Opperste Volksvergadering

Wat een Kamerlid ook zegt; het Kabinet behoort woorden van de Volksvertegenwoordigers aan te horen, hoezeer die hen ook tegen de borst stuiten. Doen zij dat niet dan is het Parlement verworden tot een soort van Opperste Volksvergadering in Noord-Koreaanse stijl.

Het kabinet wil alleen nog maar in debat met partijen die voor ze applaudisseren. Anders lopen ze weg of ontnemen je het woord via de met corrupt handjeklap benoemde incompetente D66-Kamervoorzitter. Oppositie wordt niet geduld. Het is poldertotalitarisme van de ergste soort.”
Dixit: Geert Wilders (PVV).

Nog los van wat men vindt van de opmerking van Baudet bij de Algemene Beschouwingen, namelijk dat de Minister van Financiën heeft gestudeerd aan de Universiteit van Oxford (St. Antony’s College) waar sinds jaar en dag geheim agenten worden gerekruteerd; de regels van de democratie moeten altijd worden gehandhaafd. In dit geval betekende dit dat het Kabinet de Volksvertegenwoordiging aanhoort, ongeacht de teksten die worden gebezigd. Een Kabinet of bewindsman/vrouw die de Kamer niet wenst aan te horen, schoffeert niet alleen het betreffende Kamerlid, maar ook de voorzitter en vooral: het volk.

Afb: Janet McKnight / Wikipedia

Het vertrek van de bewindslieden uit vak K (zonder ook maar één van protest van de voorzitter!) was zichtbaar een vooraf goed doorgesproken actie; de eerste die in de woorden van Baudet voldoende aanleiding meende te kunnen beluisteren, zou opstappen waarna de andere leden zouden volgen. Nu eens niet de volksvertegenwoordiger die de Kamer verliet, maar het hele Kabinet: dat was vooraf zo besproken. Dat het Kabinet daarbij (een dag nadat het Koninklijk echtpaar zich namens vak K de woede van de bevolking moest laten welgevallen) de Volksvertegenwoordiging en de Kamervoorzitter schoffeerde, zag men gemakshalve over het hoofd.

Wat overblijft is de minachting voor het Nederlandse volk, hun vertegenwoordiging in de Kamer en de onbalans in machtsverhoudingen, waar de uitvoerende macht de controlerende taakuitoefening van de Kamer kennelijk naar believen schoffeert en de Kamervoorzitter het toneel een beetje schaapachtig aanschouwd. Kamervoorzitter Bergkamp, na overleg tussen D66 en VVD in die functie aangesteld, is op geen enkele wijze in staat om de uitvoering van de democratie te begeleiden. Verschillende malen al, heeft zij als lakei van de coalitie de uitwisseling van opvattingen gefrustreerd, waarbij telkens de oppositie werd benadeeld. Talloze politici hebben de mond vol over de rechtstaten Hongarije en Polen, maar blijven blind voor de situatie in eigen land waar politieke charlatans de democratie misbruiken of terzijde leggen. De verkrachtingscoalitie kan doen en laten wat zij wil kennelijk.

De democratie kreeg gisteren een dolk in de rug van Voorzitter en Kabinet. “Vergeef hen niet want zij wisten wat zij deden”.


Deel dit:

Post navigation

Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Henk Nanninga
6 maanden geleden

Wilders heeft gelijk ze mogen niet weglopen Marja de kamer voorzitter krijgt aan wijzigen van haar leider kaag en ze volgt zo.n voorzitter hoort daar niet

6 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,

We leven in een coalitie dictatuur.

En dit is de reden:
Dat kan omdat Tweede Kamerleden van de coalitie artikel 67 van de grondwet niet meer toepassen en zelf nadenken hebben verleerd. Hun enige waarde is tekenen bij het kruisje opgedragen door de opperbevelhebber M. Rutte en zijn eerste luitenant S. Kaag.

ARTIKEL 67:
1. De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. De leden stemmen zonder last.
4. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

Het eigen belang (lees inkomen) het coalitie belang en het partijbelang is hoog zeer hoooooooog verheven boven de belangen van velen in de samenleving. En als de niet denkende Tweede Kamerleden van de coalitie tegen het advies van de Regering M. Rutte IV stemmen, dan kunnen ze een volgende keer een plaatst op de verkiezingslijst vergeten en lopen zeker het dik betaalde fancy baantje na de politieke mis, na de carrière van ja knikken.

