Komt de aap nu eindelijk uit de mouw?

Op 5 januari 2022 werd een artikel gepubliceerd, waarin wordt onderstreept dat een onderzoekinstantie van het CDC heeft vastgesteld dat SARS-Covid-2 virus net als het SARS-1 en 3 virus chimera virussen[i] zijn die alleen in een laboratorium aangemaakt kunnen worden.

Door mensen gemaakt

De CDC blijkt van meet af aan geweten te hebben dat het verhaaltje dat het coronavirus van een Chinese vis/vleesmarkt afkomstig zou zijn (de beruchte vleermuissoep) je reinste flauwekul was. Dat onderstreept nogmaals dat alle overheden en dus ook de Regering Rutte, hier eveneens van op de hoogte moeten zijn geweest. De media hebben in heel 2020 doelbewust een glasharde leugen hierover verspreid. Nepnieuws. Niet voor niets heeft de CDC het onderzoek naar SARS-1 en SARS-2 nu geheim (lett. restricted = beperkt) verklaard, zodat speciale toestemming nodig is om informatie in handen te krijgen. De Amerikaanse overheid wil uit alle macht voorkomen dat wetenschappers achter de ware samenstelling van deze virussen komen, en daardoor kunnen achterhalen wie of waar deze kunstmatige pathogenen zijn gecreëerd. Of er misschien wel achter zouden kunnen komen dat de overheid deze virussen helemaal niet in zijn bezit heeft, en ze inderdaad alleen maar ‘op papier’ bestaan?

Onveilige vaccins

Uit cijfers van de Britse overheid, Amerikaanse bijwerkingendatabase VAERS en Canadese onderzoekgegevens blijkt dat coronavaccins in alle leeftijdsgroepen meer levens eisen dan redden, bijna 100% van de Canadese coronadoden tenminste twee keer gevaccineerd was en (top) sporters plotseling overlijden na inspanning, 

Yeadon verwees onlangs naar een onderzoek uit 2012, waaruit blijkt dat lipide-nanodeeltjes zich ophopen in eierstokken en de vruchtbaarheid nadelig kunnen beïnvloeden. De farmaceutische industrie weet dus al sinds 2012 dat deze deeltjes in de eierstokken van vrouwen terecht kunnen komen en onvruchtbaarheid het gevolg is. Vooraanstaande gynaecologen hebben in 2021 en 2022 de juistheid van Yeadon’s uitspraak bevestigd. Zij hebben na vaccinaties een onrustbarende stijging van onvruchtbaarheid vastgesteld. Bovendien blijkt dat na vaccinaties ook het aantal myocarditis gevallen, miskramen, longembolie en neurologische aandoeningen sterk gestegen zijn.

Steve Kirsch (1956), ondernemer annex onderzoeker, kreeg eind 2021 informatie in handen, die een inzicht geeft in de veiligheid van de inderhaast ontwikkelde vaccins die niet de volledige testfase hebben doorlopen. Die cijfers laten zien dat de coronavaccins door gevaarlijke bijwerkingen, meer levens eisen dan ze redden. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Ze zouden volgens Kirsch niet langer gebruikt moeten worden. Dr. Toby Rogers, een erkende Amerikaanse hartspecialist,schat dat in de leeftijdsgroep 5-11 jaar 117 kinderen zullen sterven door het coronavaccin om één leven te redden; in de groep 10-14 jaar zijn dat er zelfs 1600 en in de leeftijdsgroep 25-29 jaar doodt het vaccin 15 mensen per leven dat zou worden gered. Britse data laten duidelijk zien dat het vaccineren van kinderen jonger dan 20 jaar krankzinnig is. De farma industrie heeft inmiddels zelf bevestigd dat de ontwikkelde vaccins een beperkte beschermingsgraad, tijdsduur hebben en niet leveren wat door de producenten beloofd is.

Het is onbegrijpelijk of wellicht is het juist begrijpelijk dat autoriteiten deze data achterhouden. Het is echter onbegrijpelijk dat de medische gemeenschap niet eist dat deze informatie boven water komt en zelfs iedereen aanmoedigt om een vaccin te halen zonder toegang te hebben tot deze alarmerende cijfers. De risico-baten analyse is voor alle leeftijdsgroepen negatief. Hoe jonger je bent, hoe groter de risico’s zijn. De farma industrie heeft zich tot op heden onttrokken aan de wettelijke verplichting om de samenleving te informeren over de door artsen gemelde bijwerkingen.

