Geen leugen te groot

Iedere Nederlander die echt geïnteresseerd is in de realiteit van klimaatverandering zou niet aan de lippen moeten hangen van een nitwit als de huidige minister van Klimaat en zijn hijgerige activistische adepten.

In eerdere artikelen is geprobeerd de denkende burger (es) op een evenwichtige manier ervan op de hoogte te stellen dat het zwetende opportunisme van alfa – en gamma geschoolden niet echt resulteert in de gewenste (bij) sturing van het energieverbruik als belangrijke randvoorwaarde voor het redden van het klimaat.  Die mijden om moverende redenen (b.v. bewezen wordt dat ze geen gelijk hebben) wetenschap en hun voortrekkers als de pest tijdens de Middeleeuwen.

Minister Jetten. Afb: D66 / wikipedia

Op 18 mei 2022 staken de ministers van Klimaat en hun zelf geselecteerde “deskundigen” tijdens  de North Sea Summit de koppen bij elkaar en na dagen bomen kwamen ze de West-Europese samenlevingen verblijden met het bericht dat de vier bewindslieden uit Nederland, België, Duitsland en Denemarken de totale off-shore wind energie capaciteit willen opschalen naar 150 GW in 2050. “Daarmee zou de energiebehoefte van 200 miljoen huishoudens in ruime mate gedekt kunnen worden” riep een opgewonden Nederlandse minister met amper ingehouden trots. Grote getallen in voor de doorsnee bewoner van Nederland onbegrijpelijke grootheden.

Alfa en Gamma opgeleiden kunnen niet rekenen, kunnen geen grafiek lezen en kunnen data niet vertalen naar de dagelijkse realiteit. Dat wordt opnieuw bevestigd in die ene zin waarmee de Nederlandse Minister met overslaande stem het volk informeerde over het huzarenstukje dat hij en zijn drie kompanen gaan bewerkstelligen: de uitbreiding naar 150 GW schone energie in de periode tot 2050 en het gegeven dat de energie behoefte van 200 miljoen huishoudens gecompenseerd wordt. Wie dat gelooft is horende doof en ziende blind. In ieder geval niet Chris Schoneveld die in zijn column op de website www.climatedate.nl bewijst dat die vier bewindslieden een raar soort apekool proberen te verkopen.

Parameters

Huishouden, elektriciteit en gasverbruik zijn de belangrijkste parameters voor de berekening van het energieverbruik. Wat bedoelt de Minister en zijn kompanen met de term huishouden? Is een huishouden een andere uitleg voor een doorsnee gezin? Als dat zo is telt een doorsnee gezin dan vier gezinsleden of meer resp. minder gezinsleden? Wordt onderscheid gemaakt in een persoon en meer personen huishouden? Voor het berekenen van de totale energiebehoefte varieert bij berekeningen niet alleen het aantal gezinsleden van het doorsnee gezin (drie resp. vier), maar vaak wordt geen onderscheid gemaakt in elektriciteit – en gasverbruik[1].  Schoneveld gaat net als het CBS uit van een doorsnee gezin met vier gezinsleden en maakt ook onderscheid gemaakt in elektriciteit en gas verbruik. Voor zover het op diverse websites helder gemaakt wordt, vertaalt het CBS door de afkoppeling van het gas het totale verbruik niet alleen in  elektriciteit. Schoneveld doet dat wel.

Het zijn vragen en kanttekeningen waarvan de antwoorden de energie discussie in een heldere kompas richting kunnen duwen en de voortgang niet doet verzanden in wanhopige cirkelredeneringen en onterechte verwijten en beschuldigingen. Echter, welke parameters ook worden gebruikt en hoe e.e.a. wordt vertaald, voor de doorsnee alfa en gamma opgeleiden blijft het abacadabra en het gevolg is dat alfa opgeleide bewindslieden in onbegrijpelijke teksten het groene energiesprookje voortdurend aanprijzen en de onwelgevallige negatieve ecologische effecten achterwege worden gelaten. In het artikel “leuren met windmolens” staat beschreven welke hindernissen windturbineparken moeten overwinnen resp. opwerpen en die opgeworpen hindernissen staan uitgediept en aangescherpt in het artikel “Kwartetten met Jetten”. 

