Bestuurscultuur

Er blijken toch geluidsopnamen te bestaan van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT). Eerder werd door de minister gemeld dat ze vernietigd waren. Een naspeurbare boekhouding bijhouden is kennelijk wel erg vervelend, ook onder de condities van een ‘nieuwe bestuurscultuur’.

De nu ontdekte bestanden wil Kuipers (D66) niet openbaar maken ‘in het belang van de Staat’. Het lijkt hem niet goed als “de leden van het OMT zich niet meer vrij durven te uiten als ze weten dat later alles publiek wordt”. Dat is niet goed voor de gedachtevorming en als het OMT niet goed functioneert dan raakt dat het belang van de Staat en van de maatschappij, volgens de minister.

De minister zit er natuurlijk helemaal naast. Ambtenaren moeten, net als de ministers, als uitvoerende macht beoordeeld kunnen worden door de controlerende macht, namelijk op hun functioneren en de uitkomsten van hun werk. En wie er niets van kan moet de laan worden uitgestuurd. Wie een schutting laat plaatsen, controleert timmerman én schutting; wie een muur laat metselen controleert metselaar én muur.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft als onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een belangrijke – zo niet de belangrijkste – taak gehad toen duidelijk werd dat corona mogelijk een groot gevaar voor de nationale volksgezondheid zou kunnen vormen. Geen enkele minister nam zelf verantwoordelijkheid voor het soms onlogische handelen en verwees gaarne naar het OMT. In sommige gevallen leek het alsof het OMT (i.c. OMT-voorzitter Van Dissel) de complete leiding van het land had overgenomen.

Dat de minister niet wil dat een gedeelte van de informatie niet openbaar wordt, is juist tegen het belang van de Staat. Niet om achteraf het OMT en de Regering uit te kunnen lachen, maar om te controleren welke redenen er nu precies aan de ‘avondklok’ en andere vrijheidsbeperkende maatregelen ten grondslag lagen. Inmiddels is vriend en vijand het er wel over eens dat de aanpak verschrikkelijk overdreven was en een zeker moment ook niets meer met de volksgezondheid had te maken. Met wat dan wel? Daaruit kan geleerd worden voor de toekomst.

Bovendien moet gekeken worden, in het bijzonder in dit geval, of de minister wel kan aanblijven nu hij de Kamer aantoonbaar heeft voorgelogen. Bewindslieden die de Kamer onjuist voorlichten hebben onmiddellijk op te stappen omdat ze niet (meer) op hun woord vertrouwd kunnen worden. En wel helemaal in een periode waarin Volksvertegenwoordigers om de haverklap worden weggestuurd met de meest krankzinnige argumenten.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Maurits Campert
1 jaar geleden

Aan onjuiste voorlichting heb ik geen actieve herinnering…en opstappen, wat is dat?

Ronald.Dunki
1 jaar geleden

Wat is bestuurscultuur? “L’ état c’est moi” waren de gevleugelde woorden van een arrogante Franse yoyo die vier eeuwen geleden als “de zonnekoning ” door het leven ging. Louis XIV luisterde niet voor niets naar de namen Louis Dieudonné en zijn opvattingen over ‘bestuurscultuur’ waren navenant.

Zo hebben wij anno 2022 een al even arrogante yoyo in Den Haag die zich kennelijk ook als God’s geschenk aan de mensheid ziet en de mond vol heeft van ‘de verdediging van onze democratie tegen het fascisme’ – der andersdenkenden, uiteraard… – maar hij wil zèlf die democratie eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk de nek omdraaien omdat die niet past in zijn totalitaire denkraampje. Dit ondanks alle loze belofte’s van onze Haagse Zonnekoning over de vernieuwing van de vaderlandse ‘bestuurscultuur’ die verdacht veel lijkt op die arrogante opvattingen van vier eeuwen geleden.

Onze zonnekoning staat er niet alleen voor maar bij de sloop van onze samenleving rekenen op de steun van de nog zwakjes nagloeiende vallende ster genaamd Sieglinde, aan de uiterste linkerzijde van het firmament, in wier optiek democratie ook slechts is weggelegd voor ‘the happy few’.  Die krijgt dan gestalte in de voor haar lucratieve, maar voor de grote massa dodelijke, seculiere religie van het WEF waaraan zij héél haar valse hartje verpandt.
 
