Prikbord nr 838

Hoewel Amsterdam geen toeristen wil aanmoedigen om naar de hoofdstad te komen, kiest men toch liever voor eigen beleid bij de opvang van illegalen en vluchtelingen uit Oekraïne. Die (domme) reputatie is inmiddels wereldwijd bekend, zodat de gelukzoekers van Lampedusa en elders weten waar ze zich moeten melden. Alleen nog even een vluchtverhaaltje verzinnen, maar ook daarbij worden ze geholpen.

Arrogantie

Het gebrek aan integriteit van de EU-top is niet alleen zichtbaar bij de nationale afgevaardigden (een Franse commissaris moest ooit vertrekken) en de dubieuze jaarrekeningen die telkens worden afgekeurd, maar ook in de aanstelling van politici met een ‘vlekje’ en de censuur op publicaties over de EU.

En dit betreft zeker niet alleen mevr. Von der Leyen, mevr. Kroes en een reeks andere commissarissen, maar ook het Europese Parlement. De arrogantie waarmee kritiek op de geldsmijterij, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling wordt afgewezen dan wel genegeerd, doet vermoeden dat betrokkenen te veel weten van (machts)misbruik elders in de peperdure EU-organisaties en zich onkwetsbaar achten.

EU-bijdragen

Nederland heeft aanzienlijke bijdragen aan de EU-landen geleverd door de leningen die volgens de ECB worden terugbetaald. Helaas blijken de schulden van de ECB en dus ook de Nederlandse vorderingen en garanties steeds problematischer, zoals voorspeld.

De beste oplossing hiervoor is om de beloofde aflossing jaarlijks in mindering te brengen op onze EU-bijdrage. Eens kijken hoe snel dan de ‘leningen’ aan de zuidelijke lidstaten worden gestopt.

ICT-schandalen

Kamerlid Leijten wil een onderzoek naar de ict-projecten van de overheid zonder naar schuldigen te wijzen. De aanleiding zijn de overschrijdingen van totaal ruim een miljard van de begrote kosten. Kennelijk is haar niet bekend dat die ‘kostenplaatjes’, offertes en contracten al niet deugden en dat dergelijke overschrijdingen veel met fraude of zelfs corruptie te maken hebben. Al tientallen jaren. Zonder naar ‘schuldigen’ te zoeken zijn er helemaal geen lessen te leren, zoals ook de Algemene Rekenkamer in veel rapporten heeft aangetoond. Welke rapporten en onderzoeken hebben ooit geleid tot lessen en verbeteringen bij de overheid? Vooral op ict-gebied verschuilt men zich achter de eigen onkunde zodat bedrijven hun (dure) gang kunnen gaan. Een van de duurste voorbeelden is de automatisering van de (ziekenhuis)zorgkosten, waarbij de rol van mevr. Borst een zeer bedenkelijke was. Doch klokkenluiders zijn in dit corrupte land niet gewenst.

Kwetsbaarheid

Het is al vaker betoogd: fossiele brandstoffen blijven nodig, omdat niet alle energievoorziening elektrisch kan worden zonder de samenleving even kwetsbaar te maken als nu is gebleken door de afhankelijkheid van Russisch gas.

Ook waterstof produceren kost veel stroom en in crises of oorlog is het nauwelijks denkbaar dat de extra energievoorziening voor het leger in elektrische vorm overal beschikbaar is en blijft. Mede om die reden moet biobrandstof worden gezien als een tijdelijke noodoplossing, waarbij de principiële vraag moet worden beantwoord: wat – afgezien van de aardschokken – het verschil is tussen het verbranden van hedendaagse planten en bomen in vergelijking met de fossiele resten.

Politieke feiten

Niet alleen Trump maakt een onderscheid tussen de waarheid/ werkelijkheid en politieke ‘feiten’. In een tv-interview liet minister Van der Wal zien en horen waarom ze geschikt werd bevonden voor haar functie. Het jargon waarmee politici de (partij)top bereiken, beheerst ze volledig.

‘Nederland wil het stikstofbeleid’ en ‘naar Brussel gaan heeft geen zin’ (alsof dit laatste niet algemeen bekend zou zijn) leidden dan ook niet tot doorvragen. Bijv. waaruit blijkt dat de bevolking het stikstofbeleid wil of waarom de wet niet wordt aangepast, inclusief Natura2000, zodat ook de rechter tot een andere uitspraak moet komen. Na het misleiden van de bevolking en het ontnemen van het referendumrecht is nu de periode aangebroken van de openlijke minachting voor de publieke opinie en de onbeschaamde ontkenning van de werkelijkheid. Het nieuwe leiderschap laat zijn ware gezicht zien met een verbijsterende overtuiging van het eigen (politieke) gelijk. Daarbij lijkt Natura2000 geen doel te zijn, maar een middel om de samenleving te gijzelen. Het inschakelen van de rechter bevestigt slechts dit scenario waarin de meest onzinnige argumenten belangrijker zijn dan de boeren.