Te nemen stappen

Er moeten echter voor het kunnen berekenen van het nationale energieverbruik ook een drietal stappen gemaakt worden. Nederland koppelt van het gas af en dus moet het gasverbruik vertaald worden in elektriciteit en in Kwh uitgedrukt worden. De tweede stap is de vaststelling dat de immigratiegroei in de periode 2022-2050 ongetwijfeld consequenties gaat hebben voor het aantal huishoudens, woonbeleid, samenstelling en energieverbruik van het doorsnee gezin en dus ook de totale behoefte aan elektriciteit. Hoeveel? Dat is nu nog onduidelijk, maar helder is dat de behoefte aan energie in de vorm van elektriciteit zal groeien. Stap 3: er moet rekening  gehouden worden met het ferme besluit van de Minister met dwangneurose dat nieuwe woningen vanaf 2026 uitgerust moeten worden met een warmtepomp, waardoor de energiebehoefte van een huishouden/doorsnee gezin zal stijgen.

Een berekening

Vertrekpunten voor de berekening van Schoneveld: het doorsnee gezin van vier personen (twee volwassenen en twee kinderen) en de vertaling van gas in elektriciteit verbruik. Volgens Schoneveld verbruikt zo’n samengesteld huishouden: 3500Kwh elektriciteit en 1500 m3[2]. Wanneer 1500 m3 een calorische waarde heeft van 16.800Kwh dan verbruikt zo’n doorsnee gezin jaarlijks rond de 20.000 Kwh. Dat lijkt mij persoonlijk wat laag, omdat het verbruik niet alleen afhankelijk is van het aantal personen, maar bijvoorbeeld ook van woonvolume, isoleringkwaliteit van de woning, rendement van de verwarming en het aantal gebruikte elektriciteit verbruikende apparaten[3]. Kenners veronderstellen dat door de omschakeling van een CV naar een warmtepomp het elektriciteitsverbruik van een doorsnee gezin 18 tot 20% hoger zal worden.

Volgens de Nederlandsen bewindsman wordt door de kwadraat kilometers windturbines voor de kusten van de vier landen, de groene windenergie opgeschaald tot 150 GW en zou voldoende zijn voor 200 miljoen huishoudens. Uitgaande van een doorsnee gezin van vier personen als de vertaling van een “huishouden” zou dat betekenen het compenseren van het energieverbruik van 800 miljoen personen! Los van dat ongeloofwaardige aantal personen, stelt Schoneveld dat die windturbines gegeven het veronderstelde rendement van een windmolen op zee van 40% slechts 525 Twh genereren en dat is gelet op het totale energieverbruik van de genoemde vier landen samen van 5074 Twh een druppel op een gloeiende plaat. Die door wind gegenereerde elektriciteit compenseert in 2050 slechts 10% van de totale energiebehoefte. Wanneer van de romantische gedachte wordt uitgegaan dat windturbine parken en zonneweiden op het land ook kunnen voorzien in 525Twh, dan nog moet 80% van de energiebehoefte van de vier landen tot 2050 worden gedekt door grijze energie.

Dan die 200 miljoen huishoudens. Uitgaande van de door de windturbines op zee geleverde 525Twh en het energieverbruik van een doorsnee gezin van 20.000 Kwh of 0;02 Twh, zal het energieverbruik van slechts 26 miljoen en geen 200 miljoen huishoudens gecompenseerd worden.  Die vier bewindslieden zijn bij hun enthousiaste berekening niet uitgegaan van het totale energieverbruik uitgedrukt in elektriciteit, maar van het huidige elektriciteitsverbruik (zonder aanvulling van het gasvervbruik) van 3500 Kwh of 0,0035Twh en dan komt de berekening op 150 miljoen huishoudens. Nog geen 200 miljoen, maar dichter in de buurt dan de 26 miljoen huishoudens.

Het wordt alleen maar slechter

De berekening zal in de aanloop naar 2050 in Nederland alleen maar ongunstiger worden door

  • De warm omarmde ongecontroleerde en onbeheersbare bevolkingsaanwas, waardoor in Nederland meer huishoudens, meer woningen en een hoger jaarlijks energieverbruik het gevolg zal zijn.
  • De gedwongen afkoppeling van het gasnet en de noodzakelijke vervanging van het gasverbruik door elektriciteit.
  • De gedwongen ombouw naar warmtepompen waardoor het energieverbruik met tenminste 18% zal groeien.
  • Het groeiende energieverbruik van grote verbruikers zoals industrie (40%), mobiliteit (verkeer en vervoer, 15%) en energiesector (raffinaderijen, 12%) om in de groeiende consumptie van de huishoudens te kunnen voorzien.

