Brusselse sprookjes, Europese nachtmerries[1]

Europa leeft in een brute realiteit, die door bewindslieden gepresenteerd wordt als een serie mooie sprookjes die door hemelbestormers veranderd zijn in een scenario om de wereld te veranderen.

Wanneer dat gebeurt, raakt de fantasie op hol en is rampspoed het resultaat. Dat is wat de Europese burger al een decennium ervaart. Het Brusselse sprookjesboek telt een aantal bijna voltooide hoofdstukken en zal in de nabije toekomst gevuld worden met onderwerpen die nog niet helemaal rijp zijn om als sprookje aan het grote publiek verkocht te worden.

Sprookjes

Het eerste hoofdstuk van het Brusselse sprookjesboek zag in de jaren ’90 het daglicht. De Europese burger werd voorgespiegeld dat de Unie en een gemeenschappelijk munt de oplossing zou zijn voor bestaande en toekomstige financiële en politieke problemen. In Brussel droomden ze dat Europa en de euro de garantie zouden zijn voor een gouden Europese toekomst en nog voor het nieuwe millennium de VS en de dollar voorbij ging streven. De Europese Unie zou de sterkste economische macht op aarde worden. In Brussel wilden ze niet horen dat dromen bedrog zijn.

Behalve in Brussel en de door het WEF gecontroleerde regeringscentra (met Den Haag voorop) is er in 2022 niets meer over van die Brusselse grootspraak. Integendeel. In bijna alle West-Europese hoofdsteden heeft de totale verwarring toegeslagen, en doen incompetente regeringsleiders er alles aan om Europa in de duistere afgrond van armoede en vergetelheid te storten. Hoewel steeds meer Europeanen achter de eigen huisdeur dit beginnen in te zien, komen alleen de sterkst benadeelde segmenten in verzet. Het overgrote deel hobbelt nog steeds achter de liegende en bedriegende elitocratie aan en heeft nog steeds niet in de gaten dat een grote crash van de samenleving gepland en gewild is om het sprookje van een Europese Superstaat te voltooien.

“in stand gehouden door
autoriteiten waar de burgers
nooit op hebben gestemd”

In het huidige millennium werd het tweede hoofdstuk van het Brusselse sprookjesboek in de steigers gezet: “energietransitie noodzakelijk om het klimaat te redden”. Die transitie van een op fossiele energie gestructureerd samenlevingsmodel naar een ‘duurzame’ en ‘groene’ samenleving met ‘nul’ emissies was niet alleen noodzakelijk, maar ook prima betaalbaar. De Duitse overheid oreerde in 2004 dat de ‘Energiewende’ de burgers slechts €1 per maand extra zou kosten, een fractie van de werkelijke stijging van de energielasten. Nederlandse bewindslieden – o.l.v. de Minister-president – probeerden hijgend de klimaat-Bijbelteksten van de Duitse Bondskanselier te materialiseren. Het mocht wat kosten en de ellende die het realiseren van dat sprookje zou veroorzaken voor de kleine huishoudens, het milieu en de biodiversiteit; moest kunnen. Er liep in Brussel een verdwaalde Kerstman rond die de Europese burger ervan probeerde te overtuigen dat het kappen van oerbomen en het verbruik voor de opwekking van stroom, zou leiden tot een verlaging van de CO2 emissie. Galgenhumor kun je de huidige politieke generatie niet ontzeggen.

Het voorlopige slotakkoord van het sprookjesboek werd een paar maanden geleden geconcipieerd: de proxy oorlog die Washington op Oekraïense grondgebied voert met het Rusland van Vladimir Poetin. Van Europeanen wordt geëist dat ze hun welzijn en comfort opgeven voor een zinloze proxy oorlog die ze nooit hebben gewild. Want, riep de Nederlandse would be volksmenner: “die oorlog daar is de onze. Laten we het daar nou wel even met elkaar eens over worden”. En dus moeten we als natie de portemonnee trekken voor een stelletje corrupte boeven in Kiev. Boeven die een deel van de bevolking als ratten in de val laat verhongeren en verpauperen. Een oorlog die wordt gepromoot en in stand wordt gehouden door autoriteiten (EC, WEF) waar ze nooit op hebben gestemd.

