Jokkebrokken

De parlementaire enquête aardgaswinning is gestart en politici, ambtenaren, gaswinners en gasverkopers buitelen over elkaar. Het vingerwijzen is begonnen en zelden wijst men de vinger naar zichzelf.

De laatste dagen gaat het verhoor over de vraag wie opdracht heeft gegeven om de gaswinning in 2013 hoog te houden; of die beslissing te maken had met het op orde brengen van de overheidsfinanciëni; wat verlaging van de gaswinning voor gevolgen zou hebben voor lopende contracten en leveringszekerheid; wat de gevolgen zouden zijn voor de gedupeerden van de gaswinning problematiek en tenslotte wat de gevolgen zouden zijn voor de dekking van de gasbehoefte van de Nederlandse samenleving. Vragen die om antwoorden schreeuwen, maar vermoedelijk geen antwoord zullen krijgen. De eindsituatie verandert niet: de Nederlandse consument is de Sjaak.

Afb: Piirros Hannu Lipponen / Wikipedia

In het artikel “Er zijn nog tig wachtenden voor U” werd een tekst gewijd aan de spartelingen van de nieuw aangetreden Minister van EZ en zijn nogal gespannen relatie met SOdB (instantie die in 2012 adviseerde de gaswinning op een realistische manier terug te schroeven) en Gasterra (die adviseerde de gaswinning met 20 miljard terug te schroeven, waardoor minder gasbaten in de schatkist zouden komen), en de meer ontspannen verhouding met NAM(de gaswinner), TNO (geologie van de diepe ondergrond) en KNMI (aardbevingen).

Uit de reconstructie van Jacques Hagoort blijkt dat de invloed van de laatste drie groter was dan van de eerste twee en dus werden hun adviezen in het ronde archief gedeponeerd. Er werd besloten toch meer gas uit de grond te halen. De gaswinning werd eind 2013 opgeschroefd naar bijna 54 miljard en het gevolg was voorspelbaar: meer en zwaardere bevingen. Pas in 2022 werd de vraag gesteld wie opdracht had gegeven om ondanks de schade in Huizinge en Loppersum de gaswinning te verhogen. In september 2022 probeerden de verantwoordelijke ministers dat besluit in elkaars schoenen te schuiven.

De voormalige minister van EZ bleek bang te zijn geweest voor een maatschappelijke ontwrichting als de gaswinning naar beneden geschroefd zou worden. Zijn argument? In Nederland werd 98% van de huizen verwarmd door gas. Geen woord over het handig uitspelen van de tegengestelde adviezen en uitspraken van SOdB en Gasterra versus NAM, TNO en KNMI. In het licht van de vaststelling van Omtzigt dat hedentendage 90% van de gaswinning aan het buitenland wordt verkocht, kan men zich afvragen of de uitspraak van de voormalige minister juist is of dat hij die uitspraak heeft gedaan ter verdediging van zijn onsympathieke beslissing. Hoeveel procent van de toenmalige gaswinning werd doorverkocht aan het buitenland?

De voormalige minister van EZ stelde in 2013 – volgens eigen zeggen – voor om de gaswinning in 2014 terug te brengen tot 40 miljard kuub per jaar. Dat vond de voormalige Minister van Financiën, die aan zijn opdracht dacht om €16 miljard te bezuinigen, geen goed idee. Bovendien vertoonde de onderbouwing van het SOdB-advies volgens die tweede minister een houtje-touwtje karakter. Hoe hij dat als niet-kenner kon constateren en waar die uitdrukking op sloeg, vertelde hij er in 2022 niet bij. Tijdens zijn bijdrage aan de Enquête wees de voormalige minister van EZ ook nog op de zogenoemde film-theorie van de NAM en hij herhaalde dat aardbevingen hoe dan ook bij winning zullen plaatsvinden en een lagere productie alleen maar een lagere frequentie van de bevingen veroorzaakt. Over de zwaarte van de bevingen wordt in die NAM-theorie niet gerept en dus kan minder gaswinning toch resulteren in een groter seismisch risico. In de periode 2012-2019 liepen de schadeklachten op van 2000 naar boven de 121.000 en groeide behalve het schaderisico ook het veiligheidsrisico voor de bewoners in de nabijheid van de gaswinningsgebieden.