Bovendien is het nog onduidelijk hoe diep de ondoordachte aan Moskou opgelegde sanctiemaatregelen gaan ingrijpen op de energie toelevering en een gedwongen aanpassing van het energieverbruik.

Monddood

Handig als rekenen en data interpretatie niet tot je kennispakket heeft behoord. Je kunt gewoon een slag in de lucht slaan en anderen – bij voorkeur de wetenschapper of de Bètaopgeleide geïnteresseerde – moeten maar aantonen dat de uitgebraakte getallen onjuist zijn. Omdat die onderbouwingen tegen het overheidsnarratief zijn, zal een groot deel van de media die tegenstemmen censureren en wordt zo voorkomen dat het grote publiek geïnformeerd wordt. Daarom kunnen blatende bewindslieden grote teksten uitkramen zonder daarvoor verantwoording af te moeten leggen.  


[1] Uit die term blijkt al dat energie niet hernieuwbaar is en de term een valse indruk geeft, omdat je het maar eenmaal kunt toepassen. Gebruik geeft aan dat je het meerdere keren kan toepassen.

[2] Het CBS gebruikt de aantallen van 4500 Kwh elektriciteit en 1700m3.

[3] De zes grootste energievreters zijn verwarming (60%), koelkast en vriezer , vaatwasser, wasmachine, droger en sluimerverbruikers als Tv, printer, modem, koffiezetapparaat etc. De waakstand van die apparaten slurpt 7 tot 18% van het totale energieverbruik.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Taco
1 jaar geleden

Prima verhaal!

De paljas Jetten is door voormalig minister Plasterk in een van zijn columns in de Telegraaf ook al eens in zijn hemd gezet voor het verkondigen van klinkklare nonsens op het gebied van klimaat en uitstoot van CO2.
Hopelijk snijdt het kabinet, al dan niet gedwongen door de thans opdoemende financiële tegenvallers, fors in zijn bij het regeerakkoord toegezegde budget.

Koddebeier
1 jaar geleden

Het IQ van politici is al jaren bedroevend.
Een kabinet van deskundige mensen zou wonderen doen voor dit land !!

Maurits Campert
1 jaar geleden

Grimm en Andersen konden het niet beter verzinnen dan ons aller Robje…maar dromen mag, sprak Wouter. Opgelost.

mgjb
1 jaar geleden

Charles, uitstekend verhaal!
We worden al jaren misleid met halleluja verhalen dat we er al bijna zijn met duurzame energie. Vooral die twee rooie meteorologen van NPO doen er aan mee.
Ze halen (waarschijnlijk met opzet) electriciteit en energie door elkaar om de burger te verwarren. Ik vraag wel eens aan toch intelligente vrienden en kennissen of ze enig idee hebben van het percentage duurzaam van onze totale energie. Bijna niemand heeft ook maar het begin van een idee en gaat er van uit dat het wel losloopt en ‘de techneuten vinden er wel wat op’.
Als je dan de cijfers laat zien geloven ze het gewoon niet, ‘zo hard liegen doet onze overheid niet’.

Ik ben zo’n harde beta en word gek van die onwetendheid. Sinds 2015 is het alom bekend bij de grote bedrijven dat we voor 2030 de eerste powercuts gaan krijgen door dit hysterische beleid. Ook TNO ingenieurs weten het maar durven hun mond niet open te doen uit vrees voor hun baan. De rest van de industrie weet het wel maar pikt liever een graantje mee in plaats van een bak ellende van de greenpeacers en milieugroepen van deze wereld over zich heen te krijgen.

TKH heeft zojuist besloten om de geplande nieuwe fabriek te verhuizen van Amsterdam naar Groningen. Reden: in Amsterdam kan de benodigde power niet geleverd worden. En dit in een van de meest hoogontwikkelde landen ter wereld.

Niet Putin of covid is de schuld van de energie tekorten maar het stompzinnige beleid van die gekken in de regering!

Wat ze willen werkt niet en wat werkt willen ze niet.

Gelukkig hebben ze in amsterdam wel genderneutrale toiletten. Dat dan weer wel.