Europa (bedoeld wordt de Europese elitocratie want die kan ongestoord de verwarming in zijn dure onderkomen hoger zetten, zich verplaatsen in energie vretende en CO2 uitstotende voertuigen of vliegtuigen en zich dan ook volproppen in dure restaurants) verzekerde de naïeve burger dat Europa prima zonder Russisch olie, gas en steenkolen kan, maar Rusland niet zonder ons. Westerse verlichte despoten, die denken Rusland te kunnen verslaan; een Nederlandse schapenhoeder die balkt over een Oekraïense overwinning, maar geen idee heeft hoe die eruit ziet en wat de gevolgen voor de Nederlandse samenleving zullen zijn. Die Europese politieke blindgangers denken Moskou en zijn vrienden in de rest van de wereld, te kunnen onderwerpen aan de nieuwe autoritaire controle van de VN, het WEF en de WHO. De minachting klotst tegen de muren van regeringsgebouwen.

Het exacte tegendeel is het geval: het Westen (de bevolking, uitgezonderd de elitocratie) is nu geheel dankzij die arrogante kliek in een energiecrisis beland, terwijl Rusland zijn olie en gas prima kwijt kan aan China of andere landen en juist in alle opzichten in de lift zit. De kosten voor energie, brandstof en voedsel rijzen in Europa de pan uit, waardoor miljoenen mensen niet meer in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen en in het eerste stadium van armoede zijn beland. De torenhoge, nog steeds groeiende energieprijzen jagen de inflatie aan. In Nederland is die de 10% al vlijtig gepasseerd en ook in andere Eurolanden snelt de geldontwaarding met gezwinde pas naar de uitgang. Dat is dus de route naar de overwinning op Rusland die de Europese politieke dwaallichten voor de Europese samenleving hebben uitgedokterd.

Het Europese elitaire geboefte is nog niet klaar. Er zijn nog onderwerpen genoeg om het Brusselse sprookjesboek een meer volumineuze aanblik te geven. Andere hoofdstukken die nog niet voltooid kunnen worden, zullen gaan over:

  • Het nut van ‘Deep State’ structuren om het leven van de doorsnee Europese burger zo simpel en ellendig mogelijk te maken;
  • Migratie die moet resulteren in kleurversmelting en een verdwijnen van het blanke ras;
  • Islam en het doorvoeren van de beginselen van Koran en invoering van de Sharia. Die hebben in het Midden-Oosten en Centraal- en Noord-Afrika geleid tot een enorme ‘welvaartstimulans’. Daarom komen Arabieren en Afrikanen in massa naar Europa om dat evangelie te verkondigen met het doel de Europeaan de juiste morele beginselen bij te brengen.
  • Vaccinatiebeleid met niet beschermende en de volksgezondheid eroderende vaccins die resulteren in een versnelde oversterfte, onvruchtbaarheid, hartfalen, ademhalingsproblemen. Gezondheidseffecten die dienen om de demografie in de gewenste kleur en leeftijdssamenstelling te duwen. Daarmee draagt het vaccinatiebeleid zijn steentje bij aan de noodzaak tot demografische verkleuring en in het verlengde de noodzakelijke versmelting van rassen en culturen.

De nachtmerrie

In Brussel, New York en Geneve verkopen ze dromen als sprookjes aan de Europese samenleving. Dromen zijn bedrog en als je wakker wordt, beland je in een nachtmerrie. Datzelfde geldt voor de sprookjes die WEF en EU vertellen. Zeker als we kijken naar de doelen die de driehoek EU-WEF-VN nastreeft en de gevolgen die ze hebben voor de doorsnee burger. Het is in de loop van 2022 helder geworden dat de VN Agenda 2030 het vertrekpunt is voor het modelleren van de Westerse samenlevingen en die drie structuren gaan samenwerken op zes gebieden: klimaatverandering, digitalisering, gendergelijkheid, onderwijs en het vergroten van hun invloed. Het is significant dat de WEF zich handig als draaipunt in die driehoek heeft kunnen plaatsen en er met verve in geslaagd is om de traditionele westerse normen en waarden in een razend tempo bij de vuilnisbelt te zetten.

Omringd door een hofhouding van notoire jaknikkers, waant Schwab zich een soort schaduwpresident die de macht over Europa overneemt om dat werelddeel aan een wurgend klimaat – en vaccinatiedictatuur te onderwerpen waarin het voorgoed gedaan is met vrijwel alle vormen van vrijheid en privacy. De toekomst is op weg terug naar het verleden, naar de periode van vervormde despoten met waanvoorstellingen en een amper te stillen machtshonger. Schwab en consorten willen dat de totale macht bij een klein clubje komt te liggen, dat het voortbestaan van de Europese samenleving bepaalt en zogenaamd voor de ‘bestwil’ van die samenlevingen ingrijpende en snoeiharde maatregelen neemt. In Schwab’s (en ook Rutte’s en Kaag’s) marxistisch-socialistische nieuwe Europa is zelf nadenken en zelf kiezen niet meer gewenst en zelfs verboden, waardoor innovatie, initiatief en zelfontplooiing de kop in worden gedrukt. Precies zoals het communisme dat altijd heeft gedaan en nog steeds propageert. Een ideologie waar het Westen bijna 50 jaar tegen gestreden heeft en in die periode die ideologie voortdurend als kansloos en verderfelijk heeft neergezet.

