Merkwaardige rechtspraak op komst

Sinds de ‘toeslagenaffaire’ is het vrij algemeen bekend dat de derde, rechtsprekende macht, wel heel gemakkelijk de kant van de uitvoerende macht kiest; tot aan de Raad van State toe. Agractie voorman Kemp hoorde gisteren van presentator Kelder (Op1) dat er straffen uitgedeeld kunnen worden aan boeren die “tot 12 jaar gevangenisstraf” kunnen oplopen.

Jammer genoeg kwam de voorman van één van de boerenorganisaties niet tot het antwoord dat “een dergelijke straf weliswaar standaard is voor nogal linksgroenige moordenaars van politici, maar vooralsnog niet voor boeren”. Dat zou wel een passend frame voor dergelijke vileine oproepen aan het adres van de rechtsprekende macht zijn geweest. Presentator Kelder behoort tot de groep van intimi rond de premier, dus het valt niet uit te sluiten dat momenteel – in het geval van de boeren – de rechtspraak zich tot minder objectieve uitspraken en veroordelingen gedwongen zal voelen. Men kan zich daarvoor later als beroepsgroep immers altijd nog ‘excuseren’ nietwaar? Het blokkeren van wegen of het hinderen van verkeer is voor sommige groepen toegestaan en voor anderen totaal niet kennelijk.

De politie heeft afgelopen week een 42-jarige verdachte uit de gemeente Oost-Gelre aangehouden voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Een groep van zo’n dertig trekkers reed rond 22.15 uur in de Achterhoek op de N18, in de richting van de A18. De politie zag daarna dat aan het begin van de A18, ter hoogte van Westendorp, afval werd gedumpt. De politierechter in Zwolle heeft eerder deze week een taakstraf van 60 uur opgelegd aan de 44-jarige Bas V. uit Almelo. Hij heeft opruiende teksten in een Telegramgroep met de naam Boeren in Opstand geplaatst. De veroordeelde heeft echter niets te maken met de boerenprotesten van deze week. V. schreef op 27 juni onder meer dat het “complete oorlog” tegen het kabinet en premier Mark Rutte moest worden.

Het is opvallend dat toetsenbordguerrilla Bas V. wel door de politie gevonden kan worden en de moslimse of natuurlinkse bedreigers van Wilders, Van Meijeren en Van der Plas niet. Klaarblijkelijk komt de verminderde bewegingsvrijheid van deze drie bedreigde politici de uitvoerende macht – inclusief het kabinet – wel erg goed uit. Leden van het kabinet hebben daar geen last van, want hun bedreigers of randdebiele geestverwanten (je moet immers wel zo gek zijn als een deur als je mensen gaat bedreigen) zitten in minder dan geen tijd achter de tralies of schoffelen zich het apenzuur.

Misschien dat we over een jaar of tien weer eens een Parlementaire Enquête gaan zien waarin een ongekend onrecht wordt blootgelegd van landjepik en omvolkingsperikelen.

Tot het mis gaat natuurlijk.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, hoezo voorspellende gave? M.v.g. Paul Quekel

t.a.v. Drs. J.S.J. Hillen
‘s-Gravenlandseweg 170
1217 GB Hilversum

Referentie HILLEN-003

Betreft: Eerlijke samenleving

Pagina’s:7

Telefoon:035 621 1326
Fax:035 621 8749
E-mail:geen

Waalwijk, 13 juli 2002.

Geachte Heer Hillen,

Bij deze verzoek ik u om een afspraak. Het is erg belangrijk voor mij om u over een aantal zeer onverkwikkelijke zaken op de hoogte te stellen. Wederom heb ik ervaren dat wat het CDA zo voorstaat als een fatsoenlijke, eerlijke en christelijke samenleving door velen van ons etablissement met voeten getreden wordt.

Als bijlage twee kleine kranten artikelen en een brief van mijn advocaat.

Begin dit jaar heb ik Pim Fortuyn gesproken, hij zei tegen mij ‘dat de gehele rechtelijke macht alsook de Verzekeraars en Banken op de schop zouden moeten’.

Nu de heer Balkenende Minister President wordt en Piet Hein Donner minister van Justitie, waarbij de laatste de roem heeft om zeer snel en goed nieuwe wetgeving te maken, die maar voor een uitleg vatbaar is, kan nu misschien een begin worden gemaakt met het afbreken van het protectionisme in en om de rechtelijke macht.

