitter van een klankbordgroep voor het onafhankelijk begrotingstoezicht en de advisering over de Miljoenennota.
 
ADO Den Haag Per februari 2018 werd Melkert voorzitter van de Raad van Commissarissen van voetbalclub ADO Den Haag.[8] In oktober 2019 stapte hij uit de RvC.
Koepelorganisatie ziekenhuizen Op 29 augustus 2018 kozen de leden van de koepelorganisatie ziekenhuizen Melkert per 1 december dat jaar als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), als opvolger van Yvonne van Rooy.]
 
Bijnaam Onder VVD‘ers had Melkert de bijnaam Rupsje Nooitgenoeg, omdat hij als minister én als fractievoorzitter altijd het onderste uit de kan probeerde te halen. “Inderdaad, ik ben nooit tevreden”, zei Melkert daar zelf eens over. Hij gold daarbij als een koele rekenaar en een geslepen vos, vandaar dat hij door collega-politici ook wel Sluwe Ad werd genoemd.

M.v.g. Paul Quekel

NB Leest u het boek van mevrouw Ine Veen: “MOORD NAMENS DE KROON” http://www.bol.com/nl/nl/p/moord-namens-de-kroon/1001004005058806/
CC Parool, G. van As
BCC journalisten, politici, hoogleraren e.a.

BRON HET PAROOL: http://www.topics.nl/acteur-jeroen-spitzenberger-ik-denk-altijd-het-kan-ons-laatste-gesprek-zijn-a17567355parool/

Acteur Jeroen Spitzenberger: ‘Ik denk altijd: het kan ons laatste gesprek zijn’

Jeroen Spitzenberger (Oogappels, Süskind, Stanley H., Alles is liefde) won een Gouden Kalf voor zijn rol als Pim Fortuyn in Het jaar van Fortuyn. Nu staat hij op het toneel met een muzikale voorstelling over de dood. ‘Ik ben erin getraind om mijn eigen leven als materiaal te zien.’
Vera Spaans 15 oktober 2022, 03:00

Om nou te zeggen dat hij dat Gouden Kalf verwácht had, nee. Jeroen Spitzenberger (46) was twee keer eerder genomineerd, voor zijn rollen als Stanley H. en Walter Süskind, en toen ging de prijs aan zijn neus voorbij. Maar er waren dit jaar wel allerlei tekenen dat hij dacht: zou het…?
“Ik stond die avond in Ede, met de try-out van mijn voorstelling Memento Mori. We hadden een volle repetitieweek, er was maar één dag voor de montage, zoals dat heet, om de voorstelling helemaal in elkaar te zetten. Dertien muzikanten en ik, daar lag mijn focus.

Maar intussen was er de hele week intensief contact tussen mijn management en het Nederlands Filmfestival: ‘Kan die try-out niet vervroegd worden, we willen hem er graag bij hebben, we verplaatsen de uitreiking in zijn categorie naar later op de avond, we zetten een taxi voor hem klaar.’ Ik dacht: er wordt wel heel veel moeite voor me gedaan. Maar ik durfde er geen conclusies aan te verbinden.”
Waarom denk je dat je hebt gewonnen?

“Laat ik het bij de serie houden. Er kon lang worden gewerkt aan een heel goed scenario. De basis was goed, dat voel je als je als acteur betrokken wordt. En dat tumultueuze jaar van Fortuyn, waarin hij als een komeet steeg in de peilingen en tragisch aan zijn einde kwam, dat was een uniek jaar in de Nederlandse geschiedenis. Die moord was zo’n schok in de samenleving.”
Kwam de serie niet wat laat? Is de wereld in twintig jaar niet enorm veranderd?