Prikbord nr 842

‘Deskundigen’ die zich bezorgd uiten over het ontbreken van aanvullende pensioenen, zouden zich eens moeten afvragen waarom die nodig zijn. Van het staatspensioen AOW moet men kunnen rondkomen zonder aanvullende bijstand aan te vragen.

En als de staat niet in de door werkgevers en werknemers betaalde premies graait (ruim 50 miljard verdwenen volgens bepaalde bronnen), dan zijn er geen redenen om niet te indexeren. Want indexeren gaat immers samen met inflatie en hogere premies. Extra pensioen opbouwen, met absurde voorwaarden, is bovendien voor honderdduizenden werkenden onbetaalbaar.

Nepmaatregelen

De regering beweert dat men (kansloze?) asielzoekers aan de grens gaat terugsturen. Welke grens – Schiphol, België, Curaçao? – en waarom nu pas?

Om hoeveel van die ruim 100.000 per jaar gaat dit dan? Want als het toch over getallen gaat: waarom werden er 1000 vluchtelingen per jaar uit Turkije gehaald; op grond van welke internationale verplichting? Waarom werden 15.000 nareizenden per jaar toegelaten als er hier woningnood is? En hoeveel ‘winst’ is dan een jaar vertraging, want over een jaar zijn het er dus weer 300 per week. En hoeveel van die nareizenden willen hier integreren via een inburgeringscursus of accepteren een noodwoning?

De burgers en de media laten zich weer foppen, want zelfs de VVD-woordvoerder weet niet welk effect deze nepmaatregelen zullen hebben. Daarom zal ik hem uit de droom helpen: helemaal niets. Er zullen alleen meer rechtszaken komen over de toegezegde huisvesting, de achterstelling van Nederlanders bij de toewijzing van woonruimte, het vertragen van gezinshereniging en over voorrang geven aan vluchtelingen uit kampen in Turkije ten opzichte van andere kampen zoals op Lampedusa. Immers, daarmee werd niet alleen de veilige-landenregel geschonden, maar ook het systeem van uitbuiting en mensensmokkel gesteund en tevens de Europese grensbewaking voor joker gezet. Hoe het uitzetten van illegalen beter wordt geregeld, blijft een raadsel.

Ouderen

De oproep dat ouderen meer voor hun belangen moeten opkomen, lijkt me een onterecht verwijt. Ze zijn door schade en schande wijs geworden over de betrouwbaarheid van politici en bestuurders, de werkelijke machtsverdeling in de samenleving, de baantjes, het gebrek aan integriteit en de onverschilligheid van politieke partijen. Ze hebben gezien hoe de zorg, het openbaar vervoer en de woningcorporaties werden verkwanseld, de milieu- en asielindustrie het voor het zeggen heeft, de pensioenen en spaartegoeden werden afgeroomd en miljarden verdwenen naar de EU, ontwikkelingshulp, de VN en allerlei elitaire dan wel gesubsidieerde clubjes.

Ze waren niet welkom in de zittende partijen, hebben nieuwe partijen gesteund en vele misstanden onthuld. Ze hebben brieven geschreven, websites gebouwd, dossiers verzameld en zelfs boeken geschreven.

Ze hebben de hitte van de dag gedragen, armoede gekend, gespaard, vluchtelingen ontvangen totdat bleek dat het bijna allemaal gelukzoekers waren, en vergeefs in rechters hun vertrouwen gesteld. Ze zijn belogen, bedrogen, uitgemolken en als klokkenluiders bedreigd. Hun woordvoerders werden gedemoniseerd, vermoord of bedreigd door de ‘bewakers’ van de privacy, discriminatie en vrouwenrechten. Hun wob-verzoeken, pensioendiefstallen, woekerpolissen en aangiftes werden genegeerd, terwijl criminele bankiers en verzekeraars vrijuit gingen. Ze hebben méér gedaan dan de verwende jank-generatie met hun schulden, drugs, onverschilligheid en ‘rechten’. Het feest is over en de enigen die zich kunnen aanpassen zijn de bestolen ouderen die zich schamen dat er voedselbanken (moeten) bestaan in een land waar niet alleen het koningshuis in de miljoenen zwemt. Natuurlijk zouden ze het liefst terugroepen ‘houd je bek’, maar ze zetten de verwarming lager, gaan niet meer op vakantie, genieten van de kleine dingen en zijn verbijsterd over de vermeende onwetendheid van de ‘elites’ die in het westen van ons land de peperdure restaurants bezoeken of leuteren over onze internationale verplichtingen. Hun enige hoop is dat ook de jongere generatie wakker zal worden door de energieblunders, de woningbouwblunders, de asielblunders, de bankenblunders, de EU-blunders en de zorgblunders. Want dat zijn de toekomstige ouderen die nu wellicht wel worden gehoord.

