Integriteit?

Donderdag 13 oktober werd bekend dat het zogeheten ‘College van onderzoek integriteit’ een klacht van de coalitie tegen FVD-partijleider Thierry Baudet gegrond acht. Het gaat om het niet invullen van allerlei ‘registers’ waarmee inzicht moet worden verschaft in de handel en wandel van Kamerleden, zoals geschenkenregisters, reizen, ontmoetingen, nevenfuncties, enzovoorts.

Nog niet zo heel lang geleden (2017) ontving toenmalig D66-fractieleider Pechtold een appartement ter waarde van €135.000 in Scheveningen van de Canadese oud-ambassadeur Serge Marcoux. Deze neveninkomst werd door Pechtold niet opgegeven in het z.g. ‘geschenkenregister‘ en de schenking ging vooraf aan een stemming in de Kamer over het z.g. CETA-verdrag. Canada zou, als het verdrag werd aangenomen, daar een aanzienlijk strategisch-financieel voordeel bij hebben en het voorstel werd ook aangenomen, mede dankzij de stemmen van de toenmalige D66-fractie.

Baudet. Afb: FvD / wikipedia

De kwesties waarin Pechtold verzeild raakte (buitenechtelijke affaire, zwangerschappen, abortus, niet opgegeven neveninkomsten zoals de genoemde ‘schenking’) hebben het ‘College van onderzoek integriteit’ destijds niet tot de conclusie gebracht dat hier mogelijk sprake was van een schending van de integriteit. Sterker: er werd, mede met steun van de Publieke Omroep, voor gezorgd dat zo weinig mogelijk van deze affaires naar buiten kwam en waar dat niet lukte werden de zaken afgedaan als ‘privé kwesties’. Er was slechts ‘enige ophef’ zo zal in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven, als het aan de heersende politiek ligt…

De klachten jegens Baudet komen niet louter toevallig tot stand. Zo liep hele kabinet weg tijdens het debat over de Prinsjesdagstukken vanwege een opmerking van FvD-leider Baudet. Kamervoorzitter Bergkamp heeft hem toen direct het woord ontnomen. Hij mocht niet meer meedoen aan het debat, zei zij. Baudet begon in zijn betoog over de opleiding van minister Kaag aan het St Anthony’s College in Oxford, waar volgens hem marxistische studenten werken en spionnen worden opgeleid, daarmee suggererend dat zij mogelijk was gerekruteerd door een geheime dienst.

Minister van Financiën Kaag protesteerde eerst bij de voorzitter. Die wees Baudet erop dat er “geen persoonlijke aanvallen mogen worden gedaan”, maar Baudet ging op het thema door, waarop Kaag wegliep, direct gevolgd door andere kabinetsleden en ten slotte door het hele kabinet. Het had er alle schijn van dat deze actie zorgvuldig was voorbereid.

Een Kabinet of een lid van het Kabinet echter, wat de beraadslagingen in de Kamer verlaat zonder toestemming van de Voorzitter, moet worden geacht het ambt te hebben verlaten. Op een gegeven moment echter, kwam premier Rutte alleen weer in de Kamer (Vak K) terug. Hij zei in een verklaring: “Dat Kamerleden de grens van het betamelijke opzoeken hoort bij het debat, maar dit is een grens overgegaan. Dit is onacceptabel. In overleg met de rest van het kabinet ga ik hier weer zitten, maar alles hangt af van wat er verder gezegd wordt.” Met name dat laatste is onacceptabel omdat de premier daarmee aangeeft dat hij wenst dat de Kamer zich uitspreekt op een wijze die hem of zijn collega’s in het Kabinet welgevallig is. Onze grondwet echter, voorziet daar nadrukkelijk en met reden niet in; niet de Regering controleert het Parlement, maar het Parlement controleert de Regering.

Het voornemen is nu, om Baudet voor een week te schorsen en dus uit te sluiten van Kamerdebatten. Aan Kamerleden echter, is een maximale vrijheid vergund bij de vervulling van hun ambt als Volksvertegenwoordiger en controleur van de heersende macht. Voor al hun uitspraken in het parlement genieten zij volledige en bij grondwet gegarandeerde immuniteit, wat zoveel betekent als: je mag alles zeggen, dus ook zaken die de heersende macht onwelgevallig zijn. Verder kan de invulling die zij geven aan het ambt van Volksvertegenwoordiger door niets of niemand worden veroordeeld of gesanctioneerd, laat staan met uitsluiting.

