Prikbord nr 839

Natuurlijk bedoelde staatssecretaris Van der Burg precies wat hij zei: als je de kraan open laat staan, moet je sneller dweilen. Dit betekent in Nederland dat je gemakkelijker statushouder wordt zodat je met voorrang huisvesting krijgt en meteen gezinshereniging (‘nareizen’) kunt aanvragen. Zodra die voorrang een recht wordt, staan de asieladvocaten klaar om dit af te dwingen. Nog sneller dweilen dus…

Europese rente

Begrijp ik het nu goed: omdat Italië geen hogere rente kan betalen voor bestaande schulden, hoeft er straks helemaal niets te worden betaald? Geen rente en geen aflossing… of is dit te gek voor woorden?

Hek

Hoe groot is Europa eigenlijk en op hoeveel plaatsen kunnen lynxen leven? De ‘natuurbeschermers’ die nu beweren dat een verdeelde populatie bij het Poolse grenshek gevaar loopt uit te sterven, zoeken kennelijk een argument om het hek te verwijderen over een afstand van…. meter? Vreemd dat men elders een (peperduur) ‘wildviaduct’ voldoende vindt. Misschien voor die lynxen een kleppensluis bouwen met eenrichting-sensoren: alleen Polen uit!

Merkel

De ‘erfenis’ van Merkel is niet alleen de enorme corruptie in de politiek, staatsorganisaties, rechterlijke macht, banken en het bedrijfsleven, de verwaarlozing van Defensie, de criminele bendes en Autonomen, de afhankelijkheid van Russisch gas, de absurde afdanking van kernenergie, de machtsuitbreiding van de EU en het immigratiefiasco, maar ook de schuldenberg bij de ECB vooral ten gunste van Griekenland en Italië. Was ze naïef of zelf niet integer (beide onwaarschijnlijk) of was ze niet opgewassen tegen de belangengroepen en ‘elites’ die de werkelijke macht hebben verdeeld in Duitsland?

Schaamteloos

De schaamteloze weigering van het kabinet om bewijsstukken van de mondkapjesfraude over te leggen, ondanks de rechterlijke uitspraak, doet ernstig vermoeden dat er sprake is (geweest) van criminele zaken. De vraag is echter of het OM toestemming/opdracht krijgt van de nieuwe minister om een recherche-onderzoek in te stellen. Al jaren is duidelijk dat Justitie een (te) grote machtspositie heeft, waardoor het onmogelijk lijkt daar eens goed de bezem door te halen. Want voor vele fouten (zelfs bij de beëdiging van rechters) en gevallen van machtsmisbruik draagt kennelijk niemand de (politieke) verantwoordelijkheid. Intussen laat men de koning ernstige drugscriminaliteit vergoelijken en de Belgische rechter schofferen door gratie die ‘niemand’ heeft aangevraagd (naar verluidt de vriendin van Masmeijer!) terwijl hij al eerder vrij rondliep i.v.m. Coronarisico’s(?), is er niets meer vernomen van de onderzoeken naar banken (Zalm) en de Kinderbescherming, is het immigratiebeleid een grote puinhoop en wordt de fraude in de gezondheidszorg genegeerd, terwijl verantwoordelijke politiebazen zijn overgeplaatst voordat de schandalen naar buiten kwamen. En aan een onderzoek naar de ABP-miljarden wordt door het parlement geen woord vuil gemaakt, doch de woekerpolissen – naar verluidt 30 miljard – en de ongegronde vermogen (rendements) heffing zullen de parlementariërs uiteindelijk met de neus op de financiële feiten drukken.

Toekomst

Ook in de rol van opa krijg ik het gevoel te hebben gefaald, want we zadelen onze kleinkinderen op met een overbevolkt land, bestuurd door incompetente beroepspolitici en voorts door graaiers, profiteurs, gesubsidieerde idioten en leugenaars. Nagenoeg allemaal bezig met hun eigen belangen en (toekomstige) baantjes. De onthullingen van Omtzigt en Leijten zijn slechts één voorbeeld van de vele misstanden in dit land zonder toekomst. De dictaten uit Brussel en de behandeling van klokkenluiders bevestigen dit.

Vermogensbelasting

Natuurlijk kan er een reden worden bedacht om de eigen woning als vermogen te belasten. Al was het maar omdat de Staat niet wenst te bezuinigen op haar eigen absurde uitgaven, verspillingen en privileges. Al die ‘heilige’ huisjes moeten in stand blijven, terwijl een eigen woning kennelijk als een luxe bezit wordt beschouwd, net als een (Nederlandse) bankrekening waarop meer dan € 50.000 staat. Maar hoe zit het met vermogen in de vorm van antieke auto’s, schilderijen, buitenlandse aandelen, goud, juwelen, landgoederen, jachten, pensioenreserves, e.d. ?

De overwinning van de belastingklagers zal duur worden betaald, mogelijk zelfs via de opgebouwde pensioenaanspraken. Want als Den Haag dit niet bedenkt, dan Brussel wel, waar men het liefst zelf belasting zou heffen. Bijv. over het vermogen van pensioenfondsen, de uitstoot van CO2, het gasverbruik, het vliegverkeer en de banken.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Onze oplossing voor de woekerpolissen http://www.sdnl.nl/quekel-woekerpolis-oplossing.htm
en
leest u ook http://www.sdnl.nl/theovangogh.htm die over woekerpolissen een artikel schreef.

Leest u de column van prof. Dr. Smalhout, Nederland is Barstensvol uit 2003 http://www.sdnl.nl/smalhout.htm ook hetgeen hij over de boeren schreef. Hoevoor vooruitziende blik?

En steeds maar weer de aanvallen op mensen die nog wel zelf nadenken en het verplaatst mij weer naar 2002, de haataanvallen door zogenaamde deugdzame journalisten, columnisten, politici, hoogleraren op Pim Fortuyn. Zie http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm, even door scrollen.

En wat heeft de heer Fortuyn gelijk gehad, zie nu de ellende aan de Poolse grens en het onoplosbaar asiel infarct in Nederland. Je kunt niet dweilen met de kraan open en zijn boek “De Islamisering van onze cultuur”.

En zo wordt de macht instant gehouden:

Omdat Tweede Kamerleden van de coalitie artikel 67 van de grondwet niet meer toepassen en zelf nadenken hebben verleerd. Hun enige waarde is tekenen bij het kruisje opgedragen door de opperbevelhebber M. Rutte en zijn eerste luitenant S. Kaag.

ARTIKEL 67:
1. De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. De leden stemmen zonder last.
4. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

Het eigen belang (lees inkomen) het coalitie belang en het partijbelang is hoog zeer hoog verheven boven de belangen van velen in de samenleving. En als de niet denkende Tweede Kamerleden van de coalitie tegen het advies van de Regering M. Rutte IV stemmen, dan kunnen ze een volgende keer een plaatst op de verkiezingslijst vergeten en zeker het dik betaalde fancy baantje na de politieke mis carrière van ja knikken.

Laatst bewerkt op 7 maanden geleden door Paul Quekel