Ooit democratisch ingestelde partijen en regeringen grijpen steeds vaker naar autoritaire en totalitaire machtsmiddelen om maatregelen en programma’s door te drukken die rechtstreeks tegen de belangen van hun kiezers ingaan. Door de valse ‘stikstof’ oorlog tegen de boeren moet ook onze voedselvoorziening er aan geloven. Zo is de strijd tegen de – volledig uit de duim gezogen antropogene – CO2 ‘klimaatverandering’ samen met de uitgelokte oorlog in Oekraïne een grote bedreiging geworden voor de toekomst van onze economie, welvaart en samenleving. Westerse leiders geven er duidelijk blijk van dat het bestaan van hun onderdanen hun (g)een zorg is en niet op een paar doden meer of minder te kijken. In die wereld neemt het politie-apparaat de plaats van de ouderwetse knokploegen in en wordt geweld en onderdrukking tegen tegendenkers en andersdenkenden niet geschuwd. Daarom wachten ons waarschijnlijk nog een aantal zeer zware jaren waarin massa’s mensen het leven zullen laten.

Het doel van iedere stabiele samenleving is verdwenen: hard werken en elkaar ondersteunen om het leven voor iedereen beter te maken. De hoekstenen van iedere stabiele, welvarende en succesvolle samenleving worden opzettelijk vernietigd. Op realiteitszin, arbeid en solidariteit gebaseerd succes veranderde langzaam maar gestaag in gemakzuchtig zelfbedrog. De historie leert dat zo’n samenleving maar één lot te wachten staat. Als de fatale koers naar een marxistisch klimaat- en vaccinatiedictatuur niet snel wordt stopgezet en omgedraaid, is het binnen nu en maximaal 10 jaar gebeurd met de Westerse beschaving.

Het spoorboekje

De huidige leiders van Europa zijn erin geslaagd het economische succes, dat te danken was aan de generaties die na de Tweede Wereldoorlog keihard werkten aan de wederopbouw, om te keren in een almaar sneller verlopend financieel-economisch, maatschappelijk en ook moreel verval. Tientallen jaren lang werden hoge schulden gemaakt zonder de intentie die ooit terug te betalen. Hoekstenen van een stabiele en welvarende samenleving worden vernietigd. Deze systeemcrisis en aankomende crash is doelbewust in gang gezet om op basis van het al zo vaak aangehaalde ‘ordo ab chao’ (orde uit chaos) principe de nieuwe, door de VS/EU/WEF/VN/WHO gecontroleerde wereldorde op te bouwen.

In Brussel worstelt een wankelende EU om zichzelf bij elkaar te houden en probeert ten koste van alles alsnog het (gruwelijke) visioen van een superstaat te realiseren. Een één-wereld autoriteit naar het voorbeeld van de EU en onder auspiciën van de VN zal echter nooit gaan lukken. Daarvoor zijn de nationalistische gevoelens in China, Rusland, in mindere mate India en vooral in islamitische staten als Turkije, Saoedi Arabië en Iran veel te sterk. Bovendien stevent de in recessie geraakte, sterk gepolariseerde Verenigde Staten met zevenmijlslaarzen op een nieuwe burgeroorlog en/of een splitsing af.

Schwab en zijn gehersenspoelde marionetten willen door de Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie naar een door artificiële intelligentie (AI) aangestuurde marxistische technocratie. En de drie hebben haast. Hun streefjaar hebben ze gelet op de vernietigende successen in diverse westerse landen, naar voren gehaald. Van 2030 naar 2025.

Vrijheid en succes zijn in een paar decennia omgekeerd in totalitarisme en verval.


[1] Een paar teksten zijn aangepast overgenomen uit een artikel van een mij onbekende auteur.


Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
1 maand geleden

Als het allemaal toegaat naar een nieuw soort communistische heilstaat, wat is dan de rol van die 1% megamiljardairs die vanaf de achtergrond zoveel invloed hebben? En als we allemaal hackable animals worden, wat gaan we dan doen eigenlijk op deze planeet? Volgens mij is er een soort van autonoom zich voltrekkende gekte aan de gang, die door Heidegger wordt omschreven als het ‘Rechnende Denken’.