Niet wetenschappelijk onderbouwd coronaregime

In overheidsdocumenten die door de WOB-procedure door de overheid vrijgegeven moesten worden, is helder geworden dat de verantwoordelijke Minister geadviseerd door het OMT en gesteund door het RIVM maatregelen heeft genomen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn resp. konden worden. Nederland heeft zich in de twee jaar van de COVID-19 endemie uitgeput in vrijheidsbeperkende maatregelen, maatregelen die de grondrechten/fundamentele rechten van de mens[ii]  en de principes van de Grondwet hebben geschonden.

Wat is de huidige status?

Op basis van gewogen en wetenschappelijk onderbouwde informatie die in de afgelopen maanden is vrij gekomen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

  • Wetenschappelijk is vastgesteld dat PCR testen mede door de ingreep van het RIVM (deeltjes en cycli) onbetrouwbaar zijn. Ze kunnen geen levende SARS-Cov 2 virussen isoleren en aanwezigheid aantonen Daarom presenteert de PCR-test een hoog percentage vals meldingen. Het is misleidend om personen die middels PCR-testen als COVID-19 besmet worden gecategoriseerd, te beschouwen als ziek.
  • De Infection Fatality Rate (IFR; echt aan het virus overleden personen) en niet het geconstateerde aantal met de PCR-test geconstateerde besmettingen moet het vertrekpunt voor beleid zijn. Bij een discussie over IFR moeten personen uit verzorging/verpleeghuizen eruit gefilterd worden en moet een onderscheid gemaakt worden in besmettingsfase.
  • Eenduidig vaststellen dat een COVID-19 besmetting erger is dan een zware griep zonder onderscheid te maken in categorie personen (wel of niet in verpleeg/ is verzorgingshuizen en leeftijdscategorie), is onjuist.
  • Maatregelen die de vals-positieven constaterende PCR-test als vertrekpunt hebben, werken niet of nauwelijks. Dat wisten regering, topambtenaren en kenners van OMT en RIVM. Dat is duidelijk geworden na bestudering van overheidsdocumenten die middels de WOB procedure vrijgegeven moesten worden. Mondkapjes, 1.5 meter afstand, lockdowns, avondklokken, verplicht thuisblijven en thuiswerken, vaccinaties die een beperkte beschermingsgraad en tijdsuur hebben, Qr code of vaccinatie bewijs. Vrijheid beperkende maatregelen om de machtsfactor van de overheid te benadrukken. Wat wel gedaan moest worden, ventileren en doorluchten werd afgeraden en pas na twee jaar geadviseerd.
  • Epidemiologische modellen (vullen met informatie om de gewenste uitkomst te krijgen)voorspellen niet de werkelijkheid van een pandemie.
  • Overlijdenskans is na een geconstateerde PCR (valse) besmetting zo klein (bij de risicogroepen oven 60 varieert dat van (0,33% bij 60 plus via 2,08% bij 70 plus en 7,77% bij 80 plus naar 12,08% bij 90 plus), dat een totale lockdown op geen enkele manier dan ook te verantwoorden is.
  • De zorg is het grootste probleem en m.n. de opvang capaciteit van de IC’s; de overheid is in gebreke gebleven om die in de achterliggende zeven maanden op te schalen. Vermoedelijk wilde de overheid die capaciteit om hem moverende redenen niet opschalen.
  • Het is onjuist te beweren dat de recessie wordt veroorzaakt door de Corona pandemie zonder de economische en sociale effecten van de politieke maatregelen daarbij te betrekken
  • De Driehoek Regering, OMT, RIVM heeft genoeg alternatieven om een sociaaleconomische recessie te kunnen voorkomen, maar heeft geen van die alternatieven gematerialiseerd. Het gaat de regering blijkbaar niet om veiligheid, maar om volgzaamheid, om de politieke greep op de samenleving te verhogen.

Het Britse Medical Journal berichtte in december 2021 al dat de pandemie alleen op beeldscherm en coronadashboard (er is geen epidemiologische onderbouwing voor de signaalwaarden) zou bestaan en we te maken hebben met een pandemie van misleiding, manipulatie en angst. De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn niet meer dan politiek georiënteerde onderbuikgevoelens om het overheidsnarratief te ondersteunen. De combinatie Regering, OMT en RIVM heeft zich tijdens de coronaperiode ontwikkeld tot een maffia-achtige structuur met dwang maatregelen om de bevolking te conditioneren en tegendenkers en andersdenkenden de mond te snoeren door hen neer te zetten als coronawappies en gebruik makend van de traditionele media en staats omroep door framing en shadow banning karaktermoord te plegen.

De regering is al gestart om de bevolking rijp te maken voor de volgende vrijheidsbeperkende fase.