Ondanks de enthousiaste informatie begin 2014 in het Gemeentehuis van Loppersum, kwam er geen nieuw productieplafond. Dat bleef volgens gemaakte afspraken met Shell en Exxon op een niveau van bijna 43 miljard voor 2014 en 2015 en 40 miljard voor 2016. Volgens de Minister dwongen leveringszekerheid en internationale afspraken hem daartoe en hij gaf geen nadere uitleg. Pas toen de Raad van State in 2017 ingreep is de gaswinning gedaald naar 24 miljard. Leveringzekerheid en internationale afspraken? Dat werd tijdens de twee verhoren van de voormalige ministers van EZ en Financiën niet duidelijk en dus blijft het duister welke effecten die twee randvoorwaarden hebben op de dekking van het Nederlandse consumenten verbruik.

“Schatkist opleuken met
gasmiljarden en burgers
aan het dure importgas”

In september 2022 kwam het Tweede Kamerlid Omtzigt weliswaar met de mededeling dat van de 19 miljard kuub dat in 2022 uit de gaswinningsvelden op Noordzee, Waddenzee en Groningen werd gepompt, ruim 90% aan het buitenland verkocht werd, maar bleef onduidelijk hoeveel (duur) gas, Nederland uit het buitenland moest importeren om de doorsnee Nederlander door de winter te helpen. Hij voegde er aan toe dat hij de inhoud van afgesloten contracten niet kon en mocht bestuderen en dan rijst de vraag waar hij die wijsheid vandaan heeft gehaald? Uit de boeken, archieven van NAM en Gasterra?

Wanneer in 2013, 54 miljard kuub uit de gaswinningsvelden wordt gehaald om de consumentenbehoefte te dekken en in 2022 slechts 19 miljard kuub uit de grond en zee wordt gehaald om een groter bevolkingsvolume met een hogere energie behoefte te compenseren, begrijpt een klein kind, ook zonder rekentalenten, dat er iets niet klopt in de redeneringen van de twee voormalige ministers.

  • Of er vloeide in de periode 2013-2017 ontzettend veel geld in de schatkist omdat de “90% naar het buitenland” van Omtzigt toen al in de boeken stond en de resterende 10% voldoende zou zijn om de Nederlandse energiebehoefte te dekken. Er werd meer uit de bodem gehaald dan nodig was om de gasbehoefte van de Nederlandse consument te compenseren en de schatkist werd dik gevuld met aardgasbaten.
  • Of de voormalige minister van EZ heeft zich in 2012 versproken dat 98% van de 2013 gaswinning (53 miljard kuub) nodig was om het Nederlandse energieverbruik te dekken. Gelet op het feit dat de gaskraan sinds 2017 stapsgewijs is teruggebracht van 24 miljard kuub naar 19 miljard kuub in 2022; bevolkingsvolume in de periode 2013-2022 vooral door de bandeloze immigratie met 2,3% is gestegen (van 16,8 naar 17,2 miljoen) en dus ook de energiebehoefte en nog steeds 90% aan het buitenland wordt verkocht, is het niet verrassend dat Nederland (veel) duur gas in het buitenland moet kopen en de energieprijzen als een raket omhoog schieten.
  • Als gevolg van de bewust door de regering gecreëerde energieschaarste zullen 2 tot 4 miljoen huishoudens in 2022 of in 2023 een keuze moeten gaan maken tussen brood of warmte. En die twee voormalige ministers? Die hebben geen actieve herinnering meer aan de beslissingen die genomen zijn. Niet door wie, niet wanneer en ook niet waar.

