Schaamrood

In Nederland probeert het politieke kartel de nationale samenleving voor te toveren dat de energiecrisis voorbij zal zijn zodra de Oekraïne crisis afgelopen is. Op dit moment proberen ze hun incompetentie op energie gebied te verbloemen door herhaaldelijk Poetin en de inval in Oekraïne als hoofdschuldige aan te wijzen.

Die visionairs gaan ervan uit dat de Oekraïne een klinkende overwinning zal behalen en Russisch olie en gas weer in overvloed de Europese pijplijnen zullen vullen Niets is minder waar. Wie in dat beeld gelooft, doet aan wensdenken. Die energiecrisis zal gelet op het huidige beleid nog lang duren en huishoudens met de smalle beurs en bedrijven en productie organisaties met een hoge energiebehoefte, zullen lang met groeiende energie prijzen geconfronteerd worden. De consequentie is verarming en omvallen van bedrijven.

De Nederlandse democratie

De teksten die Nasser in Luzern aan zijn gehoor, echte energie kenners, tijdens de Schlumbergeri Digital Forum 2022 in Luzern meegaf, schetsen echter een realistischer beeld dan de prietpraat van een Jetten c.s.. Amin H. Nasser, Saudi Aramco President & CEO drukt westerse politici en vooral het Nederlandse politieke kartel met de neus op de feiten. Hij onderstreept dat een decennium geleden signalen er al op wezen dat een ernstige energiecrisis aanstaande zou zijn. Opportunisten als politici blijkbaar zijn geworden, leefden toen al bij de waan van de dag, hadden meer aandacht voor hun hobby’s en negeerden die signalen. Een bloemlezing is op zijn plaats om zelf een beeld van oorzaak, verloop en oplossing van de huidige problematiek te kunnen vormen.

The energy transition plan has been undermined by unrealistic scenarios and flawed assumptions because they have been mistakenly perceived as facts. For example, one scenario led many to assume that major oil use sectors would switch to alternatives almost overnight, and therefore oil demand would never return to pre-Covid levels. once the global economy started to emerge from lockdowns, oil demand came surging back, and so did gas….. 

By contrast, solar and wind still only account for 10% of global power generation, and less than 2% of global primary energy supply. Even electric vehicles comprise less than 2% of the total vehicle population and now face high electricity prices. Perhaps most damaging of all was the idea that contingency planning could be safely ignored……

….Because when you shame oil and gas investors, dismantle oil- and coal-fired power plants, fail to diversify energy supplies (especially gas), oppose LNG receiving terminals, and reject nuclear power, your transition plan had better be right. Instead, as this crisis has shown, the plan was just a chain of sandcastles that waves of reality have washed away. And billions around the world now face the energy access and cost of living consequences that are likely to be severe and prolonged.

These are the real causes of this state of energy insecurity: under-investment in oil and gas; alternatives not ready; and no back-up plan. But you would not know that from the response so far.

Amin Nasser legde ook uit hoe Saudi Aramco de huidige problematiek aanpakt en misschien kan het incompetente politieke kartel daar aandacht aan besteden .

Solving the current problem requires a new global energy consensus built on three rock-solid and long-term strategic pillars: 

  • Recognition by policy makers and other stakeholders that supplies of ample and affordable conventional energy are still required over the long term; 
  • Further reductions in the carbon footprint of conventional energy, and greater efficiency of energy use, with technology enabling both; 
  • And new, lower carbon energy, steadily complementing proven conventional sources.

Dat is andere energiekoek dan het geleuter van het Nederlandse politieke kartel en zijn aanhangers. Hier spreekt een man die niet wegloopt als er stront aan de knikker is; zijn rug recht houdt als hij persoonlijk wordt aangevallen en onjuistheden riposteert door de betrokken spreker met feiten in heldere taal op zijn nummer te zetten.

“Weglopers zijn de
schaamte voorbij”

Gisteren lieten Nederlandse bewindslieden hun masker vallen, voelden zich en bloc beledigd, schonden de regels van het Parlement en werden de debatzaal uitgeleid door…. viertjes en vijfjes. De herder van die kudde schapen kwam later met de tekst “ik ben ontzettend blij dat we het hebben gedaan” en wees ook nog op veiligheid. Die man is de schaamte compleet voorbij. Er zijn parlementsleden die herhaaldelijk door het naar links georiënteerde politieke kartel met opruiende teksten bejegend worden en in het verlengde daarvan ernstig bedreigd worden in de persoonlijke levensruimte. Dan houdt het politieke blokhoofd zijn mond, want zij hebben zich niet aan zijn zijde geschaard.

