Witte boorden criminaliteit

Op deze website heeft de beheerder een artikel met de titel “Een zorgvuldig geregisseerde show” gepubliceerd. Als de gevolgen van de maatregelen die door de Rutte-regering werden genomen, door OMT en RIVM geadviseerd, door Parlement geaccordeerd, op een rij worden gezet, moet echter gesproken worden van ernstige misdaden tegen de Nederlandse bevolking.

De term “show” duidt op enige amusement die besluiten en maatregelen hebben gegenereerd en daar is de afgelopen twee jaar geen sprake van geweest. Duisternis, leed, sterfte, kommer en kwel waren het resultaat van het gevoerde overheidsbeleid om een endemie te beperken die vooral op beeldscherm en overheidsdashboard bestonden.  

Agenda-21

UN Agenda-21 wordt ook door de Nederlandse regering als spoorboekje gebruikt. Dat betekent dat autoriteiten die willens en wetens een bepaalde agenda uitvoeren, de bestaande economie willen verwoesten en de samenleving met angst en dwang onder totale controle proberen te krijgen. De eerste stappen in de richting van een dictatuur worden over het algemeen gezet door de tegenstem in termen van dissidenten en critici monddood te maken en de vrijheid van meningsuiting onder druk te zetten. Dat is in de afgelopen twee jaar voortdurend gedaan. Een nieuwe wereldorde zoals het WEF van Klaus Schwab, gesteund door Soros en Gates voor ogen hebben en braaf uitgevoerd wordt door het gros van Westerse regeringsleiders, kan geen vrije, onafhankelijk denkende burgers gebruiken! Voor de handhaving van zo’n wereldrijk heeft men onmondige, volgzame (wereld)burgers, slaven, nodig.

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de maatregelen die vooral in het Westen genomen zijn om de verspreiding en de gevolgen van het SARS-Cov2 virus en diens mutaties buiten de deur te houden, het karakter hadden van machtsmisbruik, het begrenzen van de vrijheid van beweging en meningsuiting en het manipuleren en sturen van het gedrag van de samenleving. Er was geen sprake van het beschermen van de volksgezondheid in al zijn kleuren en maten. Het ging er in de loop van de twee jaar steeds meer op lijken dat bevolkingsgroepen de opgelegde maatregelen accepteren als iets normaals en graag met de sterkste stroom meevaren. De machthebbers die deze staatsgreep uitvoerden zullen niet stoppen voordat onze economie is verwoest, alle vrijheden en burgerrechten ons zijn ontnomen – inclusief het onvervreemdbare recht op de integriteit, autonomie en gezondheid van ons eigen lichaam. Ook de sociale samenhang zal verdwijnen. Vrijwel al het intermenselijke contact wordt verboden en normale menselijkheid illegaal verklaard.

Daarom is het Coronabeleid van de regering Rutte ronduit crimineel. Het beleid is gebaseerd op een PCR-test die daarvoor niet bedoeld was, vals-positieven oplevert en in lijn van de denkrichting van Schwab, Soros en Gates erop geconcentreerd was om de grondrechten van de Nederlandse burger (m/v) bewust en op een opportunistische manier te ondergraven. Mondkapje, avondklok, lockdown, quarantaine, sluiting van onderwijsinstituten en verkooppunten en het opleggen van ondoordachte testprogramma’s om die besmettingen aan te tonen, zijn de oorzaak geworden van trauma’s, onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen, hartspier- en leverontstekingen en andere gezondheid aantastende gevolgen. Uit bestudering van documenten die via de WOB zijn vrijgegeven blijkt dat de regering bijvoorbeeld wist dat mondkapjes hooguit een placebo-effect veroorzaken en het verplicht dragen van die mondkapjes hoofdzakelijk bedoeld was om het gedrag van de samenleving te sturen. Uit die documenten is nog meer treurnis te lezen.

Afschalen; niet opschalen

Tot vervelends toe wezen Rutte en zijn schaduw De Jonge op het tekort aan bedden en handen in de ICs. In de achterliggende regeringsjaren hebben drie kabinetten Rutte ruim 77.000 medewerkers, 1400 IC bedden en 8 ziekenhuizen wegbezuinigd. Het volume ziekenhuisbedden is sinds 2006 (invoering van het neoliberale zorgstelsel) van 45.000 gedaald naar 37.000. Uit een onderzoek van het NRC is zelfs gebleken dat het verantwoordelijke ministerie, ziekenhuizen ontmoedigde om de IC’s op te schalen en adviseerde om bedden te schrappen. Ambtenaren schreven aan de zorgminister dat er ‘maximaal werd ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden’. Ziekenhuizen die zeiden meer ic-bedden te kunnen uitbreiden dan gepland, kwamen voor een gesloten subsidieloket. Rutte en handlanger in het kwaad speelden de afgelopen twee jaar crisismanager voor een crisis in de zorg die zij zelf hebben veroorzaakt! Vanzelfsprekend hadden de twee “er geen herinnering meer aan”.