Naast het creëren van voedselschaarste, door de boeren te confronteren met een (boekhoudkundige) norm die zijn weerga in Europa niet kent, hen het leven zuur te maken en de bewust gecreëerde energieschaarste, probeert de regering in het spoor van WEF, UN en EU door angst, honger en kou het globalistische narratief bij de doorsnee burger door de strot te duwen. Bezien in dat licht kan geen overheidsdienaar meer geloofd worden en zal ook de huidige Parlementaire Enquête Aardgaswinning net als die van het Srebrenica debacle (2002-2003), Fyra (2013), Woningcorporaties (2013-2014) en Kinderopvangtoeslag (2020) bol staan van verwijten, selectief herinneringsvermogen, vingerwijzen en keiharde en aantoonbare leugens.

Aan de huidige armetierige toestand van de doorsnee Nederlander zal net als bij de vorige Enquêtes het geval is geweest, niets veranderen.


iBezuiniging van €16 miljard die voor de nieuw aangetreden Rutte regering de hoogste prioriteit had gekregen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Quekel
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz nog meer jokkebrokken: http://www.sdnl.nl/enquete.htm, leest u hieronder de column van mevrouw A. van Gaal en leest en kijkt u naar:

We waren belazerd, we worden belazerd, we zijn belazerd en we blijven belazerd. Het wel en wee van de Nederlandse burgers.
 
Zoals ook bij Parlementaire Enquêtes: Leest u over parlementaire enquêtes op http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en klik op http://www.sdnl.nl/video/enquete.wmv KRO REPORTER en http://www.sdnl.nl/video/bouwfraude-nma.wmv (toen de NPO en NOS nog onafhankelijk waren) even wachten op het downloaden en dan weet u dat het de gestuurde slagers uit de politiek zijn, die het eigen vlees keuren. Maar nooit afkeuren.
 
Het volgende dieptepunt, de aanstelling van de “onafhankelijke” heer R. Remkes voor de Stikstof ellende. http://www.telegraaf.nl/watuzegt/2126186768/missie-remkes-als-boerenbemiddelaar-lijkt-bij-voorbaat-kansloos
 
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.

M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
CC en BCC politici, journalisten, redacteuren, hoogleraren, e.a.
 
BRON Dagblad de Telegraaf:
Het toneelstuk van de parlementaire enquête

Door ANNEMARIE VAN GAAL in COLUMNS
Vorige week is het toneelstuk genaamd ’de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning’ van start gegaan. Commissieleden gaan heel gewichtig iedereen die iets met de Groningse gaswinning te maken heeft gehad, vragen naar de bekende weg en ze krijgen de antwoorden die ze al honderd keer gelezen en gehoord hebben. Ze gaan werkbezoeken afleggen om in Groningen met eigen ogen de plaatsen te zien die ze al honderd keer in het nieuws hebben gezien. En in februari volgend jaar komen ze met een eindrapport waarvan we nu al kunnen weten wat erin zal staan.

Ik bied deze commissie overigens aan om nú alvast het eindrapport voor hen te schrijven, dat bespaart tijd en geld.

De conclusie zal namelijk ongetwijfeld zijn dat de overheid enorme steken heeft laten vallen, vooral op het gebied van de schadeafhandeling voor de Groningers; en dat het de leden heeft verbaasd dat het overgrote deel van het geld dat bestemd was voor de compensatie van de schade van gedupeerden, belandde in de diepe zakken van deskundigen en dure juristen die door de NAM werden ingehuurd om de schade-uitkeringen te minimaliseren en te traineren, waardoor de Groningers zich in de steek gelaten voelden door onze overheid en vooral door de bureaucratie en de arrogantie van de NAM.

De commissie zal zichzelf in het rapport de vraag stellen hoe het kan dat we de NAM, met haar arrogantie en beroerde schadeafhandeling, zo lang haar gang hebben laten gaan en waarom niemand in Den Haag met de vuist op tafel sloeg. Ja, hoe kon dat?