Zij is een typische ‘groupie’ van de V.N. en het W.E.F.  Een opportunistisch meelopertje dat iedere morele integriteit en intellectuele onafhankelijkheid mist, maar voor de zekerheid het “2030 WEF-refrein” keurig uit het hoofd geleerd heeft en nu in haar oeverloze arrogantie eist dat zij daarvoor rijkelijk beloond wordt. Maar haar concept van de ‘bestuurscultuur’ van het globalisme is niets meer dan een goedkope wissel-truc, een ‘zero sum game’ waarvoor de ‘Untermenschen’ – waarvan zij zich nog dagelijks afvraagt ‘wie die mensen eigenlijk zijn’- ‘allemaal een beetje armer moeten worden’. Zij zelf en haar fascistische vriendjes uiteraard nooit, integendeel… De derde wet van Newton luidt dat als een voorwerp A – bijvoorbeeld haar ‘Antifascistische’ élite – een kracht op een voorwerp B – zeg de ‘Bevolking’ – uitoefent, deze gepaard gaat met een even grote, maar tegengesteld gerichte kracht, het fameuze ‘actie is reactie’.

Voor Sieglinde gelden echter geen (natuur-)wetten want alles is ‘maakbaar’ voor D’66-communisten, tot en met de non-binaire mens toe. Dus die natuurlijke reactie van B (belichaamd in 2e Kamerlid Baudet) moet nu coûte que coûte voorkomen worden door hem voor een week te schorsen uit de 2e Kamer en in die subversie van onze democratie heeft D’66 rare ‘woke bedfellows’, tot en met het kennelijk ook al losgeslagen CIDI toe… Maar hun sabotage van de democratie komt laat, véél te laat want het ‘andersdenkende’ plebs begint nu de pijn te voelen, te morren en daarom proberen 100+ opportunistische ‘burgemeestertjes in spe’ hen en vooral hun gekozen volksvertegenwoordigers panisch de mond te snoeren.

Goedschiks lukt niet dus dan maar kwaadschiks zoals nu het geval, want Sieglinde kan niet omgaan met openlijke kritiek zonder uit haar slofje te schieten en gedraagt zich dan bijkans nog meer zelfingenomen en defensiever dan haar zonnekoninkje Mark. Logisch, want  zo is nu eenmaal haar corrupte boterham belegd, dus iedere vorm van oppositionele kritiek en/of tegenspraak ervaart zij als levensbedreigend, want dit in Oxford ideologisch voorgeprogrammeerde leeghoofd heeft nooit een rationeel, ‘ad rem’ weerwoord wanneer de oppositie de hoekstenen onder haar seculiere religie wegtrekt. Dan blaast zij de retraite naar haar ‘safe space’ en beent stampvoetend de 2e Kamer uit om niet helemaal een pleefiguur te slaan in een dreigende intelligente, dus voor haar levensgevaarlijke, discussie met ongelovigen.
Een intelligente discussie past nu eenmaal niet in haar geborneerde denkraampje – u weet wel ‘science is settled’ – dus ‘bek dicht’ zoals de andere vallende ster Rutte al eerder zei en, zowaar, daar komt de ‘integriteitscommissie’ van Big Brother al holderdebolder aangestommeld om te laten zien wie de baas is in Den Haag…  
 
Niet alleen voor haar maar voor vele miljoenen gelovigen in die ‘seculiere religie’ biedt de WEF van Adolf Schwab hèt lucratieve, gewetenloze verdienmodel dat de ene o zo handige crisis na de andere baart die zij vervolgens zèlf voor u gaan oplossen, zolang u maar dokt en zij er dik aan verdienen. Wij zien hier het tegenovergestelde van een historisch patroon in de huidige revolutie der èlitaire fascisten tegen de ‘populus’.
Het is de Bastille die toeslaat, waarbij gekozen volksvertegenwoordigers monddood gemaakt worden in een fascistische machtsgreep die een getrouwe blauwdruk is van de dramatische historische zetten ruim een eeuw geleden.

Toen speelde de vergelijkbare aanzet voor de rampzalige confrontatie tussen het nazistische ‘IG Farben complex’ en het al even fascistische ‘Rockefeller complex’ aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, resulterend in een wereldbrand die ook wel bekend staat als W.O.II met tientallen miljoenen doden als gevolg. De laatsten wonnen, kregen zelfs de top van IG Farben in 1947 voor het Neurenberg Tribunaal èn wisten hen grotendeels te laten veroordelen voor het faciliteren van de opkomst van Adolf Hitler c.s. In 1918 kondigde Oswald Spengler al ‘ Der Untergang des Abendlandes’ aan, maar de zwaar gehavende democratie veerde op sinds 1945, zelfs op spectaculaire wijze in het Duitse ‘Wirtschaftswunder’.