1 maand geleden

Geachte heer Brantz, een ontluisterende analyse en deze komt veel overeen hetgeen ik in mijn columns De Berusting en Milieu schreef, leest u: http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen.

COLUMN MILIEU:

Column door Paul Quekel senior:

Geschreven inzake de milieuconferentie in Johannesburg augustus 2002

Deze conferentie werd gehouden ter nagedachtenis van de Earth Summit in Rio de Janeiro (1992). Rio ’92 was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling van het internationale milieudebat. Daar is onder andere het klimaatverdrag van Kyoto tegen het broeikaseffect geboren en ook het biodiversiteitsverdrag ter bescherming van de natuurlijke rijkdom op aarde.

DE STAATSSCHULD IN NEDERLAND IS GEPRIVATISEERD

http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm

Oftewel de Staat heeft afgelost ten koste van haar Burgers, die nu met veel grotere schulden bij Verzekeraars en Banken zitten als toen de heren Kok en Zalm minister van Financiën werden.

Nu een idee van een normaal en gewoon mens in Nederland, misschien wel te gewoon. Zo gewoon dat het te gek en te idioot voor woorden is. Maar kijk nu eens naar de huidige wereld en denk eens na wat er beloofd is na de Tweede Wereld Oorlog. Vergelijk dat maar eens met de huidige toestand in de Wereld. Jammer dat de heer Hilterman dood is.

Laten we onze wereld schuld inlossen. Laten we aan alle landen die geld geleend hebben van de Westerse Landen en van het IMF hun schulden kwijt schelden. Laten we 3,4, 5.000.000.000.000, (zegge drie tot vijf triljoen gulden) teruggeven als een creditnota voor honderden van lange jaren van uitbuiting. Wij allen, de gezamenlijke Wereld krijgt er wel iets voor terug. De debet nota die wij als Westerse Wereld krijgen wordt gebruikt voor een nieuw te stichten contigent. Het zijn grote stukken land (vaak onvruchtbaar en vergeten land) dat voor dit bedrag wordt overgedragen aan een Nieuwe Wereld Orde. Misschien kan de organisatie van Ruud Lubbers dit ter hand nemen.

Dit land blijft als de waarborg voor de aflossing van de creditnota. Omdat dit land het land wordt van een Nieuwe Wereld Orde, wordt dit het nieuwe contingent met een eigen Regering en eigen wetten en rechten. Dit land zal door de Westerse Wereld ontwikkeld worden als ware het eigen land. Dit land kan nooit meer vervreemd worden. Het is beschikbaar voor al degene die er willen werken en dit worden Wereld Burgers genoemd. The United States of the World (USW). Het zal een eigen Wereld Bestuur krijgen, de zekerheid en het bestaansrecht zal door de Westerse Wereld en door alle aangesloten landen welke aangesloten zijn bij deze nieuwe Wereld Orde gewaarborgd worden.

Het is mijn idee om vanuit de Westerse Wereld initiatieven te ontwikkelen voor de invoering van een geheel soort nieuwe dienstplicht. De afgestudeerden jongelui gaan 18 maanden werken voor het nieuwe 8e contingent. Er zullen dammen gebouwd worden, pijpleidingen worden aangelegd, ontziltingsinstallaties worden opgericht, irrigatie systemen vanuit deze ontziltingsinstallaties, nieuwe plantages, nieuwe bossen, woestijnen worden vruchtbaar. Er zullen scholen en ziekenhuizen worden gebouwd. Medicamenten zullen op licentiebasis gemaakt kunnen worden.

Laten we een groot gedeelte van onze Westerse boerenstand overhevelen naar de USW. Laten deze boeren hun kunde en kennis uitdragen over deze wereld. Laten we in de USW ons voedsel gaan kopen. Laten we de landbouwsubsidies aan deze boeren meegeven. Dit stimuleert een globalisering die er wat toe doet.

Laten we ophouden geld te zien als het enige machtige middel. Laten we aan onze kinderen een goede wereld nalaten, maar laten navolgende generaties in ieder geval over ons kunnen zeggen als de wereld toch ten ondergaat aan de opwarming van de aarde. Onze voorouders van de 21e eeuw hebben in ieder geval keuzes gemaakt om ons nu 100 200 300 jaar later een beter en goed bestaan te garanderen. Wij kunnen onze voorouders daar dankbaar voor zijn. Dit zal echte geschiedenis worden. Niet de oorlogen, de aids epidemieën, de honger en het ongecontroleerde groeien van de Wereld Bevolking.