Weglopers zijn door de bank genomen geen probleemoplossers, omdat ze struikelen over de eerste de beste kiezelsteen die iets boven het maaiveld uitsteekt. De huidige bewindslieden beantwoorden aan dat beeld. Ze schuiven problemen voortdurend voor zich uit, stellen iets te vaak dat de mensen (wij) het zelf moeten oplossen en doen aan diepduiken en weglopen als ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en gebrek aan verantwoording. Het zijn klagers en huilers. Het blokhoofd vatte dat samen in zijn uitspraak “wat wij gisteren gedaan hebben, was de goede reactie”.

Inderdaad. Die actie bevestigde de mening van inmiddels 97% van de samenleving: er zit geen probleemoplosser bij van het kaliber Amin Nasser c.s. en daarom zal de energietoekomst van de doorsnee Nederlander diep, diep rood gekleurd gaan worden. Weglopen in plaats van riposteren. Je moet je diep schamen als verantwoordelijke bewindsman en –vrouw.


i Een internationaal bedrijf dat actief is in de olie-industrie. Schlumberger is uitgegroeid tot de grootste op het gebied van metingen in het boorgat (wireline logging) en heeft inmiddels meer dan 125.000 werknemers. Ze zijn actief in zo’n 80 landen over de gehele wereld en hebben hun hoofdkantoor in Houston, Texas.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

10 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Heer Brantz, nog meer oorzaken: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978635816398950401/

Geachte heren W. Duk en Mahir Alkaya,
 
Dank u voor het artikel van 22 september 2022: http://www.telegraaf.nl/nieuws/2117270374/moeten-we-vrezen-voor-de-digitale-euro-straks-bepaalt-de-overheid-waar-jij-je-geld-aan-mag-uitgeven. Moeten we vrezen voor de digitale euro? ’Straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven’
 
Al in 2001 hebben wij een utopie geschreven waarin we uw huidige bevindingen voorspelden. Zie utopie op: http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en leest u ook de andere columns Illusie, De Berusting, Milieu en de brief aan Wim Kok uit 1996 over het Nederlandse aardgas.
 
Wereldwijd laten de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële machten, de elitaire instituties en personen het eigen belang (lees inkomen en levensvreugde) het partij belang en het coalitie belang, hoog, zeer hoog prevaleren boven de belangen van de gewone huis, tuin en keukenburgers, zoals u en ik.
 
En ik ben echt geen complot denker maar blijf wel zelf nadenken zoals met http://www.sdnl.nl/oorzaak-en-gevolg.htm en http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm.

CITAAT uit eigen werk:
Wij zouden de geschiedenis over 100 jaar weleens willen lezen over de periode van 1990 tot 2030. Ik verwacht een vernietigend oordeel over de huidige hotemetoten en verantwoordelijke politici en ambtenaren, zowel in Nederland als in Brussel en alle verdere machtsblokken in de wereld.

“De financiële wereldoorlog”.

Deze financiële wereldoorlog begon in 2008, (de voorloper begon in Nederland al in 1990 met het derde kabinet van Ruud Lubbers en met Minister van Financiën Wim Kok).

Gevolgd daarna door de 2 paarse kabinetten van Wim Kok en Gerrit Zalm, gevolgd door de Balkenende kabinetten. Uiteindelijk zal het eindigen met een totale financiële crash. Met het doemscenario in zicht dat alle mensen op aarde binnen 2 tot 3 decennia een persoonlijke chip geïnjecteerd gekregen hebben. Iedereen wordt online gecontroleerd van de wieg tot het graf via “democratische?” ingestelde wetgeving.

Daarmee kan elke betaling of beweging worden nagegaan, van ieder mens gedurende zijn gehele bestaan.
Note: Twee mensen met niet bij elkaar passende chips op een slaapkamer worden vervolgd voor overspel. Twee ouderen die bij elkaar komen worden gekort op hun AOW of pensioen. Big Brother als democratische wetgever!”. Einde citaat.

Met verdrietige groet, Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW.
 