TER VERDERE INFO:
De oneerlijke Nederlandse Staat.
 
Het is al decennia lang aan de gang, leest u de conclusies van prof. Twan Tak op: http://www.sdnl.nl/twan-tak-commentaar.htm “Nederland is een Dictatuur” en http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak-fd-20110906-24.pdf en

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en ook financiële machten hebben alles dichtgetimmerd en met PIKMEER arresten zijn ze nergens voor aansprakelijk of kopen strafvervolgingen af, zie http://www.sdnl.nl/quekel28.htm.

Professor Twan Tak
” Tak: ,,Nooit, maar dan ook nooit komt het tot een inhoudelijke beoordeling”. En zo was het met onze rechtszaken over woekerpolissen en AOW, bij de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad.

Daarna naar het EHRM. Ons verzoekschrift over AOW bij het EHRM afgewezen met artikel 34, 35. Het verzoekschrift bij het EHRM over woekerpolissen afgewezen met artikel 34, 35, en van de rol geschrapt zonder inhoudelijke behandeling door mevrouw A. Steijn, die de poortwachter is voor de Nederlandse Staat bij het EHRM en naar verluidt nagenoeg alles afwijst, wat grote financiële consequenties kan hebben voor de Nederlandse Staat.

Citaat uit: https://lnkd.in/epezpKvB van 6 september 2011.

PROCEDEREN TEGEN DE NEDERLANDSE OVERHEID. GEEN SCHIJN VAN KANS ,en dat weten alle toeslagen ouders nu ook.

“De burger delft sinds de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht – in 1998 – vrijwel altijd het onderspit tegen de overheid, constateerde de Maastrichtse hoogleraar Twan Tak een paar jaar geleden.

In een interview met Binnenlands Bestuur zei hij destijds: ,,Als ik dit aan mijn studenten vertel, zitten ze me als dode vogeltjes aan te kijken.

Dit zijn gruwelijkheden die ze niet kunnen bevatten.” Toch is het zo, aldus de hoogleraar. ,,Als een burger bijvoorbeeld bezwaar aantekent tegen een in zijn ogen ten onrechte door de gemeente afgegeven bouwvergunning, krijgt hij dat besluit nooit meer van tafel. Het is een typisch Nederlands spelletje en het is heel simpel. Laten we de primaire beslissing besluit a noemen.

Daar ga je als burger tegen in beroep. Op dat bezwaar volgt beslissing b. Als je vervolgens bij de rechters komt, is het maximale resultaat dat je als burger kunt bereiken vernietiging van besluit b.

De burger gaat dan juichend naar huis, maar het houdt alleen maar in dat de overheid een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen. En ondertussen blijft besluit a onaangetast.

Sterker nog, die is al lang in werking getreden. Ook al krijg je zes keer beslissing b vernietigd, dat verandert helemaal niets.” Tak: ,,Nooit, maar dan ook nooit komt het tot een inhoudelijke beoordeling.

De staatsraden zitten er alleen maar om besluiten te controleren.

En als ze daarbij wat onvolkomenheden zien, geven ze de overheid alle kans en tijd om die tijdens de procedure te repareren.

Terwijl de burger nog geen termijn mag laten verlopen en al helemaal niet mag verwijzen naar nieuwe feiten of veranderde omstandigheden”. Einde citaat.
 
 
 

EHRM antwoord op woekerpolis verzoekschrift.jpg
Laatst bewerkt op 6 maanden geleden door Paul Quekel
mgjb
6 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Dank voor uw toelichting. Ik wist al dat de nederlandse overheid totaal onkwetsbaar is en geen accountability heeft. Ambtenaren en politici worden nimmer gestraft voor hun misdadig gedrag tegen de burger.
En Ton dank voor je verhaal.
Helaas heb ik geen oplossing. Alleen een soort revolutie kan dit veranderen.
Dit maakt me somber.

Buskens
6 maanden geleden
Antwoord aan  mgjb

Ja, het maakt mij ook heel somber. Het is super gevaarlijk wat er nu gebeurt. Er is geen ruimte meer voor een andere mening. We moeten allemaal hetzelfde denken. Maar nog veel angstiger maakt mij de situatie Rusland Oekraïne. Ik denk dat we Poetin niet moeten onderschatten wat wel door het domme Westen wordt gedaan. Ben niet erg hoopvol over de afloop.