[i] Volgens de Van Dale is een chim(a)era een ‘dier of plant met genetische eigenschappen van twee verschillen rassen of soorten, hetgeen door het kunstmatig mengen van cellen van twee embryo’s resp. door enting tot stand is gebracht.’ (onderstreept toegevoegd). Een Chimaera (met hoofdletter) is een ‘vuurspuwend (Grieks-)mythologisch monster, met leeuwenkop, geitenlijf en slangenstaart.

[ii] Vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, recht op leven, geen marteling, recht op demonstratie en persvrijheid)


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan de Vries
1 jaar geleden

Ik lees dit toch anders: er worden manipulaties gedaan van SARS-CoV-2 waarvan het resultaat een ‘chemeric virus’ genoemd wordt en die moeten vervolgens op een lijstje komen dat de CDC bijhoudt…

Hans
1 jaar geleden

Er was sinds mei 2020 geen sprake meer van een epidemie, zie onderstaande link van de presentatie van Jaap van Dissel in de tweede kamer dd 22/06/202, sheet 37, figuur rechts boven. Let op het verloop van het aantal ziektegevallen per 100.000 inwoners (rood = 2020, blauw = 2021 tm juni 2021) vergeleken met de epidemische grens (de grijze stippellijn). Alles volgens de geldende medische definities, dus niet volgens frauduleuze PCR testen!

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e113a955-c699-4298-a336-7a65304bb912&title=Presentatie%20de%20heer%20van%20Dissel%20%28Directeur%20van%20het%20Centrum%20Infectieziektebestrijding%20-%20RIVM%29.pdf

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz,

TER INFO: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6955185674631159808/

en http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6955108340716691456/

Zeer belangrijk artikel en informatie. Hoe wij als Nederlandse samenleving enorm voor de gek zijn gehouden door H. de Jonge, M. Rutte, van Dissel, Kuijpers, Osterhaus, van Ranst enz. enz. Gelieve deze informatie te delen met al uw relaties.

Leest u: https://lnkd.in/eAcn6nrN.
CITAAT: “Komt de aap nu eindelijk uit de mouw?
19 juli 2022
Op 5 januari 2022 werd een artikel gepubliceerd, waarin wordt onderstreept dat een onderzoekinstantie van het CDC heeft vastgesteld dat SARS-Covid-2 virus net als het SARS-1 en 3 virus chimera virussen[i] zijn die alleen in een laboratorium aangemaakt kunnen worden”. Zie vervolg 1.

Al vanaf maart 2020 vragen wij van http://www.sdnl.nl aandacht voor ioniseren/ventileren.

TER INFO:
Onze oplossingen. Ga ioniseren/ventileren, leest u hierover op http://www.sdnl.nl. Zo voorkomt onze Overheid met haar hotemetoten vele besmettingen en volgende lockdowns.

Luister u ook naar dr. Marcel Levi. https://lnkd.in/eytWgTVp en dat komt overeen met onze verzoeken voor meer IC capaciteit.

ZIE: https://lnkd.in/eduWF26k met het verzoek in mei 2021om niet met reces te gaan en met het verzoek grootschalig te gaan ventileren en ioniseren.

En https://lnkd.in/eQzcvHMx over onze voorspelling van een volgende lockdown, dat geen voorspelling maar een angstaanjagend echt feit is.
 
En de schrijnende brief van zeer bezorgde ouders op: https://lnkd.in/gtPhxniw zie hiervoor vorige reacties.

Leest u ook:
https://lnkd.in/dHb4vptE
VOOR HET EERST IS IONISATIE GENOEMD IN DE TWEEDE KAMER.

Door de heer W. van Haga van http://www.bvnl.nl. Waarvoor onze dank.

Minister Hugo de Jonge ontraadt de motie hierover.

Hij zei: “Dat doen we al”. Dus wel 55 ionisatie apparaten in de Tweede Kamer, maar niet in de scholen, horeca en andere openbare gebouwen?

En kijkt u ook naar: https://lnkd.in/gNgzSKhj en https://lnkd.in/g9q7YXje
Hoe een democratie veranderde in een dictatuur.

Leest u over het Circus Rutte: https://lnkd.in/ecjNaDqi en het Kostbanen circus waartoe vele ook toe behoren: https://lnkd.in/e4Zja7W

CITAAT uit eigen werk: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger?

Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT)”. Einde citaat.

Volgens Prof. Twan Tak leven we in Nederland in een dictatuur, leest u https://lnkd.in/eh-StBez en https://lnkd.in/eGy88NgE.

CITAAT: “‘Nederland is een dictatuur’
Volgende week verschijnt bij Wolff Publishers te Nijmegen de tweede druk van het boek.

Maurits Campert
1 jaar geleden

Dank Charlef. Prima analyse van de inconvenient truth.