CC L. Marijnissen, R. Leijten, P. Omtzigt, P. Jansen hoofdredacteur Dagblad de Telegraaf.
BCC politici, redacteuren, journalisten, hoogleraren e.a.

En laten we het maar niet hebben over de incompetente Rutte kabinetten.
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6974318909596254208/

Wie verlost ons van S. Kaag en M. Rutte?
https://lnkd.in/eUmzXTHZ en https://lnkd.in/ek8F6_Pd Kaag kan niks.

 

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, het is al begonnen tijdens het derde kabinet van Ruud Lubbers met Wim Kok als minister van financiën, de accordeerden van Maastricht in 1992.

De verkopen van ons Nederlandse aardgas aan Oost-Europese landen in 1996, zie brief op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Citaat hieruit: “Maar naar onze mening is een veel beter beleid op lange termijn, om ons aardgas gewoon te laten zitten waar de natuur dit voor ons heeft gebracht, nml in de grond van Nederland. Waarom zouden wij de Gasunie winst op korte termijn laten maken met onze schaarse grondstoffen, wanneer deze grondstoffen op lange termijn van bijzonder belang zijn voor onze nationale industrie en ingezetenen. Mochten concessieovereenkomsten hierbij in de weg staan, dan kunnen deze ook ten dienste van de toekomst worden veranderd”.

De antidatering van nieuwe belasting wetten door G. Zalm in 1999. De invoering van de euro in 2000.

Leest u http://www.sdnl.nl/dessing-telegraaf.htm en http://www.sdnl.nl/dessing.html de foto van de heer G. Zalm, die samen met W. Kok en W. Duisenberg voor naar verluidt 1000 miljard gulden aan de Nederlandse samenleving ernstige schade heeft veroorzaakt, waar we nu nog alle desastreuze gevolgen van ondervinden.

BRIEF antidatering: zie http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm

Pas op voor de ‘Fuik van Zalm’ Inspectie der directe belastingen
Ik heb uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering 1999 in behandeling genomen. Om te kunnen beoordelen of ik de aanslag overeenkomstig de aangifte kan vaststellen, heb ik aanvullende informatie van u nodig. De informatie gaat over het onderwerp in de aangifte zoals dat hierna vetgedrukt is weergegeven. Ik heb hierbij de volgorde van de aangifte aangehouden.

Toelichting vooraf In de toelichting bij de aangifte is aangegeven dat de Belastingdienst extra aandacht besteedt aan de rubriek “inkomen uit eigen woning”. Omdat in uw aangifte deze rubriek is ingevuld, verzoek ik u de hieronder gestelde vragen te beantwoorden.
Inkomsten uit eigen woning

Uit mijn gegevens blijkt dat de hypotheek op de eigen woning in 1996 en 1997 is verhoogd. Voor zover de verhoging van de hypotheek aangewend is voor ander doeleinden dan de eigen woning kunnen de hieruit voortvloeiende rente en kosten niet als aftrekbare rentekosten van de eigen woning worden aangemerkt. Wellicht kunnen deze kosten op een ander plaats in de aangifte in aftrek worden gebracht. Daarom verzoek ik u de volgende vragen te beantwoorden: “Wanneer en met welk bedrag heeft u de hypotheek verhoogd? Waarvoor heeft u dit bedrag gebruikt?
Ook verzoek ik u originele bewijsstukken bij te voegen van:

  • de hypotheekverhoging;
  • de in 1999 betaalde hypotheekrente en kosten, alsmede een specificatie van het afgetrokken bedrag;
  • de besteding van het bedrag van de hypotheekverhoging.

Graag ontvang ik uw schriftelijke reactie voor 15 augustus 2000 in bijgevoegde portvrije retourenvelop. Als u vragen heeft, kunt u mij bellen. Mijn doorkiesnummer is 073-5245353.

Nadat ik de aanvullende informatie heb ontvangen, zal ik de inhoud van de aangifte verder beoordelen. als ik daarna nog vragen heb, stuur ik u opnieuw een verzoek om informatie. Geeft uw informatie aanleiding af te wijken van de aangifte, dan deel ik u dat schriftelijk mee. Kan ik de aangifte verder afhandelen zonder hiervan af te wijken, dan leg ik de aanslag op. Het aanslagbiljet wordt dan enige tijd later verzonden.