Sabotage

Onderzoeken waarin de rol van bewindspersonen of topambtenaren in beeld komt, worden doorgaans gesaboteerd. Door tijd-rekken, informatie achterhouden, de concept-versie van het rapport ‘bewerken’ of door de onderzoeksopdracht te manipuleren (beperken). Bovendien worden rapporten zo dik en complex mogelijk gemaakt met vage conclusies en veel aanbevelingen. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wat? In ieder geval geen schuldigen en ook geen waarheidsvinding.

Topsport

Onze hockey-dames zijn wederom wereldkampioen geworden. Een geweldige prestatie, maar hoe relevant is dit eigenlijk? Wat is het vervolg, indien ze met hun topsport stoppen? Wie kent hun namen en waar worden ze met open armen ontvangen? Dit land kent heel veel topsporters op allerlei gebieden, waarvan slechts weinigen multimiljonair worden. Dit kan ook niet het doel zijn, maar alleen enkele honderdsten van een seconde evenmin. Sport moet plezier zijn en blijven, geen fysieke roofbouw opleveren en beperkt worden in (persoonlijke) ambities en in financiële uitwassen. Daarmee kan sportverdwazing en straatgeweld worden voorkomen, evenals ‘zwarte gaten’.

Vluchtelingenwerk

De woordvoerder van Vluchtelingenwerk beweert dat 75% van de asielzoekers recht heeft op de vluchtelingenstatus. Dit wijkt nogal af van eerdere cijfers waarbij economische vluchtelingen werden beschouwd als gelukzoekers. Toch schijnt er een officieel rapport over te zijn, waarvan niet duidelijk is wie dit hebben opgesteld en of die getallen in overeenstemming zijn met andere EU-landen. Niet onbelangrijk zou je denken, maar op de website van Vluchtelingenwerk is alleen informatie beschikbaar voor journalisten. Alle journalisten of geselecteerde? Ook het jaarverslag 2020 kan niet worden ingezien, maar de verder teksten liegen er niet om. Zelfs Brussel ‘wordt in de gaten gehouden’. Waar blijven de Kamervragen over het functioneren van deze zwaar gesubsidieerde club en over de bewering dat slechts een klein percentage via een ander EU-land binnenkomt; dus de rest allemaal per vliegtuig of schip dat vertrokken is uit een ‘onveilig’ land?

Wilders

Langzamerhand kan ook de linkse asiellobby niet ontkennen dat Wilders (PVV) in bijna alles gelijk heeft gekregen. Niet alleen blijkt het Vluchtelingenverdrag onvoldoende rekening te houden met misbruik en met het criminele gedrag van de regeringen in landen van herkomst, maar ook het Haagse beleid verschuilt zich teveel achter de plichten van de ondertekenaars en ‘vergeet’ de rechten van opvanglanden. Zelfs onze eigen rechten zijn ondergeschikt gemaakt aan die van statushouders waarvan een groot deel ten onrechte die status heeft / behoudt. Niet alleen de aantallen ‘vluchtelingen’ die op vakantie gaan in de landen van herkomst bevestigen dit, maar ook de Turkije-route, Italië-route, Spanje-route en nu Oekraïne-route. Evenals het niet uitvoeren van de test na 5 jaar, het niet uitzetten, het niet intrekken van NL paspoorten, het negeren van het akkoord van Dublin en het niet strafbaar stellen van illegaal verblijf. Naar verluidt ontvangen (ook) veiligelanders € 3500, zodat het altijd ‘loont’ om zich hier te melden als vluchteling. Het valt te hopen dat in ieder geval de rechter een verbod oplegt aan het Utrechtse gemeentebestuur dat kennelijk ook in strijd handelt met afspraken binnen de VNG. Of is er zelfs sprake van geheime financiering vanuit Den Haag om overal de woningvoorrang van statushouders ‘af te dwingen’, teneinde het eigen falen te verbloemen?

Inmiddels is de aanzuigende werking van het slappe Haagse beleid overal merkbaar.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Judge Bean
8 maanden geleden

Utrecht handelt in strijd met artikel 1 van de grondwet. Waarom heeft het kabinet of de rechter nog niet ingegrepen?