De regering verbood goedkope uitbundige geteste, veilige en effectieve medicijnen die in de beginfase van een besmetting vooral de risicogroepen hadden kunnen beschermen en spitste het beleid toe op het toepassen van vaccins. Op vaccinatie met vaccins die niet de noodzakelijke testfasen doorliepen, tijdelijk voor toepassing geaccordeerd werden, een beperkte beschermingsgraad en tijdsduur hebben en zelfs – zoals inmiddels wetenschappelijk is vastgesteld – leiden tot COVID-19 besmettingen. Uit een bericht van BioNTech aan het Amerikaanse beurstoezicht (SEC), blijkt dat de producent zelf duidelijke bedenkingen had. De producent erkende  dat de “duurzaamheid” van het immuun-antwoord “in klinische studies nog niet werd bewezen” en de voorstanders van een vaccinatieplicht wegens zware bijwerkingen van de mRNA-injecties tegenspreekt. Overigens zijn verplichte (herhaaldelijke) vaccinaties volgens de standaardcode voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

Een gouden regel in de geneeskunde is dat je de patiënt geen schade moet toebrengen, dat men open over onzekerheden en risico’s bij een versneld ontwikkeld vaccin moet zijn om burgers zelf te laten bepalen of ze die willen accepteren. Niet in Nederland. Een van de problemen is dat in de top van het ministerie van VWS geen mensen met inhoudelijke deskundigheid zitten. Het gros is econoom, bestuurskundige en financieel specialist, geen arts, farmaceut en epidemioloog. Het gevolg is dat behalve de eerder benoemde gevolgen men ook niet de bijwerkingen van de vaccins afhankelijk van sekse, huidskleur, leeftijd, gewicht, achterliggend ziektebeeld kon of wilde inschatten. Dat wordt bevestigd door het onderzoek van Investico (onderzoekplatform van het dagblad Trouw) dat heeft vastgesteld dat geen van de vijf coronavaccins (Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik en Jansen) de bijwerkingen naar sekse heeft gerapporteerd.

Achterkamertjes politiek

Bevindingen van experts en artsen over COVID19 werden en worden door regering, politici, adviesorganen en media genegeerd, weggezet als complottheorieën, zelfs als extreem rechts. Als wappies. Wetenschappers werden en worden aan de kant gezet en gecensureerd door de media. Het beleid moest koste wat het kost doorgevoerd worden en dus werd het achterkamertjes gekonkel opnieuw uit de kast gehaald. In een e-mail die op 25 september 2020 is verstuurd, valt te lezen: “Afgesproken in de coalitie is dat de stukken maandagmiddag naar de [Tweede Kamer] worden verzonden. Dinsdagmiddag overleggen de vier coalitiewoordvoerders met die van PvdA, SGP en GroenLinks. Gemikt wordt op plenaire behandeling in de week van 6, maar waarschijnlijker is 13 oktober. De afgelopen weken is gedeald over een aantal amendementen (meer parlementaire betrokkenheid, alternatief voor muizengaatje, verpleeghuizen, verlenging van de wet) en als dat allemaal goed loopt, dan verkrijgt het wetsvoorstel na amendering een ruime meerderheid, mogelijk doet naast de bovengenoemde drie ook 50Plus mee.” Die oppositie partijen moeten zich de ogen uit de kop schamen. Zeker Van Staaij van de SGP die niet geloofde dat Rutte als een slang zijn oude huid had afgeworpen en toch met die onveranderde slang zaken doet.

Uit een Client ErvaringsOnderzoek (CEO) onderzoek blijkt dat in Brussel en diverse nationale hoofdsteden zoals Den Haag, het geld van de belastingbetaler verkwanseld wordt aan vaccins die niet werken resp. een kortlopende en beperkte werking hebben. Er worden bergen goudgeld binnen geharkt en er wordt door farma-industrie, activisten, lobbyisten, verantwoordelijke politici en adviseurs met verregaande belangenverstrengeling met belastinggeld gerotzooid op de medicijnen markt. “Ze willen de mensheid niet redden; ze willen zoveel mogelijk winst maken” luidt dan ook de waarschuwing. Resultaat: BiotechN had in 2021 een omzet van € 6,4 miljard en een winst van € 3,7 miljard; Pfizer had met dank aan Frau Von der Leyen een omzet van € 24,4 miljard (op 77% in vergelijking met de voorgaande productiejaren) en een winst van € 7,9 miljard (op 61%, vermoedelijk moesten nog wat openstaande boetes en gerechtskosten betaald worden)

De burger betaalt de prijs

Het doorvoeren van coronamaatregelen had en heeft een prijs in termen van afschaling reguliere zorg, banenverlies vooral in het MKB; beperking van de bewegingsvrijheid en isolering van de oudere risicogroep en in het verlengde daarvan fysieke en psychische problemen; groeiende staatschuld o.m. door de indruk te wekken dat steunmaatregelen moeten worden beschouwd als geschenken van de samenleving die niet terugbetaald hoeven te worden, oplopende inflatie en dreigende instorting van de economie. De media ondersteunden het overheidsbeleid en deden hartelijk mee in het demoniseren van de tegenstem, van de andersdenkende. Ze maakten zich schuldig aan het ondersteunen van criminele activiteiten

Een show? Coronamaatregelen gingen niet over corona, die gingen over macht, het ontvreemden van kapitaal en rechten van de burgers. Regering, parlement en media hebben zich verenigd in een criminele organisatie die met steun van een deel van het electoraat, de ruimte wordt gegeven om welvaart en welzijn van een bevolking op het spel te zetten. We hebben gelukkig veel gevangenisruimte beschikbaar.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
1 jaar geleden

We hebben gelukkig veel gevangenisruimte beschikbaar…..
Laten we hopen dat die ruimte met de juiste mensen (varkens mi) wordt gevuld.
Deze misdadigers mogen niet wegkomen met hun schofterige gedrag.
Tuig van de richel.
En dat een man als Kees van der Staay – als het geweten van de politiek – daar aan mee heeft gedaan, onbegrijpelijk.

1 jaar geleden

Leest u http://www.sdnl.nl over ioniseren/ventileren en Uitleg van prof. John Oxford: http://www.youtube.com/watch?v=M0usPVkHqfg
en de uitleg van de heer Ton Rademaker: http://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs over ioniseren.

Uw artikel heb ik geplaatst op LinkedIn: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932295195216510976/

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Prima, dank. Moet op een breder vlak bekend worden