Hoogachtend,
Belastingdienst/Particulieren OSS/Vestiging ‘s-Hertogenbosch
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden
Bezoekadres Kooikersweg 1 5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Beste Paul ik heb vanaf vandaag mijn eigen toeslagen affaire het hoofd te bieden. De BD heeft mijn volledige pensioen gevorderd. Ondanks maandenlange informatie over inkomsten en uitgaven.

1 jaar geleden
Antwoord aan  Charlef

Wat is BD?

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Gokken? De belasting dienst(roofridders).

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Paul heeft het goed.

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

De heer Buskens krijgt de prijs

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  Charlef

Wat is de prijs deze keer? Toch geen poedel prijs hoop ik? 🤔

1 jaar geleden
Antwoord aan  Charlef

Wat is BD? Belastingdienst. En een pensioen is een eigendom.

Het EHRM, en daarvoor de Commissie heeft, bepaald dat onder eigendom in de zin van art. 1 EP onder meer kan vallen[1]: door (verplichte) bijdragen opgebouwde pensioenrechten[2], de aandelen in een vennootschap[3], goodwill[4], het recht van onwettige kinderen om te erven van hun natuurlijke ouders[5], de economische belangen verband houdend met het drijven van een restaurant[6], de op basis van een in een publiek register opgenomen vergunning gerechtvaardigde verwachting dat een aangekocht stuk land zou mogen worden ontwikkeld voor industriële doeleinden[7], een door de rechter of arbitrale uitspraak erkende claim tegen de staat[8] een zekerheidsrecht[9], een speciale nooduitkering wegens werkloosheid[10], de verplichte premieafdracht voor de Algemene kinderbijslagwet21, een klantenbestand van een bioscoop22, het in de nationale procedure geldend kunnen maken van het recht om op grond van een – door de staat niet tijdig geïmplementeerde – EG-richtlijn geen BTW te hoeven afdragen, zo nodig ook met doorbreking van het kracht van gewijsde van een eerdere rechterlijke uitspraak als dat de enige mogelijkheid is om het eigendomsrecht geldend te kunnen maken[11] en een illegale maar door de autoriteiten gedoogde woning[12]
 

[1] Opsomming ontleend aan T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, De betekenis van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM voor het Nederlandse recht inzake overheidsaansprakelijkheid, Overheid en aansprakelijkheid, november 2002, nummer 4.
[2] ECieRM 1 oktober 1975, Muller/Oostenrijk, EHRM 1 juni 1999, Skorkiewicz/ Polen, RJD 1999.
[3] ECieRM 12 december 1983 Bramelid &Malmstrom/Zweden.
[4] EHRM 26 juni 1986. Van Marle/Nederland, NJ 1987. 581. 
[5] EHRM 28 oktober 1987. Inze/Oostenrijk, Series A. vol. 126.
[6] EHRM 7 juli 1989. Tre Traktorer Aktiebolag/ Zweden, Series A. vol. 159·
[7] EHRM 29 november 1991, Pine Valley Developments Ltd./Ierland, Series A. vol. 222.
[8] EHRM 9 december 1994. Stran Greek Refineries en Stratis Adreadis/ Griekenland, NJ 1996, 592.
[9] EHRM 23 februari 1995, Gasus Dosier- und Fordertechnik/ Nederland, Series A. vol. 306-B. NJCM-Bulletin 1995, p. 1084.
[10] EHRM 16 september 1996, Gaygusuz/Oostenrijk, NJ 1998, 738. 21 EHRM 21 februari 1997, Van Raalte/ Nederland, RJD 1997 22 EHRM 25 maart 1999. Iatridis/Griekenland, RJD 1999.
[11] EHRM 16 april 2002, SA Dangeville/Frankrijk, RJD 2002. 
[12] EHRM 18 juni 2002, Oneryildiz/Turkije, RJD 2002.

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Dank voor de uitleg Paul, maar het feit blijft dat het pensioen door het ABP naar de BD is overgemaakt, ik geen rooie cent heb gekregen en mijn Belastingadviseur het mag uitzoeken. Reken maar dat ik pas over een half jaar een antwoord krijg. Als ik dat krijg. De BD schendt herhaaldelijk de wetten van Nederland, is al als een racistische instantie gekwalificeerd en de regering die in het zelfde bootje meevaart vindt het blijkbaar allemaal prima.