 1e. Geen rechter en raadsheer plaatsvervangers meer in het eigen arrondissement.

 2e. Alleen nog maar rechters in de Raden en het Hof van Discipline, mijn voorstel aan mevrouw Timmerman-Buck is geweest om hiervoor gepensioneerde rechters te gebruiken en hun verdiensten onbelast en zonder korting op hun pensioenen te betalen. Terwijl de uitspraak kennelijk ongegrond niet meer mogelijk zou moeten zijn. Deze uitspraak wordt zeer vaak gedaan, maar er wordt niet bijgehouden, waarom en hoe vaak. Ik heb hier brieven over van de NOVA. Zelfs die weten het niet. Na deze uitspraak houdt de democratie op te bestaan.

 3e. De Raad van Toezicht moet een wettelijke door de overheid gecontroleerde en uitgevoerde taak worden. Bijvoorbeeld door ambtenaren van EZ, Justitie en BZ aangevuld met een of twee top journalisten.

 4e. De wettelijke toezichthouders moeten veel grotere bevoegdheden krijgen.

 5e Alle wettelijke toezichthouders moeten controleerbaar zijn door een overkoepelde toezichthouder waar personen van de regering, universiteiten, media en twee burgers in zitten. Er dient voor deze twee burgers en de uitgekozen media een roulerings systeem te komen.

 6e. De burger moet met een klacht naar een onafhankelijke toezichthouder kunnen, die boven alle partijen staat. In ieder geval een toezichthouder met een veel grotere werkgebied, bevoegdheid en invloed heeft dan de Nationale Ombudsman. Die te pas en te onpas wordt aangehaald. (zie het artikel in het Brabants Dagblad van vandaag). Nooit heeft deze over mijn zaak geoordeeld, het was Prof. Mr. J. de Ruiter, als Ombudsman Levensverzekering, die maar voor een heel klein gedeelte over mijn klacht heeft geoordeeld. Deze uitspraak achtervolgt mij al vele jaren en wordt door Delta Lloyd gebruikt om mij steeds verder monddood te maken.

 Het slachtoffer moet beschermd worden, als is het zelfs ten koste van de dader!

Als deze nieuwe regering niet snel en vlug de rechtelijke macht op orde stelt en zoals de huidige verwachting is dat een economische teruggang de financiële problemen van vele burgers ernstig zal versterken dan vrees ik voor zeer zware tijden in Nederland en zal de woordelijke revolutie van Pim Fortuyn wel een gevolgd kunnen worden door een echte revolutie. Ik lees hierover op websites en in de ingezonden brieven in Nederlandse Dagbladen. Als voorbeeld zou via het Ministerie van Justitie en Financiën nu reeds een parlementaire enquête gestart kunnen worden naar de beleggingsproducten van Verzekeraars en Banken. Nu nog kan een en ander hersteld worden zonder vele miljarden euro’s aan kosten en claims.

 Als men nu van overheidswege niet ingrijpt en paal en perk stelt aan de roofridders die de Nederlandse Burgers hebben opgezadeld met vele ondoorzichtige, veel te dure en onzinnige financiële beleggingsproducten waarvan nu nog steeds geen fatsoenlijke financiële bijsluiter voorhanden is dan zal dit letterlijke dood gaan betekenen voor vele mensen in onze samenleving. Ze zullen ten onder gaan aan de financiële malaise van de meer dan 700 miljard gulden schuld aan hypotheken met vaak woekerpolissen. ‘Maar vergis u niet meneer, dit zijn er tienduizenden en tienduizenden, it’s a bloody shame and a hell of a job’.

 Het zijn maar weinigen die de moed en durf hebben om zich te verzetten. Waarbij komt dat de tegenwoordige jeugd niet geleerd heeft met tegenslagen om te gaan. Ik kan u nog veel meer vertellen, maar ik zou u graag eens ontmoeten. Ook de heer Balkenende. (toegevoegd: toen had ik nog vertrouwen in de heer Balkenende). 

Lees in ieder geval voor u eigen inzicht de artikelen over Verzekeraars: (toegevoegd: Woekerpolissen ) en BELASTINGRAMP 21e EEUW:  http://www.sdnl.nl/flipse-1.htm 

Wilt u deze informatie doorsturen naar de heren Balkenende en Donner en naar iedereen waarvan u vindt dat hij deze informatie kan gebruiken.    