Laten godsdienstige leiders tot hun Goden bidden en laten deze Goden hun wil opleggen aan deze leiders om met het gevoel voor gewoon leven ontdaan van elke franje datgene te doen wat in ieders mens ziel gegrift is. Goed voor je naaste en je medemens.

Niet er over preken, praten en ruzie maken, oorlogen voeren, maar de koe bij de horens pakken en gewoon gaan doen. Aan het werk. Verleg als politiek verantwoordelijke man of vrouw je horizon en stijg boven jezelf uit. Stel je eisen in het parlement. Heb je als bestuurder de macht om maar een duizendste procent te veranderen, dan moet je dat doen, je zult er anders later op afgerekend worden. In ieder geval de kinderen van je kinderen, van hun kinderen. Van al kinderen van volgende generaties. Laten we met echte oplossingen bezig zijn voordat de wereld ten onder gaat aan moord en doodslag gelegitimeerd door de utopie wij zijn goed en de anderen zijn het kwaad.

Als we willen zijn we allemaal goed! Iedereen wordt namelijk op dezelfde manier geboren. Het is de omgeving en de beïnvloeding van de betreffende cultuur, opgehitst door leiders, die zijn vastgeroest in de denkpatronen van vele eeuwen. In tijden die onvergelijkbaar zijn met de tegenwoordige tijd. Wetten die in de woestijn golden, in de binnenlanden van Brazilië, in de oerwouden van Afrika, op de rijstakkers van China, in het Wilde Westen, in de ijzige kou van het noorden en van Siberië, op de eilanden in de Oceanen, de donkere Middeleeuwen in Europa en nog honderden andere barbaarse, geciviliseerde, gecontroleerde en ongecontroleerde wetten.

Wetten die dan voor vele doeleinden worden misbruikt door vele zogenaamde onafhankelijke rechters. Rechters die recht spreken in Landsbelang. In belangen voor de financiële macht, voor het establishment, voor de bestuurlijke macht. Ook het Romeinse Rijk is ten onder gegaan al de macht van de regelgeving en het protectionisme.

Mijn stelling is dat Niemand, helemaal niemand op onze gehele Wereld onafhankelijk is. Niet onze koningin, niet onze minister president, niet onze ambtenaren, niet onze volksvertegenwoordigers, niet de rechters, niet de raadsheren, niet de bakker of de slager op de hoek en al zeker niet de gewone burger zoals u en ik. Dit geldt voor alle landen in de Wereld. De advocatuur als de angel van genoegzaamheid en de vrijbrief voor morele aanvaarding van een zogenaamde democratische samenleving.

Of hoe de bestuurlijke macht hun samenleving zien, door de gekleurde bril van wij weten het want wij zijn onafhankelijk en democratisch, want wij zijn daar voor opgeleid en hebben de eed gezworen voor deze onafhankelijkheid. Wij weten wat goed voor onze burgers is want wij spreken recht. Niets dan de waarheid, de volledige waarheid, zo waarlijk helpe mij God almachtig. Ofwel in NAAM VAN DE KONINGIN zijn vele rechten verkwanseld, mensen geestelijk geliquideerd, onmondig gemaakt, en overgeleverd aan de hoon van de registratie journalistiek.

We hebben een wereld gecreëerd waarin iedereen afhankelijk geworden is. Van de vele informatie die over glasvezelkabels als internet bekend geworden is (en nu al de vijfde colonne aan het worden is voor de revolutie van de gewone wereldburger), om deze shit van de Wereld met ongekende snelheden te verspreiden, van voedsel al dan niet gemanipuleerd, van gekocht geluk via onzinnige reclames voor producten die we eigenlijk niet nodig hebben. Vaak geven ze maar een kortstondig geluk van zelfbevrediging.

Als we nu niet gaan ingrijpen dan zal de Wereld vergaan in de chaos van zelfgenoegzaamheid. De weg naar Rome is geplaveid met goede voornemens.

De weg van bestuurlijk Nederland en Europa heeft vele dubbele agenda’s en is een glibberige onbegaanbare weg aan het worden.

Zakken worden gevuld met niet aflatende Euro’s opgehoest door een Europese bevolking die zich verbaasd en steun gaat zoeken, steun zoals in Nederland bij een Pim Fortuyn. Een waarlijk groot man, die goed doorhad wat er speelde. Hij is niet meer.

Proficiat Melkert, Kok, Zalm, Spijkerman, Sonja Barend, Tony van der Meulen en alle anderen die van zichzelf wel weten hoe hun dubbele agenda eruit zag, http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en lees ook http://www.sdnl.nl/quekel-8.htm over een NEW RAIN FOREST (PQ).

Laatst bewerkt op 1 maand geleden door Paul Quekel