Vandaag manifesteert hetzelfde kapitalistisch / fascistische gedrocht zich – nu weer in de Ukraïne – als het genadeloze ‘militair industriële complex’ waarvoor president Eisenhower al waarschuwde in zijn afscheidsrede in 1961. Die totalitaire, fascistische subversie was wereldwijd al gaande in de vijftiger jaren en maakt daarbij nog steeds gebruik van ‘mensenrechten’ – de ‘progressieve éénrichtingstraat’ van de VN die als dagelijkse progressieve stok dient om ‘andersdenkende’ honden mee te slaan, culminerend in onze huidige cultuuroorlog tegen de Social Justice hysterie. Toen Pim Fortuyn de lucratieve ballon van deze parasieten dreigde door te prikken werd hij, op identieke wijze als vandaag de dag met een Baudet of Wilders het geval is, volop gedemoniseerd door onscrupuleuze profiteurs als Melkert en van Dam om vervolgens genadeloos afgeslacht te worden door hun handlanger.
Fascisme in optima forma vermomd als morele superioriteit die niet terugschrikt voor moord. In de evolutie die dat morbide salonsocialisme doormaakt moest wel een keer de klad komen, want de grote, zwijgende meerderheid trekt natuurlijk op een kwade dag de populistische mond open en dan vliegt D66, zoals nu gelukkig gebeurt, als eerste uit de bocht.

Het is de verdienste van ‘alternatieve media’ als Sta-Pal die Kaag en Rutte als onze paarden van Troje tegen het licht houden. Dit gevaarlijke duo is hondstrouw in de leer aan zowel hun ‘pater intellectualis’ Barack Obama – de feitelijke pur-sang communistische president op de achtergrond van de USA anno 2022 – als aan de verknipte Nazi-collaborateur George Soros en diens ‘partner in crime’ Adolf Schwab, de andere idolen van Rutte & Kaag. U kent ongetwijfeld de aan Churchill toegekende quote: “de fascisten van de toekomst zullen zich ‘anti-fascisten’ noemen” en in die ‘newspeak’ noemen Rutte, Kaag, Ollongren en al die andere kruimels zichzelf ook ‘democraten’!

Hitler’s bruinhemden van een eeuw geleden zijn nu de Antifa- terroristen (in de ware zin des woords) van George Soros anno 2000. Zij zijn mijns inziens vergelijkbaar met geestelijk zwaar gehavende, moordlustige Afrikaanse kindsoldaatjes, van kleins af aan Marxistisch geindoctrineerd – net als de BLM-racisten – die voor de rest van hun leven nergens meer voor deugen, reden waarom de meesten van hen volgens een onderzoek in de USA nog steeds bij moeders thuis wonen! U herinnert zich vast nog wel hoe een onschuldige F.v.D. avond in de Rode Hoed, inmiddels alweer enkele jaren geleden, een vrijbrief opleverde voor deze (geestelijk) minderjarigen om hun domheid, uiteraard anoniem, te etaleren jegens ‘de fascist’ Thierry Baudet, maar het was ook een waarschuwing dat de decadent-liberale brainwashing al vroeg toeslaat . 
Vraag is hoe een meer rationele ‘narrative’ die kwetsbare generatie ooit tijdig kan bereiken, want de fascistische indoctrinatie begint al op de scholen en wordt afgeschermd door ‘deep state’ ambtelijk Den Haag en de decadent-liberale politiek van D’66 c.s.  U zult daarbij ongetwijfeld ook tegen de vraag zijn aangelopen wat ‘fascisme’ nu precies is en wie zich daaraan schuldig maakt. Er is generaties lang over getwist, het meest uiteraard door aanhangers van dit kwaad uit socialistische en communistische hoek die zich zo krampachtig verschuilen achter hun “strijd voor de democratie”.
Dat is geen ‘bestuurscultuur’ maar pure subversie die slechts tot doel heeft diezelfde democratie om zeep te helpen in hun fascistische machtsgreep. Dàt is het adagium van alle op macht beluste Kartelpartijen die uitmunten in zowel simplistische domheid als in virulente kwaadaardigheid die leidde tot de moord op Fortuyn. ( zie: http://sta-pal.nl/2018/05/u-bent-een-fascist/ ) . 

Dat zij nu weer proberen om de Kartel-critische Baudet, welhaast als een eenzame soort Don Quichote in zijn strijd tegen hun verderfelijke ideologie, stapje voor stapje (mond-)dood te maken typeert deze onscrupuleuze landverraders. Zo ging het ook in 1925, twintig jaar later pleegde Hitler zelfmoord en vroegen miljoenen zich verbijsterd af hoe zij ooit zo stom en laf hadden kunnen zijn om geen paal en perk aan die psychopaat te stellen. De tribunalen van Neurenberg gaven hen daar een concies antwoord op…

Tijd dat ‘Bijltjesdag’ hier ook op de agenda wordt gezet bij de volgende verkiezingen. Dat zal ongetwijfeld veel kiezers aanspreken om voor een nieuwe ‘bestuurscultuur’ te kiezen!

Buskens
1 jaar geleden

Deze badmuts(Kuipers) blijft gewoon omdat: hij lid is van D66 en hij zich er toch weer uit kletst. Een utopie om te denken dat hij opstapt. Helaas, zo werkt het hier in dit gave landje.