Rutte: democratische schade

Vandaag wordt premier Rutte alom gehuldigd voor het feit dat hij de langstzittende premier ooit is. 14 oktober 2010 werd de premier met zijn eerste kabinet beëdigd en na 4311 dagen is het dan 2 augustus 2022; bijna 12 jaar minister-president van een land. Alsof er van democratie helemaal geen sprake meer is.

Allicht zal de premier daarop antwoorden dat hij gewoon gekozen is door de Nederlandse kiezers, maar daar is wel wat op aan te merken. Hij en zijn partij werden vooral gekozen op basis van beloften, voorafgaand aan de verkiezingen. Bovendien stond Rutte nu eenmaal bovenaan de kandidatenlijst, die heimelijk wordt samengesteld door zijn opdrachtgevers. (dat mag ook wel eens openlijk gezegd worden)

Afb: Flickr

Denk nog maar eens aan “geen cent meer naar de Grieken” of “duizend euro voor iedere (werkende) Nederlander”. Huizenbezitters zullen op dit moment ook wat vreemd aankijken tegen de belofte van Rutte in eerdere verkiezingen, dat hij ‘de hypotheekrente aftrek ongemoeid’ zou laten. Of, denkend aan Oekraïne, het beroemde ‘inlegvelletje’ en ‘geitenpaadje’ na het referendum, waarin de Nederlandse kiezers zich uitspraken tegen iedere vorm van (EU) samenwerking met het door en door corrupte Oekraïne. Laten we zeggen dat de kiezer “niet heeft gelogen, maar het zich gewoon verkeerd heeft herinnerd”.

Het is eigenlijk abnormaal dat politici zo verschrikkelijk lang de lakens uitdelen in een land. Het opent de weg naar corruptie en misbruik van de politieke macht. Niet voor niets kan in de VS een president maximaal 8 jaar dat ambt bekleden. Macht corrumpeert en de Amerikanen weten dat als geen ander. Alleen in dictaturen komen lange regeerperioden voor; kijk naar Rusland, China, etc. Wat dat betreft hoeft onze premier er niet prat op te gaan de langstzittende premier te zijn. Het is wijd en zijd bekend dat zulks alleen lukt met list en bedrog. Wat dat betreft is premier Rutte ook een echte wereldkampioen.

De opsomming van de problemen waarmee de bevolking in ons land (en Europa) zich momenteel gesteld ziet, is eerder vanmiddag al uitputtend behandeld door Kolonel b.d. Charlef Brantz. De geschiedenis zal hard oordelen over de bijdrage van deze premier aan de democratie en de welvaart van ons land. De formele agenda’s geven in geen enkel geval de werkelijke bedoelingen weer van dit kabinet of de vorige. Momenteel is Nederland een land waar ruim 1 miljoen gezinnen hun zorgkosten niet kunnen betalen en waar bijna 40.000 (autochtone) Nederlanders geen woning hebben; gedwongen om onder bruggen of kartonnen dozen te slapen. Maar straks wel een fantastisch CO2 krediet bij de Rabobank kunnen financieren om het klimaat te redden en ook al gaan ze zelf naar de mieter… Dit land is eigenlijk al naar de Filistijnen, alleen hebben de burgers dat nog niet genoeg in de gaten.

Dat betaalt zich nog wel uit, maar niet zoals de huidige generatie politici zich dat voorstelt.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Adri Ekstijn
7 maanden geleden

Het lijkt wel biologie:
Als je Democratie kruist met Dictatuur krijg je Democratuur!

Boudica
7 maanden geleden

Volgens Klaus Schwab (sekteleider) is Rutte ‘een groot staatsman’, dat zegt wel iets over zijn IQ en wetenschappelijke kennis die Schwab pretendeert (o.a. Harvard University pfff). Rutte heeft nl de capaciteiten helemaal niet om een staat te leiden. Het falen van de ministeries op velerlei beleidsterrein is daar de uitkomst van. Als je de organogrammen van de diverse ministeries bekijkt is het een grote jobcreation van te duur betaalde ambtenaren, die mede-verantwoordelijk zijn voor het ernstig tekortschietende uitvoeringsbeleid in NL. Het is een zooitje in Den Haag waar de bezem eens grondig doorheen moet en wel zo snel mogelijk. De staatskas kan heel veel minder ambtenaren gebruiken, compenseer daarvoor in de plaats maar de slachtoffers van het (wan)beleid. Dat 1 miljoen gezinnen hun zorgkosten niet meer kunnen betalen komt omdat de zorgpremies gewoon veel te duur zijn ook in vgl met omringende landen. De zorgpotten zitten stampvol maar ook hier weer jobcreation van zorgambtenaren/directeuren/managers en incompetente hulpverleners etc. met marginale zorg voor de zorgvrager, het kan niet op. Veel uitgegeven geld vloeit weer terug naar de staatskas in de vorm van loonheffingen (balanspost zorg naar financien) van niet nodige banen. Ja zo kan je geld rondpompen om andere zaken te bekostigen (kostenpost koninklijk huis bijv. leuk extraatje) Vriendjespolitiek om duur betaalde banen te verkrijgen enz. Wel allemaal ten koste van die gewone burger, die blijkbaar machteloos staan, dit allemaal door de strot geduwd krijgen en de mond gesnoerd de bodem van hun portemonnee zien: het Poldermodel. Het gebruik van de schandalige ‘noodwet’ als repressiemiddel (o.a. vrijheidsberoving) nog niet eens genoemd. Menig dictatuur zou niet eens durven wat de overheid in NL uithaalt. .