Misser
Grote misser van onze overheid, want nu zien we ons gemanoeuvreerd in een ellendige positie. Wat willen we? Willen we doorgaan met het spekken van Poetins oorlogskas door Russisch gas af te blijven nemen? Of maken we ons afhankelijk van de gastoevoer uit landen als Saoedi-Arabië en Qatar met alle mensenrechtenissues van dien, of gaan we tegen de hoogste prijs nog vervuilender kolen inkopen die ook nog eens over de hele wereld verscheept moeten worden om in onze energiebehoefte te voorzien?

Maar het zou een nog veel grotere misser zijn als onze overheid de gaswinning in Groningen nu níét bespreekbaar maakt. Volgens deskundigen ligt er onder het aardgasveld van Slochteren nog 2740 miljard kubieke meter aan winbaar gas en dat vertegenwoordigt met de huidige gasprijs een bedrag van 3562 miljard euro. Wat in Groningen onder de grond zit, is dus meer dan vier keer ons bruto binnenlands product en meer dan twee keer ons hele pensioenvermogen. Blijven zeggen dat gaswinning in Groningen onbespreekbaar is, zou onverantwoordelijk gedrag van onze overheid zijn.

Er zijn nu innovatieve manieren om de schade door aardbevingen te minimaliseren. En dat je de Groningers in het bevingsgebied royaal moet compenseren, staat buiten kijf. Geef álle huishoudens in het gebied waar aardbevingsschade kan voorkomen bij wijze van spreken een half miljoen euro.

Daarmee kunnen zij een ander huis kopen buiten het bevingsgebied of een potje opbouwen waarmee zij de regie kunnen nemen om zelf hun woning te versterken of te verbeteren. Het bedrag lijkt veel, maar het is nog maar één procent van de totale opbrengsten.

Onteigenen
Aan de andere kant praten we nu over boeren onteigenen, omdat we de natuur willen beschermen. Maar met een deel van de opbrengsten van het Gronings gas zouden we álle boerenbedrijven met de meest innovatieve technieken kunnen verduurzamen, waardoor de uitkoop en onteigening van de baan is.

Ik ben benieuwd of deze discussie binnenkort gevoerd wordt. Voorlopig waarschijnlijk niet, want de Tweede Kamer gaat volgende week op zomerreces en is helaas pas maandag 5 september terug.

Dat zomerreces vind ik trouwens niet meer van deze tijd. Hoezo gaat een hele groep van 150 mensen, die ons vertegenwoordigt en onze regering controleert, massaal op reces? Waarom spreken Tweede Kamerleden niet af om gespreid vijf weken per jaar met vakantie te gaan, zodat er nooit meer dan twintig Kamerleden tegelijk afwezig zijn? Ons land draait namelijk gewoon door in juli en augustus.

Vraagje: zou de parlementaire commissie Dick Benschop, onze Schiphol-baas, nog ondervragen? Hij was in zijn tijd als directeur bij Shell toch ook betrokken bij de rampzalige schadeafhandeling van de Groningers?
Maar laat ik deze column met iets luchtigs afsluiten: Schiphol heeft de temperatuur in een terminal en op het hoofdkantoor sinds maart met één graad verlaagd en dat heeft ze in drie maanden een prachtige besparing van 250.000 euro opgeleverd.

Mooi zou je zeggen, daarmee kunnen ze innovaties doorvoeren om de wachtrijen korter te maken, nieuwe mensen aan te nemen, nieuwe technieken te introduceren én alle hardwerkende beveiligers en bagageafhandelaars op Schiphol een welverdiend cadeautje te geven.

Maar nee, Schiphol heeft de 250.000 euro overgemaakt naar Giro555… Leren ze het dan nooit? Waarschijnlijk niet.
 
 

Paul Quekel
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Heer Brantz, in de door u genoemde tjidsperiode werd veel van het Nederlandse aardgas verkocht aan Duitsland. Een relatie van mij heeft de pompen geleverd om het aardgas op te kunnen slaan in de zoutmijnen van Duitsland.

Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.
 
In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.
 
En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.
 

Maurits Campert
1 jaar geleden

Toch blijft gelden: al is de leugen nog zo snel,….