Geef mij in ieder geval een antwoord.

Er waait in dit opzicht zelfs een nieuwe wind door Nederland, op mijn brief over Minister Borst krijg ik nu zelfs antwoord van de SP en D66, verbazingwekkend! Mevrouw Goes, beleidsmedewerker Gezondheidszorg van D66 is het zelfs met mijn zienswijze eens, http://www.sdnl.nl/quekel/quekel-34.htm Alleen jammer dat mijn zienswijze al van 1985/1986 was.

Als u hierover meer wilt weten, stuurt u dan uw e-mail adres.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

P.L.G. Quekel een CDA-er in hart en nieren die op Pim Fortuyn heeft gestemd.

 

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof,

Heeft u nog iets gehoord over de vervolging van de heer G. Zalm. het OM zwijgt en doet ogenschijnlijk helemaal niets. Net zoals bij de woekerpolissen, ook daar zijn de belangen van verzekeraars en Nederlandse Staat veel groter dan de belangen van miljoenen opgelichte Nederlanders.

We hebben geprocedeerd tot aan het EHRM en onze zaak werd door poortwachter Agnes van Steijn afgewezen. Wanneer het grote financiële consequenties heeft voor de Nederlandse Staat krijgt men de volgende brief en wij zijn zeker niet de enige.

Leest u over belangenverstrengelingen
op http://www.sdnl.nl/irm.htm en http://www.sdnl.nl/burhoven.htm en de column De berusting op http://www.sdnl.nl/iedereen.htm

TER INFO:
Hoezo democratie in Nederland waar Kamerleden worden uitgezocht om bij het kruisje te tekenen van het partij en coalitie belang en niet voor de belangen van vele Nederlandse burgers.
 
Uitleg over het Kostbanencircus, http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en leest u over de zorg en mijn columns Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en hier staat ook onze brief uit 1996 aan Wim Kok over het Nederlandse aardgas. Hoe dat is afgelopen kunt u aan de Groningers vragen en zien in de portemonnee van de Nederlandse burgers.
 
Leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6928272975498518529/
 

AFM antwoord over woekerpolissen 11 juni 2014.jpg
Boudica
1 jaar geleden

Met de rechtspraak in de hand, haal je de boer van het land. Misbruik van macht door onze regering en tegen de Trias Politica. Onafhankelijke rechtspraak is een gotspe als de rechtspraak doorweven is met politieke gekleurdheid. Nederland onderscheidt zich steeds minder van vergelijkbare dictaturen.

1 jaar geleden
Antwoord aan  Boudica

De Trias Politica van Charles Montesquieu is in Nederland al lang bij het oud vuil gezet en veranderd in Trias Modernas.

CITAAT uit: http://www.sdnl.nl/buitenhof.htm.
“Het fatsoen waarover uw hooggeleerden naar verwijzen is niet anders dan een verkrachting van de Trias Politica van Montesquieu en verworden mede door uw toedoen tot de TRIAS MODERNAS:

We hebben in Nederland mede door het verzaken door uw soort van de werkelijke normen en waarden, daardoor veel andere TRIAS’s gekregen:

De TRIAS “POLITIEK, AMBTENAREN, JOURNALISTIEK”, De TRIAS “BANKEN, VERZEKERAARS, BELASTINGDIENST/RECHTERLIJKE MACHT” De TRIAS “FNV, SUBSIDIES, FAILLIET/CURATOREN”, De TRIAS “PRIVATISERING, KOSTENEXPLOSIE, KPN/NS/ENERGIE/MILIEU, De TRIAS “RECHTERS/RAADSHEREN, ADVOCATEN/HOOGLERAREN, BIJBANEN/NEVENFUNCTIES”.

Het is 5 voor twaalf, maar dan al 24 uur later. Als we géén paal en perk gaan stellen aan de onverantwoorde groei van kostbanen en zorgen voor een weer fatsoenlijk rechtssysteem, zonder plaatsvervangers, met een volledig verbod op nevenfuncties en bijbanen dan zal Nederland hoe langer hoe meer een land van kansarmen worden met een uittocht van die mensen en jongelui welke mede zouden kunnen zorgen voor het ideaalbeeld van de heer van Norden “een verantwoorde en betrouwbare samenleving”, met instandhouding van onze huidige welvaart”. Einde citaat.