Paul Quekel
1 jaar geleden

Hoe gaat het met u? Met mij gaat het redelijk. Zijn beloftes van christelijke personen heden ten dage minder waard, zoals bijvoorbeeld de heer C. v.d. Staaij, die zijn christelijke overtuiging liet varen om een leugenaar te beschermen. Zie artikel over integriteit in de bijlage, ontvangen van een relatie. Mijn advies aan u is om hierover een preek te houden.
 
Bijbelfragment uit 1 Johannes 4:4-6: 
“Vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben de valse profeten overwonnen dankzij Gods Geest, die in jullie is. Want de Geest die in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze wereld is. 
De valse profeten horen bij de wereld. Zij zeggen dingen die de mensen van deze wereld graag willen horen. Daarom luisteren de mensen graag naar hen. Maar wij horen bij God. Iedereen die God kent, luistert naar ons. Wie niet bij God hoort, luistert niet naar ons. Zo kunnen we zien of iemand de Geest van de waarheid in zich heeft, of de geest van de leugen.”
 
Bijbelfragment uit Koningen 1-3:
God zei: “Vraag van Mij wat je wil. Wat zal Ik je geven?”  Salomo antwoordde: “U bent heel erg goed geweest voor mijn vader David, omdat hij trouw en rechtvaardig was en erg graag dicht bij U wilde leven. U heeft hem daarvoor beloond door mij, zijn zoon, koning te maken. 7 Mijn Heer God, U heeft mij koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, ook al ben ik nog jong. Ik heb nog nooit een oorlog gevoerd. 8 Zo sta ik midden tussen uw volk dat U heeft uitgekozen. Een volk dat zó groot is, dat het niet te tellen is. Het is zelfs niet te schatten hoe groot het is. 9 Wie kan dit grote volk leiden? Geef mij daarom alstublieft wijsheid. Dan kan ik uw volk leiden doordat ik goed het verschil weet tussen goed en kwaad.re10 De Heer was er blij mee dat Salomo dit van Hem vroeg. 11 Hij zei tegen hem: “Ik zal doen wat je hebt gevraagd, omdat je niets voor jezelf hebt gevraagd. Je hebt niet gevraagd om een lang leven, of om rijkdom, of om het leven van je vijanden. Maar je vraagt om wijsheid, omdat je eerlijk wil rechtspreken over het volk. 12 Daarom zal Ik doen wat je gevraagd hebt. Ik zal je wijs en verstandig maken. Vóór jou is nog niemand zo wijs geweest en na jou zal ook niemand meer zo wijs zijn. 13 En ook wat je niet hebt gevraagd, zal Ik je geven. Ik zal je rijker en beroemder maken dan alle andere koningen. 14 En als je leeft zoals Ik het wil en jij je aan mijn wetten en leefregels houdt zoals je vader David heeft gedaan, dan zal Ik je ook een lang leven geven.”
 
Ryan waar is de huidige christelijke wijsheid gebleven? En ik hoop dat de heer G. Segers van de CU snel de stekker trekt u Rutte IV. We zijn al de leugens zat en hebben helemaal niets met het Ruttisme, het Kaagisme en het Voltisme.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 13:18
Aan: j.van.duijn@hotmail.com
CC: ‘C.vdStaaij@tweedekamer.nl’ <C.vdStaaij@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Gedichtje van Paul
 
Dag Jan, je kunt mijn gedichte in je zondagse dienst gebruiken, m.v.g. Paul
 
Mijn gedichtje:
“Ware vriendschap is een groot goed, maar even zeldzaam als het duurste metaal, zilver, goud en platina, zoals ook het kostbare Amber en Elp. Vriendschap, het is de parel in je leven. Deze vriendschappen moet je koesteren en als zaadjes laten groeien in de vruchtbare grond van je gevoel. Laat ware vriendschap en liefde nooit omslaan in haat, want dan verlies je een groot gedeelte van jezelf, totdat (wederzijdse) vergeving de wonden heelt van de verloren vriendschap en liefde. Je weer geluk toelaat in je leven, gericht op een blije en succesvolle toekomst met en voor iedereen waar je van houdt. Laat de zon schijnen in je leven en de vriendschappen verwarmen, want pas bij vergeving kun je weer naar de toekomst kijken en nieuw geluk toelaten”. PQ.
 

Pasfoto PLG Quekel.jpg