Regeerakkoord

Sophie Hermans (VVD) vindt dat het CDA zich aan het regeerakkoord moet houden v.w.b. de stikstofplannen. Waren die toen dan al bekend? Want in dat geval heeft Hoekstra iets uit te leggen. Hermans ook, maar dan over de asielafspraken en de starre houding van het kabinet. Want deze chaos stond toch echt niet in die (GEHEIME?) afspraken, mag ik hopen. Bijv. waarom vindt gezinshereniging niet in het land van herkomst plaats; als een minderjarige hier gezinshereniging aanvraagt zijn de ouders immers bekend? Dus het drammen van de VVD heeft weinig zin, zo lang Vluchtelingenwerk zijn eigen gang kan gaan, en Syriërs en andere gelukszoekers zich hier melden met een briefje dat de Nederlandse regering voor een woning en een uitkering moet zorgen. Altijd gemakkelijk als de rest van de familie al onderweg is, waarvoor kosten worden gemaakt. Dus wel snel werk zoeken, dat zwart wordt betaald, anders verliezen ze hun uitkering (zo leert de praktijk)..

Uitvluchten

Staatssecretaris Van der Burg (VVD) gebruikt weer eens de bekende uitvlucht dat het beperken van de instroom van asielzoekers juridisch niet kan. Dit zou betekenen dat onze wetten niet deugen, omdat geen land kan toestaan dat uiteindelijk miljoenen hier moeten worden opgevangen, omdat Nederland zo humaan is; ook voor gelukszoekers en uitgeprocedeerden. Daardoor zijn naar verluidt meer dan 80% van de asielaanvragen onterecht.

Laten we dan maar beginnen met asielleugens strafbaar te stellen en mobieltjes meteen in te nemen en te onderzoeken;

-Geen woningprioriteit voor statushouders, maar bed-bad-brood, net als honderdduizenden Nederlanders.
-Geen subsidies voor Vluchtelingenwerk dat het beleid ondermijnt tot aan de grenzen van Europa.
-Verplichte inburgering en tewerkstelling.
-Illegaal ons land binnendringen – zonder paspoort, met valse identiteit, via sluiproute, uit veilige landen, via mensensmokkelaars of ‘hulpschepen’ e.d. – betekent detentie in een gesloten kamp, geen aanvraag , geen onderdak, geen medische behandeling anders dan levensreddend en verplicht terug naar (EU-)land van eerste aankomst of vertrek.
-Geen gezinshereniging en geen vakantie in het land van herkomst.
-Uitzetting via detentie, net als in Canada, en verdachten van (oorlogs-)misdaden meteen opsluiten.
-Criteria vluchteling scherper definiëren (dus geen economische vluchtelingen, asielhoppers, nareizenden, medische toeristen etc.)
-Asielverdrag opzeggen, indien landen van herkomst hun onderdanen weigeren terug te nemen of zuidelijke EU-landen telkens weer groepen laten doorreizen.
-Geen status voor minderjarigen, maar internaat en daarna normale asielprocedure.
-Geen herhalingen juridische asielprocedure (ook niet in/uit ander EU-land).
-Geen huisvesting statushouders in grote steden.
-Tijdelijke status na 5 jaar herzien op grond van het ‘vluchtverhaal’, nader onderzoek, gedrag en inburgering, arbeid- en studievoortgang, vakantiereizen etc.
-Geen vergoeding voor vertraging in behandeling asielaanvraag en schrappen asieladvocaten die leugens vertellen.

De staatssecretaris moet gaan doen wat juridisch wel mogelijk is en intussen de wetten aanpassen aan de realiteit van landen en organisaties die zich niet aan de VN-verdragen houden of zelf die verdragen (via Brussel) doen wijzigen, zodat we weer baas worden in eigen land.

Vluchtelingenwerk in 2021

Uittreksel website:

Begeleiden we 67.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.

Begeleiden we 58.500 vluchtelingen in de gemeenten.

Zetten 11.000 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen en zijn we actief in 80% van alle gemeenten.

Starten we bijna 3.800 aanvragen voor gezinshereniging en ondersteunen we vele duizenden vluchtelingen met hun gezinshereniging die in voorafgaande jaren is gestart.

Volgen bijna 3.200 vluchtelingen een inburgeringscursus.

Creëren we duizenden ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders via projecten en campagnes.