De Tweede Kamer gaat volgende week over de integriteitskwestie rond Baudet stemmen. Als de Kamer zichzelf serieus neemt dan kan die stemming voor Baudet alleen maar gunstig verlopen. De voormalig ambtsgenoot van Baudet, Alexander Pechtold heeft namelijk een precedent gecreëerd wat door het ‘College van onderzoek integriteit’ werd beloond met haar weinig integere passiviteit. Dan past het niet om nu weer met twee maten te meten om de magere integriteit van de commissie zelf te benadrukken. Bovendien kan de wens van het Kabinet, namelijk om zelfstandig te beoordelen of de bevraging van de Kamer hen wel bevalt, grondwettelijk absoluut niet door de beugel. Zou de Kamer toch besluiten om een ambtsgenoot te laten schorsen, dan is dat niet conform de grondwet en zal de Kamer moeten worden ontbonden.

Dat is niet erg; eigenlijk was het Kabinet ook al opgestapt.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
11 maanden geleden

Het kartel = Dictatuur !!

Boudica
11 maanden geleden

Het was een gekke vertoning, dat weglopen en met Hare Majesteit Kaag in haar kielzog de slippendragers. Zij wil graag de stemmen van vrouwelijk Nederland, maar je schaamt je toch kapot als vrouw als je op zoiets stemt om je te vertegenwoordigen met bevestiging van alle cliches die over vrouwen gaan in de maatschappij. Nee, een politieke functie is voor deze dame echt een brug te ver.

11 maanden geleden

Ik heb het “gehele verhaal gezien en aangehoord “ wat in de Tweede Kamer is gebeurd terzake het weglopen van hèt gehele Kabinet . Het enige wat ik er van zeggen en/of schrijven wil, Is dat de lafheid en ongeschiktheid van ministers en staatssecretarissen NU is bewezen en derhalve er nu , mijns inziens, het zooi ontslag moet nemen en dat Vera Bergkamp moet “ opzouten” . Makkelijk gezegd of geschreven , maar ook is nu bewezen dat de gehele coalitie zich op de meest infame manier heeft “ gepresenteerd. Dat het College van onderzoek integriteit met Twee maten meet is nu ook aan het licht gekomen en in feite nu zichzelf buiten spel heeft gezet . En komt maar geen einde aan de meest stompzinnige existentie van dit kabinet . Dat Baudet zijn betrokkenheid bij een BV en dat hij de pecunia ‘s voor zijn boeken niet wil opgeven is zeer terecht. Immers . Dat is zuiver privé en dat gaat niemand iets aan . Als bewezen is dat hij is beinvloed door Anderen en deze van zijn politieke functie willen profiteren en hij zich daarvoor inzet, is dan een ander verhaal. Dat het Collegd van onderzoek en integriteit de klacht gegrond verklaart heeft toont aan dat slechts emotionele beweegreden en de partijdigheid een dominante rol hebben gespeeld . Van een rationele en een absolute neutrale beslissing is geen sprake . De invloed van subsidies en vriendjes-politiek blijkt onverbiddelijk haar rol te hebben vervuld . De schijnbare gerechtigheid is in werkelijkheid diep onrecht . Maar …… zover kunnen “” ze”” niet denken . De psychopaat wenst een Cordon sanitair voor Baudet. ……:: want……. Hij kan niet tegen hem op. Dat Is de kwestie . En ……… de grondwet is een dode letter geworden .

Ineke Snel
11 maanden geleden
Antwoord aan  A. R. Girbes

Als wij even naar D66 KIJKEN….deze partij is een grote corrupte partij. TDe lijst is zo lang dat ik hier niet aan begin. Bovendien heeft Zembla, een jaar of zo geleden onthuld dat er 33 kamerleden waren die niet alle nevenfuncties of inkomsten in dat bewuste register lieten opnemen.
In ieder geval het is overduidelijk dat er met 2 maten gemeten wordt in deze ” democratische rechtsstaat” !!