1 jaar geleden

“”Sylvana Simons noemt ontbreken van opleiding groot voordeel in Tweede Kamer: ‘Ik word niet gehinderd door illusie van kennis'”” ( Bron: Youtube Nieuws”
Het bovenstaande, is exact een symptoom van één de meest ” onvolwassen” persoon die nu in de TWEEDE KAMER zit.
LET WEL………. Ik wordt niet gehinderd door Illusie van kennis; Aldus SIMONS.
Met andere woorden, “”kennis bezitten is een illusie………””.

HET MEEST IRRITANTE IS JUIST –HET ONTBREKEN VAN KENNIS EN IN EEN DEBAT “”WEET MEN ( ZIJ ) NIET WAT MEN `ZEGT……… Typische een geval van pseudologia Fantastica.

Het gezwam op TV en het gezwam in de Tweede Kamer begint ook mij de keel uit te hangen, omdat ook bij de meeste Kamerleden “”echte kennis””, ongeacht op welk terrein en ongeacht op welk niveau, niet aanwezig is.
Immers: de kennis over immigratie. en de consequenties die daaraan verbonden zijn, ONTBREEKT VOLLEDIG, Dat immigratie een “maatschappelijk ontwrichtende” werking heeft wordt niet begrepen.

Dat de boeren mogelijk hun bestaansrecht verliezen door gebrek aan kennis bij kamerleden, ter zake de “agrarische sector”, en het begrip dat “”het boer zijn”” onlosmakelijk is met het verbouwen van VOEDING én dat voeding als een ONMISBAAR onderdeel van het leven is én de zelfstandigheid nu ook, individueel onder druk staat wordt niet begrepen.
Dat de gehele agrarische sector in opstand komt is een logisch gevolg van het ontbreken van kennis, bij Kamerleden en de ministers, ter zake stikstof is echt abject te noemen.

En zoals de heer Nijhof uitstekend verwoord: “”Het is opvallend dat toetsen-bord-guerrilla Bas V. wel door de politie gevonden kan worden en de moslimse of natuur-linkse bedreigers van Wilders, Van Meijeren en Van der Plas niet. Klaarblijkelijk komt de verminderde bewegingsvrijheid van deze drie bedreigde politici de uitvoerende macht – inclusief het kabinet – wel erg goed uit.””
Immers: Ook ontbreekt de kennis, (. vermogen ) ter zake de maatschappelijk verhoudingen, de Geografisch Demografische diversiteit, én het vermogen van Kamerleden de consequenties bij interpellatie ( en interpreteren) in een bestaande en historische context, in een debat in de Tweede Kamer der Staten Generaal, te begrijpen.

Kennis van zaken hebben is gericht op de toekomst en het bestaansrecht van iedere individu, en zeker de boeren, en daarvan mag en kan niet van afgeweken worden.

.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Meneer Girbes, mevr. Sylvana Simons zit niet in de 2e Kamer voor haar partijprogramma maar uitsluitend voor zich zelf. Noem het maar gewoon zakken vullen, ja haar eigen zakken. En zij is niet de enige. Mevrouw wil ook graag een 30urige werkweek om zomaar eens een item uit haar programma te halen. Nou een basisschool leerling kan je vertellen dat dat geen haalbare kaart is want “wie gaat dat betalen lieve, zoete Gerritje? Dat soort figuren leven in een droomwereld met een puur linkse achtergrond. Het heeft er vaak ook niet met kennis te maken maar met een gezond boeren verstand. Ik sprak laatst iemand met een studie scheikunde (dus geen alpha mannetje) die vond inderdaad dat er minder boeren in Nederland moeten zijn want ja, die waren er alleen maar voor producten te exporteren. Hoe dom of geleerd kun je zijn dacht ik. Ook wij waarschuwen onze kleindochter die een Hbo opleiding volgt. Zij is in de minderheid met haar mening. Dat beeld beangstigt mij nog het meest. Want die generatie zou moeten opstaan en zeggen “ho, tot hier en niet verder”. Helaas gebeurt dat niet.

Koddebeier
1 jaar geleden

Een volksopstand zou passender zijn, maar die komt van zelf als de duimschroeven van deze dictatuur vaster aangedraaid worden !!
Want let op dit is nog maar het begin.