Ondersteunen we 25 lokale organisaties die vluchtelingen bijstaan aan de grenzen van Europa en Curaçao. (einde citaat)

Wellicht begrijpt u het nu: vooral aan de grenzen van Europa. Geen gelukszoekers, maar ‘vluchtelingen’ die beslist niet naar Denemarken willen. En van tienduizenden asielzoekers en ‘nareizenden’ (gezinshereniging) volgen er welgeteld 3200 een inburgeringscursus?

De personeelskosten waren bijna 49 miljoen voor ongeveer 700 fte’n; dat is gemiddeld € 70.000 per medewerker. Reserves en fondsen bedroegen € 32 miljoen. Een staat in de staat; lees de jaarrekening maar eens goed.

Watermanagement

Nu het Nederlandse watermanagement voor joker staat, heeft de koning zich tot een ander gebied van interesse gewend: energie. Doch ook op dit terrein is er sprake van dubieus beleid, zowel met het Nederlandse aardgas als met de Europese gasinkoop die geen enkele garantie geeft dat er geen Russisch gas wordt gekocht, noch dat de prijzen voor alle EU-landen hetzelfde zijn. Fatsoenlijke mensen kunnen beter wegblijven uit dat wereldje, net als uit de zorg- en medicijnindustrie.

Zorg- en medicijnindustrie

Wat is er overgebleven van de Nederlandse zorg en de productie van medicijnen? Meer dan 30 jaar geleden was er al een zorgmaffia die een bedrijf om zeep hielp, dat software had ontwikkeld om de kosten transparant te maken en te managen. En de aanwas van artsen werd beperkt door de universiteiten; in opdracht van wie? Inmiddels moeten patiënten soms maanden wachten voordat de specialist hun klachten kan onderzoeken; in bepaalde gevallen zelfs 8 maanden en dan pas komt de wachtlijst voor een operatie.

Toch is er naar verluidt een Turks ziekenhuis in Amsterdam, waar de wachttijd slechts weken is. Hoeveel verzekerden weten dit?

En welke medicijnen tegen Covid zijn hier verboden terwijl ze elders tot goede resultaten leiden? En wie hebben dat verbod ingesteld op grond van welke onderzoeken: het Europese agentschap, de RIVM (waar naar verluidt 2000 mensen werken???) of de farmaceutische industrie?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Quekel
1 jaar geleden

Antwoord met Praktijk voorbeeld:
Vrouwen en kinderen? Die komen bij de gezinshereniging.
Een relatie van mij had 2 Syriërs aangenomen. Zeer snel kregen ze een huis en op de vraag van mijn relatie: “kunnen we helpen met de inrichting via de kringloop”, was het antwoord: “dat is niet nodig, we krijgen 12000 euro van de gemeente en kopen alles nieuw”.

Een paar maanden later was ik weer bij het bedrijf van mijn relatie en er liepen 7 jonge kinderen rond. Ik vroeg aan hem “van wie zijn die kinderen?” van die Syriërs die hebben hun vrouwen en kinderen laten overkomen. Twee asielzoekers werden er 17.

Nu werken de Syriërs niet meer voor hem, ze vonden het werk te zwaar en genieten nu van de Nederlandse sociale voorzieningen.
Mijn relatie is van Turkse afkomst, kan geen personeel krijgen en zegt: “Nederland is knettergek geworden”.

De asielindustrie.
Toen mevrouw Rita Verdonk de toestroom van asielzoekers indamde schreeuwden velen moord en brand. Er dreigde veel asielindustrie werknemers ontslagen te worden.
Er ging toen al 7 miljard euro om in de asielindustrie en was dit vele geld voor echte asielzoekers? Nee, want velen zoals asiel advocaten, asiel psychologen, asiel psychiaters, asiel dokters en artsen, asiel leveranciers, asiel COA medewerkers, asiel hulpverleners enz. enz. verdienen een goed inkomen uit de Nederlandse Staatsruif en dat zou op de tocht komen te staan.

De heer Gerd Leers heeft nog de voorzitter van het COA mevrouw Albayrak ontslagen, die zich een inkomen had gegeven van 500.000 euro per jaar en in een Mercedes van meerdere tonnen reed. 

We weten hoe het is afgelopen. Rita Verdonk werd op een zijspoor gezet en Mark Rutte werd met de hulp van Gerrit Zalm gekozen tot partij voorzitter en daar ondervinden wij nu de vreselijke ellendige gevolgen van.
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.

M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.
.
 

Shanna
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

WOW…..kon het niet beter verwoorden….