Laatst bewerkt op 7 maanden geleden door Boudica
Hans
7 maanden geleden
Antwoord aan  Boudica

Onderschat Rutte’s kwaliteiten als staatsman niet. Het echt heel knap dat hij zonder ruggengraat ondanks al zijn leugens, gedraai en afbraakbeleid het vertrouwen van het volk weet te behouden (zie verkiezingen en peilingen) en de steun van zijn medeplichtigen weet te behouden. Dat is geen geluk. Maar dat duidt wel op een intrinsieke slechtheid. Die hij echter wel uitstekend weet te camoufleren.

7 maanden geleden
Antwoord aan  Hans

De heer Rutte heeft wel 2 keer veel geluk gehad net voor de verkiezingen. Turkse minister en Covid 19 en dat zeer goed misbruikt.

7 maanden geleden

Dat de burger nog niet genoeg inziet dat dit land al naar de filistijnen is , duidt op volledige afwezigheid van politieke interesse van veel burgers. Dan kunnen we de vraag stellen, » » hoe komt dat?? » ». Heel simpel : De laatste 40 jaar is de burger door het Linkse tuig volledig mentaal aangevallen door de
gelijkheidsideaal van links en en de zielige asielzoeker kwam redding brengen en heel veel baantjes worden met subsidie in stand gehouden door vriendjes politiek .De consequenties van deze politieke oplichterij kwam goed van pas bij de globalisten en het verdienmodel voor de VVD toen ook Corona om de hoek kwam kijken, waren de geesten rijp voor manipulatie en kon deze coalitie doen wat ze wilden . Dat de heer Geert Wilders van de PVV , deze coalitie een « «  maffiabende in de tweede Kamer noemde « «  , zou je kunnen denken dat « «  men » » misschien wakker wordt . Maar…… niets van dat alles ….. de massa had twee jaar geen vacatie gehad en nu moet daar alles voor wijken om alsnog in het vliegtuig te stappen en en alle normen en waarden werden in een donkere put gedonderd, wat de Rutte-cs goed uit komt . Zelfs een amendement van afkeuring werd afgestemd . En……. Rutte voelde zich onaantastbaar . Dat nu al meer dan 1 miljoen mensen hun zorgkosten niet kunnen betalen , boven op de energie nota’s laat Rutte volkomen koud . Ronald Dunki noemde Rutte een « «  sociopaat « «  en ik noemde Rutte een psychopaat , evenals Jan Dijkgraaf dat deed in zijn brieven, « «  een briefje van Jan » » aan Rutte…….. maar niets helpt…… Nederland naar de filistijnen ……..daar moeten we dus maar mee doen .

Ron
7 maanden geleden

Vergeet de toeslagen affaire, bonnetjes affaire, dividendbelasting affaire en de verdonkeremaande SMSjes affaire niet.

7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron

TER INFO:
Hoe durven de dames en heren van de coalitie en het Kabinet Rutte IV, GroenLinks, PvdD en PvdA, de NOS en NPO nog het woord democratie te noemen?

“Het is een aanval op de democratie???”. “Het is een aanval op de democratie???”.

We hebben in Nederland géén DEMOCRATIE meer.
Leest u over het Circus Rutte: https://lnkd.in/ecjNaDqi en het Kostbanen circus waartoe vele van u ook toe behoren: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2

CITAAT uit eigen werk: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT)”. Einde citaat.

We hebben in Nederland geen DEMOCRATIE meer.
Volgens Prof. Twan Tak leven we in Nederland in een dictatuur, leest u http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak-commentaar.htm.

7 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,

Dit zijn de vreselijke erfenissen van M. Rutte. Uit http://www.sdnl.nl/quekel-iedereen.htm

Citaat van internet: Collusie dicteert de landelijke overheid. De Tweede Kamer slaapwandelt. Collusie is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hiervoor de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland “collusieland” bij uitstek geworden. Einde citaat.

Leest u ook:
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959091001546174464/
over M. Rutte – Wynia en
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6960167137541791746/
over M. Rutte en lezers van de Volkskrant.

AFBRAAK BELEID van de grootste milieuvervuilers en creëren van onaanvaardbare ellendes, de heer M. Rutte en c.s. Hun collectieve knulligheid is de zwarte ziel van de Rutte Kabinetten.

Knullige begripsverwarring met grote gevolgen (sta-pal.nl)

Zie hieronder ellendes.

Geachte heer Rutte, bent u zelf wel eerlijk? U bent een wel erg pedante leider. Of bent u net zo hypocriet als vele van de huidige en voormalige Kamerleden over de eigen verantwoordingen, waardoor Nederlandse burgers nu in grote ellende zitten, zie ellendes?
 
U was erbij en deed niets aan de ellende van vele Nederlandse burgers. U zou zich diep moeten schamen. Leest u over echte democratie op http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm uit 2001 en die is anno 2022 volledig weg in uw Regeringen, Eerste en Tweede Kamer. Artikel 67 van de Grondwet wordt al vele jaren aan de laars gelapt!
 
Heer de Groot D66 u lult als een kip zonder kop! ZIE http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946058836369670144 Weet u wie gemeen is? Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals u (ambtenaren, politici, bestuurders), deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
 
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
 
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.
 
 
CITAAT UIT 2002, http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en laten wij nu een grote gelijkenis zien met tussen de gecreëerde stikstof, de bovengrondse zwam van M. Rutte en deze ondergrondse monsterzwam.
 

 

Laatst bewerkt op 7 maanden geleden door Paul Quekel